Motive de refuz al executării mandatului european de arestare

Sentinţă penală 13 din 27.10.2016


Prin adresa cu nr. 17452/II/5/2015 din data de 24.12.2015, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a sesizat instanţa, în baza art. 153 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 în vederea soluţionării cererii formulate de autorităţile judiciare italiene privind transferarea cetăţeanului român S.R.O. , în vederea executării pedepsei privative de libertate de 6 ani 10 luni şi 20 de zile închisoare, aplicate de autorităţile judiciare italiene, într-un penitenciar din România.

În cuprinsul referatului întocmit de parchet s-a reţinut că prin sentinţa penală R.G.N.R. nr. 2727/2012, Reg. Gen. nr. 14889/2012, R.G. GIP. nr. 5159/2012, pronunţată de judecătorul pentru cercetări preliminare din cadrul Tribunalului Milano la data de 25.10.2012, confirmată prin sentinţa penală nr. 1418/2013, Reg. General Apel nr. 321/2013, R.G.N.R. nr. 14889/2012, pronunţată de Curtea de Apel din Milano - Prima secţie penală la data de 01.03.2013, rămasă definitivă la data de 23.10.2013, cetăţeanul român S.R.O.  a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare şi 12.000 euro amendă penală, pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni:

- deţinere ilicită şi port de arme letale în loc public, prev. de art. 110 şi art. 99 din Codul penal italian şi art. 23 alin. I şi II din Legea nr. 110/1975, care are corespondent în legislaţia română în infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 C.p., constând în aceea că, la data de 20.02.2012, la Milano, persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P.U. au deţinut şi au purtat în mod ilegal, în loc public, următoarele arme letale, care aveau matricola ştearsă: pistol semiautomat, marca Beretta, mod. 76, calibrul 22, cu patul de culoare neagră, prevăzut cu încărcător monofilar, ce conţinea 9 proiectile, pistol semiautomat, marca Beretta, mod. 76, calibrul 22 cu patul de culoare maron, prevăzut cu încărcător monofilar, ce conţinea 8 proiectile,

- tăinuire, prev. de art. 110, art. 99 şi art. 648 din Codul penal italian, care are corespondent în legislaţia română în infracţiunea de tăinuire, prev. de art. 270 alin. 1 C.p., constând în aceea că persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P. U., în scopul de a obţine profit, au achiziţionat, au primit şi au ascuns în autovehiculul marca Opel Meriva, cu nr. de înmatriculare .., următoarele arme letale care aveau matricola ştearsă: pistol semiautomat, marca Beretta, mod. 76, calibrul 22, cu patul de culoare neagră, prevăzut cu încărcător monofilar ce conţinea 9 proiectile, pistol semiautomat, marca Beretta, mod. 76, calibrul 22, cu patul de culoare maron, prevăzut cu încărcător monofilar, ce conţinea 8 proiectile;

- rezistenţă la forţa publică, prev. de art. 110, art. 99 şi art. 337 din Codul penal italian, care are corespondent în legislaţia română infracţiunea de ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 şi alin. 4 C.p., constând în aceea că, la data de 20.02.2012, la Milano, persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P.U. s-au folosit de violenţă pentru a opune rezistenţă oficialilor publici de serviciu la Chestura din Milano care, în cadrul activităţii de control, i-au somat să oprească vehiculul marca Opel Meriva, cu nr. de înmatriculare .., la bordul căruia se aflau. Cu această ocazie, în loc să oprească, autoturismul în care se aflau, persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P.U. au mărit viteza, ca să evite controlul, iar după o scurtă urmărire, au abandonat autoturismul pe strada .. şi au fugit pe jos, iar, odată ajunşi de agenţii de poliţie, s-au angajat într-o luptă cu aceştia, în urma căreia celor doi agenţi le-au fost produse leziuni;

- vătămare corporală şi agresiune, prev. de art. 81 alin. 10, art. 582, art. 585, art. 576 n.l, art. 61 n.2 şi art. 61 n. 10 din Codul penal italian, care are corespondent în legislaţia română infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 193 alin. 2 C.p., constând în aceea că persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P.U. i-au agresat pe agenţii de poliţie V. M. şi S. G., oficiali publici aflaţi în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cărora le-au produs leziuni corporale, ce au necesitat un număr de 5 zile îngrijiri medicale pentru vindecare

- deţinere ilegală de arme de război, prev. de art. 110 şi art. 99 din Codul penal italian şi art. 10, 2 şi 4 din Legea 895/1967, aşa cum a fost modificată prin art. 14 din Legea 497/1974, care are corespondent în legislaţia română infracţiunea de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, prev. de art. 342 alin. 1 C.p., constând în aceea că, la data de 20.02.2012, la Brugherio, persoana condamnată S.R.O.  împreună cu P.U. au deţinut în mod ilegal în apartamentul din Brugherio, via .., următoarele arme de război cu muniţii: puşcă mitralieră mod. MP5, cu matricola necunoscută, puşcă mitralieră de fabricaţie probabil în Europa de Est, cu matricola 32340, un amortizor de sunet de culoare argintie, considerat partea unei arme de război;

- tăinuire, prev. de art. 99 şi art. 648 din Codul penal italian constând în aceea că persoana condamnată S.R.O.  a cumpărat sau a primit permisul de conducere CZ 5103272M, eliberat de Biroul de Motorizare Civilă Cantanzaro la data de 22.01.2001, pe numele D.M.A., în scopul de a obţine profit, cunoscând provenienţa ilicită a acestuia.

Persoana condamnată S.R.O.  execută pedeapsa închisorii de 6 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare într-un penitenciar din Italia, fiind deţinut din data de 20.02.2012. La data de 25.07.2014, persoana condamnată S.R.O.  nu a fost de acord să continue executarea pedepsei de 6 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare într-un penitenciar din România.

Examinând actele şi lucrările de la dosarul cauzei, Curtea a constatat că nu sunt îndeplinite toate cerinţele legii pentru a se dispune transferarea persoanei condamnate S. R. în România, în vederea continuării executării pedepsei  de 6 ani 10 luni şi 20 de zile, aplicată de autorităţile judiciare italiene. Astfel, sentinţa penală nr. reg. gen. 14889/12, nr. R.G.GIP. 5159/11 pronunţată de Tribunalul din Milano la data de 25.10.2012 a fost confirmată prin sentinţa nr. 1418/2013 (nr. Reg.General Apel nr.321/2013, nr. R.G.N.R. 14889/2012 a Curţii de Apel din Milano, Prima secţie penală) şi a rămas definitivă la data de 23.10.2013. Prin hotărârea menţionată cetăţeanul român S.R.O.  a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 6 ani 10 luni şi 20 de zile închisoare şi 12.000 euro amendă pentru săvârşirea unor infracţiuni care au corespondent în legea penală română în dispoziţiile art. 342 alin. 1 C.p., art. 270 alin. 1 C.p., art. 257 alin. 1 şi 4 C.p.,  art. 193 alin. 2 C.p., art. 342 alin. 1 C.p.

Curtea a constatat că nu sunt întrunite cumulativ toate condiţiile cerute de lege pentru a se putea dispune transferarea cetăţeanul român S.R.O.  în România, în vederea continuării executării pedepsei aplicate de autorităţile judiciare italiene, întrucât lipseşte condiţia privind consimţământul acestuia, prevăzută de art. 3 pct. 1 lit. d din Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate şi art. 155 al.1 lit. d din Legea 302/2004.

Totodată, s-a constatat că, începând cu anul 2000 persoana condamnată S.R. nu mai trăieşte în România, astfel că nu este îndeplinită nici condiţia impusă de art. 155 al. 2 din Legea 302/2004, care prevede că nu este necesar consimţământul persoanei condamnate atunci când este cetăţean român şi trăieşte pe teritoriul României, sau atunci când, deşi nu trăieşte pe teritoriul României, va fi expulzat.

În baza art. 154 alin 6 lit. c din Legea 302/2004 s-a respins cererea formulată de autorităţile judiciare italiene, privind executarea în România a pedepsei de 6 ani, 10 luni şi 20 de zile închisoare, aplicată cetăţeanului român S.R.O.  prin s.p. nr. reg. gen. 14889/12, nr. R.G.GIP. 5159/11 pronunţată de Tribunalul din Milano la data de 25.10.2012 şi care a rămas definitivă la data de 23.10.2013.

Domenii speta