Schimbare incadrare juridica-art 371 si 372 cod pena

Sentinţă penală 89/P/2016 din 26.05.2016


Obiect :art 371 si 372 cod penal

Materia : schimbare incadrare juridica

- în seara de ...10.2015, orele 22.00, în localitatea T, judeţul B, în timp ce se afla la ``FESTIVALUL V...``ce s-a desfăşurat pe terenul de fotbal, a purtat şi folosit, fără drept, un cuţit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cu privire la cea din urmă faptă, instanţa constată că în mod greşit aceasta a fost încadrată de către parchet în forma simplă a acestei infracţiuni, prevăzută de alin. 1 lit. a al art. 372 Cod penal.

Forma simplă a acestei infracţiuni se reţine în situaţia în care infractorul doar săvârşeşte acţiunea de purtare a cuţitului, în locurile anume arătate de acest text de lege, iar nu şi în situaţia în care această acţiune este urmată şi de acţiunea de folosire, cum s-a întâmplat în speţa de faţă.

Prin urmare, instanţa, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, va admite cererea formulată de procuror şi, în consecinţă, va schimba încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului OAI prin Rechizitoriul nr. 630/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul B, respectiv din  infracţiunea de port şi folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ../111/2015

SENTINŢA PENALĂ NR. 89/P/2016

Şedinţa publică din data de 26 mai 2016

.

Ministerul Public este reprezentat de dna procuror MC din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul B.

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul OAI trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor prevăzută de art. 32 Cod penal rap. la art. 188 Cod penal, art. 371 Cod penal, art. 372 al.1 lit. a Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă inculpatul OAI personal şi asistat de apărătorul său ales av. RC, pentru partea civilă CIC lipsă se prezintă apărătorul său av. CC în substituirea av. ales RC, lipsă fiind partea civilă Spitalul clinic Judeţean O Secţia Chirurgie I.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei cele de mai sus, după care:

Instanţa constată că, din eroare, s-a menţionat în încheierea de şedinţă aferentă termenului de judecată din data de 12.05.2016 art. 371 alin. 2 Cod penal, corect fiind art. 372 alin. 2 Cod penal. Acordă cuvântul participanţilor la procesul penal cu privire la schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului OAI prin rechizitoriu, în forma solicitată de acuzare la termenul anterior de judecată.

Atât acuzarea cât şi apărarea solicită schimbarea încadrării juridice  a faptei reţinută în sarcina inculpatului OAI, în forma pusă în discuţie la termenul anterior.

Apărătorul inculpatului OAI, av. RC, solicită a se lua un supliment de declaraţie inculpatului, cu privire la latura civilă a cauzei, respectiv cu privire la pretenţiile solicitate de persoana vătămată CIC, pe care inculpatul a înţeles-o greşit.

La interpelarea instanţei, inculpatul OAI arată că este de acord să achite despăgubiri părţii civile CIC în sumă de 10.000 lei, iar nu suma de 100.000 lei, cum greşit a înţeles la termenul anterior de judecată, crezând că este vorba de lei vechi.

Nemaifiind alte cereri de formulat, considerându-se lămurită, instanţa închide cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul participanţilor la procesul penal asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, procuror MC, susţine rechizitoriul  nr. ../P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul B, prin care inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la infracţiunea de omor, prevăzută de art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 Cod penal; tulburarea ordinii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. Solicită instanţei să constate că fapta există, a fost săvârşită de inculpat şi constituie infracţiune,

Solicită condamnarea inculpatului la  pedeapsa cu închisoarea,  just individualizată, pentru fiecare dintre cele trei fapte reţinute în sarcina sa, cu reţinerea prevederilor art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, de reducere a limitelor de pedeapsă cu o treime în cazul procedurii simplificate de recunoaştere a vinovăţiei.

Ca modalitate de executare a pedepsei, solicită dispunerea executării pedepsei închisorii în regim privativ de libertate.

De asemenea, solicită, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, iar pe lângă pedeapsa principală şi cea complementară ce se va aplica în cauză, solicită aplicarea unei pedepse accesorii constând în interzicerea aceloraşi drepturi prevăzute de pedeapsa complementară.

Solicită deducerea, din pedeapsa principală ce urmează a-i fi aplicată inculpatului, durata reţinerii şi a arestului preventiv, respectiv din data de 18.11.2015 până la zi..

