Ȋn cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, retragerea plângerii prealabile înlătură răspunderea penală, conform art. 131 Cod penal-1968

Sentinţă penală 15 din 19.02.2014


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Lovirea sau alte violenţe. Plângerea prealabilă a persoanei vătămate.Retragerea plângerii prealabile. Ȋncetarea procesului penal. Rejudecare. Aplicarea amenzii penale în limitele prevăzute de lege. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei amenzii penale.

Prin rechizitoriul nr. 40/ P/ 2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi, emis la data de 19.05.2012, a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi au fost trimişi în judecată inculpaţii B  C  şi L  M  pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 din Codul penal.

În fapt, s-a reţinut că inculpatul L M este în relaţii de prietenie cu inculpaţii B C şi B D-C, aceştia din urmă fiind veri primari cu partea vătămată B G E. Toţi locuiesc în satul V., comuna F, judeţul Galaţi.

În ziua de 28.12.2009, în jurul orei 16,00, partea vătămată a mers la barul SC Comiord SRL unde s-a întâlnit cu cei trei inculpaţi.

Pe fondul unei stări conflictuale mai vechi, inculpaţii B  C  şi L  M  au fugit după partea vătămată ajungând-o în dreptul troiţei din faţa barului, unde au lovit-o cu pumnii şi picioarele.

Inculpatul B  D  C a fost scos de sub urmărire penală.

Conform certificatului medico-legal nr. 2354/29.12.2009 eliberat de Serviciul de Medicină  Legală Galaţi, partea vătămată B  Ge  E  a suferit leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure şi nu a fost internată în spital fiind necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale .

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii  din lucrări B  D  C  şi B  E , declaraţiile fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând coroborat probele administrate, instanţa de  fond a  reţinut  că la data de 27.01.2011, partea vătămată a declarat că îşi retrage plângerea formulată împotriva învinuitului B C .

Conform disp. art.180  alin 3 Cod penal-1968 acţiunea penală în cazul infracţiunii de lovire se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate pentru infracţiunea prev. de art.180 alin 2 Cod penal- 1968.

Art. 131 Cod penal-1968 prevede că în cazul infracţiunilor pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată  de introducerea unei plângeri prealabile de către persoana vătămată, retragerea plângerii înlătură răspunderea penală.

Faţă de toate aceste considerente şi având în vedere disp. art.11 punctul 2 lit.b raportat la disp. art.10 punctul 1 lit.h C.pr.pen. -1968, care prevăd că instanţa va dispune încetarea procesului penal în cazul în care partea vătămată şi-a retras plângerea, instanţa a dispus încetarea procesului penal în ceea ce îl priveşte pe inculpatul B C.

În baza dis part.192 alin 1 punctul 2 lit. b Cod procedură penală-1968, inculpatul şi partea vătămată B G E vor achita câte 100 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu privire la inculpatul L M, situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă, potrivit art. 63 alin. 2 Cod procedură penală-1968, pe baza coroborării tuturor probelor administrate în cauză, respectiv declaraţii de martor şi declaraţiile inculpatului instanţa constată că infracţiunea de lovire a fost săvârşită de acesta.

În drept, fapta inculpatului L M, care în ziua de 28.12.2009, cu intenţie a lovit-o pe partea vătămată B  G E, cauzându-i acesteia vătămări ce au necesitat 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prevăzută de art. 180 alin. 2 Cod penal.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru fapta săvârşită, potrivit prevederilor art. 72 Cod penal-1968, instanţa  a avut în vedere fapta comisă, împrejurările concrete în care aceasta a fost săvârşită, pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune, gradul de pericol social al acesteia, persoana inculpatului care se află  la primul impact cu legea penală.

Ca urmare, la dozarea pedepsei între limitele prevăzute de lege, instanţa  a ţinut cont de pericolul social concret al faptei şi circumstanţele reale şi personale ale inculpatului, inclusiv că aceasta, nu are antecedente penale, apreciind că scopul procesului penal poate fi atins, prin  aplicarea pentru fapta săvârşită o pedeapsă,  cu amendă penală în cuantum de  300 lei.

În temeiul art. 63/1 Cod procedură penală-1968, instanţa  a atras atenţia inculpatului asupra înlocuirii pedepsei amenzii în cazul sustragerii cu rea credinţă de la executarea amenzii.

Sub aspectul acţiunii civile, instanţa  a constatat că partea vătămată B  G E, nu  s-a constituit parte civilă în procesul penal.

 În temeiul disp art.191 C.procedură penală inculpatul  a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 200 lei.

Împotriva sentinţei penale mai sus detaliate , în termen legal  a promovat  recurs  Parchetul  de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor pentru nelegalitate şi netemeinicie, arătând faptul că pedeapsa aplicată este în alte limite, iar încetarea procesului penal s-a făcut fără a avea  declaraţia de împăcare a inculpatului cu partea vătămată.

Prin decizia penală nr. 162/25.04..2013 pronunţată de Tribunalul Galaţi a fost admis recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Bujor, a fost casată sentinţa penală nr.  170/2012 a Judecătoriei Târgu Bujor şi s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare:

Instanţa de control  judiciar a reţinut că pedeapsa aplicată inculpatului L M este nelegală şi că în mod greşit instanţa a încetat procesul penal  faţă de B C, dând relevanţă declaraţiei din 27.01.2011 a părţii vătămate.

În rejudecare cauza a fost înregistrată sub nr. 975/316/2011*.

Legal citaţi, inculpaţii şi partea vătămată nu s-au prezentat în instanţă.

În cursul  cercetării judecătoreşti au fost audiaţi martorii B E şi B D-C. Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut că la individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor în temeiul textului de lege susmenţionat, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal-1968.

Având în vedere gradul de pericol social al faptei, urmările produse, împrejurările în care a fost săvârşită, persoana inculpaţilor care au avut o poziţie sinceră  în cursul urmăririi penale, instanţa a apreciat  că scopul educativ preventiv al pedepsei poate fi atins  prin aplicarea unor amenzi penale  a căror executare va fi suspendată condiţionat conform disp. art. 81 şi 82 Cod penal -1968.

Instanţa a luat act  că partea vătămată nu s-a constituit  parte civilă.