Incuviintarea executarii silite. Anularea executarii silite. oug nr. 119/2016.

Hotărâre incheiere din 31.03.2015


Prin sentinta civila nr. - Societate - a fost obligata sa plateasca fara intarziere si fara termen dilatoriu partii reclamante - suma de 609.000 euor si a dobanii aferente incepand cu data scadentei facturilor.

Prin incheierea din data de - executorul judecatoresc a incuviintat executarea silita in cadrul dosarului de executare nr. -

In conformitate cu art. 54, 54 din Regulamentul nr. 44/2001 privind deciziile si tranzactiile judiciare s-a elibrat certificatul privind carcaterul executoriu al sentintei civile nr. 438/2013.

Potrivit art.  38 din Regulamentul 44/2001 „(1) O hotărâre pronunţată într-un stat membru şi care este executorie în statul în cauză este pusă în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricăreia dintre părţile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv.”, urmand ca in cadrul procedurii de incuviintare a executarii silite sa se depuna o copie a hotărârii care să întrunească condiţiile necesare în vederea stabilirii autenticităţii acesteia si certificatul prevăzut la articolul 54, conform art. 53, 41 din regulament.

De asemenea, potrivit art 33 „O hotărâre pronunţată într-un stat membru este recunoscută în celelalte state membre fără să fie necesar să se recurgă la vreo procedură specială.”

Astfel incat, in cauza devin incidente dispozitiile art. 636 „Titlurile executorii europene cu privire la care dreptul Uniunii Europene nu cere recunoaşterea prealabilă în statul membru în care se va face executarea sunt executorii de drept, fără nicio altă formalitate prealabilă.”

Acest articol excepteaza sentinta civila nr.- de la aplicarea art. 640 1 privind investirea cu formula executori, nu si de la aplicarea cerintei incuviintarii executarii silite reglementate prin dispozitiile art. 665 Cpc.

In ceea ce priveste procedura de incuviintare a executarii silite a hotararilor straine potrivit Legii nr. 138/2014 „Art. XII. - (1) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede încuviinţarea de către instanţa de executare a executării silite a hotărârilor judecătoreşti, acestea vor fi puse în executare după încuviinţarea cererii de executare silită de către executorul judecătoresc competent potrivit legii.

(2) Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede încuviinţarea de către instanţa de executare a executării silite a titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, acestea vor fi puse în executare după învestirea lor cu formulă executorie de către instanţa de executare şi după încuviinţarea cererii de executare silită de către executorul judecătoresc competent potrivit legii." 

Art. XIII. - Dispoziţiile privitoare la încuviinţarea executării silite a hotărârilor, inclusiv arbitrale, străine rămân aplicabile.”.

Asadar, in urma adoptarii legii nr. 138/2014 si modificarii art. 665 Cpc s-a schimbat in mod subsecvent reglementarea privind competenta generala de incuviintare a executarii silite doar din actele normative care nu se refera la hotararile straine.

Prin urmare, in cauza este incident OUG nr. 119/2006 potrivit caruia „Art. 1. -  (1) Cererile pentru recunoaşterea, precum şi cele pentru încuviinţarea executării silite pe teritoriul României a hotărârilor în materie civilă şi comercială, pronunţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în condiţiile prevederilor Regulamentului nr. 44/2001, sunt de competenţa tribunalului.”

Fata de aceste considerente, retinandu-se ca in cauza incheierea de incuviintare a executarii silite nr. - a fost pronuntata cu incalcarea normelor de competenta generala in baza art. 176 Cpc se va dispune anularea incheierii de incuviintare a executarii silite nr. - pronuntata de SCPEJ - in dosarul de executare nr. - si a tuturor actelor subsecvente.