Solicită menţinerea măsurii preventive a arestului luată faţă de inculpat.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită admiterea cererii de constituire parte civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean Oradea, în totalitate şi obligarea inculpatului la plata despăgubirilor în favoarea acestei părţi civile. Faţă de pretenţiile soliciatte de partea civilă CIC, solicită obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile către acesta în măsura în care instanţa va aprecia ca fiind justificate.

Solicită confiscarea de la inculpat, în favoarea statului, a cuţitului folosit de acesta la săvârşirea infracţiunii.

Solicită prelevarea  de probe biologice de la inculpatul OAI în vederea stabilirii şi stocării profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Solicită obligarea inculpatului OAI la plata cheltuielilor de judecată în favoarea statului.

Apărătorul părţii civile CIC, av. CC, cu privire la latura penală a cauzei, solicită condamnarea inculpatului la o pedeapsă just individualizată, cu reţinerea procedurii simplificate în cazul recunoaşterii învinuirii, de care inculpatul a uzat şi deducerea din pedeapsa ce urmează a-i fi aplicată inculpatului perioada care acesta a executat-o deja prin măsura arestului preventiv luată faţă de acesta.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită admiterea despăgubirilor civile soliciatte de partea civilă CIC  în integralitatea acestora, faţă de numărul mare de îngrijiri medicale de care persoana vătămată a beneficiat şi faţă de practica judiciară care există în prezent în astfel de speţe.

Solicită, de asemenea, admiterea constituirii de parte civilă formulată de Spitalul Clinic Judeţean O şi obligarea inculpatului la plata sumei de 1.303,32 lei, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate persoanei vătămate CIC.

Apărătorul inculpatului OAI, av. RC, arată că, în parte, achiesează la concluziile procurorului de şedinţă.

Solicită reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 lit. a sau b Cod penal, având în vedere modalitatea în care s-a petrecut fapta, respectiv pe fondul unei mai vechi altercaţii dintre inculpat şi persoana vătămata.

Instanţa solicită apărătorului inculpatului să menţioneze dacă solicită schimbarea unei încadrări juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, în raport de solicitarea acestuia de a se reţine prevederile art. 75 Cod penal în favoarea inculpatului, având în vedere că s-a închis cercetarea judecătorească şi s-a acordat cuvântul asupra fondului cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, arată că, faţă de aceste aspecte, practica instanţelor este diferită, existând situaţii în care s-a apreciat că o astfel de solicitare nu ţine de încadrarea juridică a faptei.

Apărătorul inculpatului OAI, av. RC, în situaţia în care instanţa va aprecia că reţinerea circumstanţelor atenuante ar vicia procedura abreviată de care inculpatul a uzat, înţelege să renunţe la această solicitare.

Solicită a se avea în vedere circumstanţele personale ale inculpatului şi ale familiei acestuia, inculpatul fiind singurul întreţinător al familiei sale, iar fiica sa, după cum s-a mai arătat, trebuie să suporte o intervenţie chirurgicală pe cord deschis. Mai arată că atât mama, cât şi tatăl acestuia suferă de boli cardiace.

Potrivit dispoziţiilor art. 91 cod penal, solicită suspendarea executării pedepsei închisorii sub supraveghere, cu privire la infracţiunea de tentativă de omor.

Pentru celelalte două fapte reţinute în sarcina inculpatului, solicită a i se aplica acestuia pedeapsa amenzii penale, cu reţinerea prevederilor art. 39 lit. d Cod penal.

În subsidiar, în măsura în care instanţa nu va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale pentru cele două infracţiuni, respectiv tulburarea ordinii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, solicită stabilirea unor pedepse îndreptate spre minimul special prevăzut de lege, al căror cuantum să permită suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Cu privire la latura civilă a cauzei, solicită admiterea în integralitate a cererii de constituire parte civilă formulate de Spitalul Clinic Judeţean Oradea şi admiterea în parte a pretenţiilor cu care s-a constituit parte civilă persoana vătămată CIC.

Instanţa acordă ultimul cuvânt inculpatului OAI.

Inculpatul OAI, având ultimul cuvânt, arată că este de acord să achite părţii civile CIC suma de 100 milioane lei vechi, însă 1 miliard lei vechi nu poate, întrucât nu dispune de o asemenea sumă. Mai arată că regretă săvârşirea faptei.

