Conducerea unui vehicul fara permis de conducere si conducerea sub influenta alcoolului

Sentinţă penală 16 din 10.03.2015


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MĂCIN JUDEŢUL TULCEA

SENTINŢA  PENALĂ  NR.16

Şedinţa publică  din 10  martie 2015

Instanţa constituită  din:

Preşedinte:  G.M.F.

Grefier: G.F.

MINISTERUL PUBLIC  - reprez.

C.E.  - procuror

S-a luat în examinare acţiunea  penală  pusă în mişcare prin Rechizitoriul  Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea nr. 882/P/2014 împotriva inculpatului BG, cu domiciliul în ....., pentru săvârşirea infracţiunilor prev.  de art. 335 al.2 Cod penal şi  art.336 al.1 Cod penal.

La apelul  nominal făcut  în şedinţă publică s-au  prezentat inculpatul BG,  asistat de av.  PBM, în baza  delegaţiei seria CT/0025912/2014 aflată la dosarul cauzei fila 13 .

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura  este completă .

Apărătorul inculpatului  depune  la dosarul cauzei acte în circumstanţierea inculpatului: raport de expertiză psihologică, caracterizări de la Primăria oraşului  Măcin  şi locul de muncă al inculpatului, adeverinţă cu venitul realizat de inculpat de la locul de muncă,  copii  de pe  diplomă bacalaureat,  atestat  profesional, certificate internaţionale,  certificat deces al tatălui inculpatului, precum  şi  copii de pe cartea identitate, decizia privind acordarea pensiei anticipate parţiale, adeverinţă medicală  şi scrisoare medicală privind pe mama  inculpatului .

 Inculpatul, având cuvântul, solicită ca judecata să aibă loc  în condiţiile prevăzute la  art. 375 cod procedură penală.

Se procedează la audierea inculpatului cele declarate de acesta fiind consemnate în proces verbal ataşat la dosarul  cauzei.

Instanţa dă cuvântul reprezentantul Parchetului  pe cererea formulată de  inculpat  ca  judecata să aibă loc  în condiţiile prevăzute la  art. 375 cod procedură penală.

Atât reprezentantul Parchetului, cât şi apărătorul inculpatului, solicită  admiterea  cererii.

Instanţa  admite  cererea inculpatului ca judecata să aibă loc  în  condiţiile prevăzute la art. 375 cod procedură penală.

Nemaifiind explicaţii  de dat  sau cereri de formulat pentru completarea cercetării judecătoreşti, în temeiul disp. art. 387  al.2 NCPP, instanţa declară  terminată cercetarea judecătorească .

În temeiul dispoziţiilor  art. 388  NCPP, instanţa dă  cuvântul pe fondul cauzei.

Reprezentantul Parchetului, având cuvântul,  referă pe scurt situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu  şi solicită să i se aplice inculpatului  o pedeapsă proporţională cu faptele săvârşite, cu aplicarea circumstanţelor reale şi personale

Apărătorul inculpatului  arată că legea penală mai favorabilă pentru  inculpat este legea  nouă.  Mai arată că  în acest caz solicită instanţei clemenţă. Inculpatul este preocupat să nu mai aibă eşecuri aşa cum rezultă din opinia finală  al  specialistului psiholog. Inculpatul  provine  dintr-un mediu organizat,  mama îl susţine, s-a angajat  fiind pe drumul  cel bun, merge  la  psiholog, a încetat să mai consume  băuturi alcoolice.  Solicită instanţei să i se aplice o pedeapsă  a căror limite să fie reduse cu 1/3 şi orientată către  minimul prevăzut de lege . 

Inculpatul, având ultimul cuvânt, arată că recunoaşte şi regretă fapta comisă .

