Vătămare corporală din culpă

Sentinţă penală 74 din 02.03.2016


Ministerul Public este reprezentat de procuror ON din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş.

Pe  rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul BM trimis în judecată în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal 1968 Cod Penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, lipsă părţile.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 17 februarie 2016, mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, pronunţarea fiind amânată pentru termenul de 2.03.2016 pentru deliberarea instanţei şi concluzii scrise. Se ia act că la data de 23.02.2016 inculpatul a depus la dosar concluzii scrise.

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş nr. 2xx/P/2013, înregistrat pe rolul acestei instanţei sub nr. 137/208/2015 a fost trimis în judecată în stare de libertate inculpatul BM pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal 1968.

În actul de sesizare s-a reţinut, în fapt că, la data de 08.10.2012, inculpatul BM s-a deplasat la un teren agricol proprietate privata, pe raza localităţii T pentru a recolta cartofi, unde urma a fi ajutat de către persoana vătămată HSI şi martorii BM – şotia inculpatului, BM Jr. – rudă a inculpatului şi PE – consăteană. În desfăşurarea acestei activităţi, în jurul orelor 16.00, în timp ce inculpatul conducea tractorul U 445 DT de care era ataşat o maşină special fabricată pentru recoltat cartofi, a solicitat persoanei vătămate să cureţe de resturi vegetale banda transportatoare a respectivului utilaj, aceasta fiind de acord. 

Fără ca  maşina de recoltat să fi fost decuplată în prealabil de la priza de putere a tractorului şi acesta din urmă - care acţiona banda transportoare oprit, persoana vătămată a intenţionat să înlăture resturile vegetale însa i-a fost prinsă mâneca hainei şi trasă mâna dreaptă între arbore şi carterul echipamentului, fapt ce a avut ca urmare producerea unor leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de 100 de zile îngrijiri medicale.

Totodată viaţa victimei a fost pusa în primejdie iar leziunile suferite au determinat o  infirmitate fizică permanentă, ducând la constituirea şi a unui prejudiciu estetic permanent.

Prin rezoluţia din data de 23.05.2013, confirmată de către procuror, s-a dispus de către organele de cercetare penală începerea urmăririi penale faţă de numitul BM pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. (2) şi (4) Cod penal – filele  16-17 dosar u.p..

Prin ordonanţa din data de 03.03.2014 s-a dispus schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art. 196 alin. (2) şi (3)Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal – fila 14 dosar u.p.

Calitatea de suspect, drepturile si obligaţiile prev. de lege în această calitate i-au fost aduse la cunoştinţă lui BM la data de 05.03.2014 – fila 79 dosar u.p..

Prin ordonanţa din data de 18.03.2014 s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpatului BM pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art. 196 alin. (2) şi alin. (3) Cod penal – filele 10-13 dosar u.p..

Calitatea de inculpat, drepturile si obligaţiile prevăzute de lege în această calitate i-au fost aduse la cunoştinţă lui BM la data de 24.03.2014 – fila 7 dosar u.p..

Cu ocazia audierii în calitate de inculpat, BM şi-a manifestat voinţa de a încheia cu procurorul de caz un acord de recunoaştere a vinovăţiei – fila 78 dosar u.p..

La data de 24.03.2014 a fost încheiat în cauză acord de recunoaştere a vinovăţiei de către inculpat, stabilindu-se o pedeapsă de 8 luni închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în conformitate cu prevederile art. 81 şi 82 Cod penal1968, fiind sesizată instanţa de judecată – filele 2-6 dosar u.p.

Prin Sentinţa penală nr. 1xx/16.05.2014 Judecătoria Caransebeş a dispus în temeiul art. 485 alin. 2 Cod procedură penală respingerea acordului de recunoaşterea a vinovăţiei încheiat în cauză, cu trimiterea dosarului la procuror în vederea continuării urmăririi penale.

Ulterior reînregistrării dosarului la parchet la data de 19.12.2014, prin ordonanţa din data de 06.01.2015 s-a dispus de către procuror schimbarea încadrării juridice a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului în infracţiunea prev. de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal 1968 - fila 223 dosar u.p..

Noua încadrare juridică i-a fost adusă la cunoştinţă inculpatului la data de 07.01.2015 – fila 221 dosar u.p..

Situaţia de fapt expusă în faza  de cercetare penală este susţinută de următoarele mijloace de probă:  proces-verbal întocmit cu ocazia identificării de către lucrătorii de poliţie a utilajului agricol implicat în eveniment + planşă fotografică privind aspectele fixate cu aceeaşi ocazia - fila 35, respectiv filele 37-41; declaraţiile  inculpatului - filele 77-78, 80, 81-89;  declaraţii persoană vătămată – filele 42-50; declaraţii martori: BM jr. – filele 207-212, BM – filele 201-206, PE – filele 213-218; raportul de expertiză tehnică judiciară în specialitatea “Maşini şi Instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară” şi supliment de expertiză - filele 104-111, 113-115 şi 117-123; raportul de constatare medico-legala nr. 96/A1/10.04.2013 întocmit de către SJML Caraş-Severin - filele 67-68; raportul de prima expertiză medico-legală cu examinarea persoanei, nr. 35/A1/06.02.2014 întocmit de către SJML Caraş-Severin - filele 63-64.

