Inculpat de cetăţenie străină care înţelege limba română vorbită, însă nu înţelege scrisul în limba română. Aducerea la cunoştinţă de către organele de urmărire penală, în scris, în limba română, a dreptului de a beneficia în mod gratuit de un interpret

Decizie 1176 din 12.12.2018


Prin Sentinţa penală nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi, în baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul A:

-  pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 1 şi  3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal,  la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice,

În baza art. 67 din Noul Cod penal,  s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară  a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal,  pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1,  lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.

-  pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art.38, alin.1, art.39 alin.1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând a acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 ( şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care se adaugă o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art.67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi  lit. b din Codul penal,  pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

 În baza art. 65 alin.1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art.65 alin.3 din Noul Cod penal.

În baza art. 396 alin.(1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul  B.:

- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art.270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi  lit. b din Codul penal,  pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1,  lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.

-  pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art.262 alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3(trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art.67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară  a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art.65 alin.1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1,  lit. a şi  lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art. 65 alin.3 din Noul Cod penal.

În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul  C:

- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art.270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal,  la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.

-  pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, s-au contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 67 din Noul Cod penal, s-a aplicat  inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal,  pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

 În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.

În baza art. 112 al. 1 lit. a Cod penal, s-a dispus confiscarea:

- cantităţii de 1.500 pachete cu ţigarete marca Marble, de provenienţă extracomunitară, cu timbru Duty–Free, provenite din contrabandă, ridicată de la inculpaţi  şi predată la Camera de Corpuri  a STPF, conform dovezii seria AAA nr. 10.984 din data de 08.04.2016, bunuri ce au fost produse prin săvârşirea infracţiunii.

În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea:

- unui telefon mobil, marca Nokia C2, de culoare negru, serie IMEI .../04/202790 ..., cu cartelă SIM, ridicat de la inculpatul C. şi predat la Camera de Corpuri  a STPF, conform dovezii seria AAA nr. ... din data de 27.01.2017, folosit la săvârşirea infracţiunii.

 În baza art.19, 20, 23, 25  şi  art.393 alin.3 şi 397 din Noul Cod de procedură penală, rap. la art. 1357 şi art.1382 din Codul civil, s-a admis acţiunea civilă a părţii civile ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, şi în consecinţă, au fost obligaţi, în solidar, inculpaţii A., B. și C, să plătească părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.

În baza art. 274 al. 1 Cod proc. penală, au fost obligaţi fiecare dintre inculpat să plătească statului, câte 1.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Pentru a pronunţa această sentinţă, Judecătoria Rădăuţi a reţinut următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr. 1418/P/2016 din data de 1 martie 2017 au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, inculpaţii A. B. și C. pentru săvârşirea infracţiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”, prev. de art. 262 alin 1 Cod penal şi „contrabandă în formă agravantă” prev. de art. 270 alin (1) şi (3), rap. la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modif. prin OUG nr. 54/2010, cu aplic. art. 38 alin. (1) Cod penal, constând în aceea că, la data de 31.03.2016, în jurul orelor 21.05, au trecut ilegal frontiera de stat a României, pe direcţia semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au introdus ilegal în România, cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară (pachete de ţigări marca Marble, având aplicat timbru tip „duty-free”), bunuri provenite din contrabandă şi care trebuiau plasate sub regim vamal, activitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Rădăuţi, sub nr.../285/2017, la data de 17 martie 2017.

Prin Încheierea nr. 644 dată în şedinţa din camera de consiliu din data de 22 mai 2017, rămasă definitivă prin necontestare, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

 În vederea soluţionării cauzei, instanţa de fond a ţinut seama de probele ce au fost administrate în timpul urmăririi penale şi a cercetării judecătoreşti.

Analizând materialul probator administrat în cursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 31.03.2016, în jurul orelor 21.05, inculpaţii A., B. și C. au trecut ilegal frontiera de stat a României, pe direcţia semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au introdus ilegal în România, cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară (pachete de ţigări marca Marble, având aplicat timbru tip „duty-free”), bunuri provenite din contrabandă şi care trebuiau plasate sub regim vamal, activitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei.

