Infracţiunea de talharie.condamnare cu executare

Sentinţă penală 2094 din 17.09.2015


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MEDGIDIA

Înregistrată în evidenţa A.N.S.P.D.C.P. sub nr.4140

PENAL

Dosar nr. 3822/256/2015

Înregistrată în Evidenţa A.N.S.P.D.C.P. 4140

SENTINŢA PENALĂ NR.2094

Şedinţa publică din 17.09.2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE -  O. E.

Grefier -  O. T.

 Ministerul Public a fost legal reprezentat de procuror R. T. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia

Pe rol fiind soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul C. M., fiul lui … şi …, născut la data de …. în …, CNP …, cu domiciliul în …, în prezent aflat în Penitenciarul Poarta Albă pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă prev. de art.233-art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal, în dauna persoanei vătămate M. S., precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

La apelul nominal făcut, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art.358 alin.1 Cod procedură penală, se prezintă inculpatul C. M., în stare de arest şi asistat de apărător din oficiu, avocat S. R., în baza delegaţiei depuse la dosar.

 Procedura de citare este legal îndeplinită, cu respectarea dispoziţiilor art.257 şi urm. Cod procedură penală.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează părţile, obiectul cauzei, stadiul procesual al acestuia şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

Se prezintă şi d-na avocat P. A. M., cu delegaţie la fila 70 din dosarul de urmărire penală, care solicită acordarea onorariului de avocat pentru faza de urmărire penală.

Instanţa acordă cuvântul părţilor pentru formularea de alte cereri în cauză.

Atât reprezentantul Ministerului Public, cât şi apărătorul inculpatului, având pe rând cuvântul, precizează că nu mai au alte solicitări în cauză.

Instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului învinuirea.

Potrivit disp. art. 374 alin. (1) C.p.p. se dă citire actului de sesizare a instanţei.

Instanţa aduce la cunoştinţă inculpatului toate drepturile prev. de  art. 374 alin. (2) C. proc. pen., art. 83 şi art. 108 alin. (1) şi (2)  Cod procedură penală şi posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei prevăzute de lege, ca urmare a recunoaşterii învinuirii.

Instanţa constată că persoana vătămată s-a constituit parte civilă în faza de urmărire penală cu suma de 350 de lei.

Inculpatul P. I., fiind întrebat de către instanţă, declară că recunoaşte faptele, nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală îşi menţine declaraţia dată la urmărire penală, fiind întocmit un proces verbal în acest sens, care a fost ataşat la dosar, solicitând judecarea cauzei conform procedurii simplificate.

Instanţa pune în discuţie cererea formulată de inculpat privind judecarea cauzei potrivit procedurii simplificate.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de admitere a cererii formulate de inculpat.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul, solicită admiterea cererii.

Instanţa admite cererea formulată de inculpat, respectiv judecarea cauzei conform procedurii simplificate şi acordă cuvântul părţilor pentru formularea de alte cereri în cauză.

Atât reprezentantul Ministerului Public, cât şi apărătorul inculpatului, având pe rând cuvântul, precizează că nu mai au alte solicitări în cauză.

În baza disp. art. 387 Cod procedură penală, preşedintele declară terminată cercetarea judecătorească şi conform dispoziţiilor art. 388 Cod procedură penală, se trece la dezbateri, dându-se cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, pune concluzii de condamnare a inculpatului la pedeapsa închisorii în limitele prevăzute de lege pentru infracţiunea prevăzută de art.233-234 alin.1 lit.d C.pen, raportat la disp.art.396 al.10 C.p.p., având în vedere că inculpatul a uzat de procedura simplificată. Solicită ca la dozarea pedepsei să se aibă în vedere circumstanţele reale de săvârşire a faptei, respectiv inculpatul noaptea prin violenţă i-a sustras părţii civile suma de 250 de lei, aplicându-i acesteia lovituri în zona feţei şi a capului, în acest sens urmând a se observa adresa nr.4105/30.04.2015 a Spitalului Municipal Medgidia din care rezultă leziunile suferite de persoana vătămată, respectiv: traumatism cranio – cerebral şi traumatism cranio – facial, plagă contuză suborbitală stânga prin agresiune, de asemenea să se aibă în vedere circumstanţele personale ale inculpatului ce rezultă din fişa de cazier a acestuia, respectiv 2 fapte de furt calificat în Italia, cu consecinţa executării pedepsei în regim de detenţie şi deducerea perioadei în care inculpatul a fost reţinut şi arestat preventiv.