INSTANŢA

Asupra procesului penal de faţă;

Prin Rechizitoriul nr. 882/P/2014 din 15.10.2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea înregistrat la această instanţă sub nr.1323/253/2014 din 29.10.2014 s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului BG pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art.335 alin.2  şi art. 336 alin.1 cod penal,  în concurs real.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

În seara zilei de sâmbătă 24.11.2012 inculpatul BG în vârstă de 31 ani, posesor al autoturismului marca Mercedes Benz, cu numărul de înmatriculare ****, s-a întâlnit cu martorii M.E.I., I.N.  şi C.M. în barul CIN  - CIN din oraşul Măcin.

În jurul orelor  21,00, aceştia au hotărât să se deplaseze la barul VIP din  localitatea  Luncaviţa, jud. Tulcea, astfel că s-au îndreptat către autoturismul marca Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare ****, la volan urcând martorul C.M., inculpatul B.G. pe scaunul  din dreapta faţă, iar martorii M.E.I.  şi I.N. pe bancheta din spate a maşinii.

Ajungând la destinaţie, cei patru au petrecut în localul  sus-menţionat până în jurul orelor 03:30, timp în care inculpatul B.G. a consumat o bere. Întrucât ora era înaintată, martorul minor M.E.I. l-a rugat pe martorul C.M. să îl ducă  acasă în oraşul Măcin, însă acesta din urmă i-a spus că autoturismul nu prea mai are combustibil, înmânându-i totodată cheile inculpatului B.G., care la insistenţele martorului minor a acceptat să îl transporte la domiciliu.

Astfel cei doi au părăsit localul şi s-au urcat în autoturism, inculpatul la volan deşi  consumase băuturi alcoolice şi avea cunoştinţă despre faptul că permisul de conducere îi fusese anulat iar  martorul M.E.I.  pe  scaunul din dreapta faţă. Inculpatul a condus autoturismul pe DE87, însă în  dreptul km.116 pe relaţia Luncaviţa – Văcăreni, între cele două localităţi datorită alcoolului ingerat şi a neadaptării vitezei la condiţiile de drum a pierdut  controlul asupra autoturismului care a părăsit partea  carosabilă şi s-a răsturnat în decor.

În urma producerii accidentului de circulaţie a rezultat vătămarea corporală a inculpatului B.G., care a fost transportat cu ambulanţa şi internat  la Spitalul Judeţean Tulcea, unde a fost testat cu aparatul Drager Alcotest rezultatul fiind de 0,98 mg./l alcool pur în aerul expirat.Totodată, i-au fost recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Conform buletinului  de analiză toxicologică – alcoolemie nr.1052 – 1053/C din data de 4.12.2012 emis de S.M.L. Tulcea, inculpatului B.G. i s-a stabilit la data de 25.11.2012 ora 05:50 o alcoolemie de 1,75 gr%0(prima probă), iar la ora 06:50 o alcoolemie de 1,60 gr.%0(a doua aprobă).

Cu ocazia verificării bazei de date a DEPBD a rezultat  că inculpatul B.G. avea permisul de conducere anulat din data de 12.11.2012, ca urmare a condamnării la pedeapsa de opt luni cu suspendare pe doi ani şi opt luni pentru infracţiunea prevăzută de art.87 alin.5 din OUG nr.195/2002, prin sentinţa penală nr. 1944 din data de 15.10.2012 pronunţată de Judecătoria Brăila, definitivă la data de 29.10.2012.

Situaţia de fapt aşa cum a fost mai sus reţinută este dovedită cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu, procesul-verbal de cercetare la faţa locului, planşa foto,  procesul-verbal de interogare a bazei de date, rezultatul testului Drager Alcotest, procesul-verbal de prelevare probe biologice, buletinul de analiză toxicologică – alcoolemie, declaraţiile martorilor M.E.I., I.N. şi C.M., toate coroborate cu declaraţia inculpatului B.G. din data de 15.09.2014.

