Somatie de plata

Sentinţă civilă 713 din 11.09.2008


Somatie de plata.Penalitati de intarziere.Factura.Lipsa unui inscris privind clauza penala.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Jiu sub nr 7657/318/2008, creditoarea SC T. SRL a chemat in judecata pe debitorul S.N., solicitand instantei  emiterea unei somatii de plata pentru suma de 735 lei reprezentand debit restant, precum si pentru suma de 2198 lei reprezentand penalitati de intarziere , cu cheltuieli de judecata.

Creditoarea a aratat ca a vandut debitorului, cu factura fiscala nr 9714033 /29.08.2006 in valoare de 4735 lei , o centrala termica cu materiale de instalatie, pe care a montat-o la domiciliul acestuia, factura din care debitorul a achitat numai 4000 lei. Creditoarea a mai precizat ca pentru intarzierea platii s-au calculat penalitati in valoare de 2198 lei , iar creanta este certa, lichida si exigibila.

Prin sentinta civila nr 713/11.09.2008, instanta a admis in parte cererea formulata de creditoarea SC T  SRL, a somat debitorul  la plata sumei de 735 lei reprezentand rest de plata din factura fiscala nr 9714033 /29.08.2006 .

 A fost respins capatul de cerere privind somarea debitorului la plata sumei de 2198 lei reprezentand penalitati de intarziere, ca neintemeiat.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a constatat ca , in ceea ce priveste primul capat de cerere , sunt indeplinite conditiile prevazute de art 1 alin1 din OG 5/2001 ,cu modificarile si completarile ulterioare,privind emiterea unei somatii de plata.

Astfel,s-a retinut ca,in primul rand ,creditoarea are o creanta a carei obligatie corelativa consta in plata unei sume de bani ,obligatie ce a fost asumata de catre debitor prin semnarea facturii fiscale nr 9714033 /29.08.2006 .

In al doilea rand, s-a retinut caracterul cert, lichid si exigibil al creantei.Creanta este certa intrucat existenta ei rezulta din factura fiscala nr 9714033 /29.08.2006,  este lichida deoarece cuantumul ei este determinat prin aceeasi factura ,precum si exigibila chiar  din ziua urmatoare emiterii acesteia.

Referitor la capatul de cerere privind somarea debitorului la plata sumei de 2198 lei reprezentand penalitati de intarziere , instanta a constatat ca in cauza nu s-a facut dovada unui inscris prin care partile sa fi stipulat o clauza penala privind constrangerea pecuniara a debitorului in caz de intarziere la plata . Inscrierea unilaterala pe factura de catre emitentul acesteia a mentiunii privind plata penalitatilor de intarziere in sarcina debitorului nu constituie o dovada valabila a existentei inscrisului mentionat , avand in vedere forta probanta a facturii.

Prin urmare , avandu-se in vedere ca mentiunea inscrisa de vanzator pe factura nu are valoarea unei clauze penale, iar acordarea penalitatilor este conditionata de includerea in conventia partilor a unei astfel de clauze,  instanta a respins, ca neintemeiat ,acest capat de cerere .