În fapt, instanţa de fond a mai reţinut că la data de 31.03.2016, poliţiştii de frontiera, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în jurul orelor 21:05 au observat cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, pe direcţia SF 779, loc aflat în extravilanul localităţii D. un număr de trei persoane care au trecut frontiera de stat a României în mod ilegal, intrând în Romania şi cărând fiecare câte  un număr de două colete voluminoase.

În urma intervenţiei poliţiştilor de frontiera, la circa 700 m. faţă de linia de frontieră, s-a reuşit reţinerea celor trei persoane, care au fost identificate în persoana inculpaţilor A., B. și C.

În urma cercetării la faţa locului, s-a stabilit faptul ca pe direcţia SF 779+100 metri a avut loc o trecere ilegala a frontierei de stat din Ucraina în Romania în scop de contrabanda, persoanele reţinute transportând un număr de două colete care conţineau în totalitate cantitatea de 1.500 pachete de ţigări marca Marble, de provenienţa Duty Free.

Întreaga cantitate de ţigări a fost depusă la camera de corpuri delicte a STPF în conformitate cu dovada seria AAA nr. 10984 din data de 08.04.2016.

Pe timpul cercetărilor, de la C. a fost ridicat un telefon mobil ce a fost depus la camera de corpuri delicte a STPF cu dovada seria AAA, nr. ... din data de 27.01.2017.

În cauză, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă cu suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.

În drept, s-a apreciat că faptele inculpaţilor A., B. și C. constând în aceea că la data de 31.03.2016, în jurul orelor 21.05, au trecut ilegal frontiera de stat a României, pe direcţia semnului de frontieră S.F. 779, pe raza localităţii D. şi au introdus ilegal în România, cantitatea de 1.500 pachete de ţigări de provenienţă extra comunitară, marca Marble, având aplicat timbru tip „duty-free”, bunuri provenite din contrabandă şi care trebuiau plasate sub regim vamal, activitate prin care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu în sumă de 17.077 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „trecere frauduloasă a frontierei de stat” prev. de art.262 alin.1, Cod penal şi „contrabandă în formă agravantă” prev. de art.270 alin.1 şi 3, rap. la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr.54/2010, ambele cu aplicarea art.38 alin.1, Cod penal.

La individualizarea pedepselor ce au fost aplicate inculpaţilor, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, potrivit cărora: stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii:

a) împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite;

b) starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită;

c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii;

d) motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit;

e) natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f) conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal;

g) nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Instanţa de fond a mai reţinut că fapta prezintă un  pericol social concret, având în vedere că inculpaţii au introdus, deţinut şi transportat bunuri provenite din contrabandă, respectiv cantitatea de 1500 pachete de ţigări diferite mărci, de provenienţă extra-comunitară, dar şi recunoaşterea săvârşirii faptei pe timpul procesului penal, împrejurările şi modul de comitere al faptei, precum şi persoana inculpaţilor.

Prin urmare, având în vedere prevederile din Noul Cod penal, privind circumstanţele atenuante şi agravante, raportat la circumstanţele concrete ale faptei, eforturile depuse de inculpaţi pentru înlăturarea consecinţelor faptei sale, instanţa de fond a apreciat că în cazul inculpaţilor poate fi reţinută circumstanţa de atenuare prev. de art. 75 alin. 2, lit. b din Codul penal, având în vedere cantitatea relativ mică de ţigări, astfel că instanţa de fond a stabilit o pedeapsă prevăzută în limitele speciale ale infracţiuni, astfel cum au fost reduse în baza art. 76 alin. 1 din Codul penal.

Faţă de cele expuse, instanţa de fond, în baza 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul A., cetăţean ucrainean;

- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 1 şi  3 raportat la art. 274 din Legea nr. 86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal,  la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ;

-  pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art.38, alin.1, art.39 alin.1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 ( şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art.396 alin.(1), (2) Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul  B., cetăţean ucrainean:

- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art.270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

-  pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art.262 alin.1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

În baza art. 396 alin. (1), (2) Cod procedură penală, a condamnat pe inculpatul  C., cetăţean ucrainean:

- pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în forma agravantă, prevăzută şi pedepsită de art.270 alin.1 şi 3 raportat la art.274 din Legea nr.86/2006, modificată şi completată prin OUG nr. 54/2010,  cu aplicarea art. 75 alin. 2, lit. b, art. 76 alin. 1, din Codul penal,  la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni  închisoare, parte civilă fiind  ANAF  - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice.

-  pentru săvârşirea trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută şi pedepsită de art. 262 alin. 1 din Codul penal, la pedeapsa de 6 (şase) luni  închisoare.

În baza art. 38, alin. 1, art. 39 alin. 1, lit. b din Codul penal, a contopit pedepsele aplicate inculpatului, urmând ca acesta să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare, formată din pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care s-a adăugat o treime, respectiv 2 luni închisoare, din cealaltă pedeapsă de 6 luni închisoare.

 Pe lângă pedeapsa aplicată pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă în formă agravantă, respectiv pe lângă pedeapsa rezultantă, a aplicat inculpaţilor în baza art. 67 din Noul Cod penal, pedeapsa complementară a interzicerii  drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a şi lit. b din Codul penal,  pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei.

 În baza art. 65 alin. 1 din Noul Cod penal, a aplicat  inculpaţilor pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1, lit. a şi lit. b din Codul penal pe durata şi în condiţiile  prevăzute de art. 65 alin. 3 din Noul Cod penal.

Astfel, instanţa de fond a reţinut, că natura infracţiunii comise precum şi atitudinea avută de inculpaţi faţă de normele legale a dus la concluzia existenţei unei nedemnităţi ce impune interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1, lit. a,  lit. b (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal, atât pe timpul executării pedepsei, cât şi o anumită perioadă după aceasta, deoarece exercitarea acestor drepturi are în vedere o responsabilitate de ordin civic, responsabilitate pe care inculpatul, prin săvârşirea faptei a dovedit că nu o are.

Cu privire la individualizarea judiciară a executării pedepsei, instanţa de fond a reţinut  că pedeapsa maximă prevăzută de lege este de 15 ani, pedeapsa aplicată inculpaţilor este de 3 ani şi 6 luni închisoare, deci peste trei ani, inculpaţii nu şi-au dat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţi, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 83, privind amânarea aplicării pedepsei şi nici  dispoziţiile art. 91 Cod penal, privind suspendarea sub supraveghere a executări pedepsei, astfel că inculpaţii urmează să-şi execute pedeapsa în regim de penitenciar.

În baza art. 112 al. 1 lit. a Cod penal,  a dispus confiscarea de la cei trei inculpaţi:

- a cantităţii de 1.500 pachete cu ţigarete marca, de provenienţă extracomunitară, cu timbru Duty–Free, provenite din contrabandă, ridicată de la inculpaţi  şi predată la Camera de Corpuri  a STPF, conform dovezii seria AAA nr. 10.984 din data de 08.04.2016, bunuri ce au fost produse prin săvârşirea infracţiunii.

În baza art. 112 al. 1 lit. b Cod penal,  a dispune confiscarea de la inculpatul C:

- a unui telefon mobil, marca Nokia C2, de culoare negru, serie IMEI ..., cu cartelă SIM, ridicat de la inculpatul C. şi predat la Camera de Corpuri  a STPF, conform dovezii seria AAA nr. ... din data de 27.01.2017,  bun ce a fost folosit la săvârşirea infracţiunii.

În ceea ce priveşte latură civilă instanţa de fond a reţinut că  potrivit art. 1357 din Cod Civil, în vigoare la data comiterii faptelor, „orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara”.

Din textul anterior menţionat, se desprind elementele răspunderii civile delictuale şi anume: fapta ilicită comisă cu vinovăţie, existenţa unui prejudiciu cauzat prin aceasta şi legătura de cauzalitate dintre prejudiciu şi acţiunea ilicită, aspecte dovedite odată cu probarea laturii penale.

A.N.A.F Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză cu suma 17.077 lei, la care s-au adăugat dobânzi şi penalităţi, până la data achitării prejudiciului.

