Actiune în regres promovata de fondul de protectie al victimelor strazii. Solutie de admitere.

Sentinţă civilă 1028 din 14.09.2011


Judecatoria Sinaia

Judecator STEFAN VIERU MARINELA

SENTINTA CIVILA NR. 1028/14.09.2011

Dosar nr.  273/310/2011

Domeniu: ACTIUNI (ÎN): ANULARE, POSESORIE, REGRES, PAULIANA, etc.

Titlul:.Actiune în regres promovata de FONDUL DE PROTECTIE AL VICTIMELOR STRAZII. Solutie de admitere.

Prin actiunea civila introdusa la aceasta judecatorie, la data de 27.02.2011, reclamantul FONDUL DE PROTECTIE AL VICTIMELOR STRAZII a chemat în judecata pe pârâtul NA solicitând instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna:

- obligarea pârâtului NA la plata sumei de 27.528,09 lei cu titlul de pretentii, reprezentând despagubiri achitate de catre numitul MM, în urma accidentului de circulatie cauzat de pârât la data de 16.11.2008, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii sale, reclamantul arata ca pârâtul a cauzat un accident de circulatie la data de 16.11.2008 în localitatea Predeal numitului MM care avea asigurare normala RCA pentru autoturismul marca Nissan cu nr. de înmatriculare ....

În urma acestui accident NA a fost sanctionat contraventional conform procesului verbal de contraventie cu suma de 216 lei.

Pârâtul a refuzat sa se prezinte în fata instantei pe tot parcursul derularii procesului civil, nu a redactat întâmpinare, nu si-a exprimat pozitia procesuala fata de actiunea dedusa judecatii si nici nu s-a prezentat la interogatoriu cu toate ca a fost citat în mod expres cu aceasta mentiune.

La termenul de judecata din 7.09.2011 pârâtul nu s-a prezentat în fata instantei la interogatoriu si nu si-a facut nici o aparare în acest dosar.

În drept, au fost invocate prevederile art. 998, 999 Cod civil si art. 25 din Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor.

În cauza s-au administrat proba cu înscrisuri fiind depus la dosarul cauzei dosarul de dauna aflat la filele 8 - 55 privind raportul de constatare daune, evaluarea reparatiilor, notificari adresate paratului, ordinul de plata prin care au fost achitate despagubirile cauzate domnului MM, ordinul de plata cu factura aferenta din 30.03.2009 si 17.04.2009 prin care a fost achitata contravaloarea serviciilor de constatare daune.

Din actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

La data de 16.11.2008 pârâtul NA, in timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare ... a produs un accident rutier în zona Predeal cauzând prejudicii numitului MM prin avarierea autoturismului proprietatea acestuia marca Nissan cu nr. de înmatriculare ....

Totodata, pârâtul în urma acestui accident rutier a fost sanctionat contraventional conform procesului verbal de contraventie cu suma de 216 lei.

Pârâtul a indicat persoanei prejudiciate MM ca autoturismul pe care l-a condus este asigurat în baza politei de asigurare carte verde la Societatea de Asigurare LVM Versicherung AG.

Ca urmare a adresei primite din partea corespondentului acestei societati germane reprezentate de Avus International S.R.L., Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România, a deschis dosar de daune.

În urma corespondentei purtate intre B.A.A.R. si biroul din Germania, acesta a comunicat ca numerele de înmatriculare ... nu au fost emise pentru un autovehicul marca Audi 80 si ca acestea au fost declarate furate în aprilie 2007, iar documentul de asigurare carte verde prezentat de pârât este fals.

De asemenea, nu a putut fi identificata o alta tara care sa poata elibera placute cu o combinatie similara cu cea a pârâtului utilizate pe masina cu care acesta a cauzat accidentul rutier.

În aceasta situatie au devenit aplicabile dispozitiile art. 4 din Ordinul nr. 1/2008 al C.S.A. privind fondul de protectie al victimelor strazii conform caruia acest fond acorda despagubiri în conditiile stipulate de art. 3 din acest ordin iar B.A.A.R. a mai înaintat catre reclamant dosarul de dauna în vederea instrumentarii acestuia.

Reclamantul a achitat în totalitate persoanei prejudiciate MM despagubirile de 24 080,00 lei cu dobânzile legale, costurile de constatare a daunei si contravaloarea prestatiei S.C. ATE S.R.L. ajungându-se la un debit restant de 27.528,09 lei.

Din analiza decontului de cheltuieli efectuate de catre reclamant rezulta ca persoana prejudiciata MM a primit în totalitate aceste sume de bani.

Vazând cele de mai sus, precum si prevederile art. 998 si 999 Cod civil si art. 25 din Legea 32/2000 privind activitatea de asigurare si supraveghere a asigurarilor, instanta va admite actiunea în regres a reclamantului FONDUL DE PROTECTIE AL VICTIMELOR STRAZII  în contradictoriu cu NA.

Astfel, va obliga pârâtul sa plateasca pe seama reclamantului suma de 27.528,09 lei, reprezentând contravaloarea despagubirilor achitate de catre reclamant catre persoana prejudiciata MM în care au fost incluse si dobânzile legale pâna la data de 15.12.2010.

În baza art. 274 va obliga pârâtul la plata cheltuielilor de judecata în suma de 1712,42 lei.