Talharie calificata

Sentinţă penală 20 din 25.02.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PUCIOASA

SENTINŢA PENALĂ NR. 20

Şedinţa publică din data de  25.02.2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte:M.G.

Grefier : N.I.R.

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa  a fost reprezentat de procuror  N.G..

Pe rol se află dosarul penal pornit prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa  din dosarul nr. 2522/P/2014 privind pe privind pe inculpata N.E.V., domiciliată în….. trimisă în judecată în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de art. 233-234 alin. 1, lilt. d şi f din Codul penal deţinută în Penitenciarul de Femei Târgşor, parte vătămată/parte civilă fiind S.I., domiciliată în……

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns inculpata, personal, în stare de arest si asistată de avocat ales ….. cu împuternicire avocaţială acordată în baza contractului de asistenţă juridică nr….., lipsă fiind partea vătămată/parte civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, iar la termenul anterior s-a  dispus repunerea cauzei pe rol în vederea punerii în discuţia părţilor a schimbării încadrării juridice date faptei prin actul de sesizare a instanţei.

Instanţa pune în discuţia părţilor încadrarea juridică a faptei solicitând a se pune concluzii în ce măsură apreciază că se impune reţinerea art. 234 alin. 1 lit. f faţă de încadrarea art. 233-234 alin. 1, lilt. d şi f din Codul penal.

Instanţa atrage atenţia inculpatei că poate solicita amânarea cauzei pentru a-şi pregăti apărarea.

Apărătorul ales al inculpatei şi reprezentantul Ministerului public arată că pot pune concluzii la acest termen.

Instanţa acordă cuvântul asupra menţinerii încadrării juridice a faptei şi asupra fondului.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că încadrarea juridică a faptei este corectă, inculpata a fost în domiciliul părţii – vătămate unde a pătruns fără drept, având asupra sa o armă. Cu privire la solicitarea părţii-vătămate de a i se restitui toporul, arată că din actele de urmărire penală reiese că toporul a fost găsit la faţa locului. Pe fond menţine concluziile depuse.

Apărătorul ales al inculpatei apreciază că nu se impune reţinerea şi a art. 234 alin. 1 lit. f la încadrarea juridică a faptei. Cu privire la solicitarea părţii-vătămate de a i se restitui toporul, arată că din actele de urmărire penală reiese că toporul a fost găsit la faţa locului. Pe fond menţine concluziile formulate şi depuse şi în scris.

Având ultimul cuvânt, inculpata solicită aplicarea unei pedepse cu suspendare, îi pare rău şi va regreta toată viaţa, promite în faţa instanţei că nu o să mai facă şi solicită să poată fi alături de copii săi.

INSTANŢA,

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa nr. …..a fost trimisă in judecata in stare de arest preventiv in cauză inculpata N.I.V. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de art. 233-234 alin. 1, lilt. d şi f din Codul penal.

Sub aspectul situaţiei de fapt s-a reţinut în esenţă că în noaptea de 04/05 decembrie 2014 în jurul orelor 02,00, inculpata N.I.V. a pătruns în locuinţa persoanei vătămate S.I., în vârstă de 74 de ani, unde a exercitat asupra acesteia ameninţări şi acte de violenţă după care şi-a însuşit suma de 8730 lei.

Situaţia de fapt a fost dovedită cu următoarele mijloace de probă: procese verbale de cercetare la fata locului, înscrisuri, declaraţii martori, declaraţii inculpat si planşe foto, raport de expertiză medico-legală nr. ….. a SJML Dâmboviţa şi raport de expertiză psihiatrică nr. …. a SJML Dâmboviţa. 

În faza de urmărire penală inculpata a recunoscut săvârşirea faptei poziţie procesuală pe care şi-a menţinut-o şi în faza de judecată, solicitând ca judecata să aibă loc conform procedurii prevăzută de dispoziţiile art. 375 Cod de procedură penală

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa nr. …… a fost trimisă in judecata in stare de arest preventiv in cauza inculpata N.I.V. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată prevăzută de art. 233-234 alin. 1, lilt. d şi f din Codul penal, faptă constând în aceea că şi-a însuşit fără drept suma de 8730 lei prin exercitarea de violenţe asupra persoanei vătămate S.I., fapta fiind săvârşită în timpul nopţii.

Sub aspectul situaţiei de fapt, instanţa reţine că în noaptea de 04/05 decembrie 2014, în jurul orelor 02,00, inculpata N.I.V. a adoptat rezoluţia infracţională de a-şi însuşi fără drept, din imobilul persoanei vătămate S.I., sumele de bani pe care le va găsi. Adoptarea rezoluţiei infracţionale a avut la bază cunoaşterea de către inculpată a mai multor date referitoare la persoana vătămată şi anume faptul că aceasta a mai ajutat diferite persoane împrumutându-le sume de bani, precum şi faptul că aceasta locuieşte singură într-un imobil învecinat cu cel al inculpatei.