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin Rechizitoriul nr. …/P/2015 emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul B la data de 11.12.2015, înregistrat pe rolul Tribunalului B la data de 11.12.2015, sub dosarul nr. ../111/2015, s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului OAI, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:

- tentativă de omor, prevăzută de art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 Cod penal;

- tulburarea ordinii şi linistii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal şi

- portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. ``a` `Cod penal, toate cu aplicarea  art. 38 alin. 1 Cod Penal.

Din probele administrate în faza de urmărire penală, parchetul a reţinut, în esenţă, că, în seara de 17.10.2015, orele 22.00, în localitatea T, judeţul B, în timp ce se afla la ``FESTIVALUL V...``ce s-a desfăşurat pe terenul de fotbal, după ce a consumat băuturi alcoolice, pe fondul unei altercaţii spontane, inculpatul OAI i-a aplicat persoanei vătămate CIC o lovitură cu un briceag în zona abdominală, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 20-25 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii, viaţa victimei nefiind pusă în primejdie.

La data de 28.01.2016, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă O a depus la dosar o cerere prin care se constituie parte civilă în prezentul proces penal, solicitând la obligarea inculpatului OAI la plata sumei de 1.303,32 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate pacientului CIC, în perioada 17.10.2015 – 20.10.2015, la care să se adauge dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestei sume, calculate până la plăţii efective. În probaţiune, partea civilă a depus înscrisuri.

Prin Încheierea penală nr. ../Î/CP/29.01.2016, judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul B.. a respins cererile şi excepţiile invocate de către inculpat, a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul OAI, sub aspectul infracţiunilor pentru care a fost trimis în judecată.

Ca atare, instanţa va avea în vedere la soluţionarea cauzei toate probele administrate în faza de urmărire penală.

La termenul de judecată din data de 12.05.2016, fiind întrebat de către instanţa de judecată, inculpatul OAI a declarat verbal că doreşte ca prezenta cauză să se soluţioneze în acord cu procedura abreviată aplicabilă în cazul recunoaşterii învinuirii, arătând în acest sens că recunoaşte comiterea faptelor pentru care este trimis în judecată.

Ca atare, conform art. 375 alin. 1 Cod procedură penală, instanţa a procedat la audierea inculpatului OAI, declaraţia acestuia fiind consemnată în proces-verbal separat aflat la fila 105 din dosarul instanţei de fond.

În concret, inculpatul OAI a declarat următoarele:

„În seara zilei de 17.10.2015 în timp ce mă aflam la festivalul Vi din T m-am întâlnit cu persoana vătămată CIC, pe care îl cunoşteam de mai mult timp.

Deoarece avusesem o altercaţie cu persoana vătămată cu mai mult timp în urmă, i-am reproşata cestuia acest aspect, moment în acre am început să ne îmbrâncim, acesta aplincându-mi un pumn, iar eu la rândul meu, procedând la fel.

După aplicarea acelui pumn eu am căzut la pământ, moment în acre au intervenit mai multe persoane, eu crezând că sunt atacat.

Datorită acestui fapt, eu i-am aplicat persoanei vătămate o lovitură cu cuţitul pe care îl aveam asupra mea, în zona abdomenului.

La faţa locului au sosit mai mulţi jandarmi care m-au dus la sediul poliţiei, unde am fost audiat. Cu acea ocazie nu am recunoscut că eu aş fi fost agresorul persoanei vătămate. Cuţitul l-am aruncat în apropierea locului faptei.

Sunt de acord să plătesc sumele solicitate de părţile civile.

Sunt de acord să prestez o muncă neremunerată în folosul comunităţii în situaţia în care voi fi găsit vinovat. Nu sufăr de vreo boală care să mă împiedice să prestez o astfel de muncă.

Solicit ca prezenta cauză să se soluţioneze în acord cu procedura simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, prevăzută de art. 375 Cod procedură penală, nu contest probele administrate în faza de urmărire penală.

Solicit să fie avute în vedere înscrisurile depuse la termenul anterior de către avocatul meu ales.”

Fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 349 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa a admis cererea inculpatului OAI de soluţionare a cauzei pe baza procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, prevăzută de art. 375 Cod procedură penală.

