Actiune in constatare. Constatarea dreptului de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit. Admisibilitatea cererii

Sentinţă civilă 821 din 04.08.2010


Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria T.M., reclamanta V.Al., a chemat în judecată pe pârâta comuna S.V. – prin primar, pentru a se constata că întinderea dreptului de proprietate pentru terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti este de 976 mp, cât a rezultat din măsurători şi nu de 1000 mp, cât s-a înscris în actele de proprietate.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, în urma dezbaterii succesiunii defunctului V.L. i s-a atribuit în proprietate casa de locuit şi terenul aferent acesteia în suprafaţă de 1000 mp, situate în comuna S.V.

Dimensiunile terenului au fost  stabilite printr-o expertiză tehnică în care măsurătorile s-au efectuat cu ruleta. Când măsurătorile s-au efectuat cu mijloace moderne pentru a se întocmi cartea funciară, s-a constatat că suprafaţa reală este de 976 mp iar terenul nu are forma unui dreptunghi.

Pârâta nu a formulat întâmpinare şi nici nu a  combătut susţinerile reclamantei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a apreciat că acţiunea este întemeiată şi a admis-o.

Astfel, potrivit disp.art.111 Cod proc.civ. „ partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului”.

În speţă, instanţa a reţinut că, deşi prin sentinţa civilă 2812/02.12.1994 a Judecătoriei Turnu Măgurele, ce a avut ca obiect partaj succesoral, reclamantei i s-a atribuit în deplină proprietate casa de locuit, anexele gospodăreşti şi terenul aferent construcţiilor, în suprafaţă de 1000 mp, în realitate terenul este în suprafaţă de 976 mp, rezultat în urma măsurătorilor efectuate în prezent, cu mijloace moderne.

Eroarea a fost determinată de faptul că raportul de expertiză întocmit în anul 1994 s-a realizat pe baza unor măsurători efectuate cu ruleta, măsurători prin care s-a stabilit o formă dreptunghiulară a terenului, deşi acesta are o formă de  trapez..

Astfel, instanţa a constatat că reclamanta are interesul în promovarea acţiunii în constatare iar, pentru stabilirea corectă a dimensiunilor şi întinderii dreptului său asupra terenului aferent construcţiilor, în condiţiile în care reclamanta exercită o posesie netulburată, nu are altă cale, aşa încât a apreciat că sunt îndeplinite toate condiţiile impuse de textul de lege mai sus citat.