Astfel, punând în executare rezoluţia infracţională, inculpata s-a deplasat la domiciliul persoanei-vătămate unde, găsind un topor, a încercat să forţeze uşa de acces a locuinţei. Nereuşind, a înlăturat zăvorul cu care era asigurată o fereastră şi a pătruns în interiorul imobilului luând asupra sa şi toporul identificat anterior. A început să caute bani în camera în care persona vătămată dormea scotocind prin noptiere, însă nu a găsit. Văzând acest lucru, inculpata  s-a deplasat către patul în care persoana vătămată dormea,  a început să-i aplice lovituri şi i-a solicitat să-i dea banii pe care îi are în casă. Cedând violenţelor inculpatei, persoana vătămată i-a indicat faptul că sub televizor se află o sumă de bani. Inculpata şi-a însuşit suma de 400 lei identificată în locul indicat, însă nemulţumită de cuantumul mic al sumei obţinute,  i-a solicitat din nou persoanei vătămate să indice locul unde îşi ţine banii. De această dată, persona vătămată i-a indicat că are sub pernă o altă sumă de bani pe care inculpata, de asemenea şi-a însuşit-o, cuantumul sumei fiind de 80 lei. Nemulţumită şi de această dată de suma obţinută, inculpata a continuat să aplice lovituri persoanei vătămate care, nemairezistând loviturilor primite, i-a indicat şi ultimul loc în care aceasta îşi păstra cea mai mare parte a economiilor şi anume în cutia patului. Din acel loc inculpata şi-a însuşit suma de 8250 lei, părăsind ulterior imobilul persoanei vătămate. De teamă persoana vătămată a rămas în continuare în pat sub plapuma cu care era învelită şi constatând ulterior că inculpata a plecat, a ieşit în curte solicitând ajutorul vecinei sale.

După identificarea inculpatei, organele de cercetare au reuşit să recupereze de la aceasta o mare parte a sumei de bani însuşită fără drept, respectiv suma de 8500 lei, sumă care a fost restituită persoanei – vătămate.

Fapta a fost recunoscută de inculpată, depoziţiile acesteia  coroborându-se, de altfel, cu cele ale martorului B.M.A. care a arătat că inculpata i-a restituit la începutul lunii decembrie suma de 5000 lei cu menţiunea că banii sunt obţinuţi printru-un credit contractat de inculpată cu, depoziţia martorului N.C., soţul inculpatei care arătat că s-a trezit în jurul orelor 02,00 şi a observat că inculpata părăsise patul în care cei doi dormeau, iar a doua zi a auzit în sat că vecina lor fusese tâlhărită în timpul nopţii de o persoană, moment în care a realizat că lipsa soţiei în seara anterioară, avea legătură cu acest fapt, iar cu ocazia confruntării soţiei, aceasta a recunoscut.

Depoziţiile celor doi martori se completează şi cu probele testimoniale ale martorilor T.B şi T.A. care au arătat că în dimineaţa zilei de 05.12.2014 au fost treziţi de strigătele persoanei vătămate care spunea că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii.

Raportul de expertiză medico-legală nr. ……. a concluzionat că persoana vătămată S.I. prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce la data de 04/05.12.2014 prin lovire directă cu corp dur, comprimare şi zgâriere cu mâna, iar pentru vindecare prezintă 8-9 zile de îngrijire medicală. Leziunile au fost identificate ca fiind produse în marea majoritate în zona feţei, dar şi în regiunea cervicală, aspecte care se coroborează cu depoziţiile persoanei vătămate care a arătat că inculpata, în exercitarea violenţelor, a sugrumat-o („m-a strâns de gât”).

Instanţa reţine astfel că, fapta există dincolo de orice îndoială rezonabilă, constituie infracţiunea prevăzută de dispoziţiile art. 233-234 alin. 1, lit. d şi f din Codul penal şi a fost săvârşită de către inculpată.

Sub aspectul încadrării juridice a faptei, instanţa constată că fapta a fost corect încadrată în prevederile dispoziţiilor art. 233-234 alin. 1, lit. d şi f din Codul penal, fiind săvârşită pe timpul nopţii şi prin violarea domiciliului persoanei vătămate.

La individualizarea pedepsei care va fi aplicată inculpatei, instanţa urmează a avea în vedere gravitatea infracţiunii, dar şi periculozitatea inculpatei evaluate conform criteriilor prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal.

În acest sens, instanţa urmează a avea în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, dar şi gravitatea rezultatului produs.

