Inadmisibilitatea actiunii de drept comun cu privire la constatarea nulitatii absolute a unor acte de executare

Sentinţă civilă 820 din 21.02.2006


INADMISIBILITATEA ACTIUNII DE DREPT COMUN CU PRIVIRE LA CONSTATAREA NULITATII ABSOLUTE A UNOR ACTE DE EXECUTARE

Sentinta civila nr. 820/21.02.2006

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 22.12.2005, sub nr. 292/2006, reclamantul M.T. a chemat in judecata pe parata Administratia Finantelor Publice Slatina, solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta a titlului executoriu nr. 2031/10.04.2000, emis cu nerespectarea dispozitiilor art. 23 – 25 din O.G. nr. 11/1996.

Cererea a fost initial calificata drept contestatie la executare, insa ulterior, reclamantul, inclusiv in sedinta publica de la acest termen, a invederat ca de fapt a inteles sa formuleze o cerere in constatarea nulitatii absolute pe dreptul comun.

In motivarea cererii s-au invocat sentintele civile nr. 3115/07.07.2004 si 4735/03.10.2005, prin care Judecatoria Slatina a anulat ca nelegale acte de executare, sentinta nr. 926/C/30.06.2005 prin care Tribunalul Sibiu a respins declansarea falimentului pentru creante in cuantum de 32.067.367.977 ROL, deciziile nr. 1018/24.11.2005 si nr. 1156/13.12.2005 precum si sentinta nr. 379/13.12.2005, prin care Tribunalul Olt a anulat ca nelegala formele de executare in cuantum de 34.471.930.157 ROL, sentinta nr. 458/28.10.2005, prin care Curtea de Apel Craiova a anulat toate actele de inspectie fiscala din 1999 la zi si a obligat D.G.F.P. Olt sa restituie S.C. S. S.A. Slatina suma de 1.000.038.761 ROL si sentintele nr. 76/13.05.2005 si nr. 319/4.11.2005, prin care Tribunalul Olt a respins cererea de sesizare, respectiv a anulat actul de control al Curtii de Conturi nr. 550/20.06.2003.

S-a sustinut ca S.C. S. S.A. Slatina nu are obligatii fiscale fata de stat, a fost incalcata forma procesuala a instiintarii de plata prevazuta de art. 23 din O.G. nr. 11/1996, neinstiintarea fiind sanctionata cu nulitatea formelor de executare silita in conditiile art. 105 alin. 2 din C.p.c., vatamarea constand in impiedicarea societatii comerciale de a folosi formele procedurale prevazute de lege.

In plus, nu s-a respectat procedura obligatorie a comunicarii somatiei insotita de copia certificata a titlului executoriu, prevazuta expres de art. 23 alin. 4 din O.G. nr. 11/1996, dovada comunicarii nefiind inscrisa in evidentele A.F.P. Slatina si nici pastrata in dosarul de executare nr. 3140/10.04.2000, fapte care conduc la anularea acestora, ca nelegale, in baza art. 399 alin 2 C.p.c..

De asemenea, titlul executoriu nu contine temeiul legal al puterii sale executorii, prevazut de art. 25 alin. 4 din O.G. nr. 11/1996, prin constituirea lui din titlul de creanta scadent prin expirarea termenului de plata prevazut de lege si nu este intocmit cate un titlu executoriu pentru fiecare creanta.

In drept, s-au invocat dispozitiile art. 399 alin. 2 C.p.c. rap la art. 2 din Decretul nr. 167/1958, art. 13 si 34 din Decretul nr. 31/1954, art. 968 si 992 din C.civ..

Parata A.F.P. Slatina a depus intampinare, invocand exceptia lipsei calitatii de reprezentant al S.C. S. S.A. Slatina a reclamantului M.T., intrucat acesta nu mai are calitate de administrator inca din 2001 iar din actionariatul acestei societati detine doar 0,18%.

Mai mult, S.C. S. S.A. Slatina se afla in dizolvare de drept, avand ca reprezentant legal, din 29.09.2005, pe lichidatorul judiciar S.C. D.V. S.R.L. Craiova.

Conform art. 252 din Legea nr. 31/1990 republicata, nici o actiune nu poate fi exercitata pentru o societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorului si doar lichidatorul poate reprezenta interesele S.C. S. S.A. Slatina.

S-a invocat si exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, la care s-a renuntat in sedinta publica de la acest termen.

Pe fond, s-a aratat ca somatia nr. 2225/10.04.2000 si titlul executoriu nr. 2031/10.04.2000 au fost emise de A.F.P. Slatina in baza procesului-verbal nr. 520/22.02.2000 transmis de Garda Financiara Olt in vederea inceperii procedurii de executare silita, care poarta ştampila si semnatura reprezentantului S.C. S. S.A. Slatina, astfel incat hotarea invocata in motivarea cererii nu are nici o relevanta.

