Divorţ

Sentinţă civilă 4716 din 29.06.2007


DOSAR NR. 4431/318/2007. operator 2445

divort cu copii

ROMÂNIA

JUDECATORIA TG.JIU JUDETUL GORJ

SENTINTA CIVILA NR. 4716

SEDINTA PUBLICA DIN 29.06.2007

PRESEDINTE : MIRELA ALEXANDRA STOIAN

GREFIER : LUDOVICA BURCEA

Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect divort formulata de reclamanta A G, împotriva pârâtului A V în contradictoriu cu A T de pe lânga C.LT-J si C L D.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns partile, reclamanta asistata de avocat S S, lipsa fiind reprezentantul A T de pe lânga C L T.j.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta, s-a constatat audiat minorul AB A în C de C, conform disp. art.24 al.2 din Lg.272/2004 ,s-a depus de catre aparatoarea reclamantei o adresa emisa de I.P.J. G, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, s-a acordat cuvântul pe fond.

Avocat S S pentru reclamanta a pus concluzii de admiterea actiunii, desfacerea casatoriei, din vina pârâtului, încredintarea celor doi minori spre crestere si educare mamei reclamante, obligarea pârâtului la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorilor, revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii casatoriei, cu cheltuieli de judecata.

Pârâtul a solicitat respingerea actiunii.

JUDECATA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Târgu-Jiu sub nr. 4431/318/2007, reclamanta A G a chemat în judecata pe pârâtul A V, solicitând instantei ca prin sentinta ce va pronunta sa dispuna desfacerea casatoriei încheiata între parti la data de 21.09.1996 si înregistrata în Registrul de Stare Civila al Primariei Municipiului Târgu-Jiu, încredintarea minorilor A B A nascut la data de 11.09.1997 si A M V nascut la data de 17.08.1996, mamei spre crestere si educare, obligarea pârâtului sa contribuie la cheltuielile de crestere, învatatura si pregatire  profesionala ale minorilor, revenirea acesteia la numele purtat anterior încheierii casatoriei, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca la data de 21.09.1996 s-a încheiat casatoria partilor, din relatiile de casatorie rezultând minorii A B A, nascut la data de 11.09.1997 si A M V nascut la data de 17.08.1996.

A mai aratat reclamanta ca relatiile de casatorie sunt grav si iremediabil vatamate, nemaifiind posibila continuarea casatoriei din vina exclusiva a pârâtului care are un comportament necorespunzator în cadrul relatiilor de casatorie, manifestat prin consumul de bauturi alcoolice, dezinteresul acestuia fata de cheltuielile comune casatoriei ,precum si prin comportamentul sau fata de reclamanta manifestat prin adresarea de cuvinte jignitoare si exercitarea de acte de violenta fata de aceasta.

În drept reclamanta si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 37, 38, 40  C. fam.

În dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosarul cauzei în xerocopie urmatoarele înscrisuri: certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale minorilor, adresa nr. 80251 din 24.04.2007 emisa de politia Municipiului Târgu-Jiu, copie dupa actul constitutiv al SC C SRL si dupa adeverinta cu veniturile reclamantei.

În sedinta publica din data de 20.07.2007 s-a luat o declaratie pârâtului care a aratat ca nu este de acord cu desfacerea casatoriei.

În contraproba, pârâtul a depus la dosarul cauzei  adeverinta nr. 506 din 09.05.2007 emisa de SC S  SRL.

În sedinta din Camera de Consiliu au fost audiati cei doi minori care au aratat ca doresc sa fie încredintati spre crestere si educare tatalui pârât.

Analizând actele si lucrarile dosarului se retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.09.1996 s-a încheiat casatoria partilor înregistrata sub nr. 466 la C lTârgu-Jiu, din relatiile de casatorie rezultând minorii A B A, nascut la data de 11.09.1997 si A M V nascut la data de 17.08.1996.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauza se retine ca relatiile de casatorie sunt grav si iremediabil vatamate, nemaifiind posibila continuarea casatoriei din vina exclusiva a pârâtului.

Din coroborarea declaratiilor martorilor audiati în cauza si înscrisurile depuse de catre reclamanta rezulta ca vinovat de destramarea relatiilor de casatorie este pârâtul care a avut un comportament necorespunzator fata de reclamanta în cadrul relatiilor de casatorie, manifestat prin exercitarea actelor de violenta asupra acesteia si adresarea de cuvinte jignitoare.

Instanta retine ca relatiile de casatorie dintre cei doi soti nu se mai bazeaza pe afectiune, pe sprijin moral si material, relatia dintre acestia fiind bazata doar pe  acte de violenta, injurii si amenintari.

Fata de cele expuse, instanta constata ca sunt îndeplinite disp. art. 38  C. Fam. si art. 617 alin. 1 C. pr. civ. si în consecinta  urmeaza sa dispuna desfacerea casatoriei din vina exclusiva a pârâtului.

Referitor la capatul de cerere privind încredintarea minorilor, instanta retine ca este în interesul acestora sa fie încredintat spre crestere si educare tatalui.

