Ordin de protectie

Sentinţă civilă 39 din 14.01.2016


DOSAR NR.2293/283/2015

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA PUCIOASA  -  JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

SENTINŢA CIVILĂ NR.39

Şedinţa din camera de consiliu  din data de 14.01.2016

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE – M.G.

GREFIER  - R.M.

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror N.G. din cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa.

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile  având ca obiect „ordin de protecţie” formulat de  reclamantele  I.G.C., I.A.G., domiciliată în ….. şi Ş.C., domiciliată în …., în contradictoriu cu pârâtul Ş.N., domiciliat în …………..

La apelul nominal făcut în şedinţa din camera de consiliu a răspuns reclamanta I.G.C., lipsa reclamantele I.A.G., prezentă reclamanta Ş.C., prezent pârâtul Ş.N. pentru care a raspuns av.of.S.I. in baza delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie seria DB nr.7027/2015 din 21.12.2015 (fila 16 dosar).

Procedura de citare legal îndeplinită.

Acţiunea scutită de plata taxei de timbru.

S-a prezentat în sala de şedinţă  ag.şef.pr……din cadrul Poliţiei oraşului Pucioasa şi a depus la dosar procesul verbal întocmit cu ocazia îndeplinirii mandatului de aducere pentru pârâtul Ş.N.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei modul de îndeplinire a procedurii de citare, stadiul dosarului, masurile dispuse de instanţa, după care; 

La interpelarea instanţei pârâtul arată că este de acord cu păstrarea distanţei de minimum 200 metri faţă de reclamante; a agresat reclamantele doar verbal nu şi fizic.

Instanţa pune în discuţie luarea unui interogatoriu din oficiu pârâtului.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu luarea unui interogatoriu din oficiu pârâtului.

Instanţa în temeiul art.352 cod proc. civ., procedează la luarea unui interogatoriu din oficiu pârâtului Ş.N., care învederează următoarele aspecte: este de acord cu acţiunea promovată de reclamante; obişnuieşte să consume frecvent alcool şi în acest context a avut relaţii tensionate cu reclamantele şi a devenit violent verbal; nu apreciază că prin acest comportament ar fi indus o stare de temere reclamantei, ci apreciază că este o „şmecherie”

Reprezentantul Ministerului Public arată că au fost depuse de reclamantă copii a mai multor procese verbale de contravenţie întocmite de organele de poliţie în mod repetat pârâtului pentru infracţiuni prev. la Legea 61/1991, motiv pentru care solicită ca instanţa să întrebe pârâtul dacă a contestat vreunul dintre aceste procese verbale si dacă consideră că au fost încheiate netemeinic.

Pârâtul arată că nu a contestat nici unul dintre procesele verbale de contravenţie; a fost sancţionat în mod repetat pentru infracţiuni săvârşite la legea 61/1991 şi nu a contestat niciunul dintre procesele-verbale; faptele s-au petrecut în perioada în care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, iar în acest context reclamantele îl provocau şi el le răspundea la fel, în sensul că devenea violent verbal; mergea la domiciliul reclamantei pentru a-i da demâncare, pentru a se spăla; nu are nici o sursă de venit; banii pe care îi primea erau de la mama sa nu de la sora sa; mama şi sora locuiesc împreună; de aproximativ şase ani nu are serviciu; a fost internat la dezintoxicare şi a urmat un tratament în acest sens; nu îşi aminteşte de câte ori a fost internat; internarea a fost voluntară, el semnând că este de acord.

Reclamanta I.G.C. arată că are un martor prezent.

Instanţa întreabă reprezentantul Ministerului Public dacă este de acord cu proba testimonială.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu proba testimonială solicitată de reclamantă.

In temeiul art.258 cod proc. civ., instanţa încuviinţează proba testimonială cu un martor  numita I.C. probă solicitată de reclamantă ca fiind pertinentă şi utilă soluţionării cauzei.

In temeiul art.311 alin.1 cod proc. civ., instanţa procedează la audierea martorei I.C. propusă de reclamantă a cărei depoziţie sub prestare de jurământ s-a consemnat în scris şi ataşat la dosarul cauzei.

