Infractiuni

Sentinţă penală 343 din 14.10.2014


Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti, înregistrat pe rolul acestei instanţe la data de 24.12.2013 sub 5687/260/2013, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului G C, pentru comiterea infracţiunilor de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat sau neînregistrat, de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, infracțiuni prevăzute și pedepsite de art. 85 alin. 1, art. 87 alin. 1, art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

În ceea ce privește stabilirea legii penale mai favorabile în temeiul art. 5 din NCP, instanța a stabilit că legea veche, de la data săvârșirii faptei este legea penală mai favorabilă.

Pentru a decide în acest sens instanța a avut în vedere faptul că limitele de pedeapsă sunt aceleași și pe legea nouă și pe legea veche, de la 1 la 5 ani. Legea nouă prevede alternativ cu închisoarea pedeapsa amenzii și sub un prim aspect pare a fi lege penală mai favorabilă. Totuși, la determinarea legii penale mai favorabile instanța este ținută a lua în considerare toate aspectele concrete, circumstanțele și cauzele de sporire sau diminuare a pedepsei. Astfel, raportat la pedeapsa pe care urmează să o aplice inculpatului, se constată că în legea nouă corespondentul instituției suspendării condiționate a executării pedepsei este amânarea executării pedepsei. Dacă pe legea veche în afară de termenul de încercare, prezent și în legea nouă, nu existau alte condiții sau obligații în sarcina inculpatului, legea nouă instituie la art. 85 alin. 1 Cod Penal măsuri de supraveghere obligatorii și la art. 85 alin. 2 Cod Penal obligații la aprecierea instanței.

Mai mult, tratamentul sancționator al concursului de infracțiuni este mult mai sever pe legea nouă care instituie obligativitatea unui spor, spre deosebire de legea veche care nu prevede această obligativitate.

În acest context, instanța apreciază că în concret legea penală veche este legea penală mai favorabilă inculpatului.

În cuprinsul actului de sesizare al instanţei, s-a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 16.06.2013, organele de poliţie au fost sesizate telefonic despre faptul că pe raza com. Măgirești s-a produs un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane.

La fața locului, organele de poliție l-au găsit pe inculpat și au stabilit că acesta se deplasa cu un moped marca Honda, neînregistrat și fără a deține permis de conducere pentru acesta, pe drumul central din com. Măgirești iar în dreptul imobilului cu nr. 58 a pierdut controlul asupra mopedului și a intrat în coliziune cu un gard de scândură suferind leziuni.

Întrucât inculpatul emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,04 mg/l, alcool pur în aerul expirat. Ulterior i s-a recolatat o probă biologică al cărei rezultat a fost de 1,40 gr ‰ alcool în sânge.

Situaţia de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: proces verbal de cercetare la fața locului ( fila 4 dos de urm pen), declaraţia inculpatului (fila 24 dos. de urm. pen.), declaraţia martorului (fila 18 dos. de urm. pen.), declaraţia martorului Drulea Toni  (fila 19 dos. de urm. pen.), buletin de examinare clinică (fila 11-12 dos. de urm. pen.), buletin de analiză toxicologică (fila 13, dos. de urm. pen.), printerul alcooltest (fila 10, dos. de urm. pen.), planșe foto (fila 6-8, dos. de urm. pen.), adresă IGPR (fila 14, dos. de urm. pen.), adresă UAT Măgirești (fila 15, dos. de urm. pen.), adresă RAR (fila 16-17, dos. de urm. pen.).

În timpul cercetării judecătoreşti a fost emisă adresă către UAT Măgirești pentru a preciza dacă mopedul este înregistrat, judecata făcându-se în baza probelor din faza de urmărire penală şi a celor administrate în faza de judecată în conformitate cu prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

La data de 16.06.2013 inculpatul a consumat băuturi alcoolice la un bar de lângă locuința sa din loc. Măgirești, după care a cerut scuterul de la vecinul său B TC pentru a se deplasa la vite deși nu mai condusese până atunci un scuter și nu avea permis de conducere. Pe drum a încercat să evite coliziunea cu un câine și a pierdut controlul asupra mopedului intrând într-un gard. Mopedul nu era înregistrat. După ce au fost chemate organele de poliție inculpatul a fost testat cu alcooltestul și apoi i-au fost recoltate probe biologice, rezultatul fiind de 1,40 gr ‰ alcool în sânge.

