Ordonanta presedintiala. Suspendarea executarii contractului de credit.

Hotărâre 4866 din 12.03.2015


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la aceasta instanta in data de  sub nr.  reclamantii  au solicitat suspendarea executarii contractului de  credit.

In motivarea cererii de chemare in judecata s-a aratat ca urgenta deriva din inceperea procedurii executionale impotriva reclamantilor, inca din luna noiembrie, caracterul vremelnic rezulta din durata determinata a masurilor solicitate, respectiv pana la data pronuntarii unei hotarari definitive pe fondul cauzei, iar neprejudecarea fondului din analiza aparantei de drept..

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 996 si urm. Cpc.

Parata prin  intampinare a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii prin raportare la dispozitiile art. 718 Cpc.

Analizand actele dosarului de fata, asupra excptiei inadmisibilitatii, instanta retine urmatoarele.

Potrivit art 996 Cpc " Instanţa de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparenţa de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Astfel ,pe langa conditiile generale ce trebuie sa existe in cazul oricarei cereri de chemare in judecata, ordonanta presedintiala presupune si indeplinirea anumitor conditii speciale:urgenta, caracterul vremelnic al masurii solicitate, neprejudecarea fondului cauzei. In ceea ce priveste a doua conditie s-a stabilit ca aceasta presupune ca pe calea ordonantei presedintiale nu pot fi luate masuri definitive care sa rezolve in fond litigiul dintre parti.

Suspendarea executării silite este reglementată de art. 718 Cod procedură civilă, instanţa învestită cu contestaţia la executare având posibilitatea suspendării executării până la soluţionarea contestaţiei, cu condiţia depunerii unei cauţiuni. Alin. 7 al articolului menţionat reglementează suspendarea provizorie a executării, până la soluţionarea cererii de suspendare în cadrul contestaţiei la executare, aceasta putând fi dispusă numai de către preşedintele instanţei, în cazuri urgente şi cu achitarea unei cauţiuni fixe.

De asemenea, suspendarea executarii titlurilor de credit este reglementata prin dispozitiile art. 638 alin. 2 N.Cpc, potrivit carora si in cadrul actiunii de fond avand ca obiect desfiintarea titlurilor de credit, in conditiile art. 718 N.C.pc se poate solicita suspendarea executarii titlului de credit.

Analizand cererea de chemare in judecata din perspectiva art. 996 Cpc, se retine ca pentru solutionarea pretinsului drept sunt necesare verificari de fond privind nulitatea absoluta a dispozitiilor contractuale si dreptul reclamantei la inghetarea cursului de schimb. Intrucat, asa cum s-a aratat mai sus, din art 996  Cpc se deduce ca pe aceasta cale nu pot fi luate masuri definitive prin care sa se prejudece fondul cauzei, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii .  Fondul cauzei în cazul ordonanţei preşedinţiale cu care a fost învestită instanţa nu este atat, cererea de anulare a contractului, cat cererea de suspendare a executării pe care reclamanta ar fi putut-o formula în temeiul art. 718, 638 Cod procedură civilă, in conditiile in care o nulitate temporara nu poate, in mod vadit, exista. Or, pentru a soluţiona ordonanţa preşedinţială, instanţa ar trebui să analizeze atât condiţia urgenţei, cât şi necesitatea suspendării executării, pronunţându-se, în fapt, asupra suspendării executării. Cererea reclamantilor nu poate fi admisă pe calea ordonanţei preşedinţiale, având în vedere că numai procedura reglementată de art. 718  Cod procedură civilă asigură echilibrul între interesele debitorului şi cele ale creditorului, prin obligaţia stabilită în sarcina debitorului de a depune cauţiunea în cuantumul fixat de lege. Mai mult decat atat, reclamanta solicitand  suspendarea efectelor contractului, solicita inclusiv prelungirea termenelor de scadenta a obligatiilor ce s-ar naste in baza titlurilor executorii ulterior datei  pronuntarii hotararii judecatoresti, desi, in mod evident, textul de lege nu prevede decat posibilitatea de a se supenda executarea silita, iar nu de a desfiinta cu titlu provizoriu un contract si de a il face inaplicabil pentru o perioada de timp.