Urmare a comunicării rechizitoriului inculpatului la data de 26.01.2015 – filele 8-90 dosar, conform disp. art. 344 alin. 2 Cod procedură penală, inculpatul a formulat cerere privind refacerea administrării probelor şi actelor de către organele de urmărire penală privind latura civilă a infracţiunii reţinute în sarcina inculpatului – filele 10-11 dosar.

 La data de 17.02.2015, partea vătămată HS a depus la dosarul cauzei note scrise, prin care  a arătat că este de acord cu încheierea unui acord de mediere cu inculpatul, prin care părţile să stabilească de comun acord un cuantum al pretenţiilor civile, pe care inculpatul să le recunoască şi să facă dovada achitării acestora în cel mai scurt timp. A menţionat că are o familie compusă din 4 membri din care 2 copii minori şi are o situaţie materială precară.  A depus la dosar certificate medicale, acte de stare civilă.

La data de 26.02.2015, inculpatul prin apărător ales – av. LC a depus la dosar note de şedinţă, prin care a arătat că partea vătămată încearcă să prezinte o altă stare de fapt decât cea reală menţionând că se află într-o situaţie disperată atât el cât şi familia sa, inculpatul fiind cel care s-a ocupat în totalitate de îngrijirea părţii vătămate după accident asigurând cheltuielile medicale, cheltuielile cu transportul şi chiar întreţinerea familiei acestuia în perioada în care acesta se afla internat în spital, sau în perioada de recuperare. Se solicită audierea martorilor şi respingerea în totalitate a pretenţiilor părţii vătămate.

Cererea formulată de inculpat la data de 29.01.2015 a fost comunicată Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş,  conform art. art. 344 alin. 4 Cod procedură penală.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş  nu a formulat răspuns la această cerere.

Analizând cererea privind refacerea administrării probelor şi actelor de către organele de urmărire penală, formulată de inculpat, instanţa a constatat că aceasta este neîntemeiată, întrucât  potrivit art. 345 Cod procedură penală, prin cereri şi excepţii se pot invoca doar neregularităţi ale actului de sesizare, nelegalităţi cu privire la efectuarea actelor de urmărire penală sau administrarea probelor, aspectele invocate de apărătorul inculpatului prin cererea formulată vizând fondul cauzei, analiza probelor în baza cărora se poate stabili existenţa faptelor şi ne/vinovăţia inculpatului.

În temeiul art. 346 alin.1 Cod procedură penală, prin încheierea camerei de consiliu din 3 martie 2015, instanţa a constatat legalitatea rechizitoriului cu nr. 2xx/P/2013 emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş, fiind respectate dispoziţiile art. 328 Cod procedură penală, a administrării probelor, respectiv cu respectarea dispoziţiilor art.114-123 din acelaşi cod, precum şi a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii în cauză.

În faza cercetării judecătoreşti, la termenul de judecată din 23 septembrie 2015, partea vătămată HS s-a constituit parte civilă cu suma de 50.000 euro – daune morale şi 20.000 euro daune materiale, a fost administrată proba cu audierea martorilor – încheiere filele 65-66 dosar.

La acelaşi termen de judecată, instanţa a dispus introducerea în cauză a minorei HAM prin reprezentant legal – HME şi-n baza art. 40 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 şi art. 99 alin. 2 din ROI a trimis cauza spre soluţionare completului imediat investit cu soluţionarea cauzelor în materia familie-minori – C3 penal.

La termenul de judecată din 7 octombrie 2015, completul de judecată în materie specializată familie-minori a constatat că nu este de competenţa completului să soluţioneze caza, soluţionarea fiind de competenţa completului care a emis şi încheierea de cameră preliminară care a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul. S-a constatat conflictul negativ de competenţă între cele două complete de judecată – C1 şi C3, dosarul fiind înaintat Tribunalului Caraş-Severin – Secţia penală pentru soluţionarea acestuia – încheiere fila 79 dosar.

Prin sentinţa penală nr. 4x/19.10.2015 pronunţată în dosar nr. 1xx/208/2015/a1, ataşat prezentei cauze, Tribunalul Caraş-Severin, în baza art. 51 alin. 1 Cod procedură penală a respins ca inadmisibilă sesizarea privind conflictul negativ de competenţă ivit între completele C1 şi C3.

Prin încheierea din 25 noiembrie 2015 completul C3 penal a apreciat că nu se impune ca această cauză să fie soluţionată de un complet specializat familie-minori, sens în care a dispus retrimiterea cauzei completului C1 penal, pentru continuarea judecăţii.

Prin încheierea de şedinţă din data de 9 decembrie 2015 – filele 99-100 dosar, instanţa a încuviinţat proba testimonială cu martorii HI şi DI – propuşi de inculpat şi JM şi GA – propuşi de partea civilă HS. Totodată a admis proba solicitată de apărătorul părţii civile pentru evaluarea capacităţii de muncă a părţii civile şi, având în vedere că prin HG nr. 155/2011 sunt stabilite criteriile şi normele de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate, iar Ordinul nr. 1418/2010 reglementează procedura de încadrare în grade de invaliditate se stabilesc pensiile, a dispus efectuarea de adresă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte Caraş-Severin să comunice din evidenţele pe care le au, documentaţia ce stă la baza eliberării certificatului de handicap pentru partea civilă HS, întrucât pentru eliberarea acestuia se are în vedere atât capacitatea de muncă, cât şi orientarea profesională a adultului. De asemenea, s-a luat legătura telefonic cu dr. UL – medic specialist în cadrul Serviciului de Expertiză medicală Reşiţa după care s-a dispus a se comunica către Serviciul Judeţean de Medicină Legală Caraş-Severin  copiile actelor medicale aflate la dosar privind partea civilă HS, în vederea expertizării medico-legale a acestuia, pentru stabilirea gradului de incapacitate de muncă.

