Civil-granituire

Sentinţă civilă 4353 din 20.12.2013


INSTANŢA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr., reclamantii R.F. şi R.A. au chemat in judecata pe paratul A.A. pentru ca in contradictoriu cu acesta sa se dispuna obligarea sa le lase in deplina posesie si pasnica posesie suprafata de teren de 16,11 mp si sa se stabileasca linia de hotar care le desparte proprietatile. S-au solicitat totodata si cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamantii au aratat, in esenta, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr….au dobandit un lot de teren in suprafata totala de 448 mp situat in municipiul Tulcea, …, insa intre terenul acestora si cel al paratului a fost construit un gard cu incalcarea dreptului lor de proprietate.

Ulterior, prin cererea modificatoare depusa prin serviciul registratura la data de 12.09.2012, reclamantii au aratat ca inteleg sa se judece cu paratii G.I.şi G.M. care au cumparat terenul din vecinatatea lor de la numita N.E., mostenitoarea numitului A.A..

In drept au fost invocate dispozitiile art. 560 si art. 563 din Codul civil s.urm.

Paratii au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea cererii principale ca nefondata intrucat linia de hotar nu a suferit modificari in timp, proprietatile ramanand cu aceleasi suprafete ca cele din momentul dobandirii.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 115 si art. 274 Cod procedura civila.

In probatiune, s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice imobiliara pentru identificarea imobilelor, stabilirea liniei de hotar si indentificarea unei eventuale suprafete ocupate de parati, administrandu-se si proba cu interogatoriul paratilor si cea testimoniala constand in audierea unui martor.

Analizand cererea in raport de actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantii R.F. şi R.A. au chemat in judecata pe paratii G.I. şi G.M. pentru ca in contradictoriu cu acestia sa stabileasca linia de hotar care le desparte proprietatile si obligarea sa le lase in deplina proprietate si posesie suprafata de teren de 16,11 mp pe care o poseda fara nici un drept.

Din inscrisurile depuse la dosarul cauzei, rezulta ca imobilul in suprafata de 4.500 mp a fost dobandit de paratii G.i. şi G.M. de la numita N.E. prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. … la BNP Ana Galca.

Din raportul de expertiza tehnica efectuat in cauza de expert Trifanov Olga, precizat prin raspunsul la obiectiuni, a rezultat faptul ca paratii G.I. şi G.M. detin in fapt suprafata de 4.964 mp, prin urmare cu 464 mp in plus fata de suprafata de teren dobandita prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. … la BNP Ana Galca si cu 14 mp mai mult decat suprafata de teren ce rezulta din planul de amplasament si delimitare. Potrivit aceluiasi expert care a efectuat lucrarea tehnica in cauza, suprafata de teren stapanita de reclamanti este de doar 432 mp, prin urmare cu 16 mp mai mica decat cea dobandita in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2873/24.11.2011.

Potrivit punctului 3 din raspunsul la obiectiuni, expertul tehnic Trifanov Olga a concluzionat ca suprafata de teren pe care ar trebui sa o detina reclamantii este de 448 mp si ar trebui sa se incadreze intre punctele A-B-C-D-5-F-A, rezultand astfel ca reclamantii ocupa suprafata cuprinsa intre punctele 1-A-F-6 (diferenta in suprafata de 16 mp) din proprietatea reclamantilor. Astfel, expertul a marcat suprafata care ar reveni atat reclamantilor cat si paratilor.

Comparand suprafetele de teren din actele de proprietate ale partilor, rezulta faptul ca paratii G.I, şi G.M. ocupa suprafata de 16 mp din proprietatea reclamantilor.

Actiunea in revendicare este acea actiune reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau, cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar. Practic este actiunea proprietarului neposesor exercitata impotriva posesorului neproprietar.

In cauza de fata reclamantii au facut dovada ocuparii in prezent a terenului, aflat in proprietatea lor, de catre parati. In acest sens, prin raportul de expertiza tehnica depus la dosar, s-a identificat imobilul in suprafata de 16 mp teren delimitata intre punctele 1-A-F-6 in schita anexa la raportul de expertiza.

Pentru aceste considerente, instanta va constata ca cererea  de revendicare a reclamantilor este intemeiata doar in parte doar pentru suprafata de 16 mp ocupata abuziv de paratii ..

Acţiunea în grăniţuire este acea cerere prin care reclamantul pretinde în contradictoriu cu pârâtul, determinarea liniei de demarcaţie a celor două proprietăţi învecinate, ce aparţin părţilor

Este adevarat ca acţiunea în grăniţuire îşi justifică raţiunea în cazul inexistenţei unei delimitări între proprietăţi insa şi în situaţia în care astfel de semne există, dar nu au fost stabilite prin înţelegerea părţilor sau prin hotărâre judecătorească şi sunt contestate de vreuna dintre părţi.

Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita in parte formulata de reclamantii R.F. şi R.A. in contradictoriu cu paratii G.I. şi G.M.

Va stabili limita de hotar între proprietăţile părţilor pe linia marcată intre punctele 1-A-F-6 în planul de situatie anexat la raportul de expertiză efectuat in cauza de expert Trifanov Olga.

Va obliga paratii sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor suprafata de 16 mp identificat la intre punctele 1-A-F-6-1 din planul de situatie anexat la raportul de expertiză efectuat in cauza de expert Trifanov Olga.

In temeiul dispoziţiilor art. 274 Cod procedura civila va obliga paraţii la plata sumei de 768 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând contravaloarea taxei de timbru si a onorariului de expert.