Ultraj contra bunelor moravuri - art. 321 alin.1 Cod penal; ameninţare - art. 193 alin.1 Cod penal; port fără drept al unei arme albe - art.1 ind.1 pct. 1 din Legea 61/1991, cu aplicarea art.33 Cod penal

Sentinţă penală 266 din 28.11.2008


SENTINTA PENALA NR. 266

Obiecte dosar:

•ultraj contra bunelor moravuri - art. 321 alin.1 Cod penal

•amenintare - art. 193 alin.1 Cod penal

•port fara drept al unei arme albe - art.1 ind.1 pct. 1 din Legea 61/1991, cu aplicarea art.33 Cod penal

Prin rechizitoriul înregistrat la aceasta instanta sub nr. 2xxx/321/2008, Parchetul de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului Z.M., cu datele de stare civila din dispozitiv, pentru savârsirea infractiunilor de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice, prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal, amenintare, prev. de art. 193 Cod penal si port nelegal de arma alba, prev. de art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 R, cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, constând în aceea ca la data de 18.05.2008, pe fondul consumului de alcool, inculpatul a provocat scandal, adresând cuvinte jignitoare consumatorilor din barul SC „G.” SRL din Timisesti si amenintându-i cu acte de violenta, de asemenea a amenintat pe partea vatamata B.C. cu un cutit de bucatarie pe care îl avea asupra sa, iar pe partea vatamata F.G. a amenintat-o cu o coasa pe care a luat-o din caruta, cei prezenti fiind indignati de comportamentul inculpatului.

Prezent în instanta, inculpatul nu a recunoscut faptele puse în sarcina sa, învederând instantei ca la data de 18 mai 2005 venea de la coasa, s-a întâlnit cu concubina sa, aceasta era cazuta si lovita si i-a relatat ca a fost agresata de partea vatamata B.C., acesta a intentionat sa îl loveasca cu o plasa de gard, motiv pentru care a ridicat coasa pe care o avea asupra sa si s-a aparat; în finalul declaratiei, inculpatul a recunoscut ca a provocat scandal, dar nu în incinta barului, ci afara.

Partile vatamate B.C. si F.G. au declarat ca îsi retrag plângerea împotriva inculpatului, pentru savârsirea infractiunii de amenintare, prev. de art. 193 Cod penal.

Au fost audiati martorii R.D., A.V. si V.M., depozitiile acestora fiind consemnate la dosarul cauzei.

Examinând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt :

La data de 18 mai 2008, inculpatul, care era în stare avansata de ebrietate, s-a întâlnit cu concubina sa, aceasta de asemenea în stare de ebrietate; la un moment dat, invocând faptul ca concubina sa ar fi fost lovita de B.C. (împrejurare care însa nu este confirmata de probele administrate în cauza), inculpatul a început sa provoace scandal în zona barului SC „G.” SRL din Timisesti, mai multi consumatori din bar au iesit afara, de asemenea cu o coasa si apoi cu un cutit inculpatul a amenintat pe partile vatamate.

Situatia de fapt astfel retinuta rezulta din cuprinsul plângerilor si declaratiilor partilor vatamate, precum si din cuprinsul depozitiilor martorilor audiati în cauza, martori care au perceput în mod direct incidentul si care au vazut când inculpatul, pe fondul consumului exagerat de alcool, a provocat scandal public, amenintând pe partile vatamate cu o coasa si un cutit.

Prin faptele sale, inculpatul a tulburat grav ordinea si linistea publica, de asemenea a folosit cutitul si coasa într-un loc în care s-ar putea primejdui viata sau integritatea corporala.

În drept, faptele sale întrunesc elementele constitutive ale infractiunilor prevazute de art. 321 alin. 1 Cod penal si ale art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 R, în baza carora va fi pedepsit.

Cu privire la savârsirea infractiunii de amenintare, fata de declaratia partilor vatamate cum ca îsi retrag plângerea prealabila, în baza art. 10 lit. h, art. 11 pct. 2 lit. b Cod procedura penala, instanta va dispune încetarea procesului penal.

La individualizarea pedepsei ce va fi aplicata, instanta va avea în vedere gradul de pericol social al infractiunilor, circumstantele concrete în care au fost comise, persoana inculpatului, care are 5 copii minori în întretinere, si în raport de aceste criterii se retine ca scopul educativ si preventiv al pedepsei va putea fi realizat prin condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii orientata sub minimul special, cu aplicarea dispozitiilor legale referitoare la suspendarea conditionata a executarii pedepsei, sens în care inculpatul va fi atentionat asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, care reglementeaza revocarea beneficiului suspendarii conditionate.

În baza art. 191, art. 192 alin. 1 pct. 2 lit. c Cod procedura penala, inculpatul si partile vatamate vor fi obligate la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.