Prin urmare, instanţa va soluţiona cauza doar pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Analizând probele administrate în faza urmăririi penale, cât şi declaraţia inculpatului din faza de judecată, instanţa reţine următoarele: 

În data de 17.10.2015, pe raza localităţii T. s-a desfăşurat ``Festivalul V...``organizat de Primăria comunei T, judeţul B.

La acest festival a participat destul de multa lume care se simţea bine, se distra şi consuma băutură şi mâncare, pe terenul de fotbal al comunei T, la intrarea de pe partea stângă în comună.

În jurul orelor 19.30 – 20.00, persoana vătămată CIC şi concubina acestuia, CVN, s-au deplasat la familia VA din localitatea C., în scopul de merge toţi la Festivalul Vi şi a servi mici.

VA se afla acasă cu soţia şi cele două fete ale lor.

Toţi s-au deplasat cu maşina până la intrarea în localitatea T., unde au coborât din maşină şi s-au deplasat spre tarabele comercianţilor, mai precis spre locul unde se preparau mici.

Acolo, au cumpărat mici, pe care i-au servit la o masă.

După ce au servit micii, persoana vătămată şi VA au plecat pentru a cumpăra bere.

În timp ce serveau berea, persoana vătămată s-a întâlnit cu vărul său, T.R, care i-a spus că urmează să fie ziua lui de naştere şi că îl invită şi pe acesta.

După terminarea discuţiei cu T.R, persoana vătămată s-a deplasat spre locul unde era concubina sa, iar în timp ce se deplasa spre ea, la un moment dat, a fost abordat de inculpatul OAI, care i-a pus mâna pe umăr şi l-a întrebat dacă îl mai ţine minte.

Persoana vătămată i-a răspuns că nu-şi aminteşte de el, după care inculpatul l-a lovit cu un cuţit în burtă, persoana vătămată căzând în genunchi.

În timp ce persoana vătămată se afla pe jos, inculpatul a mai lovit-o pe persoana vătămată cu pumnul în cap, aceasta căzând pe jos.

Martorul VA, care a observat incidentul, s-a deplasat la persoana vătămată şi a ridicat-o de jos, moment în care a sosit la faţa locului şi organele de poliţie.

Persoana vătămată a fost transportată cu o ambulanţă la Spitalul Clinic de Urgenţă Oradea.

Inculpatul a aruncat briceagul cu care a lovit persoana vătămată sub o masa aflată la aproximativ 3 metri de locul altercaţiei între inculpat şi persoana vătămată, acest corp delict fiind găsit şi ridicat de doi jandarmi, care l-au predat organelor de poliţie.

Din concluziile Raportului de Expertiză Medico-Legala nr.2489/III a/199/19.10.2015, efectuat de Serviciul Judetean de Medicina Legala Bihor rezultă că persoana vătămată CIC prezintă leziuni posttraumatice care datează din 17.10.2015; leziunile s-au produs prin acţiunea unui corp tăietor-intepător (escoriaţia de la nivelul regiunii temporale stângi, leziunea de la nivelul flancului stang – plagă înjunghiată cu armă albă (cuţit) penetrantă în abdomen de aproximativ 1,5 cm.- şi leziunile de la nivelul coapsei stângi) şi prin lovire cu un corp contondent dur (leziunea de la nivel zigomatic stâng). Pozitia victimă-agresor a fost: amândoi, în ortostatism, faţă în faţă.

Leziunile necesită 20-25 zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii, iar viata victimei nu a fost pusa în primejdie.

Situaţia de fapt descrisă mai sus rezultă din declaraţiile concordante ale martorilor VA şi VCA, care au observat asupra inculpatului OAI un cuţit , cu care acesta a inţepat-o, apoi, pe persoana vătamată CIC.

Fiind audiat în faza de urmărire penală, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor.

În faza de judecată, inculpatul a revenit asupra poziţiei de nerecunoaştere a comiterii faptelor, relatând că, pe fondul unei altercaţii anterioare, a lovit persoana vătămată cu un cuţit în abdomen, după care a aruncat corpul delict în apropierea locului faptei.

Inculpatul a solicitat judecarea cauzei în acord cu procedura abreviată în cazul recunoaşterii învinuirii, cerere fiind admisă de către instanţa de judecată.

Din cele de mai sus rezultă că inculpatul OAI este autorul faptelor pentru care a fost trimis în judecată, acestea fiind comise cu forma de vinovăţie prevăzută de legea penală, fiind imputabile şi nejustificate.