La data de 13.01.2016, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin a comunicat la dosarul cauzei, în xerocopie certificată pentru conformitate, documentaţia socio-medicală a părţii civile HS, care a stat la baza eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 40xx/5.11.2013, gradul de handicap accentuat, termen de valabilitate 12 luni – filele 128-142.

La data de 14.01.2016 a fost administrat la dosarul cauzei raportul de expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. 458/A1 din 18 decembrie 2015 – filele 144-147.

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală în dosar nr. 2xx/P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, cât şi în faza cercetării judecătoreşti – declaraţie inculpat – fila 58, documentaţia socio-medicală a părţii civile HS, care a stat la baza eliberării certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 4028/5.11.2013, gradul de handicap accentuat, termen de valabilitate 12 luni – filele 128-142, raport de expertiză medico-legală cu examinarea persoanei nr. 458/A1 din 18 decembrie 2015 – filele 144-147, declaraţii martori JM – filele 148-149, DI – filele 150-151, HI – fila 152 şi GA – fila 162, instanţa reţine în fapt următoarele:

Potrivit procesului-verbal întocmit cu ocazia identificării de către lucrătorii de poliţie a utilajului agricol implicat în eveniment şi planşei fotografice privind aspectele fixate cu aceeaşi ocazia - fila 35, respectiv filele 37-41; declaraţiilor  inculpatului - filele 77-78, 80, 81-89;  declaraţiilor persoanei vătămate HSI – filele 42-50; declaraţiilor de  martori: BM jr. – filele 207-212, BMS – filele 201-206, PEV – filele 213-218; raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea “Maşini şi Instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară” şi suplimentului de expertiză - filele 104-111, 113-115 şi 117-123; raportului de constatare medico-legala nr. 96/A1/10.04.2013 întocmit de către SJML Caraş-Severin - filele 67-68; raportului de primă expertiză medico-legală cu examinarea persoanei, nr. 35/A1/06.02.2014 întocmit de către SJML Caraş-Severin - filele 63-64 – probe administrate în cursul urmăririi penale, în data de 08.10.2012, inculpatul BM s-a deplasat la un teren agricol proprietate privată, pe raza localităţii T pentru a recolta cartofi, fiind ajutat de persoana civilă HSI şi martorii BMS – soţia inculpatului, BM Jr. – rudă a inculpatului şi PEV – consăteană. În jurul orelor 16:00, în timp ce inculpatul conducea tractorul U 445 DT de care era ataşat o maşină special fabricată pentru recoltat cartofi, a solicitat persoanei civile să cureţe de resturi vegetale banda transportatoare a respectivului utilaj, aceasta fiind de acord, fără ca  maşina de recoltat să fi fost decuplată în prealabil de la priza de putere a tractorului şi acesta din urmă - care acţiona banda transportoare oprit. Intenţionând să înlăture resturile vegetale, persoanei civile i-a fost prinsă mâneca hainei şi trasă mâna dreaptă între arbore şi carterul echipamentului, fapt ce a avut ca urmare producerea unor leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de 100 de zile îngrijiri medicale. Totodată viaţa victimei a fost pusa în primejdie iar leziunile suferite au determinat o infirmitate fizică permanentă, ducând la constituirea şi a unui prejudiciu estetic permanent.

Din proba tehnico-ştiinţifică administrată în faza urmăririi penale – raport de expertiză tehnică în specialitatea “Maşini şi Instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară” şi suplimentului de expertiză - filele 104-111, 113-115, 117-123, efectuate la locul faptei în baza elementelor cunoscute şi relatate de martorii oculari – BMS – soţia inculpatului, BM – nepotul inculpatului şi PEV, date în faţa organelor de cercetare penală, instanţa reţine cele două variante de derulare a evenimentelor avute de expert în vedere la stabilirea cauzelor care au dus la producerea accidentului, dacă părţile puteau să prevadă producerea accidentului, starea de funcţionare a utilajului la data producerii accidentului şi dacă au fost respectate instrucţiunile de utilizare a maşinii de recoltat cartofii, precum şi normele de protecţie a muncii, respectiv o variantă în care utilajul agricol format din tractorul U – 445 şi maşina de recoltat cartofi nu se aflau în mişcare, dar motorul tractorului era pornit, iar banda transportoare nu era acţionată şi o variantă în care utilajul agricol nu se afla în mişcare, motorul era pornit, iar banda transportoare era acţionată.

Potrivit concluziilor expertului, cauzele care au dus la accidentarea persoanei vătămate a fost apropierea persoanei vătămate de maşina aflată în funcţiune prin partea dispozitivelor de acţionare a benzii transportoare, lucru interzis atât timp cât utilajul se află în funcţionare, precum şi faptul că intervenţia s-a făcut cu utilajul în funcţiune.