Aspectul ca  vinovat de destramarea relatiilor de casatorie se face pârâtul nu duce la concluzia ca acesta nu este un parinte bun cu atât mai mult  cu cât din declaratiile martorilor audiati în cauza nu rezulta ca tatal pârât ar fi avut comportamentul respectiv si fata de cei doi minori, ci doar fata de reclamanta.

Inclusiv martorul I I A, propus de catre reclamanta, fratele acesteia a relatat în depozitia sa ca cei doi minori sunt mai puternic atasati de  tatal pârât.

Martora I G, mama reclamantei a precizat ca cei doi minori sunt atasati în egala masura de ambii parinti.

Cu ocazia audierii minorilor în C de C acestia au aratat ca doresc sa fie încredintati spre crestere si educare tatalui pârât.

Atasamentul pârâtului fata de minori rezulta si din împrejurarea ca acesta nu a plecat din ultimul domiciliu comun din Târgu-Jiu singur ci i-a luat pe cei doi minori cu el în comuna Danesti, unde locuieste împreuna cu mama sa, fostul domiciliu comun în care sotii au locuit de la încheierea casatoriei pâna în luna ianuarie 2007 când au stat o perioada scurta de timp, de aproximativ trei saptamâni la domiciliul mamei reclamante unde s-a produs despartirea în fapt.

De asemenea atasamentul si preocuparea pârâtului fata de minori rezulta si din faptul ca acesta i-a înscris din nou pe cei doi copii la scoala din comuna în care locuieste, dupa ce i-a retras de la scoala din Târgu-Jiu, unde frecventasera cursurile  scolare 3 saptamâni cât locuisera la  bunica materna împreuna cu parintii.

Reclamantul este angajat în munca, iar din referatul de ancheta sociala  rezulta ca dispune de conditii materiale pentru a-i fi încredintati cei doi minori spre crestere si educare.

De remarcat ca minorii au dorit sa convietuiasca împreuna cu tatal pârât în locuinta în care acestia au crescut de mici si nu împreuna cu mama reclamanta.

Aspectul invocat de catre reclamanta în cererea de chemare în judecata în sensul ca desi statea acasa neavând loc de munca, pârâtul îi trimitea pe cei doi minori în piata unde reclamanta era vânzatoare pentru a face lectiile cu ei, este contrazis chiar de catre fratele reclamantei care în declaratia sa a mentionat faptul ca pârâtul îi trimitea pe cei doi minori sa faca temele cu mama lor la locul de munca, doar ocazional, când acesta nu stia sa-i ajute la lectii.

Fata de cele expuse, instanta având în vedere atasamentul minorilor fata de tata, optiunea acestora, referatul de ancheta sociala, precum si celelalte probe administrate în cauza, apreciaza ca este în interesul acestora sa fie încredintati spre crestere si educare tatalui pârât, reclamanta având posibilitatea sa pastreze legaturi personale cu cei doi minori.

Conform disp. art. 86 C. Fam., rap. la art. 94 C. Fam., urmeaza sa dispuna obligarea reclamantei la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorilor în cuantum de 120 lei lunar pentru fiecare, începând cu data introducerii actiunii, respectiv 29.03.2007 si pâna la majoratul minorilor, sau alte dispozitii ale instantei.

La stabilirea cuantumului pensiei de întretinere, s-a avut în vedere faptul ca reclamanta obtine un venit mediu net lunar în cuantum de 720 lei, ca aceasta nu mai are alti minori în întretinere, aspecte fata de care s-a dispus obligarea acesueia la plata unei pensii de întretinere în cote de 1/6 din venitul lunar de 720 lei, pentru fiecare minor.

Vazând disp. art. 40 alin.3 C. Fam., urmeaza a se dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii casatoriei, respectiv „B”.

Conform disp. art. 274  C. pr. civ., se va obliga pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 42 lei  reprezentând cheltuieli de judecata, respectiv taxa de timbru si timbru judiciar, nefiind acordate cheltuielile de judecata privind contravaloarea onorariului de aparator, deoarece nu s-a depus la dosarul cauzei de catre aparatoarea reclamantei si de catre aceasta chitanta privind plata onorariului respectiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite actiunea în parte formulata de reclamanta A G, domiciliata în Târgu-Jiu, b-dul 1 Mai, nr. 186, judetul Gorj împotriva pârâtului A V, domiciliat în comuna Danesti, sat Sasa, judetul Gorj, în contradictoriu cu A T de pe lânga C L T si C L

Dispune desfacerea casatoriei înregistrata  sub nr. 466/21.09.1996, la P M Tdin vina exclusiva a pârâtului.

Dispune încredintarea  minorilor A MV nascut la 17.08.1996 si A B Anascut la 11.09.1997 tatalui pârât spre crestere si educare.

Obliga reclamanta la plata unei pensii de întretinere în favoarea minorilor în cuantum  de 120 lei lunar, pentru fiecare minor, începând  cu data  de 29. 03.2007 si pâna la majoratul  minorilor  sau alte depozitii ale instantei.

Dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii casatoriei, respectiv " B".

Obliga pârâtul la plata catre pârâta a sumei de 42 lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 29.06.2007 la Judecatoria  Târgu-Jiu.

Presedinte,

MIRELA ALEXANDRA STOIAN

Grefier,

LUDOVICA BURCEA

Red. A.S./7 ex.

L.B. 12 Iulie 2007