Cu privire la latura civilă solicită admiterea acţiunii civile, cu obligarea inculpatului şi la plata cheltuielilor de judecată.

Apărătorul inculpatului, având cuvântul, faţă de atitudinea procesuală de recunoaştere şi regret a faptei, aplicarea procedurii simplificate, cu consecinţa dispunerii unei pedepse neprivative de libertate.

Inculpatul C. M., având ultimul cuvânt, arată că regretă fapta, iar dacă ar fi ştiut că va fi acuzat de tâlhărie nu ar mai fi făcut fapta, nu este prima dată când apelează la astfel de servicii, însă nu a mai făcut astfel de fapte şi i-a cerut iertare persoanei vătămate.

Instanţa rămâne în pronunţare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei penale de faţă:

Prin Rechizitoriul nr. ../P/2015 din data de 06.05.2015 al Parchetului de pe  lângă Judecătoria Medgidia, înregistrat la această instanţă la nr. 3822 din data de 06.05.2015 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv a inculpatului C. M., fiul lui … şi …, născut la data de …. în …, CNP: …, în prezent deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanţa, pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificata prev.de art.233 – 234 alin.1 lit.d CP .

S-a reţinut prin actul de sesizare, că în noaptea de 13/14.04.2015, în jurul orei 23:30-24:00, numitul C. M. prin violenţă şi pe timpul nopţii i-a sustras numitei M. S. suma de 250 lei după ce i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei şi a capului, în timp ce se aflau într-o cameră a hotelului Dobrogea din mun. Medgidia.

După sesizarea organelor de poliţie, o echipă operativă s-a deplasat la faţa locului  şi a identificat-o pe M. S. ce prezenta urme de violenţă pe corp, având vânătăi la nivelul feţei şi hainele pătate de sânge.

În camera cu nr.1 din hotelul Dobrogea au fost identificate pe lenjeria patului mai multe pete de culoare brun-roşcată cu aspect de sânge.

În cauză s-a procedat la audierea persoanei vătămate M. S. care a declarat faptul că la data de 13.04.2015, l-a cunoscut pe numitul C. M. în zona de Nord a mun. Medgidia şi au stabilit de comun acord să se întâlnească ulterior pentru a întreţine relaţii sexuale contra cost, fapt pentru care aceasta i-a dat numărul ei de telefon, respectiv 07….

Persoana vătămată a fost apelată de inculpat la data de 13.04.2015, în jurul orei 23:00, când acesta i-a solicitat să vină la camera nr.1 a hotelului Dobrogea din mun. Medgidia, unde era cazat, pentru a întreţine raporturi sexuale contra sumei de 100 lei, timp de o oră.

Din verificările efectuate la recepţia hotelului Dobrogea din mun. Medgidia s-a stabilit că inculpatul C. M. s-a cazat la data de 12.04.2015, la camera nr.1, pentru două zile, achitând suma de 80 lei/zi.

Conform depoziţiei persoanei vătămate, după ce inculpatul i-a plătit suma de 100 lei pentru o oră de sex, a întreţinut relaţii sexuale protejate cu acesta, după care C. M. a părăsit hotelul pentru circa 10-15 minute motivând că merge să facă rost de bani pentru ca ea să stea şi să înteţină raporturi sexuale cu el toată noaptea. Când a revenit în camera de hotel inculpatul a lovit-o cu pumnii în zona feţei şi la cap şi i-a cerut să-i dea banii înapoi controlând-o chiar şi la sutien. Întrucât nu a găsit banii asupra ei, inculpatul a continuat să o agreseze fizic, fapt pentru care aceasta a cedat şi i-a spus că banii se află în geaca ei pe care o lăsase pe masa din camera de hotel.

Inculpatul a sustras apoi suma de 250 lei din geaca persoanei vătămate şi i-a cerut acesteia să meargă la baie să se spele de sânge.

Profitând de neatenţia inculpatului, persoana vătămată a fugit din camera de hotel şi s-a dus la recepţie de unde a sunat la poliţie sesizând cele întâmplate.

