Despăgubiri

Sentinţă penală 150 din 12.06.2012


Prin sentinta penală nr. (…/…) pronuntată de (…) s-a dispus in baza art. 320 indice 1 alin. 5 cod procedură penală disjungerea laturii civile privind pe inculpatul (…) si părtile civile (…)

Cauza a fost inregistrată pe rolul instantei sub nr.(…/…)

In cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi au fost audiati martorii (…)

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

(…) in dosar nr.(…) inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa de de (…) inchisoare in baza art.178 alin.1, 2 Cpen. si 184 alin.2 si 4 C.pen. retinandu-se vinovatia sa in producerea accidentului petrecut la data de (…) din care a rezultat decesul victimei (…) si ranirea partilor vatamate (…)

Hotararea de condamnare mai sus amintita a fost pronuntata urmare trimiterii cauzei spre rejudecare , sentinta penala nr.(…) fiind casata in parte doar in ceea ce o priveste pe partea vatamata (…), in cadrul dosarului respectiv dispunandu-se disjungerea laturii civile si formarea unui dosar separat respectiv cel de fata.

Cu privire la acest aspect s-a luat act si prin sentinta penala nr.(…)

Se retine asadar ca partile vatamate s-au constituit parti civile atat in faza de urmarire penala dar si la termenul din data de (…) ocazie cu care partea vatamata (…) a solicitat suma de (…) lei cu titlu de daune materiale si suma de (…) Euro cu titlu de daune morale iar partea vatamata (…) a solicitat suma de (…) lei cu titlu de daune materiale si suma de (…) lei cu titlu de daune morale.

Ulterior, partile vatamate si-au precizat cererea , potrivit inscrisului depus la fila (…) dosar precizand ca suma totala este in cuantum de (…) lei, suma ce a fost din nou precizata la ultimul termen de judecata si reiterata prin notele scrise ca fiind in cuantum de (…) lei. S-a arata astfel ca suma mai sus mentionat se compune din urmatoarele: suma de (…) lei reprezentand cheltuieli de inmormantare si parastase, suma de (…) lei reprezentand cheltuilei de spitalizare, transport , medicamente si tratamente, suma de (…) lei diferenta dintre alocatia acordata de decedat fiului sau in raport de venitul net si pensia lunara de urmas  - pana la majorat, suma de (…) lei reprezentand cheltuieli de spitalizare, taxa expertiza medico legala, transport , taxe scolare, diferenta dintre alocatia acordata de tatal sau decedat si pensia de urmas precum si suma de (…) lei reprezentand diferenta dintre valoarea autoturismului distrus in totalitate si despagubirea primita de la societatea de asigirari de catre partea vatamata (…)

Anexat acestei cereri partile civile au depus inscrisuri in dovedirea pretentiilor formulate.

Se retine totodata ca in prezenta cauza s-a constituit parte civila si Spitalului Judetean de Urgenta (…) cu suma de (…) lei reprezentand costul zilelor de ingrijire medicala acordate partilor vatamate, depunând în acest decontul detaliat al costului medicamentelor şi materialelor folosite.

Instanţa reţine că angajarea răspunderii civile a inculpatului este întemeiată pe dispoziţiile art. 998-999 C.civ., în cauză fiind îndeplinite condiţiile legale pentru tragerea la răspundere civilă a inculpatului: fapta ilicită- infracţiunea săvârşită, prejudiciul cert (cuantumul prejudiciului material a fost stabilit în baza înscrisurilor depuse de partile civile) şi nereparat in totalitate încă, legătura de cauzalitate directă dintre fapta ilicită şi prejudiciul produs, vinovăţia inculpatului sub forma culpei cu previziune (uşurinţă).

Totodată, pentru ca prejudiciul să fie susceptibil de reparare se cer a fi întrunite următoarele condiţii: să fie cert şi să nu fi fost reparat încă. Caracterul cert al prejudiciului presupune că acesta este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Prejudiciul actual, cel care a fost deja produs la data când se pretinde repararea lui, este întotdeauna cert. De asemenea, este cert prejudiciul viitor, care, deşi nu s-a produs încă, este sigur că se va produce în viitor.

