Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Sentinţă penală 69 din 20.04.2015


Prin rechizitoriul nr. X/P/2014  al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., din  data de 17.02.2015 a fost trimis în judecată inculpatul Ş.I., în stare de libertate, pentru săvârşirea  infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", faptă prevăzută şi pedepsită de disp. art. 336 alin. l Cod penal.

 În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că  la data de 09.11.2014, orele 04.50, a condus autoturismul marca Opel Corsa, cu nr. de înmatriculare MH 60 YLI, pe DN 57, pe strada Eroilor din mun. Orşova, din direcţia Eşelniţa - Orşova, având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,30 grame alcool pur/1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată la orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur /l 000 ml sânge - pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20.

Situaţia de fapt mai sus menţionată se susţine cu următoarele mijloace de probă:  procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante nr.X/11.11.2014, întocmit de către organul de cercetare penală din cadrul Poliţiei mun. O. (filele 9-10), declaraţiile inculpatului Ş.I.( filele 11-16), declaraţia martorului I.O.N.(filele 19-20), buletinul de analiză toxicologică nr.X din 19.11.2014, din care rezultă că făptuitorul Ş.I. avea o alcoolemie de 1,30 grame alcool pur/1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată la data de 09.11.2014, orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur/1000 ml sânge-pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20, înscrisurile anexate (filele 21-23).

În faza de cercetare judecătorească a fost identificat inculpatul, s-a dat citire actului de sesizare, i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, încadrarea juridică a acesteia, dreptul de a avea apărător, acesta declarând că recunoaşte faptele aşa cum au fost reţinute în rechizitoriul nr. X/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria O., din data de 17.02.2015. A fost audiat inculpatul, cu privire la învinuire, declaraţia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Analizând probatoriul administrat în faza de urmărire penală instanţa constată următoarele: 

La  data de 09.11.2014, în jurul orelor 04.50, inculpatul Ş.I. conducea pe str. X din mun.O. autoturismul marca X, cu nr. de înmatriculare X, din direcţia E.-O.

Fiind oprit inculpatul în trafic, pentru un control de rutină, de către organele de poliţie şi întrucât acesta emana vapori de alcool i-a fost solicitat să efectueze testarea alcooltest, lucru pe care 1-a refuzat, însă a fost de acord să fie condus la Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului municipal O., unde i s-au recoltat două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform rezultatelor buletinului de analiză toxicologică nr.X din 19.11.2014 , rezultă că inculpatul Ş.I. avea o alcoolemie de 1,30 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată în data de 09.11.2014, la orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20 .

Fiind audiat, inculpatul Ş.I. a recunoscut faptul că, la data de 08.11.2014, orele 16.00, a plecat, la volanul autoturismul marca O., cu nr. de înmatriculare X, de la locuinţa sa situată în mun. O., până în com. E., la o mătuşă a soţiei sale.

Inculpatul a rămas în acea locaţie până în jurul orelor 04.30, timp în care a consumat 5 pahare de vin, apoi a plecat la volanul aceluiaşi autoturism marca O., cu nr. de înmatriculare X, înapoi către mun. O..

În momentul în care a ajuns în dreptul staţiei P. din mun. O., inculpatul a fost oprit în trafic de către un echipaj al Poliţiei de Frontieră, iar pentru că inculpatul nu avea actele la el, aceştia au apelat la ajutorul echipajului Formaţiunii de Poliţie Rutieră din cadrul Poliţiei mun. O., care se afla în apropiere.

Întrucât inculpatul a refuzat să efectueze testarea alcooltest şi a solicitat să i se recolteze probe biologice, a fost condus de către poliţişti la Unitatea de primiri urgenţe din cadrul Spitalului municipal O., unde i s-au recoltat două probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, rezultatul probelor fiind o alcoolemie de 1,30 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată în data de 09.11.2014, la orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20 .

Săvârşirea faptei imputate inculpatului Ş.I. rezultă cu certitudine din situaţia de fapt, expusă mai sus, şi din coroborarea mijloacelor de probă administrate în cauză. Astfel, declaraţiile inculpatului se coroborează cu aspectele consemnate în procesul verbal de constatare, cu declaraţia martorului I.O.N., cu buletinul de analiză toxicologică nr.X din 19.11.2014, din care rezultă că inculpatul Ş.I. avea o alcoolemie de 1,30 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată la data de 09.11.2015, orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur /l 000 ml sânge-pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20.

În drept, 

Fapta inculpatului Ş.I., care la data de 09.11.2014, orele 04.50, a condus autoturismul marca O., cu nr. de înmatriculare X, pe DN X, pe strada X din mun. O., din direcţia E. – O., având în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,30 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru prima probă, recoltată la orele 05.20, respectiv 1,15 grame alcool pur /1000 ml sânge-pentru cea de-a doua probă, recoltată la orele 06.20, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de "conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", faptă prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 336 alin. l Cod penal.

Analizând latura subiectivă, se poate constata că forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit fapta este intenţia directă, deoarece inculpatul a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea lui prin săvârşirea faptei.

Din fişa de cazier a inculpatului reiese că aceasta nu are antecedente penale.

Probele mai sus menţionate susţin îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art. 396 alin. 2 din Cod de procedură penală – fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat, urmând ase dispune condamnarea acestuia.

La individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere  persoana inculpatului care nu are antecedente penale, atitudinea sinceră a acestuia manifestată pe tot parcursul procesului penal, împrejurările în care a fost comisă infracţiunea,  reţinând că inculpatul nu a fost implicat într-un eveniment rutier, valoarea ridicată a alcoolemiei, limitele de pedeapsă fixate în partea specială a Codului penal, gradul de pericol social al faptei, dar şi valoarea ridicată a alcoolemiei, urmând a reţine  şi dispoziţiile art. 396 alin. 10 Cod pr. penală.

În raport de considerentele expuse mai sus, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa de 8  luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 336 alin. 1  Cod penal.

Constatând că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 91 Cod penal, observând  că inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, având convingerea că în raport de persoana inculpatului, de conduita avută de acesta anterior săvârşirii infracţiunii, de posibilităţile sa de îndreptare, aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, văzând că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 91 alin  3 Cod penal, instanţa va suspenda executarea pedepsei sub supraveghere stabilind termen de supraveghere 2 ani.

Pe durata termenului de supraveghere  va obliga inculpatul să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune M., la datele fixate de acesta;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

- să anunţe în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

 - să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. 2 Cod penal va  impune inculpatului:

-să frecventeze unul din programele de reintegrare socială derulate de către Serviciul de Probaţiune M..

 În baza art. 93 alin.3 Cod penal va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei mun. O. sau în cadrul Primăriei I., jud. M.,  pe o perioadă de 60 de zile. 

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Hotărârea a rămas definitivă prin admiterea apelului formulat de inculpat.