Inculpatul a părăsit apoi hotelul, nu înainte de a-i adresa ameninţări şi injurii persoanei vătămate.

În cauză, pe parcursul urmăririi penale au fost administrate probe, iar mijloacele de probă constau în : Proces-verbal de intervenţie  din 13.04.2015, Proces-verbal de identificare a inculpatului C. M. din 14.04.2015, Proces-verbal de identificare pete brun roşcate pe hainele inculpatului C. M., Planşă foto cu fotografiile judiciare efectuate la data de 14.04.2015, Contractul de amanet nr.8747 din 13.04.2015, Proces-verbal de cercetare la faţa locului din 14.04.2015, adresa nr.4105 din 30.04.2015 emisă de Spitalul Municipal Medgidia, declaraţie persoană vătămată M. S., declaraţie martor C. L., declaraţie martor R. A., declaraţii inculpat C. M., fişă evidenţa persoanelor a inculpatului C. M., fişă cazier judiciar a inculpatului C. M.

Dosarul a fost înregistrat sub nr. 3822/256/2015 din 06.05.2015 pe rolul Judecătoriei Medgidia, iniţial pe cameră preliminară.

 Prin încheierea din 11.06.2015 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară, în baza art.346 alin.2 şi 6 Cod procedură penală rap. la art.342 Cod procedură penală, s-a constatat că Judecătoria Medgidia este competentă material, după calitatea persoanei şi teritorial să soluţioneze cauza cu care a fost învestită prin rechizitoriul nr. …/P din 06.05.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.

Totodată, s-a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. nr. …/P din 06.05.2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, privind pe inculpatul C. M. trimis în judecată pentru infracţiunea de tâlhărie,  faptă prev. de art.233  C.pen. rap. la art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal.

S-a mai constatat legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi s-a dispus începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul C. M.

Prin Ordonanţa nr. ../P/2015 din 14.01.2015, ora 1128 a organelor de cercetare penală s-a luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 ore a inculpatului C. M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată,  faptă prev. de art.233  C.pen. rap. la art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal.

Prin încheierea nr.24 din 15.04.2015 emisă de Judecătoria Medgidia s-a luat măsura  arestării preventive pentru 30 zile a preventivă a inculpatului C. M. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată,  faptă prev. de art.233  C.pen. rap. la art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal.

La termenul de judecată din 17.09.2015  inculpatul prezent personal în instanţă, a solicitat judecarea cauzei în condiţiile prevăzute de art. 374 alin.4 Cod procedură penală, rap. la art. 375 Cod procedură penală, declarând că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa.

Instanţa, din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, reţine următoarea situaţie de fapt :

În noaptea de 13/14.04.2015, în jurul orei 23:30-24:00, numitul C. M. prin violenţă şi pe timpul nopţii i-a sustras numitei M. S. suma de 250 lei după ce i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei şi a capului, în timp ce se aflau într-o cameră a hotelului Dobrogea din mun. Medgidia.

După sesizarea organelor de poliţie, o echipă operativă s-a deplasat la faţa locului  şi a identificat-o pe M. S. ce prezenta urme de violenţă pe corp, având vânătăi la nivelul feţei şi hainele pătate de sânge.

În camera cu nr.1 din hotelul Dobrogea au fost identificate pe lenjeria patului mai multe pete de culoare brun-roşcată cu aspect de sânge.

În cauză s-a procedat la audierea persoanei vătămate M. S. care a declarat faptul că la data de 13.04.2015, l-a cunoscut pe numitul C. M. în zona de Nord a mun. Medgidia şi au stabilit de comun acord să se întâlnească ulterior pentru a întreţine relaţii sexuale contra cost, fapt pentru care aceasta i-a dat numărul ei de telefon, respectiv 07…..

Persoana vătămată a fost apelată de inculpat la data de 13.04.2015, în jurul orei 23:00, când acesta i-a solicitat să vină la camera nr.1 a hotelului Dobrogea din mun. Medgidia, unde era cazat, pentru a întreţine raporturi sexuale contra sumei de 100 lei, timp de o oră.

Din verificările efectuate la recepţia hotelului Dobrogea din mun. Medgidia s-a stabilit că inculpatul C.M. s-a cazat la data de 12.04.2015, la camera nr.1, pentru două zile, achitând suma de 80 lei/zi.