Cu ocazia audierii atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată, inculpatul recunoaşte săvârşirea faptelor aşa cum au fost reţinute. Cu ocazia audierilor din faza de judecată acesta solicita ca judecata sa se faca in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, pe care le cunoaşte şi le însuşeşte în baza art. 374 alin. 4 coroborat cu art. 396 alin. 10 Cod procedură penală.

Art. 103 alin. 1 Cod proc. pen. prevede că probele nu au o valoare dinainte stabilită prin lege şi sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluării tuturor probelor administrate în cauză. În cauză, declaraţiile inculpatului sunt susţinute de celelalte mijloace de probă, respectiv declaraţiile martorilor B T, D T din faza de urmărire penală, printerul alcooltest, buletinul de analiză toxicologică, proces verbal de cercetare la fața locului, buletinul de examinare clinică, adresele către IGPR, UAT Măgirești, RAR.

Din întreg materialul probator rezultă că inculpatul a circulat în data de 16.06.2013 cu mopedul marca Honda, neînregistrat și fără a deține permis de conducere pentru acesta, pe drumul central din com. Măgirești, jud. Bacău și având o alcoolemie în sânge de 1,40 gr ‰ alcool.

În drept, fapta inculpatului G C care, la  data de 16.06.2013 a condus mopedul marca Honda, neînregistrat și fără a deține permis de conducere pentru acesta, pe drumul central din com. Măgirești, jud. Bacău și având o alcoolemie în sânge de 1,40 gr ‰ alcool, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 85 alin. 1, art. 87 alin. 1, art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.

În ceea ce priveşte latura obiectivă, instanţa reţine că sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002 respectiv conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat sau neînregistrat instanța constată că din probele administrate în cauză respectiv adresele către RAR și UAT Măgirești din faza de urmărire penală, aflate la filele 15-16 dosar urmărire penală precum și din adresa de la UAT Măgirești din faza de judecată aflată la fila 24 dosar rezultă că drumul pe care a circulat inculpatul face parte din categoria de drum public și scuterul marca Honda proprietatea numitului B T C face parte din categoria mopedelor dar nu figura ca înregistrat la primăria Măgirești la data săvârșirii infracțiunii.

În privința infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge instanța constată că sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii în sensul în care din probele administrate în cauză se evidenţiază realizarea elementului material specific constând într-o acţiune de conducere a unui autovehicul pe drumul public având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală. În înţelesul art. 6 pct. 14 din OUG 195/2002 prin drum public se înţelege “orice cale de comunicaţie terestră (…) special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice”. După cum am precizat adresa de la UAT Măgirești de la fila 15 dosar urmărire penală atestă calitatea de drum public a porțiunii de drum străbătută de inculpat. Cu privire la îmbibaţia alcoolică peste limita legală aceasta a fost stabilită prin buletin de analiză toxicologică nr. 1394/19.06.2013 de la fila 13dosar urmărire penală, care nu a fost contestat de inculpat iar proba în sine a fost însuşită de acesta.

În ce privește infracțiunea de conducere fără permis, instanța constată că inculpatul a condus pe un drum public un moped pentru care era necesar permis de conducere fără a deține unul valabil așa cum rezultă din adresa de la fila 14 dosar urmărire.

Urmarea imediată ca şi element al laturii obiective se realizează prin simpla săvârşire a faptei având în vedere că infracţiunile sunt infracţiuni de pericol care nu necesită producerea unui anumit rezultat.

Legătura de cauzalitate rezultă din însăşi săvârşirea faptei.

 Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie a intenţiei, acesta având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos, care apare ca inevitabil din momentul începerii săvârşirii acţiunii ce constituie elementul material pentru fiecare infracțiune. Vinovăţia inculpatului rezultă din declaraţiile sale, care sunt coroborate cu ansamblul probator administrat în cauză.

Constatând că infracţiunile există, că au fost săvârşite de inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 396 alin. 2 Cod proc. pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul judecăţii.