In temeiul art. 352 cod proc. civ., procedează la luarea unui interogatoriu din oficiu reclamantei Ş.C. care arată următoarele aspecte: este mama pârâtului şi arată faptul că a introdus cererea având ca obiect „ordin de protecţie”, întrucât nu a mai suportat comportamentul pârâtului care pe fondul consumului de alcool zilnic provoacă scandal şi este faţă de dumneaei agresiv verbal; pârâtul  nu a fost agresiv fizic însă i-a spus că dacă nu ar fi fost mama lui „i-ar rupe gâtul”. Arată că pârâtul este foarte violent verbal faţă de fiica sa cât şi faţă de nepoata sa, cărora le face în fiecare zi scandal instituind astfel teroare; nu îi este teamă de fiul său, însă are emoţii de fiecare dată când vine şi dacă îl vede băut; fiica sa s-a îmbolnăvit din cauza acestor conflicte zilnice pe care le are cu pârâtul. A promovat prezenta cerere deoarece nu mai putea suporta.

La interogatoriul din oficiu luat de instanţă reclamanta I.G.C. arată că: pârâtul devine violent pe fondul consumului de alcool, motiv pentru care îi este şi teamă de acesta. Arată că doreşte să exemplifice instanţei ultimele întâmplări şi anume că, în urmă cu puţin timp de nervi pârâtul a luat un cuţit de bucătărie pe care l-a înfipt în masă şi s-a tăiat la mână iar altă dată a găsit înfipt în lambriul de la bucătăriei o furculiţă şi o lingură aruncate pe fondul stării de agitaţie de către pârât, atunci când dumneaei nu a fost acasă; acelaşi comportament îl are şi faţă de fiica sa. Se teme că atitudinea pârâtului ar putea degenera, date fiind întâmplările numeroase în care acesta s-a manifestat violent verbal şi în violenţă fizică, în contextul în care zilnic vine şi le jigneşte, iar dacă intervine în vreun mod devine agresiv. Apreciază că dacă nu ar mai consuma alcool comportamentul pârâtului s-ar îmbunătăţii; a avut trei ani când a fost sub tratament şi s-a comportat bine. A fost internat de trei ori la Bucureşti, o dată la Buzău, o dată la Pucioasa şi de foarte multe ori la Târgovişte. A mers personal să caute aceste centre pentru a-l putea ajuta pe pârât să treacă aceste momente.

La interpelarea instanţei pârâtul arată că este de acord să fie supus unui tratament de, însă apreciază că nu este dependent de alcool; când a fost internat era dependent de alcool.

Reclamanta I.G.C. arată că de pe data de 07.12.2015 şi până în prezent nu crede că pârâtul are însumate şapte zile în care pârâtul să nu fi consumat alcool.

Reprezentantul Ministerului Public şi apărătorul pârâtului arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reclamantele prezente solicită admiterea cererii.

Reprezentantul Ministerului Public consideră întemeiată cererea; probatoriul pe care se sprijină acesta este constituit din înscrisurile depuse la dosarul cauzei din care rezultă că pârâtul a fost sancţionat în mod repetat contravenţional pentru fapte de natura acelora învederate prin acţiunea introductivă; procesele verbale de contravenţie  care se bucură de prezenţa de veridicitate, procese verbale care nu au fost contestate de contravenient; există acte medicale din care rezultă dependenţa de viciu de alcool a pârâtului; proba testimonială confirmă de asemenea cele susţinute în acţiune şi în mod direct dar şi implicit afirmaţiile făcute de pârât în faţa instanţei. Pe cale de consecinţă solicită admiterea acţiunii pentru cele două reclamante prezente, cea de a treia reclamantă numita I.A.G. nu s-a prezentat în faţa instanţei, iar sub aspectul efectivităţii măsurii solicitate, ţinând seama că este studentă într-o altă localitate, nici  nu are stringenţa necesar legală pentru dispunerea măsurii faţă de aceasta. Solicită ca instanţa să aprecieze asupra obligării pârâtului să se supună unui control medical de specialitate şi eventual a internării pentru tratarea dependenţei de alcool.

Av.of.S.I. apărătorul pârâtului arată că, având în vedere răspunsul la interogatoriu al pârâtului solicită admiterea cererii; lasă la aprecierea instanţei în ceea ce priveşte internarea pârâtului.

Instanţa în temeiul art.394 Cod proc. civ. consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, închide dezbaterile şi rămâne în deliberare.

 I N S T A N Ţ A

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Pucioasa la data de  18.12.2015 sub nr.2293/283/2015 reclamantele  I.G.C.,  I.A.G. şi Ş.C., în contradictoriu cu pârâtul Ş.N., au solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa obligarea pârâtului să păstreze o distanţă minimă de 200 m faţă de reclamante.

În motivarea cererii reclamanţii arată că pârâtul este fratele reclamantei I.G.C., unchiul reclamantei I.A.G. şi fiul reclamantei Ş.C.. În ultimii ani relaţiile dintre ei s-au deteriorat, instalându-se o stare tensionată din cauza faptului că  pârâtul consumă alcool şi devine violent, atât fizic, cât şi verbal, care vine zilnic în domiciliile reclamantelor pentru a servi masa, deşi are alt domiciliu.