În baza art. 19, 20, 23, 25  şi  art. 393 alin.3  şi 397 din Noul Cod de procedură penală, rap. la art. 1357 şi art.1382 din Codul civil, instanţa de fond a admis acţiunea civilă a părţii civile ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, şi în consecinţă, a obligat, în solidar, inculpaţii A., B. și C., să plătească părţii civile ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice, suma de 17.077 lei, reprezentând contravaloarea taxelor vamale şi fiscale, respectiv contravaloarea prejudiciului cauzat prin fapta lor, precum şi accesoriile fiscale aferente, conform Codului de procedură fiscală de la data comiterii faptei şi până la achitarea efectivă a acestora.

Instanţa de fond a soluţionat cauza în absenţa inculpatului B., acesta nefiind prezent la niciunul din termenele de judecată la instanţa de fond.

După expirarea termenului de 10 zile de la comunicarea minutei sentinţei, instanţa de fond a emis în data de 20.11.2017 mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. 851/2017 pe numele inculpatului B. în vederea executării pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa apelată .

Totodată în baza aceleaşi sentinţe instanţa de fond a emis mandat european de arestare în vederea executării aceleiaşi pedepse, inculpatul B. fiind reţinut în baza mandatului european de arestare în Polonia la data de 08.08.2018 şi predat autorităţilor judiciare române (fila 166 dosar fond).

După reţinerea sa, inculpatul B. a formulat la data de 17.09.2018 apel împotriva sentinţei penale nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. ..285/2017, solicitând cu prioritate a se constata că apelul său este formulat în termen, deşi în cauză împotriva sa a fost emis mandatul de executare a pedepsei închisorii.

La termenul de astăzi Curtea a considerat că apelul formulat de inculpat este în termen, pentru considerentele expuse pe larg în practicaua prezentei decizii.

Analizând apelul formulat de inculpatul B. prin prisma motivelor invocate, Curtea constată că acesta este întemeiat.

Astfel, Curtea constată că pe durata celor două termene în care s-a derulat procedura la instanţa de fond inculpatul B. a locuit în Belgia, aşa cum rezultă din copia cardului de rezidenţă, perioada de valabilitate a cardului fiind 09.03.2017-09.03.2022.

Deşi conform dovezilor de îndeplinire a procedurii de citare prin scrisoare recomandată de la filele 75, 86 dosar fond, inculpatul a fost citat pentru termenele de judecată de la instanţa de fond din datele de 06.09.2017 şi 18.10.2017 la domiciliul din Ucraina, indicat de inculpat în cursul urmăririi penale, Curtea constată că inculpatul nu a avut cunoştinţă de termenele de judecată de la instanţa de fond întrucât acesta se afla în Belgia.

Aşa cum s-a menţionat şi în considerentele vizând constatarea împrejurării că apelul formulat de inculpatul B. este în termen, Curtea constată că, deşi din punct de vedere formal la dosar există dovada că inculpatul a fost informat în cursul urmăririi penale că are dreptul la un interpret şi că are obligaţia de înştiinţa organul judiciar despre orice schimbare de domiciliu, în realitate inculpatul nu a înţeles conţinutul drepturilor şi obligaţiilor sale ca urmare a faptului că nu cunoaşte bine limba română şi nu înţelege scrisul în limba română.

Prin urmare, neînţelegând conţinutul obligaţiilor sale, inculpatul nu a cunoscut nici obligaţia de a aduce la cunoştinţa organelor judiciare că şi-a schimbat adresa de domiciliu, şi nici consecinţa omisiunii de a încunoştinţa organul judiciar despre schimbarea de domiciliu din Ucraina în Belgia, conform art. 108 alin. 2 lit. b Cod procedură penală (citaţiile şi orice alte acte comunicate la prima adresă rămân valabile şi se consideră că le-a luat la cunoştinţă).

Atât Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale cât şi Directiva 2012/13/UE privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale consfinţesc obligaţia statelor membre UE de a se asigura că, în cadrul procedurilor penale, persoanele acuzate de săvârşirea unor infracţiuni sunt informate, în limba pe care o înţeleg şi în termenul cel mai scurt, asupra acuzaţiilor aduse şi asupra drepturilor procesuale, obligaţia statelor subzistând pe tot parcursul procedurilor până la soluţionarea definitivă a cauzelor penale.