Sub aspectul prejudiciului material, instanţa reţine că acesta constă din sumele de bani pe care partea civila (…) a fost nevoită să le cheltuiască pentru organizarea ritualurilor de înmormântare şi de comemorare a victimei, monumentul funerar,  medicamente, cheltieli spitalizare, cadru pentru deplasarea acesteia luând în considerare bonurile, facturile şi chitanţele depuse la dosar.

Se impune a se preciza ca inculpatul a achitat partilor civile suma de (…) lei aspect fata de care partile civile au solicitat impreuna suma de (…) lei, suma mentionata  fiind defalcata potrivit tabelului depus la fila (…). Rezulta asadar ca potrivit tabelului depus, suma solicitata de partea civila (…) este in cuantum de  (…) lei iar suma solicitata de partea civila (…) este de (…) lei.

In ceea ce priveste cheltuielile de spitalizare, transport, medicamente, cadru de mers, taxe de morga si medico legale, tratamente si monumentul funerar ridicat suportate de partea civila (…) rezulta ca potrivit actelor anexate acestea sunt in suma de (…) lei. In ceea ce priveste cererea privind obligarea inculpatului la plata diferentei dintre salariu si indemnizatia de concediu medical pentru perioada (…) se retine ca potrivit adeverintei eliberate de angajatorul partii civile (…) aceasta a castigat in perioada (…) un salariu total de (…) lei iar incepand cu data de (…) ( data ulterioara producerii accidentului) – (…), perioada in care s-a aflat in concediu medical a obtinut o indemnizatie totala de (…) lei fiind astfel indreptatita la obtinerea diferentei dintre salariul ce putea fi realizat daca s-ar fi aflat in activitate si indemnizatia de concediu medical primita, respectiv suma de (…) lei ( calculata pentru perioada (…)).

Desemenea se retine ca partea civila (….) a primit de la societatea de asigurare o despagubire in cuantum de (…) lei pentru autoturismul distrus in totalitate urmare accidentului savarsit de catre inculpat in conformitate cu prevederile art.8 din Lg.136/1995. Prin actiunea civila exercitata in cauza partea civila a solicitat si suma de (…) lei suma ce reprezinta diferenta dintre suma achitata cu titlu de despagubire si valoarea autoturismului distrus. In cauza de fata nu s-a probat o asemenea sustinere, respectiv ca valoarea autoturismului la data producerii accidentului este cea solcitata de partea civila in conditiile prevazute de art.1169 C.civ.

Deasemenea in cauza nu s-a probat nici contravaloarea deplasarilor efectuate de partea vatamata pentru asistenta si interventii medicale, declaratiile martorilor audiati in cauza, (….) necoroborandu-se cu alte probe administrate in cauza, eventual bonuri fiscale privind consumul de combustibil care sa probeze aceasta imprejurare.

In ceea ce priveste despagubirile materiale solicitate  de partea civila (…) se retine ca acestea nu sunt dovedite decat in parte asa cum se va arata mai jos.

Asa cum rezulta din decizia nr.(…) a Casei de Pensii (…) s-a stabilit in favoarea partii civile (…) o pensie de urmas in cuantum de (…) lei avand ca data scadenta (…). Nu s-a dovedit prin actele depuse ca ulterior acestei date partea civila a obtinut prelungirea pensiei de urmas pentru ca potrivit acestei imprejurari instanta sa poata stabili o eventuala diferenta intre suma acordata de tata  in timpul vietii si pensie de urmas obtinuta. Legat de acest aspect se observa ca partea civila (…) era majora la data producerii accidentului, si nu s-a probat in cauza ca la acea data era inscrisa pentru continuarea studiilor, desi s-a sustinut acest lucru. S-a aratat astfel de catre partile civile ca la data producerii accidentului se deplasau spre orasul (…) in vederea inscrierii partii vatamate (…)la facultate, facultate de la care s-a retras ulterior  din cauza lipsurilor materiale si s-a inscris la o alta facultate in (…)