Conform depoziţiei persoanei vătămate, după ce inculpatul i-a plătit suma de 100 lei pentru o oră de sex, a întreţinut relaţii sexuale protejate cu acesta, după care C.M. a părăsit hotelul pentru circa 10-15 minute motivând că merge să facă rost de bani pentru ca ea să stea şi să înteţină raporturi sexuale cu el toată noaptea. Când a revenit în camera de hotel inculpatul a lovit-o cu pumnii în zona feţei şi la cap şi i-a cerut să-i dea banii înapoi controlând-o chiar şi la sutien. Întrucât nu a găsit banii asupra ei, inculpatul a continuat să o agreseze fizic, fapt pentru care aceasta a cedat şi i-a spus că banii se află în geaca ei pe care o lăsase pe masa din camera de hotel.

Inculpatul a sustras apoi suma de 250 lei din geaca persoanei vătămate şi i-a cerut acesteia să meargă la baie să se spele de sânge.

Profitând de neatenţia inculpatului, persoana vătămată a fugit din camera de hotel şi s-a dus la recepţie de unde a sunat la poliţie sesizând cele întâmplate.

Inculpatul a părăsit apoi hotelul, nu înainte de a-i adresa ameninţări şi injurii persoanei vătămate.

În continuarea cercetărilor s-a procedat la audierea recepţionerei de la hotelul Dobrogea din Medgidia, respectiv a martorei C. L., care a declarat că se afla la serviciu în data de 13.04.2015, în jurul orei 20:30, când inculpatul C.M. care era cazat la camera nr.1, a venit în hotel împreună cu persoana vătămată, după care inculpatul a plecat să cumpere suc şi altele de la un  magazin Non Stop revenind apoi la camera de hotel. După aproximativ două ore martora a auzit gălăgie şi scandal din camera închiriată de inculpatul C.M. şi imediat a observat-o pe persoana vătămată care a ieşit din acea cameră fiind bătută şi având faţa plină de sânge.

Martora a mai precizat faptul că în prezenţa ei persoana vătămată a sunat la poliţie sesizând că a fost deposedată prin violenţă de banii pe care îi avea asupra sa.

Ulterior, C. L. l-a văzut şi pe inculpat ieşind din camera lui iar acesta a părăsit hotelul nu înainte însă de a-i spune persoanei vătămate. „o să-ţi arăt eu ţie!”.

Persoana vătămată s-a prezentat la urgenţa Spitalului Municipal Medgidia unde a fost diagnosticată cu traumatisme cranio-cerebrale, traumatisme faciale şi plăgi contuze.

Prin adresa nr.4105 din 30.04.2015, Spitalul Municipal Medgidia a înaintat o copie a fişei CPU nr.2371/14.04.2015 ce a fost întocmită cu ocazia prezentării pacientei M. S. în cadrul Compartimentului primiri urgenţe. Din această fişă reiese că persoana vătămată figurează cu diagnosticul de traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, plagă contuză suborbitală stg., agresiune.

Persoana vătămată nu s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru a i se elibera un certificat medico-legal.

Un echipaj de poliţie a reuşit să îl identifice pe inculpatul C. M. la câteva ore după comiterea faptei într-un restaurant aflat pe peronul gării CFR din mun. Medgidia.

Asupra inculpatului a fost identificat telefonul mobil marca Sony Xperia cu nr. de apel 07…. de pe care C. M. a apelat-o pe M. S. la data de 13.04.2015, pe numărul acesteia de apel:076….

Cu ocazia audierii inculpatul a recunoscut comiterea faptei declarând că s-a considerat înşelat de persoana vătămată M. S. căreia i-a dat suma de 100 lei contra unei ore de sex, din care aceasta ar fi prestat doar 15 minute, fapt pentru care s-a enervat şi i-a aplicat o corecţie fizică pentru a-şi recupera banii de la ea.

Inculpatul declară că a numărat banii sustraşi de la persoana vătămată abia după ce a ieşit din hotel când a constatat că era vorba de suma de 220 lei şi cu toate că a realizat că a luat o sumă mai mare decât îi lăsase el prostituatei a considerat că se poate răzbuna pe aceasta pentru că ar fi încercat să îl păcălească, fapt pentru care s-a dus la casa de amanet şi a plătit suma de 200 lei pentru a-şi recupera telefonul mobil, după care a plecat în gara CFR Medgidia unde a fost depistat de poliţişti.

