Infracţiuni privind circulaţia pe drumurile publice (o.u.g nr. 195/2002)

Sentinţă penală 64 din 10.03.2011


Dosar nr. ________

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ODORHEIUL SECUIESC

JUDEŢUL HARGHITA

SENTINŢA PENALĂ NR. 64

Şedinţa publică din 10 martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE ________

Grefier ________

Cu participarea domnului procuror I.G. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.

S-a luat spre examinare cauza penală privind pe inculpatul P.Z., domiciliat în comuna ..........., nr........, judeţul .........., trimis în judecată pentru

comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool

pur în sânge prevăzută de art.87 al.1 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul, asistat din oficiu de av.K.K. în substituirea avocatei Sz.A..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Apărătoarea inculpatului solicită instanţei soluţionarea cauzei conform art.320 ind.1 Cod procedură penală.

Preşedintele completului de judecată explicând inculpatului în ce constă procedura simplificată prevăzută de  art.320 ind.1 Cod procedură penală,

s-a trecut la ascultarea inculpatului, declaraţia fiind consemnată şi separat ataşată la dosar.

Reprezentantul Parchetului şi apărătoarea inculpatului declară că nu mai au alte cereri în probaţiune.

Nemaifiind alte probe de administrat, preşedintele completului de judecată declară terminată cercetarea judecătorească, trecând la dezbateri

şi acordând cuvântul în fond.

Reprezentantul Parchetului expune pe larg starea de fapt, susţinând rechizitoriul, prin detalierea probelor administrate relevând vinovăţia

inculpatului solicitând condamnarea lui pentru fapta comisă şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare.

Apărătoarea inculpatului solicită aplicarea prevederilor art.320 ind.1 Cod procedură penală şi a prevederilor art.74, 76 Cod penal, aplicarea

unei pedepse sub minimul special prevăzut de lege cu suspendarea condiţionată a executării acesteia conform art.81 Cod penal. Onorariul

avocaţional în sarcina Ministerului Justiţiei.

Inculpatul având ultimul cuvânt, regretând fapta comisă solicită indulgenţa instanţei.

INSTANŢA

Prin rechizitoriul nr.89/P/2.02.2011 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita inculpatul P.Z. a fost trimis în judecată pentru comiterea

infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în

sânge prevăzută de art.87(1) din OUG 195/2002, reţinându-se că a condus autoturismul pe drumurile publice având o îmbibaţie alcoolică în sânge

care depăşeşte limita legală.

Inculpatul în faţa instanţei a recunoscut săvârşirea infracţiunii şi şi-a însuşit probele administrate în faza de urmărire penală solicitând

aplicarea procedurii simplificate.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

În ziua de 26.09.2011, în jurul orei 02,55, inculpatul a condus autoturismul marca Volkswagen ......... cu nr.de înmatriculare .... ..... pe

str.............., având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală.

Din declaraţiile martorilor asistenţi M.A. şi D.L. a rezultat că după oprirea de către lucrători de poliţie din cadrul Poliţiei municipiului

Odorheiu Secuiesc, inculpatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultând 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Inculpatul a fost condus la Spitalul Municipal – Secţia Urgenţe pentru recoltarea de prob biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din buletinul de analiză toxicologică alcoolemie nr.558/276/A-12 din 30.09.2010 a rezultat faptul că inculpatul avea o alcoolemie de 1,23 g/l alcool

pur în sânge la o primă probă (la ora 03,25), respectiv 1,00 g/l alcool pur în sânge la cea de-a doua probă (la ora 04,25).

Inculpatul a declarat că în ziua de 26.09.2010 a consumat 4-5 sticle de bere de 500 ml fiecare iar ulterior a condus autoturismul marca

Volkswagen ......... cu nr.de înmatriculare ............. pe str.............. pe o distanţă de aproximativ 15 km.

Fapta inculpatului care în data de 26.09.2010, în jurul orei 02.55, a condus autoturismul marca Volkswagen ........ cu nr.de înmatriculare ............. pe

str.............., având o alcoolemie de 1,23 g/l alcool pur în sânge la o primă probă (la ora 03,25), respectiv 1,00 g/l alcool pur în sânge la cea de-a

doua probă (la ora 04,25) şi care a avut reprezentarea şi a acceptat faptul că acţiunea sa constituie pericol pentru siguranţa circulaţiei, chiar

dacă nu l-a urmărit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană

care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prevăzută de art.87(1) din OUG.195/2002.

Probele care au servit la stabilirea acestei stări de fapt şi încadrării juridice sunt: proces verbal de depistare (f.6), bon alcooltest (f.7),

buletin de analiză toxicologică alcoolemie (f.11), declaraţiile martorilor (f.13,14), declaraţiile de inculpat (f.16-17,26).

La individualizarea şi dozarea pedepsei ce urmează a i se aplica inculpatului instanţa va avea în vedere sinceritatea inculpatului,

însuşirea probelor administrate care fac admisibilă aplicarea procedurii simplificate prev.de art.320 ind.1 Cod procedură penală şi reducerea

limitelor pedepsei cu o treime. Lipsa antecedentelor şi cooperarea cu organele de urmărire penală vor fi reţinute ca circumstanţe atenuante de

instanţă care apreciază că o pedeapsă a cărei executare să fie suspendată condiţionat va realiza scopul  pedepsei.

Pe baza considerentelor de mai sus instanţa va condamna inculpatul P.Z.  – pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile

publice a unui autovehicul de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge prev. de art. 87 al.1 din

OUG 195/2002 cu aplicarea prev. art. 320 indice 1 al. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a,b,c şi art.76 lit.e Cod penal la 5 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 Cod penal va fixa un termen de

încercare de 2 ani şi 5 luni.

Va atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 Cod penal.

Va obliga inculpatul în baza art.191 Cod procedură penală să plătească în favoarea statului 601,82 lei cheltuieli judiciare din care

200 lei onorariu avocaţional din oficiu se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea inculpatului de soluţionare a cauzei conform art. 320 indice 1 Cod procedură penală şi în consecinţă :

Condamnă inculpatul P.Z. – fiul lui A. şi J., născut la data de.......................  în mun. ...................... judeţul .........., domiciliat în

comuna ........... nr. ......., posesorul CI seria .... nr. ........... eliberat de SPCLEP ......................, CNP: ...................., cetăţean român, studii 11 clase,

şcoală profesională, situaţia militară nesatisfăcut, necăsătorit, mecanic autor, fără loc de muncă , fără antecedente penale – pentru comiterea

infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în

sânge prev. de art. 87 al.1 din oUG 195/2002 cu aplicarea prev. art. 320 indice 1 al. 7 Cod procedură penală şi art. 74 lit. a,b,c şi art.76 lit.e Cod penal 

la 5 luni închisoare.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 Cod penal fixează un termen de

încercare de 2 ani şi 5 luni.

Atrage atenţia inculpatului asupra prev. art. 83 Cod penal.

Obligă inculpatul să plătească în favoarea statului 601,82 lei cheltuieli judiciare din care 200 lei onorariu avocaţional din oficiu se

avansează din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare cu inculpatul.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 10 martie 2011.

Preşedinte,Grefier,

________________