Contestaţie la executare. Titluri de creanţă ce pot fi executate conform Codului de procedură fiscală

Sentinţă civilă 12 din 21.03.2008


Sentinţă civilă

Contestaţie la executare. Titluri de creanţă ce pot fi executate conform Codului de procedură fiscală

Prin sentinţa civilă 1099/21.03.2008 Judecatoria Vaslui a admis in parte contestaţia la executare formulata de Z.M. in contradictoriu cu Primaria municipiului Vaslui si a anulat in parte titlul executoriu si somatia pentru sumele reprezentand chirii si amenzi.

Instanta a retinut ca la data de 8.11.2007 Primaria municipiului Vaslui a emis pe numele contestatarului titlu executoriu 3849 pentru suma de 4.023 lei, din care 315 lei reprezentand impozit pe cladiri, 3508 lei –chirii si 200 lei – amenzi.

Referitor la suma reprezentand chirii instanta a retinut ca aceasta a fost calculata in temeiul contractului de inchiriere, ceea ce inseamna ca in caz de neplata, recuperarea chiriei se realizeaza conform dreptului comun, pe calea unei actiuni in justitie, iar nu pe calea executarii silite conform Codului de procedura fiscala.

In ceea ce priveste suma reprezentand amenzi, instanta a retinut ca din procesul verbal de contraventie rezulta ca amenda a fost aplicata altei persoane si nu contestatarului – debitor. Mai mult decat atat, respectivul proces verbal de contraventie fusese desfiintat prin hotarare judecatoreasca.

Hotararea a ramas irevocabila prin respingerea recursului.