În drept, faptele inculpatului B.G., care în noaptea de 25.11.2012, având permisul  de conducere  în poziţia anulat , a condus pe drumurile publice(relaţia Luncaviţa – Văcăreni) autoturismul proprietate personală marca  Mercedes, cu numărul de înmatriculare ****, având la momentul prelevării primei mostre biologice o îmbibaţie de 1,75 gr.%0 alcool pur în sânge, valoare peste limita legală de 0,80 gr.%0 cauză ce a determinat producerea  unui accident de circulaţie  din care a rezultat propria sa vătămare corporală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor  de conducere a unui autovehicul cu permisul anulat şi cu alcoolemie  peste limita legală, prev. de art. 335 alin.2 şi art. 336 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 din codul penal.

Potrivit art.5 alin.1 cod penal, în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea penală mai favorabilă.

Determinarea legii mai favorabile presupune o cerinţă concretă, ceea ce înseamnă luarea în considerare atât a legilor succesive dar şi a influenţei concrete a acestora, a situaţiei infractorului.

În doctrina penală s-au sistematizat criteriile de determinare a legii penale mai favorabile după cum acestea se referă la condiţiile de incriminare, la condiţiile de tragere la răspundere penală şi la condiţiile de sancţionare.

Din acest punct de vedere instanţa apreciază că legea mai favorabilă este legea nouă.

La stabilirea cuantumului pedepsei instanţa va avea în vedere prevederile art. 396 alin.10 cod pr.penală  întrucât inculpatul a recunoscut fapta şi a solicitat ca judecata să aibă loc în baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, situaţie în care limitele de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii se reduc cu 1/3.

În baza art. 335 alin.2 cod penal  cu aplicarea art.396 alin.10 cod pr.penală va dispune condamnarea inculpatului la opt luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul cu permisul anulat.

În baza art. 336 alin.1 cod penal  cu aplicarea art. 396 alin.10 cod penal va dispune condamnarea aceluiaşi inculpat  la un  opt luni închisoare  pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Raportat la gravitatea faptei de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului  precum şi împrejurările comiterii acesteia, având în vedere că inculpatul are antecedente penale, acesta mai săvârşind o infracţiune similară, 

 instanţa apreciază că se impune aplicarea faţă de inculpat şi a pedepsei complementare constând în interzicerea pe o perioadă de patru ani ce se execută în condiţiile art. 68 cod penal, a exercitării  drepturilor prevăzute  de art. 66 alin.1 lit. „a” , „b”, „i” şi „k” cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în  autorităţile publice  sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  dreptul de a  conduce orice categorie de vehicul precum şi dreptul de a ocupa o funcţie  de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

Nu va interzice inculpatului dreptul de a alege ci doar pe cel de a fi ales, având în vedere exigenţele CEDO, reflectate în Hotărârea din 6 octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva  Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin decizia  Sabou şi Pîrcălab împotriva  României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor electorale, aceasta trebuind să fie dispusă în funcţie de natura faptei sau de gravitatea deosebită a acesteia.

 Or, fapta care a făcut obiectul prezentei cauze nu are conotaţie electorală, astfel că instanţa apreciază că nu se impune interzicerea dreptului de  a alege.

 Dreptul de a fi ales  de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public  se impun însă a fi interzise deoarece faţă de gravitatea faptei penale, condamnatul nu şi-ar putea îndeplini funcţiile elective şi nici nu ar putea reprezenta un model de conduită pentru cetăţeni.

În condiţiile în care suntem în prezenţa unei infracţiuni de circulaţie rutieră instanţa apreciază că se impune a fi interzis dreptul de a conduce orice categorie de vehicul.

