Rejudecarea in caz de extradare. conditii.

Sentinţă comercială 323 din 03.04.2007


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr 2407/311/2007, petentul M.A.T. a formulat o cerere de rejudecare a cauzei ce face obiectul dosarului nr 11222/2003 al Judecatoriei Slatina in care prin s.p. nr 324/2004 a fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare cu executarea in regim de detentie pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie prev de art 305 alin 1 lit c c.p., judecata in acest dosar facandu-se in lipsa sa.

In motivarea cererii petentul arata ca procedura de citare a sa la judecarea dosarului sus mentionat a fost nelegal indeplinita fiind plecat din tara la vremea respectiva incalcandu-i-se astfel dreptul la aparare, principiul contradictorialitatii, liberul acces la justitie si la un proces echitabil, in cauza fiind respinsa o cerere de extradare a sa intrucat M.V.F., sotia sa, s-a opus extradarii.

Instanta a dispus atasarea dosarului nr 11222/2003 al Judecatoriei Slatina.

Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judectoriei Slatina 1727/P/2003 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului M.A.T. pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie prev de art 305 alin 1 lit c c.p. retinandu-se in sarcina acestuia ca nu a achitat cu rea credinta pensia de intretinere la care a fost obligat prin s.c. nr 712/2003 a Judecatoriei Slatina in favoarea minorului M.T.C..

Prin s.p. nr 324/2004 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 11222/2003 petentul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an inchisoare stabilindu-se ca modalitate de executare detentia.

Prin d.p. nr 189/2004 a Tribunalului Olt a fost respins ca tardiv formulat apelul petentului impotriva s.p. nr 324/2004.

La data de 11.06.2004 a fost emis mandatul de executare a pedepsei inchisorii nr 595 insa acesta nu a putut fi pus in executare, petentul fiind plecat in strainatate, fiind pus astfel in urmarire generala conform ordinului IGPR nr S/365742/2004.

La data de 1.11.2006 Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina a solicitat instantei emiterea unui mandat de urmarire internationala in vederea extradarii privind pe condamnatul M.A.T., existand date ca acesta se afla in orasul Roma – Italia.

Prin incheierea din Camera de Consiliu din 20.02.2007 Judecatoria Slatina a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile prev de art 66/1 rap la art 32 din Legea nr 302/2004 modificata prin Legea nr 224/2006 privind cooperarea internationala in materie penala, privind emiterea unui mandat de urmarire internationala in vederea extradarii condamnatului M.A.T..

Prin cererea dedusa judecatii petentul a solicitat rejudecarea sa in conf cu disp art 522/2 c.p.p. aflandu-se in arestul IPJ Olt in executarea mandatului nr 595/2004 emis de Judecatoria Slatina.

In sectiunea IV cap. VI Codul de procedura penala reglementeaza rejudecarea in caz de extradare, sectiunea fiind introdusa prin art 1 pct 221 din Legea nr 281/2003.

Potrivit disp art 522/1 c.p.p. avand ca titlu marginal „rejudecarea celor judecati in lipsa in caz de extradare” in cazul in care se cere extradarea unei persoane judecate si condamnate in lipsa cauza va putea fi rejudecata de catre instanta care a judecat in prima instanta, la cererea condamnatului, disp art 405 – 408 c.p.p. aplicandu-se in mod corespunzator.

Sectiunea a II,  art 66 din Legea nr 302/2004 modif prin Legea nr 224/2006 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala stabileste ca Ministerul Justitiei este competent sa intocmeasa si sa transmita cererile de extradare in numele statului roman iar art 67 reglementeaza procedura extradarii active in sensul ca instanta de executare sau instanta care a emis mandatul de arestare preventiva stabileste printr-o incheiere motivata daca sunt indeplinite conditiile prev in prezenta lege pentru a se solicita extradarea. Incheierea definitiva prin care s-a constatat ca sunt intrunite conditiile pentru solicitarea extradarii se comunica de indata Ministerului Justitiei care in termen de 48 de ore de la primirea acesteia, prin Directia de Specialitate efectueaza un examen de regularitate internationala in cond. prev de art 40 si in functie de concluziile examenului de regularitate internationala se poate intocmi cererea de extradare care va fi transmisa autoritatii competente a statului solicitat.

De asemenea Legea nr 302/2004 modif prin Legea nr 224/2006 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala in art 69 stabileste ca Ministerul Justitiei va da asigurari privind rejudecarea cauzei in prezenta persoanei extradate in cond art 34 alin 1.

Din actele si lucrarile dosarului se constata insa ca nu sunt indeplinite conditiile prev de art 522/1 privind rejudecarea celor judecati in lipsa in caz de extradare intrucat in cauza petentul nu a fost arestat ca urmare a extradarii sale ci pentru executarea mandatului nr 595/2004.

Astfel prin incheierea din Camera de Consiliu din 20.02.2007 pronuntata in dosarul nr 11222/2003 al Judecatoriei Slatina s-a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile prev de art 66 alin 1 si art 32 din Legea nr 302/2004 modif prin Legea nr 224/2006 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, privind emiterea unui mandat de urmarire internationala in vederea extradarii petentului M.A.T..

In aceste conditii petentul nefiind o persoana a carei extradare a fost ceruta cererea acestuia de rejudecare a cauzei va fi respinsa ca neintemeiata.

Cat priveste cererea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Slatina de emitere a unui mandat de urmarire internationala in vederea extradarii, s-a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile pevazute de lege pentru a se da curs unei asemenea solicitari, aceasta nereprezentand o cerere de extradare, competenta de a intocmi si transmite cererile de extradare in numele statului roman revenind Ministerului Justititie conf art 66 din Legea nr 302/2004 modif prin Legea nr 224/2006 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, o astfel de cerere de extradare a petentului M.A.T. nefiind formulata.