Instanţa reţine că ambele părţi puteau să prevadă şi să evite accidentul. Persoana vătămată nu avea voie să se apropie de maşină atât timp cât ea era în funcţiune şi pe partea cu organele de transmitere a mişcării la banda transportoare, iar inculpatul trebuia să decupleze organul de transmitere a mişcării între tractor şi maşina de recoltat cartofi pentru a fi făcută intervenţia de curăţire a benzii în condiţii de siguranţă.

 La data producerii accidentului, potrivit expertizei, utilajul se afla în stare de funcţionare, lipsindu-i însă apărătoarea de protecţie a arborelui ce face legătura între arborele cardanic şi grupul conic de acţionare a benzii transportoare şi nu au fost respectate instrucţiunile de utilizare a maşinii de recoltat cartofi deoarece orice intervenţie la maşină se face cu motorul tractorului oprit şi priza de putere decuplată iar organele aflate în mişcare de rotaţie trebuie să fie prevăzute cu apărători de protecţie. Din suplimentul de expertiză întocmit în cauză rezultă că au fost încălcate prevederile Ordinului nr. 288/1997 privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii pentru cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea produselor de uz fitosanitar în activităţile din agricultură nr. 49/1997, a art. 529, 531, 532, 533 privind lucrările de recoltare a cartofilor din aceste norme.

În faza de cercetare judecătorească s-a încuviinţat părţii civile, efectuarea unei noi expertize medico-legale nr. 458/A1/18.12.2015, iar potrivit raportului medical întocmit în baza actelor medicale aflate la dosar, partea civilă a necesitat 70 zile îngrijiri medicale socotite de la data producerii accidentului.

Potrivit raportului medico-legal nr. 458/A1/18.12.2015, partea civilă prezintă diagnosticul clinic: sechele traumatism prin smulgere la nivelul membrului superior drept prin accident casnic (utilaj agricol) în octombrie 2012; interpoziţie la nivelul articulaţiei brahiale, osteosinteză diafiză humerus drept cu rejetul materialului de osteosinteză – operat în 2015; grefă PLD integrată 100% antebraţ drept; monopareză brahială dreaptă şi diagnostic funcţional – deficienţă funcţională medie prin tulburări de prehensiune.

Din concluziile raportului de expertiză instanţa reţine că partea civilă HS prezintă o incapacitate adaptivă de 50% - încadrabilă în gradul III de invaliditate, cu recomandare de revizuire periodică a deficienţei funcţionale peste 12 luni.

În faţa instanţei inculpatul  a recunoscut săvârşirea faptei reţinută în actul de sesizare a instanţei şi a solicitat ca soluţionarea cauzei să se facă pe baza probelor administrate în faza de  urmărire penală – declaraţie fila 58  dosar instanţă.

La solicitarea părţii civile HS, prin încheierea de şedinţă din 23 septembrie 2015 – filele 65-66 dosar, s-a dispus introducerea în cauză în calitate de parte civilă a minorei HAM prin reprezentant legal  HME – mamă şi Autoritatea Tutelară – Primăria T, constituirea ca parte civilă – fila 68, solicitându-se stabilirea unei prestaţii periodice pentru întreţinere, întrucât partea vătămată – tatăl minorei nu mai poate presta muncă în agricultură.

Partea civilă HS a solicitat despăgubiri materiale în cuantum de 20.000 euro – daune materiale reprezentând prejudiciul cauzat ulterior accidentării, întrucât partea vătămată nu a mai putut presta muncă deoarece a suferit 14 operaţii la braţul drept – încheiere de şedinţă – fila 65 dosar, şi daune morale în sumă de 50.000 euro.

În vederea soluţionării laturii civile în cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii JM – filele 148-149, DI – filele 150-151, HI – fila 152 şi GA – fila 162.

În drept, fapta inculpatului BM care, în după-amiaza zilei de 8.10.2012, în timp desfăşura activitatea de recoltat cartofi cu ajutorul unei maşini special fabricate ataşate unui tractor, a solicitat persoanei vătămate HSI, să cureţe de resturi vegetale banda transportatoare a respectivei maşinii fără a opri în prealabil funcţionarea acesteia prin decuplarea sa de la priza de putere a tractorului şi oprirea motorului tractorului - care acţiona banda transportoare, totodată, fără a avea montate apărători de protecţie la arborele ce face legătura între arborele cardanic şi grupul conic de acţionare a benzii transportoare, nerespectând astfel dispoziţiile legale şi măsurile de prevedere pentru efectuarea activităţii de recoltare a cartofilor prevăzute de Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 288/1997 şi instrucţiunile de utilizare a maşinii de recoltat cartofi în cauză, datorită faptului că arborele era în mişcare, persoanei vătămate i-a fost prinsă mâneca hainei şi trasă mâna dreaptă între arbore şi carterul echipamentului, rezultând producerea unor leziuni corporale ce au necesitat pentru vindecare un număr de 100 zile îngrijiri medicale, punerea în primejdie a vieţii acesteia, cauzarea unei infirmităţi fizice permanente şi constituirea unui prejudiciu estetic permanent, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă prev. şi ped. de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal.