În concret, instanţa reţine că săvârşirea faptei de către inculpată prin pătrunderea în timpul nopţii şi exercitarea de violenţe asupra unei persoane în vârstă de 74 ani, cunoscând prin prisma circumstanţelor personale ale acesteia, circumstanţe care vizează împrejurarea cunoscută de către inculpată că persoana vătămată este singură şi în vârstă şi, pe cale de consecinţă, în imposibilitate de a se opune agresiunii fizice exercitate de către o persoană tânără, prezintă un grad de pericol social ridicat care impune condamnarea inculpatei la o pedeapsă cu executare efectivă şi nu cu suspendarea executării  pedepsei sub supraveghere. 

De asemenea, la individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere şi modul concret de săvârşire a infracţiunii, şi anume că inculpata a exercitat în mod repetat violenţe asupra persoanei vătămate, nemulţumită de sumele însuşite iniţial, aspect care conturează rezoluţia sa infracţională, clar determinată, de însuşire a sumelor de bani pe care le va identifica, inculpata luând asupra sa, în interiorul imobilului persoanei – vătămate, chiar şi toporul găsit în exteriorul locuinţei. Şi acest aspect, aparent lipsit de importanţă, deoarece arma nu a fost efectiv folosită şi nu este o împrejurare de natură a atrage completarea încadrării juridice prin reţinerea alin. 1 lit. a al art. 234 Cod penal, prezintă însă relevanţă în conturarea şi evaluarea periculozităţii inculpatei dedusă din derularea evenimentelor.

Nu în ultimul rând, instanţa va reţine şi conduita procesuală sinceră a inculpatei căreia îi va da eficienţă, stabilind pedeapsa de 4 ani şi 6 luni, pedeapsă care va fi redusă, conform disp. art. 396 alin. 10 Cod de procedură penală, la pedeapsa de 3 ani închisoare.

Sub aspectul laturii civile, instanţa urmează a admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă S.I. şi a obliga inculpata la plata sumei de 230 lei, sumă nerecuperată de organele de poliţie.

În ceea ce priveşte însă, suma de 50 lei solicitată de partea civilă cu titlu de contravaloare a toporului pe care inculpata şi l-ar fi însuşit cu ocazia săvârşirii faptei, instanţa urmează a respinge această cerere deoarece, conform actului de sesizare a instanţei, inculpata şi-a însuşit numai sumele de bani menţionate în cuprinsul rechizitoriului, nu şi arma care a fost folosită în încercarea de a pătrunde în interiorul imobilului. De altfel, din planşele foto ataşate dosarului, rezultă că într-una din încăperile locuinţe persoanei vătămate se afla un asemenea obiect (topor).

Urmează, de asemenea, a deduce din pedeapsa care va fi aplicată inculpatei, conform dispoziţiilor art. 72 Cod penal, perioada reţinerii şi arestului preventiv de la data de 11.12.2014, la zi.

Conform dispoziţiilor art. 234 Cod penal care prevăd că tâlhăria calificată se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, interzicerea fiind, prin urmare, în această situaţie, obligatorie, va aplica inculpatei pedepsele complementare şi accesorii prevăzute de dispoziţiile art. 66 alin.1 lit. a şi b Cod penal.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cod de procedură penală, va menţine starea de arest preventiv a inculpatei .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Mentine încadrarea juridică dată faptei prin actul de sesizare a instanţei.

În baza art. 233 art. 234 alin.1  lit. d şi f C.P. cu aplicarea art.396 alin. 10 CPP condamnă pe inculpata N.I.V., , domiciliată în ….., în prezent aflată în stare de arest preventiv în cauză la Penitenciarul Mărgineni  la pedeapsa de 3 ani închisoare

În baza art. 65 C.Pen. interzice inculpatei drepturile prevăzute la art. 66 alin. 1 lit a şi b C.Pen.

În baza art. 67 alin. 1 C.Pen. interzice inculpatei drepturile prevăzute la art. 66 alin. 1 lit a şi b C.Pen. pe o durata de 2 ani.

În baza art. 72 Cod penal deduce din pedeapsa de 3 ani aplicată în cauză durata reţinerii şi arestării preventive de la 11.12.2014 la zi.

În baza art. 399 alin.1 Cod proc.penală, menţine starea de arest preventiv a inculpatei .

În baza art.397 Cod proc.penală şi art.25 alin.1 Cod proc. penală, admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă S.I., domiciliată în …

Obligă pe inculpata N.I.V. la plata către partea civilă S.I. Ioana a sumei de 230 lei cu titlu de daune materiale.

Respinge cererea de obligare a inculpatei la plata sumei de 50 lei reprezentând c/val. toporului.

În baza art. 274 alin. (1) C. proc. pen. obligă  inculpata N.I.V. la plata sumei de 320 lei  cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu (av. …) rămâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.02.2015.

PREŞEDINTE GREFIER

 

M.G. N.I.R.