Faţă de situaţia descrisă mai sus, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului OAI, constând în aceea că:

- în seara de 17.10.2015, orele 22.00, în localitatea T., judeţul B, în timp ce se afla la ``FESTIVALUL V...``ce s-a desfăşurat pe terenul de fotbal, după ce a consumat băuturi alcoolice, pe fondul unei altercaţii spontane, i-a aplicat persoanei vătămate CIC o lovitură cu un briceag în zona abdominală, cauzându-i leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 20-25 zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale tentativei la infracţiunea de omor, comisă în dauna persoanei vătămate CIC, prevăzută de art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 Cod penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.

- în seara de 17.10.2015, orele 22.00, în localitatea T., judeţul B, în timp ce se afla la ``FESTIVALUL V...``ce s-a desfăşurat pe terenul de fotbal, unde se afla destul de multă lume, urmare a violenţelor exercitate asupra persoanei vătămate CIC, a tulburat ordinea şi liniştea publică, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, prevăzută de art. 371 Cod penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi

- în seara de 17.10.2015, orele 22.00, în localitatea T., judeţul B, în timp ce se afla la ``FESTIVALUL V...``ce s-a desfăşurat pe terenul de fotbal, a purtat şi folosit, fără drept, un cuţit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal, fiind pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cu privire la cea din urmă faptă, instanţa constată că în mod greşit aceasta a fost încadrată de către parchet în forma simplă a acestei infracţiuni, prevăzută de alin. 1 lit. a al art. 372 Cod penal.

Forma simplă a acestei infracţiuni se reţine în situaţia în care infractorul doar săvârşeşte acţiunea de purtare a cuţitului, în locurile anume arătate de acest text de lege, iar nu şi în situaţia în care această acţiune este urmată şi de acţiunea de folosire, cum s-a întâmplat în speţa de faţă.

Prin urmare, instanţa, în baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, va admite cererea formulată de procuror şi, în consecinţă, va schimba încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului OAI prin Rechizitoriul nr. …/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul B., respectiv din  infracţiunea de port şi folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal.

Având în vedere cele expuse în cele ce preced, la individualizarea pedepselor ce urmează a  se aplica inculpatului OAI, se va ţine seama de criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv de împrejurările şi modul de săvârşire a infracţiunilor, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunilor, modul de săvârşire a infracţiunilor şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, precum şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate şi situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa va avea în vedere, în primul rând, că inculpatul, cu toate că iniţial, respectiv în faza de urmărire penală, nu a recunoscut că a lovit-o pe persoana vătămată cu cuţitul ce îl avea asupra sa, acesta a recunoscut în faza de judecată această acţiune de lovire cu cuţitul, solicitând cu aceeaşi ocazie ca prezenta cauză să se soluţioneze doar pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cerere ce a fost admisă de către instanţa de judecată. În aceste împrejurări, instanţa urmează să reţină în favoarea inculpatului prevederile art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, conform cărora, limitele speciale prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu o treime.

Instanţa constată că în favoarea inculpatului nu poate fi reţinută nicio circumstanţă atenuantă judiciară prevăzută de art. 75 alin. 2 Cod penal, avându-se în vedere în acest sens ansamblul circumstanţelor reale şi personale ale cauzei, în special gravitatea infracţiunilor comise.

Circumstanţele personale invocate de apărare, respectiv lipsa antecedentelor penale, atitudinea de recunoaştere a faptelor, vârsta inculpatului şi situaţia familială, nu pot fi reţinute ca circumstanţe atenuante judiciare, cu consecinţa reducerii limitelor de pedeapsă, întrucât acestea nu reprezintă împrejurări legate de faptele comise, astfel cum cere textul de lege mai sus arătat.

Cu toate acestea, instanţa va avea în vedere circumstanţele personale favorabile inculpatului cu ocazia dozării pedepselor.

În egală măsură, instanţa apreciază că inculpatul prezintă o periculozitate sporită, aceasta rezultând din modul de comitere a tentativei la infracţiunea de omor, respectiv prin aplicarea unei lovituri cu cuţitul într-o zonă vitală, urmată de aplicarea altor lovituri cu pumnul peste corpul victimei, toate aceste acţiuni putând cauza decesul victimei, precum şi din atitudinea după comiterea faptei, constând în încercarea de a induce în eroare organele judiciare cu privire la adevăratul autor al faptelor (a aruncat cuţitul şi nu a recunoscut comiterea faptelor).