Latura obiectivă a infracţiunii constă în accidentarea părţii civile, urmare generată de faptul neglijenţa inculpatului, care nu a decuplat în prealabil banda transportatoare de la priză şi nici nu a oprit tractorul permiţând persoanei vătămate să cureţe banda utilajului în timp ce aceasta era în funcţiune, iar latura subiectivă constă în culpa nerespectării de către inculpat a normelor legale - Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 288/1997, precum si instrucţiuni de utilizare a respectivului utilaj la care inculpatul trebuia să se conformeze, acesta nu a respectat prevederile art. 529, 531 si 532 din Norme specifice de protecţia muncii pentru cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea produselor de uz fitosanitar în activităţile din agricultură nr. 49/1997 punând în pericol integritatea corporală a părţii vătămate şi chiar viaţa acestuia.

Urmarea imediată a constat în vătămarea corporală a părţii vătămate ce a necesitat 100 zile de îngrijiri medicale iar legătura de cauzalitate a constat în relaţia cauză-efect dată de acţiunea inculpatului şi rezultatul produs.

Având în vedere faptul că, aşa cum rezultă şi din expertiza tehnică în specialitatea “Maşini şi Instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară” şi suplimentului de expertiză - filele 104-111, 113-115, 117-123, cauzele care au dus la producerea accidentării părţii vătămate au fost apropierea acesteia de maşina de recoltat aflată în funcţiune prin partea cu organele de transmitere a mişcării la banda transportoare, lucru interzis atât timp cât utilajul se află în funcţionare şi faptul că intervenţia s-a făcut cu utilajul în funcţiune,  ambele părţi putând să prevadă şi să evite producerea accidentului, partea vătămată neavând voie să se apropie, cu atât mai puţin să intervină atât timp cât utilajul se afla în funcţiune, iar inculpatul trebuind să decupleze organul de transmiterea a mişcării între tractor şi maşina de recoltat cartofi, pentru ca intervenţia de curăţirea benzii transportoare să fie efectuată în condiţii de siguranţă, conform nomelor de protecţie a muncii, care în speţă nu au fost respectate, atât  de către inculpat, cât şi de partea vătămată, pentru infracţiunea săvârşită, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cu închisoarea, la a cărei individualizare va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv: limitele speciale de pedeapsă prevăzute de lege, natura şi împrejurările concrete în care faptele au fost comise şi împrejurarea că a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal. Instanţa va avea însă în vedere si faptul că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale şi ţinând seama că accidentul nu s-a produs din culpa exclusivă a inculpatului, contribuţie având şi persoana vătămată HS prin acţiunea sa de oprire a utilajului aflat în funcţiune. Atât inculpatul, cât şi persoana vătămată – care avea ocupaţia de bază prestare munci agricole, trebuiau să cunoască prevederile legale şi riscul la care se expun la contactul cu un utilaj în funcţiune. Totodată, va face aplicarea art. 375 alin.1 şi art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, inculpatul recunoscând săvârşirea faptei încă de la începutul cercetării judecătoreşti, vechea lege – Cod penal 1968 fiind mai favorabilă întrucât limitele de pedeapsă se reduc cu o treime.

În consecinţă, raportat la starea de fapt reţinută, fiind întrunite elementele constitutive ale infracţiunii, instanţa va aplica inculpatului  BM pedeapsa de 1 (unu) an închisoare, pentru infracţiunea de vătămare corporală gravă din culpă, prev. de art.184 al. 2,4 Cod penal.

 Instanţa va face aplicarea art.7 1 Cod penal, aplicând inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi lit. b Cod penal din 1968 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, în acord cu Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, faţă de natura infracţiunii săvârşite de către inculpat.

În ceea ce priveşte individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei aplicate, având în vedere întrunirea cumulativă a condiţiilor legale pentru aplicarea suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute de art. 81 Cod penal, şi anume cuantumul pedepsei aplicate, lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, precum şi aprecierea instanţei că scopul educativ al pedepsei respectiv, reintegrarea în societate, poate fi atins şi fără executarea pedepsei în regim de detenţie, instanţa, în baza art. 81 Cod penal va suspenda executarea pedepsei pe o durată de 3 ani, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, acest termen fiind de natură să asigure îndreptarea inculpatului.

În ceea ce priveşte condiţia prevăzută la lit. b) alin.1 al art. 81 Cod penal, şi anume lipsa unei condamnări anterioare la pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni, instanţa reţine, conform fişei de cazier judiciar a inculpatului, că acesta nu este înscris în cazierul judiciar sau în alte evidenţe (cazier judiciar – fila 220 dosar u.p.)

Aprecierea instanţei că „scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia”  conform disp. prev. la lit. c) alin.1 al art. 81 Cod penal, se întemeiază pe considerente privind împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi pe circumstanţele personale ale inculpatului. Instanţa reţine cu privire la persoana inculpatului atitudinea sinceră şi cooperantă, regretul comiterii faptei, ajutorul acordat victimei imediat după accident (declaraţii martori DI – filele 150-151 şi HI – fila152)  şi  lipsa antecedentelor penale.

În baza art. 359 Cod procedură penală, instanţa va atenţiona inculpatul BM cu privire la dispoziţiile art. 83 şi 84 Cod penal, a căror nerespectare va atrage revocarea suspendării executării pedepsei.

Pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale instanţa, în baza art. 71 alin. 5Cod penal, urmează să dispună suspendarea executării pedepsei accesorii stabilite în cauză.