Aceasta sustinere este insa contrazisa de actele depuse la dosarul cauzei din care rezulta ca inscrierea partii vatamate la facultatea din (…) a avut loc in anul (…) nerezultand din nicio alta proba ca la data producerii accidentului era inscrisa la aceasta facultate sau la o alta. Pentru ca in cauza nu s-a probat suma alocata de catre victima pentru fiica sa in timpul vietii instanta nu poate analiza aceasta situatie decat prin prisma dispozitiilor art 94 alin 3 din Codul familiei ( in vigoare la acea data) respectiv 1/3 din venituri pentru cei doi copii. Asa cum rezulta din adeverinta eliberata de angajatorul defunctului rezulta ca in anul (…)acesta a obtinut pana la momentul decesului un venit total de (…) lei, rezultand astfel ca suma alocata pentru fiecare copil in parte era de (…) lei/luna.

Se retine totodata ca asa cum rezulta din adeverinta eliberata de (…) partea civila s-a inscris pentru efectuarea studiilor in anul de invatamant (…) insa acestea nu s-au finalizat motivat de faptul ca aceasta a fost exmatriculata pentru nepromovare la data de (…) potrivit deciziei nr.(…)

Fata de toate aceste aspecte se constata ca partea vatamata desi a achitat costurile inscrierii la facultate nu a s-a probat in cauza ca le-a urmat decizia institutiei universitare contrazicand sustinerea partii vatamate constand in aceea ca studiile nu s-au finalizat din lipsa resurselor materiale. Dealtfel si acordarea pensiei de urmas potrivit art. 84 din Lg.263/2010 se acorda in felul urmator :,, Copiii au dreptul la pensie de urmas: a) pana la varsta de 16 ani; b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani,,. Fata de toate aceste aspecte rezulta asadar ca pretentiile formulate de partea civila sub acest aspect sunt neintemeiate. In cauza partea vatamata a probat efectuarea unor cheltuieli constand in cheltuieli de spitalizare si taxa medico legala toate acestea in  suma de (…) lei astfel ca aceste pretentii sunt legal solicitate.

In ceea ce priveste cererea formulata de reprezentantul legal ( in cauza de fata partea civila (…)) al minorului (…) respectiv obligarea inculpatului la plata diferentei dintre pensia de urmas si suma alocata lunar cu titlu de intretinere se retine ca actiunea civila a fost exercitata in cauza din oficiu de catre instanta in conformitate cu prevederile art.14 C.p.p.

Asa cum rezulta din decizia nr.(…) a Casei de Pensii (…) s-a stabilit in favoarea partii civile (…) o pensie de urmas in cuantum de (…) lei/luna avand ca data scadenta (…).

Avand in vedere ca in cauza , asa cum s-astabilit mai sus, la data decesului defunctul era obligat potrivit normelor legale mai sus citate la doar la  intretinerea minorului intr-un cuantum de ¼ din venitul sau, rezulta ca diferenta dintre suma de (…) lei /luna si cea de (…) lei/luna rezulta o diferenta de (…) lei suma ce este legal a fi achitata de catre inculpat.

In ceea ce priveste despagubirile morale solicitate de partile civile, respectiv (…) Euro partea civila (…) si (…) Euro partea civila (…).

Cu privire la daunele morale solicitate, respectiv (…) Euro partea civila (…) si (…) Euro partea civila (…) instanţa constată că, deşi cuantificarea prejudiciului moral nu este supusă unor criterii legale de determinare, jurisprudenţa a stabilit câteva criterii de apreciere:

-criterii referitoare la consecinţele negative suferite de cei în cauză, în plan fizic, psihic şi afectiv,

-criterii referitoare la importanţa valorilor lezate, măsura în care acestea au fost lezate.

De asemenea, toate aceste criterii se subordonează conotaţiei aprecierii rezonabile, pe o bază echitabilă, corespunzătoare prejudiciului real şi efectiv produs. În materia daunelor morale, principiul reparării integrale a prejudiciului nu poate avea decât un caracter aproximativ, fapt explicabil în raport de natura neeconomică a respectivelor daune, imposibil de a fi echivalate băneşte. În schimb, se poate acorda victimei o sumă de bani cu caracter compensatoriu, tinzând la oferirea unui echivalent care, prin excelenţă, poate fi o sumă de bani- de aceea ce trebuie evaluat, în realitate, este despăgubirea care vine să compenseze prejudiciul, nu prejudiciul ca atare.