Directiva 2010/64/UE privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale stabileşte în sarcina statelor membre obligaţia de a furniza persoanelor acuzate de săvârşirea unor infracţiuni, în mod gratuit, serviciile unui interpret autorizat, obligaţie pe care de altfel statul român şi-a îndeplinit-o prin transpunerea Directivei 2010/64/UE în legea procesual penală, respectiv art. 12 alin. 3 Cod procedură penală.

Constatând aşadar că inculpatul a fost citat la judecarea cauzei în primă instanţă la domiciliul din Ucraina unde nu mai locuia, şi într-o limbă pe care nu o cunoştea, Curtea apreciază că inculpatul nu a putut lua cunoştinţă efectiv de derularea judecării cauzei sale la Judecătoria Rădăuţi, fiind lipsit astfel de posibilitatea de a-şi exercita drepturile procesuale, inclusiv de dreptul de a accesa procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii prev. de art. 374 alin. 4 Cod procedură penală.

În consecinţă, Curtea constată că devin incidente disp. art. 421 pct. 2 lit. b Cod procedură penală, procedura la instanţa de fond derulându-se în lipsa inculpatului B. care a fost nelegal citat, motiv pentru care Curtea va admite apelul declarat de inculpatul B. împotriva sentinţei penale nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. .../285/2017, va desfiinţa în parte Sentinţa penală nr. 704 din 18.10.2017 a Judecătoriei Rădăuţi pronunţată în dosarul nr. .../285/2017, numai cu privire la inculpatul B. (latură penală şi latură civilă), în sensul că va înlătura dispoziţia de condamnare a inculpatului B. la pedeapsa principală de 3 ani şi 4 luni închisoare, la pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă în formă agravată prev. de art. 270 alin. 1 şi 3 rap. la art. 274 din Legea 86/2006, cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b şi art. 76 alin. 1 Cod penal, şi la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trecere ilegală a frontierei de stat prev. de art. 262 alin. 1 Cod penal, precum şi dispoziţia de aplicare a pedepsei rezultante de 3 ani şi 6 luni închisoare, a pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii. Totodată va înlătura dispoziţia de obligare, în solidar cu coinculpaţii A. și C., a inculpatului B. la plata către partea civilă ANAF – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a sumei de 17.077 lei, cu consecinţa menţinerii solidarităţii doar între inculpaţii A. și C., precum şi dispoziţia de obligare a inculpatului B. la plata către stat a sumei de 1.000 de lei cheltuieli judiciare.

Urmare a desfiinţării soluţiilor pronunţate de instanţa de fond faţă de acest inculpat, Curtea va trimite cauza spre rejudecare Judecătoriei Rădăuţi doar cu privire la inculpatul B. (latură penală şi latură civilă), urmând ca la rejudecarea cauzei inculpatul să fie citat, conform solicitării sale, la domiciliul procesual ales - cabinet avocat E., şi să fie asistat de un interpret de limba ucraineană.

Constatând că în prezent inculpatul B. este încarcerat în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Rădăuţi în prezenta cauză şi că sunt aplicabile disp. art. 598 alin. 1 lit. a Cod procedură penală în sensul că mandatul de executare a pedepsei a fost emis înainte de rămânerea definitivă a hotărârii (a se vedea considerentele referitoare la aprecierea curţii că apelul formulat de inculpatul B. este în termen), Curtea va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. 851/2017 din 20.11.2017 emis de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. ../285/2017 pe numele inculpatului B. Totodată Curtea va dispune punerea în libertate, de îndată, a inculpatului B. de sub puterea mandatului de executare a pedepsei închisorii nr. .../2017 din 20.11.2017 emis de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. .../285/2017, dacă nu este reţinut, arestat preventiv sau deţinut în altă cauză.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii.

În baza art. 275 alin. 3 şi 6 Cod procedură penală cheltuielile judiciare din apel vor rămâne în sarcina statului, inclusiv suma de 174,90 lei reprezentând onorariu traducător autorizat de limba ucraineană, conform facturii nr. 40/12.12.2018, şi suma de 65 de lei reprezentând onorariu parţial în cuantum de 25% pentru apărător din oficiu ..., conform delegaţiei nr..., sume ce se vor avansa din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei.