Somatie de plata. raspunderea civila delictuala

Sentinţă civilă 66 din 07.02.2006


SOMATIE DE PLATA. RASPUNDEREA CIVILA DELICTUALA

Sentinta nr. 66/07.02.2006

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 346/COM/03.01.2006, creditoarea S.C. A.T. S.A. a chemat in judecata pe debitorul D.S., solicitand instantei emiterea unei ordonante care sa contina o somatie de plata pentru suma de 5.331.200 ROL reprezentand cheltuieli efectuate cu repararea autoturismului Skoda Superb, nr. AG 31390, rectualizata in raport cu rata inflatiei, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a achitat asiguratului sau despagubirea cuvenita, reprezentand contravaloarea pieselor si manoperei aferente, debitorul acrosand cu coltul dulapului oglinda retrovizoare a autoturismului aratat. Desi si-a luat angajamentul achitarii sumei la 07.12.2004, debitorul nu l-a respectat.

In drept, creditoarea a invocat dispozitiile O.G. nr. 5/2001 privind somatia de plata, art. 998-999 din Codul civil, art. 22 din Legea nr. 136/1995 si ale O.G. nr. 9/2000.

In dovedire, s-au depus la dosarul cauzei, in fotocopii, cartea de identitate a debitorului (fila 3), angajamentul de plata din 057.12.2004 (fila 4), ordin de plata si factura fiscala (filele 5-7), deviz de reparatii (fila 8), declaratii, polita de asigurare, avizare daune auto (filele 9-15).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 37 RON si timbru judiciar de 3.000 ROL.

Paratul a depus intampinare, invocand prescriptia dreptului la actiune, in raport de data producerii prejudiciului, 01.11.2002, aratand si ca angajamentul de plata s-a facut in conditiile in care nu i s-a comunicat intinderea prejudiciului.

Analizand inscrisurile depuse la dosar, instanta retine urmatoarele:

Potrivit art.1 alin.1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului pentru realizarea creanţelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris sau determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură sau in alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligaţii privind executarea unor servicii, lucrări sau alte prestaţii.

In cauza, nu sunt indeplinite conditiile cerute de acest text de lege.

In temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995, in limitele indemnizatiei platite in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.

Prin urmare, asa cum dreptul la despagubire al asiguratului pagubit se intemeiaza pe raspunderea civila delictuala, si cererea asiguratorului subrogat in drepturile acestuia are la baza tot raspunderea civila delictuala, fiind irelevant angajamentul de plata semnat de partile cauzei.

Obligatia de plata a unei sume de bani intemeiata pe raspunderea civila delictuala nu se incadreaza in prevederile art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, intrucat nu reprezinta obligatie de plata a unei sume de bani asumate prin contract sau determinate printr-un inscris insusit de parti si nu decurge din executarea unor servicii, lucrari sau alte prestatii.

Avand in vedere ca nu sunt indeplinite conditiile art. 1 alin.1 din O.G. nr. 5/2001, reclamanta creditoare are doar posibilitatea de a formula cererea pe calea dreptului comun, pentru valorificarea pretentiilor sale.

Intr-o astfel de cerere, debitorul va putea sustine si exceptia prescriptiei dreptului la actiune, asupra careia instanta nu va mai face nici o referire, avand in vedere solutia pronuntata in prezentul dosar.

Pentru toate aceste motive, in baza art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, instanta va respinge cererea, ca neintemeiata.