În temeiul art. 65 alin.1 cod penal va aplica inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării aceloraşi drepturi interzise ca şi pedeapsă complementară, prevăzute  de art. 66 alin.1 lit. „a” , „b”, „i” şi „k” cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în  autorităţile publice  sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  dreptul de a  conduce orice categorie de vehicul precum şi dreptul de a ocupa o funcţie  de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

În condiţiile în care infracţiunile sunt săvârşite în concurs real, vor fi aplicate regulile concursului de infracţiuni, astfel:

În baza art. 38 alin.1 şi 39 alin.1 lit. „b” cod penal, se vor contopi pedepsele principale stabilite şi se va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care adaugă sporul de 2 luni ( o treime din cealaltă pedeapsă principală stabilită), în total 10 luni  închisoare pedeapsă rezultantă, iar în temeiul dispoziţiile art. 45 cod penal va aplica alături de pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie stabilite prin prezenta sentinţă.

În temeiul dispoziţiilor art. 15 alin.2 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 va  revoca suspendarea condiţionată dispusă inculpatului pentru pedeapsa de 8 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1944/15.10.2012 a Judecătoriei Brăila, definitivă la data de 29.10.2012.

În baza art. 15 alin.2 din legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 cod penal(1969) va dispune executarea în întregime a pedepsei rezultante stabilită prin prezenta sentinţă alături de pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1944/2012 a Judecătoriei Brăila, în total,  18 luni şi 20 zile.

În temeiul dispoziţiilor art. 398 cod pr.penală în ref. la art.274 alin.1 cod pr.penală va obliga pe inculpat la 500 lei cheltuieli judiciare în folosul statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 335 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art. 396 alin.10 cod procedură penală condamnă pe inculpatul B.G., CNP, la 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

 În baza art. 336 alin.1 cod penal cu aplicarea art.5 cod penal şi art. 396 alin.10 cod procedură penală condamnă pe acelaşi inculpat la 8 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În temeiul art.45 cod penal raporta la art. 66 alin.1cod penal aplică inculpatului pedeapsa  complementară constând în interzicerea pe o perioadă de 4 ani ce se execută în condiţiile art. 68 cod penal, a exercitării  drepturilor prevăzute  de art. 66 alin.1 lit. „a” , „b”, „i” şi „k” cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în  autorităţile publice  sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  dreptul de a  conduce orice categorie de vehicul precum şi dreptul de a ocupa o funcţie  de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

În temeiul art. 65 alin.1 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie constând în interzicerea exercitării aceloraşi drepturi interzise ca şi pedeapsă complementară, prevăzute  de art. 66 alin.1 lit. „a” , „b”, „i” şi „k” cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în  autorităţile publice  sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat,  dreptul de a  conduce orice categorie de vehicul precum şi dreptul de a ocupa o funcţie  de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public.

În temeiul dispoziţiilor art. 38 alin.1 şi 39 alin.1 lit. „b” cod penal, contopeşte pedepsele principale stabilite şi aplică inculpatului B.G. pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care adaugă sporul de 2 luni şi 20 zile ( o treime din cealaltă pedeapsă principală stabilită), în total 10(zece) luni şi 20 zile închisoare pedeapsă rezultantă, iar în temeiul dispoziţiilor art. 45 cod penal, aplică alături de pedeapsa principală rezultantă , pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie stabilite prin prezenta sentinţă.

În baza art. 15 alin.2 din legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a legii nr. 286/2009 revocă suspendarea condiţionată dispusă inculpatului pentru pedeapsa de 8 luni închisoare prin sentinţa penală nr. 1944/15.10.2012 a Judecătoriei Brăila, definitivă la data de 29.10.2012.

În baza art. 15 alin.2 din legea nr. 187/2012 raportat la art. 83 cod penal(1969) dispune executarea în întregime a pedepsei rezultante stabilită prin prezenta sentinţă alături de pedeapsa de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1944/2012 a Judecătoriei Brăila, în total,  18 luni şi 20 zile.

În temeiul dispoziţiilor art. 398 cod procedură penală în referire la art.274 alin.1 cod procedură penală, obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 500 lei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată astăzi, 10 martie 2015, în şedinţă publică.

PREŞEDINTE, GREFIER,

G.M.F.G.F.

Red./tehnored. Jud. GMF

Ex.2/17.04.2015