La stabilirea limitelor speciale de pedeapsă instanţa va avea în vedere prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, în sensul în care inculpatul prezent la primul termen de judecată şi înaintea începerii cercetării judecătoreşti a precizat că doreşte ca judecata să aibă loc în baza acestor prevederi legale cu reducerea limitelor de pedeapsă cu o treime. Instanţa a admis această cerere întrucât din probele administrate în faza de urmărire penală se pot stabili clar faptele inculpatului si sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa va avea în vedere dispoziţiile art. 72 şi art. 52 Cod Penal.

În conformitate cu prevederile art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă stabilite de lege, gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, persoana inculpatului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În ceea ce priveşte gradul de pericol social al faptei instanţa reţine că infracţiunile prezintă un grad ridicat de pericol social prin urmările pe care le pot produce pentru siguranţa traficului rutier şi pietonal.

La stabilirea gradului concret de pericol social se are în vedere nivelul crescut al alcoolemiei, respectiv de 1,40 gr ‰ alcool în sânge , raportat la limita minimă prevăzută de textul incriminator, respectiv 0,80 g/l. De asemenea faptul că inculpatul a condus mopedul fiind perfect conștient de faptul că a consumat băuturi alcoolice și nu deține permis de conducere, fără a avea o urgență deosebită.

La caracterizarea persoanei inculpatului se are în vedere faptul că nu a mai avut abateri de la legea penală, a manifestat o atitudine de recunoaştere şi regret faţă de fapta reţinută în sarcina sa.

În consecinţă inculpatului i se va aplica pedeapsa de 10 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație sau conducere pe drumurile publice a unui autoturism neînmatriculat sau neînregistrat, pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge și pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

În baza art. 33 lit. b Cod Penal coroborat cu art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă, pedeapsa rezultantă fiind de 1 an și 2 luni închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni închisoare inculpatul urmând să execute în final o pedeapsă de 1 an și 5 luni închisoare.

În ceea ce priveşte pedepsele accesorii, în aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului,  instanţa nu va aplica în mod automat, ope legis, pedeapsa accesorie prevăzută de art. 64 lit. a teza I Cod Penal, ci va analiza în ce măsură, în prezenta cauză, aceasta se impune faţă de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite sau comportamentul inculpatului.

În acelaşi sens este şi Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. LXXIV din 5 noiembrie 2007, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia, dispoziţiile art. 71 din Codul penal referitoare la pedepsele accesorii se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a), teza I – c) din Codul penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin. 3 din Codul penal. Instanţa apreciază că raportat la natura şi gravitatea infracţiunilor săvârşite, împrejurările cauzei, persoana inculpatului, acesta este nedemn în exercitarea drepturilor prevăzute de art. 61 alin. 1 teza a-II-a şi lit.b, fiind justificată îndepărtarea acestuia de la activităţi ce presupun încrederea publică ori exerciţiul autorităţii.

Având în vedere faptul că infracţiunile comise sunt absolut independente de aspectele referitoare la exercitarea funcţiei şi profesiei sau legate de exercitarea autorităţii părinteşti, instanţa apreciază că nu se impune interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit.c, d şi e. De asemenea, instanţa apreciază că inculpatul nu este nedemn în exercitarea dreptului de a alege şi prin urmare nu va interzice nici dreptul prevăzut de art. 64 alin. 1 lit. a teza I .

Instanţa apreciază că scopul educativ şi preventiv al pedepsei poate fi atins si fără privare de libertate, executarea pedepsei in regim de detenţie putând avea consecinţe nefaste asupra inculpatului şi în consecinţă, în temeiul art. 81 C. pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilind un termen de încercare de 3 ani și 5 luni în condiţiile art. 82 alin. 1 C. pen.

Totodată, în temeiul art. 71 alin. 5 C. pen, instanţa va dispune suspendarea executării pedepsei accesorii aplicate în cauză, pe durata suspendării condiţionate a pedepsei închisorii.

De asemenea, în temeiul art. 359 C. proc. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art. 83 C. pen., a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În ceea ce privește pretențiile părții civile Serviciul de Ambulanță Bacău, instanța le va respinge ca inadmisibile având în vedere faptul că persoana transportată la spital a fost chiar inculpatul și infracțiunile săvârșite sunt incompatibile cu reținerea laturii civile.

În temeiul art. 191 alin. 1 C. proc. pen., instanţa urmează a obliga pe inculpat la plata sumei de 500 lei cheltuieli judiciare către stat.