Mai arată reclamantele că trăiesc într-o stare de pericol permanent, deoarece pe fondul consumului de alcool le ameninţă că le dă foc, că le omoară, aruncă cu diverse obiecte prin casă, distrugând lucruri  şi lovindu-le, fiind nevoite să  sesizeze organele de poliţie în repetate rânduri, care s-au limitat cu aplicarea unor amenzi contravenţionale.

În dovedirea cererii a  solicitat proba  cu acte, testimonială şi interogatoriu.

În drept cererea a fost întemeiată pe disp.art.23 din Legea 217/2003, completată şi modificată de Legea 25/2011.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Pârâtul Ş.N.  este fratele reclamantei I.G.C., unchiul reclamantei I.A.G. şi fiul reclamantei Ş.C..

Pârâtul nu locuieşte împreună cu reclamantele, ci într-un imobil distinct. Din depoziţiile reclamantelor coroborate cu cea a pârâtului şi cu cea a martorei I.C., a rezultat că acesta consumă frecvent alcool.

Pe fondul consumului de alcool, pârâtul devine agresiv verbal, în contextul în care acesta se prezintă în fiecare zi la domiciliul reclamantelor pentru ca acestea să-i asigure hrană şi să-i permită accesul la grupul sanitar pentru asigurarea igienei corporale.

Aspectele mai sus menţionate au rezultat din răspunsurile la interogatoriu ale reclamantelor coroborate cu cele ale pârâtului.

Astfel, reclamantele au arătat că pârâtul consumă frecvent alcool, moment în care devine violent, violenţa manifestată până în prezent fiind una verbală, însă cu potenţial de a degenera într-una fizică. Sub acest aspect, reclamanta Ş.C., mama pârâtului, a arătat că fiul său i-a spus la un moment dat că dacă nu ar fi mama sa, „i-ar rupe gâtul”, iar reclamanta IgnI.G. a arătat că printre ultimele întâmplări legate de atitudinea agresivă a pârâtului este şi aceea în care pe fondul stării de nervozitate a luat un cuţit de bucătărie pe care l-a înfipt în masă, manevrarea obiectului contondent producând o rană în zona mâinii pârâtului.

Reclamanta I.G.  a arătat de asemenea că în momentul în care s-a întors de la serviciu a găsit înfipte în lambriul de la bucătărie o lingură şi o furculiţă, care au fost aruncate  de pârât pe fondul stării de agresivitate caracteristică.

Şi martora I.C. a arătat că pârâtul are o atitudine agresivă relatând în acest sens cele petrecute la înmormântarea tatălui pârâtului şi în zilele de priveghi care au precedat acestui moment. Martora a atestat faptul că pârâtul chiar şi în acest moment a făcut scandal, atitudine pe care a menţinut-o pe parcursul întregii perioade de priveghi, manifestările sale putând fi văzute şi auzite de toate celelalte persoane prezente.

Prezent în faţa instanţei, pârâtul a recunoscut că obişnuieşte să consume alcool, a fost internat cu acordul său pentru dezintoxicare în mai multe ocazii, însă neagă dependenţa de alcool. Recunoaşte de asemenea că pe fondul consumului de alcool este violent verbal, insă nu fizic.

Raportând probatorul administrat în cauză la dispoziţiile art. 23 din Legea 217/2003, instanţa constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru emiterea ordinului de protecţie.

Astfel, reclamantele au fost şi sunt victimele unor violenţe verbale din partea pârâtului, violenţe care pun în pericol integritatea psihică a reclamantelor, care sunt obligate zilnic să suporte atitudinea violentă a pârâtului pe fondul consumului de alcool.

Instanţa reţine din probatoriul administrat în cauză şi faptul că aceste violenţe psihice pot degenera şi se pot transforma în violenţe fizice, în contextul în care pârâtul devine agresiv pe fondul consumului de alcool.

Se reţine în acest sens, depoziţia reclamantei I.G., care a arătat că îi este teamă de pârât din cauza atitudinii sale violente verbal, dar care poate degenera în violenţă fizică, dar şi cea a reclamantei Ş.C. care a relatat afirmaţia pârâtului în sensul că „i-ar rupe gâtul” dacă nu ar fi mama acestuia.