Situaţia de fapt mai sus menţionată în actul de sesizare are la bază  următoarele mijloace de probă : Proces-verbal de intervenţie  din 13.04.2015, Proces-verbal de identificare a inculpatului C. M. din 14.04.2015, Proces-verbal de identificare pete brun roşcate pe hainele inculpatului C. M., Planşă foto cu fotografiile judiciare efectuate la data de 14.04.2015, Contractul de amanet nr.8747 din 13.04.2015, Proces-verbal de cercetare la faţa locului din 14.04.2015, adresa nr.4105 din 30.04.2015 emisă de Spitalul Municipal Medgidia, declaraţie persoană vătămată M. S., declaraţie martor C. L., declaraţie martor R. A., declaraţii inculpat C. M., fişă evidenţa persoanelor a inculpatului C. M., fişă cazier judiciar a inculpatului C. M.

Încadrarea juridică :

Fapta inculpatului C. M. constând în aceea că la data de 13/14.04.2015, în jurul orei 23:30-24:00, prin violenţă i-a sustras numitei M. S. suma de 250 lei după ce i-a aplicat mai multe lovituri cu pumnii în zona feţei şi a capului, în timp ce se aflau într-o cameră a hotelului Dobrogea din mun. Medgidia, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie,  faptă prev. de art.233  C.pen. rap. la art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal.

Instanţa, din analiza probelor administrate pe parcursul urmăririi penale şi la cercetarea judecătorească, constată că inculpatul a săvârşit fapta de talharie calificata , persoana vătămata fiind M. S.

În drept, aceste fapte întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de  tâlhărie,  faptă prev. de art.233  C.pen. rap. la art.234 alin.1 lit.d din Codul Penal.

Elementul material al laturii obiective este reprezentat de acţiunile de deposedare a părţii vătămate prin violenta  – imposedare a inculpatului în privinţa sumei de 250 lei  fără consimţământul acesteia şi în scopul însuşirii pe nedrept a sumei de bani .

Sub aspectul laturii subiective, instanţa reţine ca formă a vinovăţiei intenţia directă calificată de scopul special urmărit – însuşirea pe nedrept si prin violenta  a sumei de bani.

Instanţa constată, din fişa de cazier judiciar, că inculpatul a mai fost condamnat in Italia pentru mai multe fapte de furt.

Potrivit art.74 Cod penal, stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii : împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; modul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit ; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

 Prin urmare, pentru stabilirea şi aplicarea pedepsei instanţa, în aplicarea dispoziţiilor legale menţionate, va avea în vedere toate circumstanţele reale si personale în care a fost săvârşită fapta.

Astfel, instanţa are în vedere : limitele de pedeapsa prevăzute de lege, reduse cu o treime, conform art.396 alin.10 Cod procedură penală, modul şi împrejurările de săvârşire a faptei, gradul concret de pericol social al faptei, în raport de împrejurările în care a fost comisă, dar şi datele personale ale inculpatului : este cetăţean român,  este divorţat, stagiul militar satisfăcut, are ca studii 10 clase, este de profesie măcelar şi nu are loc de muncă, este cunoscut cu antecedente penale, cu o conduită sinceră pe parcursul procesului penal.

Instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă orientată spre minimul special prevăzut de lege, cuantum suficient în opinia instanţei pentru atingerea scopului şi îndeplinirea funcţiilor de constrângere, de reeducare şi de exemplaritate ale pedepsei.

Instanţa, în raport cu criteriile de mai sus, în considerarea faptului că anterioarele condamnări ar fi trebuit să reprezinte atenţionări suficiente asupra conduitei ulterioare a inculpatului, va aprecia că scopul pedepsei nu poate fi atins decât prin executarea acesteia în regim de detenţie, urmând a dispune conform art.60 C.P.

În vederea completării funcţiei preventive a pedepsei închisorii, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor, prevăzute de art.66 alin.1  lit.a şi b. C.P. pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei închisorii.

În temeiul art.65 C.P., pe durata executării pedepsei închisorii, urmează a aplica inculpatului, pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor art.66 alin.1 lit.a şi b C.P.