În temeiul art. art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 397 Cod procedură penală, art. 1357, art. 1371, art. 1388 alin. 3 Cod civil, va admite în parte acţiunea civilă a părţii civile HS, reţinând culpa comună concurentă în proporţie de 50% a părţilor în producerea accidentului, raportat şi la concluziile expertizei tehnice în specialitatea „Maşini şi Instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară” efectuată în cauză în faza urmăririi penale, conform cărora ambele părţi puteau să prevadă şi să evite accidentarea părţii vătămate, partea vătămată neavând voie să se apropie, cu atât mai puţin să intervină atât timp cât utilajul se afla în funcţiune, iar inculpatul trebuind să decupleze organul de transmiterea a mişcării între tractor şi maşina de recoltat cartofi, pentru ca intervenţia de curăţirea benzii transportoare să fie efectuată în condiţii de siguranţă.

În ceea ce priveşte acţiunea civilă exercitată de partea civilă HS se constată că aceasta s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală cu suma de 5.197 lei daune materiale, suma de 75.412,80 lei reprezentând cheltuieli spitalizare şi veniturile de care a fost lipsit, în faza de judecată cu suma de 50.000 euro cu titlu de daune morale, suma de 20.000 euro cu titlu de daune materiale, pentru cheltuielile efectuate şi veniturile de care a fost lipsit solicitând şi o prestaţie periodică, pentru starea de inveliditate.

Analizând răspunderea pentru fapta proprie a inculpatului, potrivit prevederilor art. 1357 Cod civil „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare şi autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă ” .

Potrivit art. 1371Cod civil „în cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărimea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o”.

Textele legale citate instituie principiul răspunderii pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudiciu al cărei conţinut îl constituie obligaţia civilă de reparare a prejudiciului cauzat şi presupune întrunirea cumulativă a următoarelor condiţii: existenţa unei fapte ilicite; existenţa unui prejudiciu; existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu; existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, condiţii ce se regăsesc întrunite cumulativ în cauză.

Fapta ilicită a inculpatului constă în nerespectarea normelor legale - Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 288/1997, precum si a instrucţiunilor de utilizare a respectivului utilaj la care inculpatul trebuia să se conformeze, respectiv prevederile art. 529, 531 şi 532 din Norme specifice de protecţia muncii pentru cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice şi utilizarea produselor de uz fitosanitar în activităţile din agricultură nr. 49/1997.

Din probele administrate la dosar filele 61-74, 129-143-163 dosar u.p.- acte medicale, declaraţii martori, precum şi declaraţia părţii vătămate – fila 43 dosar u.p., raport de expertiză medico-legală – filele 63-69 dosar u.p. şi filele 144-147 dosar – efectuat pentru expertizarea capacităţii de muncă, rezultă că partea civilă HS – victima accidentului, a suferit leziuni ce au necesitat 100 de zile de îngrijiri medicale. Partea civilă a fost spitalizată, operată în repetate rânduri, după care a urmat şi tratament de recuperare, nefiind refăcut nici în prezent, după ultimul raport medico-legal întocmit în cauză prezentând diagnosticul clinic: sechele traumatism prin smulgere la nivelul membrului superior drept prin accident casnic (utilaj agricol) în octombrie 2012; interpoziţie la nivelul articulaţiei brahiale, osteosinteză diafiză humerus drept cu rejetul materialului de osteosinteză – operat în 2015; grefă PLD integrată 100% antebraţ drept; monopareză brahială dreaptă şi diagnostic funcţional – deficienţă funcţională medie prin tulburări de prehensiune.

Urmare a leziunilor suferite prin accident şi aşa cum rezultă şi din concluziile raportului de expertiză medico-legală nr. 48/A1/18.12.2015, partea civilă Hodel Sergiu prezintă în prezent o incapacitate adaptivă de 50% - încadrabilă în gradul III de invaliditate, cu recomandare de revizuire periodică a deficienţei funcţionale peste 12 luni – înscris filele 144-147 dosar.

Infracţiunea privitoare la vătămarea corporală a părţii civile HS, probate prin declaraţiile martorilor coroborate cu actele medico-legale eliberate de către serviciile sanitare de specialitate şi unele probe indirecte, respectiv martorii care au perceput activitatea infracţională direct sau la scurt timp după consumarea acesteia.

În cauză, instanţa constată că accidentul a avut la bază comportamentul inadecvat al inculpatului care nu a respectat normele legale - Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 288/1997, precum si a instrucţiunilor de utilizare a utilajului, nu a decuplat organul de transmiterea a mişcării între tractor şi maşina de recoltat cartofi, pentru ca intervenţia de curăţirea benzii transportoare să fie efectuată în condiţii de siguranţă, cât şi a părţii vătămate – care nu trebuia să acţioneze atât timp cât utilajul se afla în funcţiune.

Din ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, instanţa constată că în  producerea accidentului a existat o culpă concurentă a inculpatului şi a părţii vătămate. 

Răspunderea civilă delictuală a inculpatului este atrasă de gradul sau de culpa în producerea prejudiciilor materiale şi morale a părţii civile constituită în cauză şi, reţinând culpa comună a părţilor implicate în producerea accidentului, instanţa constată că se impune reducerea cuantumului despăgubirilor civile acordate, raportat la culpa inculpatului în producerea accidentului.

La stabilirea sumei instanţa a avut în vedere că această compensaţie materială trebuie să fie echitabilă, moderată, proporţională cu întinderea pagubei suferite de partea civilă. Conform declaraţiilor martorilor, audiaţi în faza cercetării judecătoreşti rezultă că partea civilă HS lucra cu ziua prestând în principal munci agricole iar o zi de muncă, în funcţie de munca prestată era plătită în medie cu 40/50 lei.

