Sentinta civila 2264 din 07 iunie 2013-civil--partaj judiciar

Sentinţă civilă 2264 din 07.06.2013


INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. … din .., reclamanta T.S. a solicitat în contradictoriu cu pârâtii P.R. si P.L., să se dispună ieşirea din indiviziune asupra suprafeţei de teren de 2.278 mp situata în intravilanul comunei Chilia Veche, judeţul Tulcea, identificata in … si constructii C1 (care ocupa o suprafata de 65 mp) si C2 (care ocupa o suprafata 53 mp), urmând a stabili cotele ce li se cuvin în calitate de copărtaşi şi lichidarea stării de indiviziune prin individualizarea suprafeţelor ce li se cuvin.

În motivarea acţiunii reclamanţii, au aratat in esenta, ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. … paratii au cumparat cota indiviza a paratilor de 13/16 din imobilul in suprafata totala de 2.278 mp situata in intravilanul comunei Chilia Veche. Terenul in suprafata de 1 ha si 8778 mp a fost a fost dobandit de tatal reclamantei A.D. prin reconstituirea dreptului de proprietate, in acest sens intocmindu-se titlul de proprietate nr. …. Mama reclamantei, A.S. si sora reclamantei, P.F. au vandut lui P.R., casatorit, cota de 13/16 din imobil, reclamanta ramanand cu cota de 3/16 din imobil.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 669 s.urm. Cod civil ale art. 6731 Cod procedura civila, in vigoare la data formularii cererii.

La dosarul cauzei reclamantul a depus în dovedirea acţiunii înscrisuri, contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. … la B.N.P. Nastase Munteanu, titlu de proprietate nr. …, extras de carte funciara, certificatul de mostenitor nr. 8 dupa A.D.

Din oficiu s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice avand ca obiective individualizarea imobilului supus partajarii si stabilirea de loturi in functie de cotele detinute de parti.

Pârâtii legal citati nu au formulat întâmpinare si nu s-au prezentat in fata instantei la nici unul din termenele de judecata acordate.

Analizand actele si lucrarile dosarului, in raport de probele administrate, instanta retine urmatoarele:

Prin titlul de proprietate nr. …, tatalui reclamantei A.D. i s-a reconstituit suprafata de 1 ha si 8778 mp din care 1 ha si 6.500 mp situata în extravilanul comunei …, judeţul Tulcea si 2778 in intravilanul acestei comune. In urma decesului numitului A.D. s-a intocmit certificatul de mostenitor nr. … autentificat la B.N.P. Nastase Munteanu, din care rezulta ca au ramas ca mostenitori A.S., in calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota indiviza de 2/8 din masa succesorala, P.F. si T.S. cu o cota de cate 3/8 din masa succesorala.

Fiind bun comun, mama reclamantei avea pe lanaga cota de 2/8 dobandita prin mostenire legala dupa decesul sotului, cota de 1/2 din intreaga masa succesorala.

In atare conditii, la data de 24.11.2009, A.S. si P,F., mama si respectiv sora reclamantei au vandut cota lor indiviza de 13/16 din masa succesorala astfel incat , reclamanta, cu o cota de 3/16 a ramas in indiviziune cu paratul P.R., in calitate de cumparator, fiind casatorit cu P.L. la momentul incheierii tranzactiei.

Această situaţie de fapt rezultă din înscrisurile ataşate la dosar, respectiv titlul de proprietate nr. ….. eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Drepturilor de Proprietate Asupra Terenurilor Tulcea pe numele lui A.D., contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. … la B.N.P. Nastase Munteanu si certificatul de mostenitor nr. .. autentificat la B.N.P. Nastase Munteanu, din care rezulta cotele perosnelor care au ramas ca mostenitori dupa Axentiev Dumitru.

Reclamanta a solicitat iesirea din indiviziune doar pentru suprafata de teren din intravilanul comunei .., jud. Tulcea.

In cauza s-a dispus efectuarea unui raport de expertiza tehnica topografica prin care s-a identificat imobilul in suprafata de 2.278 ha si s-a concluzionat ca loturile detinute in coproprietate de parti, sunt comod partajabile in natura, formandu-se astfel doua loturi in functie de cotele avute si de vointa partilor, anume 3/16 reclamanta si 13/16 paratii.

Instanta, constata ca terenul din lotul format pentru reclamanta respecta cota indiviza avuta de aceasta, ea manifestandu-si alegerea pentru lotul nr. 1 si corpul de constructie C2, motiv pentru care instanta isi va insusi concluziile din lucrarea tehnica depusa.

La alegerea variantei de lotizare propusa de expert, instanta va avea in vedere ca varianta cea mai favorabila pentru ambele parti. Potrivit acestei variante de lotizare, se ajunge ca paratii sa primeasca in proprietate lotul II iar reclamanta lotul.

Având în vedere dispoziţiile art. 728 din Cod civil in vigoare la data nasterii raportului juridic dintre parti, potrivit cărora „nimeni nu este obligat să rămână în indiviziune”, instanţa va admite cererea având ca obiect ieşire din indiviziune, formulată de reclamanta  T.S. în contradictoriu cu pârâtii P.R.şi P.L.

 Va constata ca partile detin in indivziune, in cote de 3/16 reclamanta si 13/16 paratii, suprafata de 2.278 mp situata în intravilanul comunei …., judeţul Tulcea, identificata in tarlaua .. si constructii C1 (care ocupa o suprafata de 65 mp) si C2 (care ocupa o suprafata 53 mp), cu numar cadastral .., inscris in cartea funciara nr. .. a comunei …

Va dispune iesirea din indiviziune a partilor.

Va atribui reclamantei T.S. Lotul I in suprafata de 460 mp teren si constructia C2, cu o suprafata utila de 39,30 mp, identificate in raportul de expertiza efectuat in cauza de expert Hritcu Florin, situate in tarlaua .. parcela  .., respectiv tarlaua .., parcela … asa cum reiese din schita anexata raportului de expertiza.

Va atribui pârâţilor  P.R. şi P.L. Lotul II din in suprafaţa de 1.818 mp si construcţia C1, cu o suprafaţa utila de 49,24 mp, identificate in raportul de expertiza efectuat in cauza de expert Hritcu Florin, situate in tarlaua .. parcela .., tarlaua .. parcela .., respectiv tarlaua .., parcela … aşa cum reiese din schita anexata raportului de expertiza