In sedinta publica de la acest termen s-a solicitat, in concluziile expuse de reprezentantul A.F.P. Slatina, respingerea cererii, ca inadmisibila, fara a fi dezvoltate argumente in acest sens.

In dovedirea, respectiv combaterea cererii, instanta a administrat proba cu inscrisuri, in cadrul careia s-au depus la dosar titlul executoriu nr. 2031/10.04.2000 si somatia nr. 2225/10.04.2000, emise de A.F.P. Slatina (f. 3-4), certificatul nr. 786/28.11.2005 (f. 5), sentinta civila nr. 3115/7.07.2004 pronuntata de Judecatoria Slatina (f. 6-7), somatiile nr. 11410/18.03.2004 (f. 8, 9, 10, 11), sentinta civila nr. 4735/03.10.2005 pronuntata de Judecatoria Slatina (f. 12-13), somatia nr. 28/30/1/2003/286 emisa de A.F.P. Slatina (f. 14), sentinta civila nr. 926/C/30.06.2005 pronuntata de Tribunalul Sibiu (f. 15), cerere de deschidere a procedurii (f. 16), titlurile executorii nr. 626/31.03.2004 (f. 17-23), decizia civila nr. 1018/24.11.2005 pronuntata de Tribunalul Olt (f. 24-25), titlul executoriu nr. 584/13.01.2005, somatia nr. 570/2005 (f. 27, 28), certificat de grefa din 15.12.2005 (f. 29), aviz de garantie (f. 30-31), inscriere A.E.G.R.M. (f. 32-34), sentinta nr. 379/13.12.2005 pronuntata de Tribunalul Olt (f. 35-36), decizia nr. 144/09.05.2005 emisa de D.G.F.P. Olt (f. 37), decizia nr. 10321/16.03.2005 referitoare la calculele accesorii aferente obligatiilor bugetare neachitate la scadenta emise de A.F.P. Slatina (f. 38), sentinta nr. 458/28.10.2005 pronuntata de Curtea de Apel Craiova (f. 39-42), decizia nr. 297/29.04.2002 a Directiei generale de solutionare a contestatiilor din cadrul Ministerului  Finantelor Publice (f. 43-45), proces- verbal privind calculul majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere (f. 46-48), sentinta nr. 76/13.05.2005 pronuntata de Tribunalul Olt (f. 49-50), cerere catre Colegiul Jurisdictional al Camerei de Conturi Olt (f. 51-53), proces verbal de constatare intocmit de Directia de Control Financiar Ulterior Olt (f. 54-55), sentinta nr. 319/4.11.2005 pronuntata de Tribunalul Ot (f. 56-57), certificat de grefa (f. 58), extras actionariat ( f. 73-75), proces-verbal nr. 520/22.02.2000 intocmit de Garda Financiara Olt (f. 76-81), incheierea nr. 130/19.01.2006 a Tribunalului Olt (f. 82), incheiere/rezolutie (f. 87), hotararea A.G.A. S.C. S. S.A. nr. 14/26.03.2004 (f. 88), hotararea S.C. S. S.A. nr. 15/26.03.2005 (f. 89) si fotocopia pag. 12 din Monitorul oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 474/13.02.2006 (f. 93).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 11 RON si timbru judiciar in suma de 0,3 RON.

In sedinta publica de la acest termen instanta a respins exceptia lipsei calitatii de reprezentant al S.C. S. S.A.  a reclamantului M.T., cu motivarea aratata in practicaua prezentei hotarari.

Analizand intreg materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

In prezenta cerere, reclamantul M.T. a solicitat constatarea nulitatii absolute a unor acte de executare silita, pe calea unei actiuni de drept comun.

Se pune problema daca partea vatamata prin executare are la indemana o actiune directa pentru constatarea nulitatii actelor de executare ori poate invoca acest motiv numai pe calea contestatiei la executare.

Solutia adoptata inclusiv in jurisprudenta recenta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie retine ca legala doar calea contestatiei la executare, intrucat aceasta dispozitie speciala permite persoanelor interesate sau celor vatamate prin executare sa invoce motivul de nulitate.

Art. 105 alin 2 din C.p.c., ce constituie temei juridic al cererii formulate de reclamantul M.T., astfel cum a fost recalificata, potrivit sustinerilor reclamantului, este cuprins in Titlul II – Dispozitii generale de procedura si constituie dreptul comun, de la care normele de procedura privind contestatia la executare sunt derogatorii si care nu prevad calea unei actiuni directe pentru invocarea unor nulitati cu privire la actele de executare.

In prezenta cauza, reclamantul M.T. poate folosi numai calea contestatiei la executare, iar nu actiunea directa cu privire la constatarea nulitatii absolute a unor acte de executare, respectiv titlul executoriu nr. 2031/10.04.2000 cu somatia de plata aferenta, in care poate valorifica inclusiv intreg materialul probator expus in prezentul dosar, pentru a proba vatamarea produsa prin actiunea paratei A.F.P. Slatina.

In aceste conditii, instanta va respinge cererea, ca inadmisibila.