Instanţa va reţine în latura civilă depoziţiile martorilor audiaţi în instanţă – JM – filele 148-149 dosar, DI – filele 150-151 dosar, HI – fila 152 dosar şi GA – filele 162-163 dosar în ceea ce priveşte ajutorul material acordat părţii vătămate de comunitatea locală. În urma anunţului făcut de televiziunea locală de martora JM s-a adunat suma de 9000 lei şi ajutorul acordat de familia G - aproximativ 20.000 lei şi 2.000 euro – declaraţie filele 162-163 dosar.

Din depoziţiile acestor martori, instanţa reţine şi împrejurarea că partea civilă era cunoscut de comunitatea locală ca un om apt de muncă, gospodar, bun  muncitor şi foarte solicitat.

Martorii DI şi HI – depoziţii filele 150-151, 152 dosar - au declarat faptul că inculpatul BM a ajutat partea civilă HS imediat după accident şi a plătit taxele necesare pentru spitalizarea acestuia, precum şi cheltuielile ulterioare pentru tratamente medicale ulterioare ambulatoriu. Au estimat cheltuielile efectuate de inculpat la 12.000 lei.

Prin înscrisurile administrate la dosarul de urmărire penală – bonuri fiscale – fila plic 27 dosar u.p., s-a dovedit suma de 1324,8 lei parte din cheltuielile efectuate de către acesta pentru tratamente/îngrijire medicală ambulatoriu.

În ceea ce priveşte prejudiciul material al părţii civile HS reprezentând veniturile prin prestarea muncii zilnice decare a fost lipsit în perioada ulterioară accidentului ce a avut loc în luna octombrie anul 2012, începând cu luna noiembrie 2012 şi până în luna februarie 2016 – ţinând seama de stabilirea prestaţiei periodice începând cu luna martie 2016, instanţa va ţine seama de prevederile art. 1388 alin. 1 şi 3 Cod civil, potrivit cărora: „Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă se va stabili pe baza venitului mediu lunar net din muncă al celui păgubit din ultimul an înainte de pierderea sau reducerea capacităţii sale de muncă ori, în lipsă, pe baza venitului lunar net pe care l-ar fi putut realiza, ţinându-se seama de calificarea profesională pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregătirii pe care era în curs să o primească”, respectiv „dacă cel păgubit nu avea o calificare profesională şi nici nu era în curs să o primească, despăgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie”.

Raportat la aceste prevederi legale şi ţinând seama de faptul că venitul minim pe economie a fluctuat în perioada 2012-2016 – se va stabili media globală de 800 lei/lunar pentru fiecare din cele 40 de luni (total) stabilite pentru perioada arătată – octombrie 2012-februarie 2016 ţinând seama de venitul brut actual pe economie în anul 2016 – 1050 lei.

Va obliga inculpatul la plata sumei de 8000 lei sau contravaloarea în euro în raport de schimbul valutar în momentul plăţii efective – cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – sumă ce rezultă ţinând seama de culpa de 50% a victimei şi 50% diminuarea capacităţii de muncă din următorul calcul aritmetic: 800 lei/lună : 2 = 400 lei/lună; 400 lei/lună : 2 = 200 lei/lună; 200 lei/lună x 40 luni = 8.000 lei  .

Şi-n ceea ce priveşte starea de invaliditate a părţii civile, reţinând diminuarea capacităţii de muncă cu 50% şi raportul medico-legal – filele 144-147 dosar, instanţa va obliga inculpatul să plătească părţii civile suma de 250 lei prestaţie lunară, începând cu luna martie 2016.

La stabilirea acestei sume s-a ţinut seama de prevederile art. 1388 alin. 3 Cod civil – venitul minim brut pe economie 2016 – 1050 lei şi-n raport de culpa comună  şi diminuarea capacităţii de muncă cu 50%.

Sub aspectul daunelor morale, respectarea principiului reparării integrale a prejudiciului în vederea asigurării unei reparaţii juste şi echitabile a acestuia reprezintă o garanţie a imperativului respectării dreptului persoanei la judecată în mod echitabil a cauzei sale de către o instanţă care să hotărască atât cu privire la temeinicia acuzaţiei penale cât şi asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil.

Prejudiciul moral, parte din prejudiciul total cauzat părţii civile, constă în consecinţa negativă şi directă a unei fapte culpabile şi care aduce atingere valorilor nepatrimoniale persoanei vătămate.

Existenţa acestuia este incontestabilă în condiţiile în care suferinţele fizice inerente perioadei de convalescenţă au fost dublate de suferinţe psihice iar leziunile traumatice cauzate au afectat integritatea corporală a părţi civile şi au lipsit-o în mod evident de bucuriile fireşti ale unei vieţi normale pe o perioadă determinată de timp. Conform probelor administrate, partea vătămată este şi în prezent afectată de accident, împrejurări ce justifică plata unor daune morale, care să contribuie la refacerea morală a acesteia în urma gravei încercări prin care a trecut.

Victima unei infracţiuni de natura celei comise de inculpat, are dreptul la repararea prejudiciului nepatrimonial cauzat prin vătămări corporale aduse sănătăţii sale, acest prejudiciu constând în suferinţele fizice şi psihice pe care le-a suportat de pe urma faptului ilicit.