În ceea ce priveşte pedeapsa complementară şi accesorie, instanţa constată în baza art.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, corelat cu art.1 din Legea 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie şi cu art. 11 din Constituţia României, inaplicabilitatea de plano a acestor dispoziţii legale interne, în lumina celor statuate de Curte în cauza Hirst c. Marii Britanii.

 Astfel, Curtea a stabilit că interzicerea absolută a drepturilor electorale, automată şi discreţionară, ca urmare a condamnării unei persoane la o pedeapsă privativă de libertate, este de natură să încalce dreptul prevăzut de articolul 3 din Protocolul nr.1, constând în dreptul la alegeri libere.

 În acest sens, Curtea nu poate accepta o interzicere absolută a dreptului de vot al unui condamnat, indiferent de circumstanţe în temeiul dreptului intern; intră în marja de apreciere a fiecărui stat stabilirea de limitări ale drepturilor cetăţeneşti, fie pe cale legislativă, fie pe cale judiciară a individualizării sancţiunilor, cu singurul amendament al stabilirii unor criterii rezonabile şi pertinente, ţinând de natura sau de gravitatea faptelor săvârşite.

Instanţa urmează ca in baza art.399 alin.1 CPP sa menţină starea de arest a inculpatului şi in baza art.72 CP deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii şi arestării preventive de la 14.01.2015 la zi.

Cât priveşte acţiunea civilă, instanţa constată că M. S. s-a constituit parte civila cu suma de 350 lei reprezentând prejudiciul cauzat urmare a sustragerii prin violenta.

Instanţa constată că cererea părţii civile este întemeiată.

Astfel, potrivit art.998 C.civ. din 1864, „ Orice faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara”.

Instanţa constată că în cauză, sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru antrenarea răspunderii civile delictuale a inculpatului pentru fapta proprie potrivit art.998 C.civ.; există : fapta ilicită a inculpatului constând în acţiunile de deposedare a părţii vătămate-imposedare a inculpatului în privinţa sumei de bani săvârşite fără consimţământul persoanei vătămate şi în scopul însuşirii pe nedrept a acestora ; vinovăţia inculpatului în forma reţinută ; prejudiciul constând în pierderile materiale suferite de partea civilă ca urmare a faptei ilicite ale inculpatului ; legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

În consecinţă, va admite acţiunea civilă, aşa cum a fost formulată, inculpatul urmând a fi obligat la plata sumei de 350 lei, către partea civilă .

Potrivit art.274, alin.1 Cod procedura penala, instanţa urmează a obliga inculpatul la plata sumei de 1500 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare.

Văzând şi dispoziţiile art.410 C.P.P.,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art.233 CP raportat la art.234 alin.1 lit.d CP şi  art.396 alin.10 C.P.P.  condamnă pe inculpatul C. M., fiul lui … şi …, născut la data de … în …., CNP: …, în prezent deţinut în Penitenciarul Poarta Albă, jud. Constanţa, la pedeapsa de 4 ani închisoare şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b C.P. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

În temeiul art.60 C.P., dispune executarea pedepsei în regim de închisoare.

În temeiul art.65 C.P., pe durata executării pedepsei închisorii, interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.66 alin.1 lit.a şi b C.P.

În baza art.399 alin.1 CPP menţine starea de arest a inculpatului şi in baza art.72 CP deduce din pedeapsa închisorii durata reţinerii şi arestării preventive de la 14.01.2015 la zi.

În temeiul art.19 şi 397 C.P.P. şi art.1349 alin.1 şi 2, art.1357 N.C.C. admite acţiunea civilă formulată de partea civilă M. S., fiica lui … şi …., născută în … şi fără forme legale în …, CNP: …,  şi în consecinţă ;

Obligă inculpatul C. M. la plata sumei de 350 lei despăgubiri civile, către partea civilă.

În temeiul art.274 alin.1 C.P.P., obligă inculpatul la plata sumei de 1500 lei, cheltuieli judiciare către stat.

În baza art.272 alin.1 Cod procedură penală dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa a sumei de 300 lei – onorariu avocat oficiu pentru avocat S. R. – delegaţie nr. ../2015.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.09.2015.

Preşedinte, Grefier,

O. E. O. T.

Domenii speta