Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 2510 din 20.03.2009


Dosar nr. 2321/302/2009

Sentinta civila nr. 2510

Sedinta publica de la 20.03.2009

Pe rol solutionarea contestatiei la executare, formulata de contestatoarea A V A S, in contradictoriu cu intimatul D I – I si tertul poprit E B SA.

La apelul nominal facut in sedinta publica, nu au raspuns partile.

Procedura legal indeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, nefiind formulate alte cereri, instanta invoca din oficiu exceptia tardivitatii formularii contestatiei si retine cauza spre solutionare sub aspectul exceptiei invocate.

INSTANTA

Prin contestatia la executare formulata la data de 02.03.2009 ( data postei ) si inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti sub nr. 2321/302/2009, contestatoarea A V A S a solicitat, in contradictoriu cu intimatul D I – I si tertul poprit E B SA, anularea actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 1084/2008 al BEJ D G si suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.

In motivarea contestatiei, se arata, in esenta, ca au fost incalcate prevederile OG nr. 22/2002, care instituie un termen de gratie de 6 luni pentru executarea benevola a obligatiei de plata si care determina caracterul subsidiar a procedurii executarii silite reglementata de dreptul comun.

In dovedirea cererii, solicita administrarea probei cu inscrisuri.

In drept, isi intemeiaza carerea pe dispozitiile art. 399 C. proc. civ. si OG nr. 22/2002.

Legal citati, intimatul si tertul poprit nu au formulat intampinare.

Analizand actele dosarului, instanta constata ca in baza titlului executoriu reprezentat de sentinta civila nr. 13732/17.12.2004 a T B Sectia a VI-a Comerciala ( fila nr. 16 ) si la cererea creditorului D I – I a fost pornita executarea silita in dosarul de executare nr. 1084/2008 al BEJ D G, impotriva debitoarei AVAS.

In cadrul acestui dosar de executare, executorul judecatoresc a emis debitoarei, in conformitate cu dispozitiile OG nr. 22/2002, somatia din 16.07.2008 pentru suma de 7.867,97 RON ( fila nr. 29 ), comunicata la 29.07.2008 ( fila nr. 30 ), ulterior dispunand infiintarea popririi prin adresele catre E SA si D de T si C P B ( filele nr. 34 si 35 ), communicate debitoarei AVAS la 09.02.2009 ( fila nr. 36 ).

In ceea ce priveste exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, instanta o va solutiona cu intaietate, in conformitate cu dispozitiile art. 137 C. proc. civ.

Astfel, conform art. 401 alin. 1 lit a C. proc. civ. contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand  contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă.

In speta, cum am aratat deja, contestatoarei AVAS i-a fost adusa la cunostinta infiintarea popririi la data de 09.02.2009.

Conform art. 101 alin. 1 C. proc. civ. termenele se inteleg pe zile libere, neintrand in socoteala nici ziua cand a inceput nici ziua cand s-a sfarsit termenul.

Asadar, termenul de 15 zile defipt de art. 401 alin. 1 lit. a C. proc civ. s-a implinit la data de 25.02.2009 si cum prezenta contestatie la executare a fost expediata la 02.03.2009, conform datei postei ( fila nr. 7 ), este tardiv formulata.

Pe cale de consecinta, va admite exceptia tardivitatii invocata din oficiu si va respinge ca tardiv formulata contestatia la executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Amite exceptia tardivitatii

Respinge ca tardiva contestatia la executare formulate de contestatoarea A V A S, cu sediul în Bucureşti, in contradictoriu cu intimatul D I I, domiciliat în Bucureşti, si tertul poprit EB SA, cu sediul în Bucureşti.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi 20.03.2009.