Acţiune în constatare. Nedovedirea refuzului pârâtei de a încheia contractul de vânzare cumpărare în formă autentică şi a condiţiei înmânării preţului

Sentinţă civilă 301 din 18.02.2009


Prin actiunea civila înregistrata pe rolul acestei instante, reclamantul N.C.A.  a chemat în judecata pârâta D.I., solicitând instantei sa pronunte o hotarâre prin care sa se constate ca a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului în suprafata de 5.000 m. p., situat pe raza comunei Baba Ana, judetul Prahova -, hotarârea judecatoreasca urmând sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

În motivarea actiunii sale reclamantul a aratat ca în urma încheierii la data de 25.10.2008 a unui înscris sub semnatura privata intitulat "conventie de vânzare-cumparare" considera ca a cumparat de la pârâta, prin intermediul procuratorului sau U.E., o suprafata de teren de 5.000 m. p., situata în extravilanul comunei Baba Ana, judetul Prahova.

În urma analizei mai întâi a actului intitulat "procura" autentificat la data de 21.10.2008, instanta a retinut ca pârâta D.I. îi împuternicea pe numitii U.E. si H.P.E, sa vânda oricui vor crede de cuviinta, dar la pretul cel mai avantajos pentru pârâta, terenul în suprafata de 5.000 m. p., categoria arabil situata în extravilanul comunei Baba Ana, judetul Prahova.

În vederea îndeplinirii mandatului special evidentiat mai sus, pârâta D.I., în calitate de mandant mai împuterniceste aceleasi persoane ca, fie separat, fie împreuna, ca se prezinte în fata Notarului Public în vederea încheierii contractului de vânzare-cumparare (act autentic), în fata Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si la Directia Impozite si Taxe Locale, sa initieze orice procedura pentru îndeplinirea scopului aratat - respectiv pentru perfectarea actului autentic de vânzare-cumparare si sa semneze în numele acesteia si pentru aceasta, oriunde va fi necesar, în limitele mandatului special dat de aceasta.

În lumina mandatului special dat de pârâta D.I. în calitate de proprietar al terenului în suprafata de 5.000 m. p., instanta a apreciat ca noua conventie încheiata între asa zisul promitent-cumparator, reclamantul N.C.A si procuratorul pârâtei U.E. (care are si calitatea de procurator al reclamantului N.C.A) nu putea sa contina obligatii noi în sarcina pârâtei promitente-vânzatoare, cum este aceea ca în termenul restrictiv de 30 zile de la data de 22.10.2008, data încheierii acestei noi conventii, promitenta-vânzatoare sau procuratorul sau U.E., sa se prezinte la notariat, respectiv ca în cazul împiedicarii vreunei parti de a se prezenta la notariat, partea interesata sa promoveze pe rolul Judecatoriei Mizil o actiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului în litigiu -, obligatii care exced împuternicirilor acordate de pârâta D.I. si deci care exced vointei reale a acesteia.

Pe de alta parte, în cauza nu s-a dovedit confirmarea asumarii de catre pârâta D.I a acestor noi obligatii în sarcina sa si nici încasarea de catre aceasta a pretului în valoare de 500 lei pretins înmânat acesteia.

În concluzie, persoanele care nu s-au prezentat la notariat în vederea încheierii actului autentic de vânzare-cumparare si care puteau fi trase la raspundere de catre pârâta, în virtutea mandatului special dat de aceasta, sunt procuratorii pârâtei U.E si H.P.E. - în cauza nefacându-se dovada refuzului ferm al pârâtei de a se prezenta la notariat în vederea încheierii actului autentic de vânzare-cumparare si nici dovada termenului maxim pâna la care pârâta trebuia sa se prezinte la notariat pentru realizarea acestui scop.

Tinând seama de cele expuse anterior, instanta a apreciat ca în cauza nu sunt îndeplinite doua conditii de admisibilitate ale actiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate  întemeiate pe disp.art.1073 si 1077 Cod civil si pe principiile deduse din art.969 si 970 alin.2 Cod civil si anume refuzul pârâtei de a încheia contractul de vânzare-cumparare în forma autentica si conditia înmânarii pretului pârâtei.