Încetarea obligaţiei de efectuare a unei munci neremunerate în folosul comunităţii

Sentinţă penală 46 din 16.03.2015


La data de 26.02.-2015, Biroul Executări Penale al Judecătoriei O. a formulat sesizare cu privire la existenţa unei împiedicări la executarea sentinţei penale nr.X/03.11.2014 pronunţată în dosarul penal nr.X/Y/2014 al Judecătoriei O., privind pe inculpata P. C..

În fapt, Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, prin adresa nr.X/SP/10.12.2014, a sesizat judecătorul delegat cu executarea la Judecătoria O. despre imposibilitatea punerii în executare a obligaţiei impusă de instanţă prin sentinţa penală nr. X/03.11.2014 pronunţată în dosarul penal nr.X/Y/2014 al Judecătoriei Orşova, privind pe inculpata P.C..

Judecătorul delegat verificând sesizarea, a reţinut că prin sentinţa penală nr. X/03.11.2014 pronunţată în dosarul penal nr.X/Y/2014 al Judecătoriei O., privind pe inculpata P.C. s-a dispus în temeiul  art. 396 alin. 2  Cod procedură penală, art. 47 Cod penal rap. la art. art.108 alin.1 lit. c şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 46/2008 cu reţinerea art. 396 alin. 10 Cod pr. penală condamnarea acesteia la pedeapsa de 1 an închisoare. În baza art. 91 -92 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani. În baza art. 93 alin. 1 Cod penal s-a dispus obligarea inculpatei ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va impune inculpatei: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune M.. În baza art. 93 alin. 3 C.p. va oblig inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei I. a sau Primăriei  mun. O., jud. M., pe o perioadă de 60 de zile.

Sentinţa penală, rămasă definitivă, a fost înaintată de Biroul Executări Penale al  Judecătoriei O. instituţiei competente, în vederea punerii în executare a măsurilor aplicate inculpatei.

La 12.12.2014, prin adresa nr. X/SP/10.12.2014 Serviciul de Probaţiune M. a sesizat instanţa de executare Judecătoria O., cu privire la imposibilitatea punerii în executare a obligaţiei „pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei I. sau Primăriei mun. O., jud. M., pe o perioadă de 60 de zile”, deoarece, la data de 10.12.2014 inculpata a depus la dosarul de probaţiune adeverinţa medicală nr.X eliberată în data de 08.12.2014 de către medicul specialist C.L., din care rezultă că este inaptă pentru muncă fizică.

Faţă de aceste aspecte, Biroul Executări Penale al Judecătoriei O. a solicitat ca instanţa de judecata care a pronunţat sentinţa, să se pronunţe asupra împiedicării cu privire la  hotărârea ce se execută şi anume la  punerea în executare a obligaţiei de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei comunei I. sau Primăriei mun. O., jud. M., pe o perioadă de 60 de zile, stabilită în sarcina condamnatei P.C., potrivit art.93 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 598 alin. 1 lit.c Cod procedură penală .

Analizând sentinţa penală nr. X/03.11.2014 pronunţată în dosarul penal nr. X/Y/2014, definitivă la 18.11.2014, instanţa reţine că în baza art. 396 alin. 2 Cod procedură penală, art. 47 Cod penal rap. la art. art.108 alin.1 lit. c şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 46/2008 cu reţinerea art. 396 alin. 10 Cod pr. penală inculpata P. C.  a fost condamnată  la pedeapsa de 1 an  închisoare.

În baza art. 91 -92 Cod penal s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani.

În baza art. 93 alin. 1 Cod penal s-a dispus obligarea inculpatei ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, să comunice schimbarea locului de muncă, să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal i s-a impus inculpatei: să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune M.. În baza art. 93 alin. 3 C.p. va obliga inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei I. sau Primăriei mun. O., jud. M., pe o perioadă de 60 de zile.

Sentinţa penală a rămas definitivă la 18.11.2014, fiind înaintată, la aceeaşi dată, instituţiei competente Serviciul de probaţiune M., în vederea punerii în executare a măsurilor aplicate inculpatei.

Potrivit art. 598 alin.1  lit. c Cod procedură penală, contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

Analizând înscrisurile depuse, respectiv adresa X/SP/10.12.2014 a Serviciul de Probaţiune M., adeverinţă medicală din data de 08.12.2014 care se coroborează şi cu aspectele reţinute în declaraţia persoanei condamnate P.C. dată în faţa instanţei, instanţa constată că aceasta suferă de hipertensiune arterială cu risc mediu, cu bloc complet de ramură stângă – cardiopatie ischemică, fiind considerată inaptă pentru a desfăşura activităţi ce implică munca fizică, instanţa reţine că persoana condamnată nu poate ca pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei I.sau Primăriei mun. O., jud. M., pe o perioadă de 60 de zile.

Faţă de aceste considerente, apreciind că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 598 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, în sensul că s-a ivit un impediment la executare, reprezentată de imposibilitatea fizică a condamnatei, care din cauza afecţiunilor medicale de care suferă nu poate să presteze activitatea de muncă neremunerată în folosul comunităţii, instanţa va dispune admiterea contestaţiei la executare.

Drept urmare, va constata că a intervenit o cauză de împiedicare la executarea sentinţei penale nr. X/03.11.2014 pronunţată de Judecătoria O. în dosarul nr. X/Y/2014, privind pe condamnata P.C. şi va dispune  încetarea executării obligaţiei impusă conform art. 93 alin. 3 Cod pr. penală condamnatei P.C. prin hotărârea judecătorească mai sus enunţată, respectivă prestarea pe durata termenului de supraveghere de muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei I. sau a Primăriei mun. O., pe o perioadă de 60 zile.

Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac.