Inadmisibilitatea rejudecarii cauzei

Sentinţă penală 106-P-2016 din 23.06.2016


Obiect : contestatie la executare

Materia  inadmisibilitatea rejudecarii cauzei

Tribunalul constată că deşi atât în memoriul depus cât şi în susţinerea acestuia în faţa instanţei au fost invocate disp. art. 598 alin. 1 lit. d Cod proc. pen., în fapt se tinde spre o reanalizare a stării de fapt reţinute de către Tribunalul S şi apoi de către Curtea de Apel Cluj în ceea ce-l priveşte pe condamnat, a probaţiunii administrate şi în final a pedepsei aplicate, prin raportarea la pedeapsa aplicată unui coparticipant la săvârşirea faptelor.

Întru-cât pe calea contestaţiei la executare, pot fi soluţionate incidente care apar pe parcursul executării unei pedepse, iar situaţia învederat dă către condamnat, nu se circumscrie unei astfel de situaţii, şi de altfel acesta nu se circumscrie nici unuia dintre cazurile prev. în art. 598 Cod proc. pen., instanţa va respinge ca nefondată contestaţia formulată de către condamnatul AFMS.

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BIHOR

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. …

SENTINŢA PENALĂ Nr. 106-P-2016

Şedinţa publică 23 iunie2016

Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Tribunalul …. este reprezentat prin procuror PM.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio potrivit prevederilor art. 369 Cod procedură penală.

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe condamnatul AFMS, având ca obiect contestaţia la executare (art.598 NCPP.)

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi nu se prezintă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează cele de mai sus.

Totodată, se constată că judecarea cauzei în fond a avut loc la data de 10.06.2016, dată la care susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea acelei şedinţe, încheiere ce face parte integrată din prezenta sentinţă, amânându-se pronunţarea la data de 17.06.2016, respectiv la data de azi.

INSTANŢA

Prin memoriul depus la data de …, condamnatul AFMS, încarcerat în Penitenciarul …, executând o pedeapsă de 10 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi distrugere, aplicată prin Decizia Penală nr. 1…./2015 a Curţii de Apel Cluj, a solicitat Tribunalului Bihor să i se scadă din durata pedepsei ce i-a fost aplicată.

În motivarea cererii formulate a învederat faptul că a săvârşit faptele pentru care a fost judecat şi condamnat împreună cu numitul LV care a fost condamnat doar la o pedeapsă de 5 ani şi jumătate. De asemenea precizează că nu i-au fost aplicate circumstanţe atenuante, deşi este integrat social, are familie şi copil mic, şi a săvârşit faptele sub un puternic impact emoţional cauzat de comportamentul abuziv al numitului LC, manifestat atât faţă de el, cât şi faţă de soţia şi fiica lui.

Analizând memoriul formulat de condamnatul AFMS, Tribunalul constată următoarele:

Prin Sentinţa Penală nr. …..2015 pronunţată de Tribunalul S, în dosar nr. …..2015 a fost condamnat AFMS la o pedeapsă rezultantă de 10 ani închisoare, pentru săvârşirea unei infracţiunii de tentativă la omor calificat şi a unei infracţiuni de distrugere prin incendiere. Această sentinţă a fost menţinută prin Decizia Penală nr. …../2015 a Curţii de Apel Cluj.

Tribunalul constată că deşi atât în memoriul depus cât şi în susţinerea acestuia în faţa instanţei au fost invocate disp. art. 598 alin. 1 lit. d Cod proc. pen., în fapt se tinde spre o reanalizare a stării de fapt reţinute de către Tribunalul … şi apoi de către Curtea de Apel Cluj în ceea ce-l priveşte pe condamnat, a probaţiunii administrate şi în final a pedepsei aplicate, prin raportarea la pedeapsa aplicată unui coparticipant la săvârşirea faptelor.

Întru-cât pe calea contestaţiei la executare, pot fi soluţionate incidente care apar pe parcursul executării unei pedepse, iar situaţia învederat dă către condamnat, nu se circumscrie unei astfel de situaţii, şi de altfel acesta nu se circumscrie nici unuia dintre cazurile prev. în art. 598 Cod proc. pen., instanţa va respinge ca nefondată contestaţia formulată de către condamnatul AFMS.

În baza art. 275 Cod procedura penala, va obliga condamnatul la 200 lei cheltuieli judiciare faţă de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 598 Cod procedura penala respinge ca nefondată contestaţia formulată de condamnatul AFMS, în prezent deţinut în Penitenciarul…, împotriva Sentinţei Penale nr. …..2015 pronunţată de Tribunalul S în dosar nr. .../84/2014.

În baza art. 275 Cod procedura penala, obligă condamnatul la 200 lei cheltuieli judiciare faţă de stat.

Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţata în şedinţa publică din data de 23.06.2016.

Preşedinte,  Grefier,