Astfel, partea civilă o persoană în vârstă de 29 de ani a fost supusă mai multor operaţii, viaţa victimei a fost pusa în primejdie iar leziunile suferite au determinat o  infirmitate fizică permanentă, ducând la constituirea şi a unui prejudiciu estetic permanent.  Partea civilă HS a fost spitalizat o perioadă îndelungată suferind intervenţii chirurgicale, după care s-a aflat în tratament medical de recuperare, în prezent fiind încadrată în gradul III de invaliditate –raport de  expertiză medico-legală cu examinarea persoanei – nr. 458/A1/18.12.2015 – filele 144-147 dosar.

Internarea în spital, suferinţa de a fi privată de o viaţă corespunzătoare vârstei, implică şi o suferinţă psihică ce presupune, de asemenea, o compensaţie şi anume sub forma unor daune morale şi despăgubiri periodice lunare pentru prejudiciul nepatrimonial ce i s-a cauzat.

Astfel, pentru infracţiunea săvârşită, este neîndoielnic că inculpatul a determinat supunerea părţii civile nu numai la traume fizice şi psihice excepţionale, dar şi la o invaliditate care îi limitează accesul la o viaţă socială şi afectivă normală, potrivit vârstei şi intereselor sale, precum şi la un prejudiciu estetic permanent.

În privinţa cuantumului daunelor morale, instanţa este în drept să aprecieze în raport de consecinţele, pe orice plan, suferite de partea civilă.

Astfel, pe de o parte faţă de aceste consecinţe, de importanţa şi gravitatea acestora, de intensitatea durerilor fizice şi psihice suferite de către partea vătămată iar, pe de altă parte, având în vedere considerentele expuse cu privire la procentul de culpă a inculpatului la producerea accidentului – culpă comună,  dar şi pentru ca suma ce va fi acordată cu titlu de daune morale să reprezinte o justă satisfacţie acordată victimei pentru prejudiciul încercat, fără însă a constitui pentru aceasta o sursă de îmbogăţire fără justă cauză, instanţa apreciază că suma de 20.000 lei sau contravaloarea în Euro în raport de cursul de schimb valutar în momentul plăţii efective este în măsură să contribuie la acoperirea  prejudiciului moral.

La stabilirea acestei sume instanţa s-a raportat la numărul zilelor de îngrijiri medicale – 100 zile şi a acordat 200 lei pentru fiecare zi.

Instanţa are în vedere şi faptul că partea civilă HS a avut culpă în producerea accidentului – impactului care a determinat vătămarea corporală. Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că pentru cheltuielile efectuate cu spitalizarea, partea civilă a fost ajutată de inculpat.

În baza art. 1388 alin. 3 Cod civil, deoarece, prin fapta sa inculpatul i-a cauzat părţii civile o invaliditate, acesta va fi obligat şi la plata despăgubirilor periodice către partea civilă HS în cuantum de 250 lei prestaţie lunară începând cu luna martie 2016, raportat la venitul minim pe economie.

Va respinge celelalte despăgubiri civile solicitate de partea civilă HS.

Totodată, având în vedere că în cauză fapta nu a fost îndreptată către o persoană minoră, minora HAM – fiica victimei nu are calitate de parte vătămată direct, sens în care se va respinge acţiunea civilă a părţii civile HAM prin reprezentant legal HME şi Autoritatea Tutelară  T.

În baza art. 276 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata sumei de 1000 lei către partea civilă HS, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

În baza art. 274 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 184 alin. 2 şi alin. 4 Cod penal 1968 cu aplicarea art. 5 Cod penal, pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă – cu aplicarea art. 375 alin.1 şi art. 396 alin. 10 Cod pr. penală condamnă inculpatul BM la pedeapsa de:

-1 an închisoare.

În baza art. 71 Cod penal din 1968 interzice inculpatului drepturile prevăzute la  art. 64 lit. a şi lit. b Cod penal din 1968 respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art. 81, art. 82 Cod penal 1968 dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate pe un termen de încercare de 3 ani.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal 1968 suspendă executarea pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

Atenţionează inculpatul asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal din 1968.

În baza art. 25 Cod procedură penală, raportat la art. 397  Cod Pr. penală, art. 1357, art. 1371, art. 1388 alin. 3 Cod civil admite în parte acţiunea civilă a părţii civile HS.

Obligă inculpatul la plata sumei de 8000 lei cu titlu de despăgubiri materiale reprezentând venit pentru perioada noiembrie 2012- februarie 2016 şi suma de 20.000 lei reprezentând despăgubiri morale sau contravaloarea în Euro în raport de cursul de schimb valutar în momentul plăţii efective.

Obligă inculpatul începând cu luna martie 2016 la plata sumei de 250 lei prestaţie lunară faţă de partea civilă HS.

Respinge celelalte despăgubiri civile solicitate de partea civilă HS.

Respinge acţiunea civilă a părţii civile Hodel Ana-Maria prin reprezentant legal HME şi Autoritatea Tutelară  T.

În baza art. 276 C.pr.pen. obligă inculpatul la plata sumei de 1000 lei către partea civilă HS, cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

În baza art. 274 C.pr.pen. obligă inculpatul la 700 lei cheltuieli judiciare statului.

Cu apel  în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 02.03.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,