De asemenea, se va avea în vedere că prin acţiunile ilicite, inculpatul a creat persoanelor care au participat la evenimentul organizat în acea localitate o stare de tulburare şi nelinişte, o mare parte dintre acestea deplasându-se la locul în care s-a petrecut incidentul dintre inculpat şi persoana vătămată, fiind nevoite să nu mai asiste la activităţile pentru care se aflau pe acel teren de fotbal.

În consecinţă, din analiza materialului probator existent la dosar rezultă că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru a se aplica inculpatului câte o pedeapsă cu închisoarea pentru fiecare infracţiune reţinută în sarcina sa, orientate spre limitele minime speciale prevăzute de lege, avându-se în vedere în acest sens persoana inculpatului, care se află la primul contact cu legea penală şi vârsta acestuia.

De asemenea, pentru aceleaşi considerente, se impune a se aplica inculpatului, pe lângă pedeapsa principală pentru tentativa la infracţiunea de omor, şi pedepse complementare şi accesorii, ambele constând în interzicerea unor drepturi. În acest sens, instanţa constată că aplicarea acestor pedepse este obligatorie în cazul infracţiunii de omor, întrucât textul ce incriminează această infracţiune prevede aplicarea acestor pedepse,  iar potrivit art. 67 alin. 2 Cod penal, aplicarea pedepsei complementare este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită. În situaţia în care se aplică o pedeapsă complementară, art. 65 alin. 1 Cod penal, privind pedepsele accesorii, prevede că se va interzice aceleaşi drepturi cu cele interzise cu titlu de pedeapsă complementară.

Având în vedere că inculpatul a comis infracţiunile prin acţiuni diferite şi înainte de a fi condamnat definitiv pentru vreuna dintre ele, deci aceste infracţiuni se află în concurs real, instanţa va aplica tratamentul sancţionator prevăzut de lege pentru un astfel de concurs de infracţiuni.

Modalitatea de executare a pedepsei principale ce se va aplica inculpatului ca urmare a aplicării regimului sancţionator în cazul concursului de infracţiuni nu poate fi decât cu executare în regim de detenţie, avându-se în vedere în acest sens toate circumstanţele reale şi personale ale cauzei, instanţa apreciind că numai în acest fel se poate contribui la realizarea scopului preventiv, educativ şi coercitiv prevăzut de lege. Mai mult decât atât, cuantumul pedepsei rezultante (care va fi mai mare de 3 ani închisoare) nici nu permite suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.

Pentru toate motivele expuse în precedent, instanţa, în baza art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul OAI, pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor, în dauna persoanei vătămate CIC, la pedeapsa de 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 188 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa închisorii de mai sus, va aplica inculpatului OAI pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedepsele de mai sus, va aplica inculpatului OAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul OAI, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 372 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, va condamna pe inculpatul OAI, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire fără drept de obiecte periculoase, la pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, cu referire la art. 38 alin. 1 Cod penal, va aplica pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care va adauga un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 2 luni, urmând a da inculpatului OAI spre executare, în regim de detenţie, pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, va aplica inculpatului OAI pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 cu referire la alin. 1 al aceluiaşi articol din Codul penal, pe lângă pedepsele de mai sus, va aplica inculpatului OAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, va menţine măsura arestării preventive a inculpatului OAI, luată prin Încheierea penală nr. 215/DL/19.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Bihor, în baza căreia s-au emis Mandatul de arestare preventivă nr. 80 din data de 19.11.2015, apreciind că se menţin în continuare temeiurile avute în vedere cu ocazia luării acestei măsuri preventive.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 72 alin. 1 din Codul penal, va deduce din pedeapsa principală durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului OAI, de la data de 18.11.2015 la zi.

În baza art. 7 alin. 1 şi 2, art. 5 şi art. 2 din Legea nr. 76/2008, raportat la art. 4 alin. 1 lit. b şi cu referire la pct. 1 din anexa aceleiaşi legi,  va dispune prelevarea  de probe biologice de la inculpatul OAI în vederea stabilirii şi stocării profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, prelevare ce se va realiza la introducerea în penitenciar.

