Divort cu minori. Stabilire pensie

Sentinţă civilă 5773 din 13.11.2009


Prin sentinţa civila nr. 5773/13.11.2009 pronunţata in cauza nr. 919/311/2009 Judecătoria Slatina a admis acţiunea civilă

de divorţ formulată de reclamanta U.G. în contradictoriu cu paratul U.R. şi Autoritatea tutelară şi în consecinţă a dispus

desfacerea căsătoriei încheiată între părţi la data de 23.10.1993 şi înregistrată în Registrul de Stare Civilă al Primăriei

V.M. sub nr.39 din  30.10.1993 din vina exclusivă a pârâtului.

S-a dispus ca după desfacerea căsătoriei, reclamanta să revină la numele purtat anterior încheierii  căsătoriei şi anume

acela de  „ C”.

S-a încredinţat reclamantei spre creştere şi educare pe minorul U.O.I., născut la data de 27.12.1995.

A obligă pe pârât să plătească pensie de întreţinere în favoarea minorului în sumă de 150  lei lunar, începând cu

data introducerii acţiunii 02.02.2009 şi până la majorat.

S-a înfiinţat poprire la cererea reclamantei.

S-a lua act de declaraţia reclamantei că nu solicita cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr.919/311/2009 reclamanta U.G. a chemat în judecată pe pârâtul U.R. solicitând

instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună desfacerea căsătoriei  încheiată între părţi, din vina 

exclusivă a  pârâtului,  încredinţarea  spre creştere şi educare a minorului U.O.I., născut la data de 27.12.1995, obligarea

pârâtului la plata unei pensii de întreţinere în favoare minorului,  revenirea la numele anterior căsătoriei, acela de C.,

cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii arată că s-a căsătorit cu pârâtul la data de  23.10.1993 iar din căsătorie a rezultat minorul U.O.I.,

 născut la data de 27.12.1995.

Se  mai  arată că relaţiile între părţi s-au desfăşurat în condiţii bune doar un an, după care pârâtul stăpânit de viciul

beţiei a început să se comporte violent faţă de reclamantă atât verbal cât şi fizic, provocând, pe fondul consumului de

alcool, certuri şi scandaluri, astfel că în data de 21.11.2008, ora 19,00 a fost lovită de pârât, necesitând îngrijiri

medicale.

Reclamanta precizează că pe data de 23.11.2008 pârâtul a părăsit domiciliul conjugal, mutându-se la concubina sa, persoană

cu care întreţinea relaţii extraconjugale de mai multă vreme, minorul rămânând în grija reclamantei, motiv pentru care

solicită încredinţarea minorului.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus în copie certificatul de  căsătorie al părţilor, certificatul de naştere al

minorului şi s-a timbrat legal  acţiunea.

În dovedirea acţiunii reclamanta a solicitat încuviinţarea probei testimoniale cu martorul C.M.

S-a dispus de către instanţă audierea minorului în Camera de Consiliu.

S-a dispus de către instanţă introducerea în cauză a autorităţii tutelare de la domiciliul părţilor şi efectuarea anchetei

sociale la domiciliul acestora.

Din declaraţia martorului audiat în cauză instanţa reţine că părţile sunt căsătorite de aproximativ 16-17 ani de zile şi de

la început pârâtul consuma băuturi alcoolice în mod excesiv şi pe acest fond devenea violent faţă de reclamantă iar în

ultimul timp pârâtul nu a mai participat la îngrijirea minorului. In urma unui incident dintre părţi pârâtul a părăsit

domiciliul conjugal aflând ulterior reclamanta că acesta avea o relaţie extraconjugală iar în toamna anului trecut a plecat

însoţit de acea persoană în Spania. Minorul a rămas la reclamantă care se ocupă de îngrijirea acestuia, în domiciliul comun

iar de la despărţirea în fapt pârâtul a trimis o singură dată bani.

Având în vedere declaraţia martorului audiat în cauză, susţinerile  reclamantei, instanţa  apreciază  că acţiunea  este

întemeiată  dovedindu-se culpa exclusivă a  pârâtului, în destrămarea relaţiilor de căsătorie, urmând  în  baza dispoz.

art. 37 alin. 2  şi  art  38  Cod familie,  instanţa să dispună  desfacerea  căsătoriei încheiată între  părţi la  data de

23.10.1993  şi  înregistrată în Registrul de Stare Civilă al Primăriei V. M sub nr.39 din  30.10.1993 din vina exclusivă a

pârâtului.

În conformitate  cu  dispoz. art. 40  alin. 3 Cod familie  după  desfacerea  căsătoriei reclamanta va  reveni la numele 

purtat anterior încheierii  căsătoriei şi anume acela de  „ C”.

Aşa  cum rezultă  din referatul  întocmit de către  Autoritatea  Tutelară de la  domiciliile  părţilor, din declaraţia 

martorului  audiat în cauză, ţinând cont şi de declaraţia minorului, instanţa în  conformitate  cu dispoz. art.  42  Cod

familie  raportat la dispoz. Legii nr. 272/2004 va dispune încredinţarea minorului U.O.I.  născut la data de  27.12.1995, 

spre  creştere şi  educare reclamantei în vederea respectării principiului  interesului  superior  al  minorul având  în 

vedere  vârsta  acestuia, ataşamentul  afectiv  faţă  de reclamanta  şi  condiţiile  materiale  şi  morale  asigurate de

către  aceasta  în  domiciliul său.

În conformitate cu dispoz. art. 86 şi 94  Cod familie,  instanţa va obliga pe pârât să plătească pensie de întreţinere în

favoarea minorul în sumă de  150  lei lunar, începând cu data introducerii acţiunii 02.02.2009 şi până la majorat, având ca

bază de calcul veniturile minim pe economia naţională.

Poprire la cererea reclamantei.

Se va lua act de declaraţia reclamantei că nu solicita cheltuieli de judecata.

 

Domenii speta