Nulitate act juridic-titlu de proprietate, rectificare cf

Sentinţă civilă 471 din 17.02.2010


Lg.18/1991, Lg.115/1938, Lg.7/1996.

 

Instanţa a respins acţiunea civilă, având ca obiect fond funciar, respectiv nulitate act juridic şi rectificare CF.

Instanţa a reţinut că nu există vreun motiv de nulitate absolută ori relativă , totală sau parţială a titlului de proprietate menţionat în cererea de chemare în judecată întrucât acesta a fost emis la  propunerea Comisiei Locale de Fond Funciar competentă în raport de locul unde este situat imobilul, iar greşeala priveşte actul de dezmembrare care a fost intabulat în CF şi respectiv actele juridice subsecvente şi a căror nulitate de înscrise în CF nu a  fost solicitată de reclamantă.