În baza art. 5 alin. 5 din Legea 76/2008, inculpatul OAI va fi informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În vedere prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, în baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală, raportat la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul OAI, în favoarea statului, a unui briceag cu mâner de lemn şi metalic, folosit la comiterea infracţiunilor, aflat în plicul de la fila 116 dosar urmărire penală.

Sub aspectul laturii civile, instanţa constată că, în termenul prevăzut de lege, Spitalul Clinic Judeţean O. s-a constituit parte civilă în prezenta cauză penală, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 1.303,32 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate pacientului CIC, în perioada 17.10.2015 – 20.10.2015, la care să se adauge dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente, calculate până la data plăţii efective.

Cu privire la aceste pretenţii civile, inculpatul a declarat în faţa instanţei de judecată că este de acord să plătească acestei părţi civile sumele solicitate cu acest titlu.

Ca atare, instanţa, în baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, va admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean Oradea, împotriva inculpatului OAI şi, în consecinţă, va obliga pe inculpatul OAI la plata către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean O. a sumei de 1.303,32 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate pacientului CIC, în perioada 17.10.2015 – 20.10.2015, la care se va adăuga dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate până la data plăţii efective, potrivit Codului de procedură fiscală.

Persoana vătămată CIC s-a constituit, de asemenea, parte civilă în prezentul proces penal, solicitând obligarea inculpatului la plata sumei de 100.000 lei daune morale.

Cu privire la aceste pretenţii civile, inculpatul a declarat în faţa instanţei că este de acord să-i plătească acestei părţi civile doar suma de 10.000 lei cu acest titlu, apreciind că suma solicitată este prea mare şi nu are posibilităţi financiare să o achite.

Pentru angajarea răspunderii civile delictuale trebuie să fie întrunite în mod cumulativ  toate elementele acestei răspunderi, respectiv : fapta ilicită care este reprezentată de elementul material al  infracţiunii săvârşite de inculpat, existenţa unui prejudiciu, legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu şi vinovăţia inculpatului  în cauzarea prejudiciului prin săvârşirea faptei ilicite .

În ce priveşte fapta ilicită şi vinovăţia, instanţa  constată că aceste condiţii sunt îndeplinite, şi face trimitere la motivarea oferită cu ocazia soluţionării laturii penale a cauzei.

Referitor la prejudiciul moral suferit de către partea civilă CIC, instanţa apreciază că se impune a se acorda acesteia o sumă  de bani cu titlu daune morale, însă într-un cuantum mai mic decât cel solicitat.

Astfel, este incontestabil că în urma loviturilor aplicate, partea civilă a suferit din punct de vedere fizic şi psihic.

Suferinţa fizică şi psihică nu poate fi cuantificată la modul absolut în sume de  bani, dar este unanim acceptat că în astfel de situaţii, despăgubirile băneşti sub forma daunelor morale sunt de natură să acopere într-o oarecare măsură prejudiciul moral suferit.

În cauză, obligarea inculpatului la plata de daune morale către victima infracţiunii este justificată în raport de urmarea produsă – cauzarea unor leziuni ce au necesitat pentru vindecare un număr de 20 - 25 zile de îngrijiri medicale, zilele petrecute în spital în vederea vindecării leziunilor, toate aceste aspecte rezultând din actelele medicale de la dosar şi depoziţiile martorilor audiaţi.

Instanţa apreciază că suma ce se va acorda cu titlu de daune morale nu poate fi considerată ca fiind îmbogăţire fără just temei, aşa cum invocă de regulă inculpaţii, fiind vorba în realitate de o reparaţie integrală şi echitabilă a prejudiciului moral.

Faţă de cele de mai sus, văzând şi că inculpatul recunoaşte o parte din pretenţiile solicitate, instanţa apreciază că acordarea părţii civile a sumei de 20.000 lei, reprezintă o reparare echitabilă a prejudiciului moral încercat de  acestea.