Nu în ultimul rând instanţa reţine că atitudinea constantă de violenţă psihică a pârâtului asupra reclamantelor a avut consecinţe de natură psihică producând traume, dar şi fizică, prin relaţia dintre fizic şi psihic, în sensul că reclamanta I.G. s-a îmbolnăvit pe fondul stresului cauzat de atitudinea pârâtului, boala afectându-i glanda tiroidă.

Aceste aspecte rezultă din depoziţia reclamantei Ş.C., care a arătat de altfel că s-a decis să promoveze prezenta acţiune întrucât nu mai poate suporta atitudinea pârâtului. Aceeaşi atitudine a condus şi la  declanşarea problemelor de sănătate ale  reclamantei I.G.C..

 Prin instituirea acestei măsuri de protecţie a victimei violenţei în familie legiuitorul a avut în vedere existenţa unui act de violenţă condiţie pe deplin satisfăcută în prezenta cauză deoarece actele de violenţă verbală în speţă nu au fost singulare, ci sunt acte repetate care nu au putut fi stopate în altă modalitate de către reclamante.

Sub aspect probatoriu se au în vedere răspunsurile  la interogatoriul luat din oficiu reclamantelor, aspecte care se coroborează cu depoziţia martorei I.C., dar şi cu recunoaşterea pârâtului.

În ceea ce o priveşte pe reclamanta I.A.G., instanţa reţine că aceasta este studentă şi nu se află permanent în domiciliul comun cu al celorlalte două reclamante.

Cu toate acestea, din probatoriul administrat a rezultat că atitudinea pârâtului o vizează şi pe aceasta, reclamanta Ş.C. (mama pârâtului) arătând că acesta nu-şi poate suporta nepoata.

Chiar dacă această reclamantă nu s-a prezentat personal în faţa instanţei, din probatoriul administrat în cauză a rezultat necesitatea emiterii ordinului de protecţie şi în ceea ce o priveşte.

Pentru considerentele care preced instanţa urmează să admită în parte acţiunea reclamantelor, să dispună emiterea ordinului de protecţie prin care îl va obliga pe parat la păstrarea distanţei de 200 m faţă de reclamante pe o perioadă de 6 luni, precum şi la păstrarea aceleaşi distanţe faţă de locul de muncă sau unitatea de învăţământ a reclamantelor.

Nu-l va obliga  pe pârât la evacuarea temporară din locuinţă, deoarece din probatoriul administrat în cauză nu a rezultat că locuinţa acestuia este comună cu cea a reclamantelor şi nici nu va dispune reintegrarea victimelor în locuinţa familiei deoarece nu a rezultat că acestea ar fi părăsit locuinţa comună din cauza atitudinii violente a pârâtului.

Pentru aceleaşi considerente nu va dispune nici limitarea dreptului de folosinţă al pârâtului asupra unei părţi a locuinţei comune.

Nu va dispune obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de copiii victimei, sau faţă de alte rude ale acesteia, deoarece reclamantele, rude între ele, au formulat în nume propriu prezenta cerere şi nu a rezultat că ar exista minori sau alte rude ale acestora faţă de care s-ar impune luarea unor măsuri de protecţie.

Urmează a recomanda instanţa conform dispoziţiilor art. 23 alin.1 din Legea 217/2003 ca pârâtul să urmeze un tratament de dezintoxicare în scopul evitării atitudinilor violente generate de consumul de alcool.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de  reclamantele  I.G.C., I.A.G., domiciliată în ….. şi Ş.C., domiciliată în …., în contradictoriu cu pârâtul Ş.N., domiciliat în …………..

 Dispune emiterea ordinului de protecţie a reclamantelor  pentru o perioadă de 6 luni - constând în următoarele obligaţii pentru pârât:

- de a păstra o distanţă minimă determinată de 200 m faţă de reclamantele I.G.C., I.A.G. şi Ş.C.;

- de a păstra o distanţă minimă determinată 200 m faţă de locul de muncă al reclamantei I.G.C.;

- de a păstra o distanţă minimă determinată 200 m faţă de unitatea de învăţământ a reclamantei I.A.G.;

 Respinge luarea  restului măsurilor solicitate.

Recomandă pârâtului să urmeze un tratament în scopul dezintoxicării.

Onorariul apărătorului din oficiu al pârâtului S.I. (delegaţie serie DB nr.7027/2015) în cuantum de 260 lei va fi avansat din fondurile  Ministerului Justiţiei.

Dispune comunicarea de îndată a ordinului de protecţie către Poliţia oraşului Pucioasa, jud. Dâmboviţa.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Pucioasa.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 14.01.2016.

PREŞEDINTE GREFIER

M.G.  R.M.

 

Red.M.G.

Tehn.C.C.

15.01.2016/6 ex