Astfel, consecinţele negative suferite de cele două părţi civile, în plan psihic şi afectiv, prin pierderea sotului respectiv a tatalui, dar si prin vatamarile aduse fiecareia dintre ele constand in leziuni ce au ocazionat pentru partea civila (…) un numar de (…) zile de ingrijiri medicale iar pentru partea civila (…) un numar de (…) de zile de ingrijiri medicale, sunt extrem de dificil de cuantificat, fiind de netăgăduit (şi notorie) suferinţa provocată de o astfel de pierdere.

Mai mult, valoarea socială lezată este reprezentată de dreptul la viaţă, valoare fundamentală garantată de art. 21 alin. 1 din Constituţia României şi protejat prin lege, conform art. 2 alin. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Statuând în echitate, instanţa apreciază că suma de câte (…) Euro, reprezentând daune morale, în favoarea părţii  civile  (…) si suma de (…) Euro in favoarea partii civile (…), apare ca fiind rezonabilă şi justificată. Pentru aceste considerente, instanţa apreciază ca fiind excesivă suma totală de (…) euro solicitată de cele două părţi civile.

În ceea ce priveşte persoana care va fi obligată la plata acestor daune, instanţa reţine că la momentul producerii accidentului soldat cu decesul numitului (…)., inculpatul conducea autotutilitara, asigurată pentru răspundere civilă delictuală la (…), si era angajatul partii responsabile civilmente (…)ceea ce atrage incidenta prevederilor Lg.136/1995 precum si dispozitiile art.1000 alin.3 C.civ.

Urmare considerentelor mai sus expuse instanta in temeiul art.14 rap. la art.346 C. proc. pen., rap. la art. 998-999 C. civ. rap. la art.313 din Legea nr. 95/2006 va admite acţiunea civilă a Spitalului Judetean de Urgenta (…) şi îl va obliga pe inculpat in solidar cu partea responsabila civilmente (…)la plata sumei de (…) către partea civilă, constituind cheltuielile ocazionate de îngrijirile medicale acordate partii civile (…) în cursul spitalizării.

În temeiul art.346 C.proc.pen., rap. la art.14-15 C.proc.pen., art. 998-999 C.civ. şi art.48-59 din Legea nr.136/1995 va admite  în parte acţiunea civilă, formulată de părţile civile (…)şi îl obligă pe inculpat in solidar cu partea responsabila civilmente si asigurătorul (…)la plata următoarelor despăgubiri:

- suma de (…) lei catre partea civila (…) reprezentand daune materiale din care - suma de (…) lei reprezentand cheltuieli de spitalizare, transport, medicamente, tratamente si suma de (…) lei reprezentand diferenta dintre salariu si indemnizatia de concediu medical pentru perioada (…)

- suma de (…) lei catre partea civila (…) reprezentand daune materiale, respectiv cheltuieli de spitalizare si taxa medico legala

- suma de (…) Euro cu titlu de daune morale pentru partea civila(…)

- suma de (…) Euro cu titlu de daune morale pentru partea civila (…)

Ia act de imprejurarea ca inculpatul a achitat partilor civile (…) suma de (…)  lei reprezentand despagubiri civile.

În temeiul art.346 C.proc.pen., rap. la art.14-15 C.proc.pen., art. 998-999 C.civ. obliga inculpatul in solidar cu partea responsabila civilmente la plata unei prestatii periodice catre partea civila minorul (…) reprezentat legal de partea civila (…) la plata sumei de (…) lei/ lunar reprezentand diferenta dintre pensia de urmas si alocatia acordata lunar de defunctul (…) pana la majoratul acestuia.

Respinge celelalte pretentii civile formulate in cauza de partile civile ca neintemeiate.

În temeiul art.193 C.proc.pen., obligă inculpatul in solidar cu solidar cu partea responsabila civilmente si asigurătorul (…)la plata sumei de (…) lei către partile civile (…)  cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentand onorariu de avocat.