Ca atare, instanţa, în baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 19, art. 23 alin. 3 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu referire la art. 1357 şi următoarele din Codul civil, va admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă CIC împotriva inculpatului OAI şi, în consecinţă, va obliga inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 20.000 lei, reprezentând daune morale.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata către stat a sumei de 6.000 lei, reprezentând cheltuielile judiciare ocazionate cu desfăşurarea  urmăririi penale (5.000 lei) şi cu judecarea cauzei de către instanţa de fond (1.000 lei).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, admite cererea formulată de procuror şi, în consecinţă, schimbă încadrarea juridică dată faptei reţinute în sarcina inculpatului OAI prin Rechizitoriul nr. 630/P/2015 al Parchetului de pe lângă Tribunalul B, respectiv din  infracţiunea de port şi folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 1 lit. a Cod penal, în infracţiunea de folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 32 Cod penal, raportat la art. 188 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul OAI, , în prezent aflat în stare de arest preventiv în Penitenciarul Oradea, pentru săvârşirea tentativei la infracţiunea de omor, în dauna persoanei vătămate CIC, la pedeapsa de:

- 3 (trei) ani şi 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, cu referire la art. 188 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa închisorii de mai sus, aplică inculpatului OAI pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an.

În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedepsele de mai sus, aplică inculpatului OAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară.

În baza art. 371 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul OAI, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburare a ordinii şi liniştii publice, la pedeapsa de:

- 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 372 alin. 2 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul OAI, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire fără drept de obiecte periculoase, la pedeapsa de:

- 4 (patru) luni închisoare.

În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, cu referire la art. 38 alin. 1 Cod penal, aplică pedeapsa cea mai grea, de 3 ani şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv un spor de 2 luni, urmând a da inculpatului OAI spre executare, în regim de detenţie, pedeapsa rezultantă de:

- 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 45 alin. 1 Cod penal, pe lângă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, aplică inculpatului OAI pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice şi în orice alte funcţii publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal.

În baza art. 45 alin. 5 cu referire la alin. 1 al aceluiaşi articol din Codul penal, pe lângă pedepsele de mai sus, aplică inculpatului OAI pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a şi b Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 65 alin. 3 Cod penal.

În baza art. 404 alin. 4 lit. b Cod procedură penală, raportat la art. 399 alin. 1 Cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive a inculpatului OAI, luată prin Încheierea penală nr. 215/DL/19.11.2015 a judecătorului de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul B, în baza căreia s-au emis Mandatul de arestare preventivă nr. 80 din data de 19.11.2015.

În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală, raportat la art. 72 alin. 1 din Codul penal, deduce din pedeapsa principală durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului OAI, de la data de 18.11.2015 la zi.

În baza art. 7 alin. 1 şi 2, art. 5 şi art. 2 din Legea nr. 76/2008, raportat la art. 4 alin. 1 lit. b şi cu referire la pct. 1 din anexa aceleiaşi legi,  dispune prelevarea  de probe biologice de la inculpatul OAI în vederea stabilirii şi stocării profilului genetic în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, prelevare ce se va realiza la introducerea în penitenciar.

În baza art. 5 alin. 5 din Legea 76/2008, inculpatul OAI va fi informat că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic.

În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală, raportat la art. 112 alin. 1 lit. b Cod penal, dispune confiscarea de la inculpatul OAI, în favoarea statului, a unui briceag cu mâner de lemn şi metalic, folosit la comiterea infracţiunilor, aflat în plicul de la fila 116 dosar urmărire penală.

În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 23 alin. 3 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă Spitalul Clinic Judeţean O, împotriva inculpatului OAI şi, în consecinţă, obligă pe inculpatul OAI la plata către partea civilă Spitalul Clinic Judeţean O a sumei de 1.303,32 lei cu titlu de despăgubiri civile, reprezentând contravaloarea îngrijirilor medicale acordate pacientului CIC, în perioada 17.10.2015 – 20.10.2015, la care se adăugă dobânzile şi penalităţile de întârziere, calculate potrivit Codului de procedură fiscală.

În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, raportat la art. 19, art. 23 alin. 3 şi art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, cu referire la art. 1357 şi următoarele din Codul civil, admite, în parte, acţiunea civilă exercitată de partea civilă CIC împotriva inculpatului OAI şi, în consecinţă, obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 20.000 lei, reprezentând daune morale.

În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 6.000 lei, reprezentând cheltuielile judiciare ocazionate cu desfăşurarea  urmăririi penale (5.000 lei) şi cu judecarea cauzei de către instanţa de fond (1.000 lei).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.05.2016.

Preşedinte,   Grefier,