Vătămare corporală.Dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanţa dispune citirea depoziţiei date de acesta în cursul urmăririi penale şi va ţine seama de ea la judecarea cauzei, conform art. 327 c. pr. pen.-1968.

Sentinţă penală 291 din 02.12.2013


Cuprins pe materii: Drept penal. Drept procesual penal. Vătămare corporală . Descontopirea pedepsei rezultante. Concurs de infracţiuni. Anularea mandatului de executare. Ordin de dare în urmărire internaţională.

 Prin rechizitoriul nr. 365/ P/ 2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi, emis la data de 26.09.2013, a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată, fără a i se prezenta materialul de urmărire penală întrucât se sustrage de la cercetări, fiind dat în urmărire internaţională, inculpatul: G G, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 181,  alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal.

Analizând coroborat probele administrate, instanţa a reţinut că în seara zilei de 20.03.2011, la ora 2030, partea vătămată S M se afla împreună cu învinuitul Ghe Ghe şi cu martorii D M, M A şi I M pe terasa barului aparţinând administratorului C D, şi consumau băuturi alcoolice.

Între martorul D M şi partea vătămată S M a izbucnit un conflict în urma căruia cei doi s-au lovit cu pumnii.  Administratorul C D a intervenit şi i-a despărţit. Văzând cele întâmplate, învinuitul Ghe Ghe a luat din mâna martorului M A un băţ şi i-a aplicat cu el părţii vătămate, S M, mai multe lovituri în zona corpului, precum şi una peste mâna stângă, pe care i-a fracturat-o, continuând să-l lovească până când acesta a căzut.

Conform certificatului medico-legal nr.254/22.03.2011 emis de Serviciul de Medicină Legală Galaţi, partea vătămată S M prezintă leziuni produse prin loviri cu corp contondent alungit. Ele pot data din 20.03.2011. Fractura metacarpianului V al mâinii stângi necesită 30-35 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, iar restul leziunilor necesită 7-8 zile de îngrijiri medicale (fila 6, dosar u.p.)

La data de 23.03.2011 partea vătămată S M a formulat plângere prealabilă împotriva învinuitului Ghe Ghe.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă, potrivit art. 63 alin. 2 Cod procedură penală-1968, pe baza coroborării tuturor probelor administrate în cauză, astfel: declaraţiile părţii vătămate S M, declaraţia părţii vătămate de constituire parte civilă cu suma de 3000 lei reprezentând contravaloarea zilelor de îngrijiri medicale, cheltuieli de spitalizare, cheltuieli de deplasare; certificatul medico-legal nr. 254 din 22.03.2011 emis de Serviciul Medico - legal Galaţi; declaraţiile martorilor D M, M A şi I M-M, declaraţiile martorilor D M şi M A date în timpul cercetării judecătoreşti, cazier judiciar, referatul referatul Biroului executări penale din cadrul Judecătoriei Târgu Bujor, judeţul Galaţi prin care se menţionează că inculpatul este dat în urmărire internaţională prin Disp. IGPR nr. 42792/29.05.2012 .

În drept, fapta inculpatului Ghe Ghe, de a o lovi, în seara de 20.03.2011, cu un băţ pe partea vătămată S M, cauzându-i  fractura metacarpianului V al mâinii stângi, provocând leziuni care au necesitat pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de vătămare corporală, prev. de art. 181. alin. 1 Cod penal-1968.

Din probele administrate a rezultat că leziunile părţii vătămate S M, care au necesitat pentru vindecare 30-35 de zile de îngrijiri medicale, provin de la agresiunea exercitată de către inculpatul Ghe Ghe, despre care declară martorul D M, prieten cu inculpatul, şi partea vătămată.

Întregul probatoriu a dovedit cu prisosinţă că partea vătămată nu reprezenta niciun pericol pentru inculpatul Ghe Ghe, ca să se justifice intervenţia violentă a acestuia în conflictul dintre partea vătămată şi martorul D M.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei pentru fapta săvârşită de către inculpatul Ghee Ghe, potrivit prevederilor art. 72 Cod penal, instanţa a avut în vedere fapta comisă, împrejurările concrete în care aceasta a fost săvârşită, pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune, gradul de pericol social al acesteia, dar şi persoana inculpatului.

Instanţa a reţinut că inculpatul este recidivist, se sustrage de la executarea pedepsei stabilite prin sentinţa penală nr. 232 din data de 05.10.2011, pronunţată de Judecătoria Tg. Bujor, definitivă prin decizia penală nr. 648/R/04.05.2012 a Curţii de Apel Galaţi, fiind dat în urmărire internaţională.

Instanţa a avut în vedere modul de săvârşire a infracţiunii, respectiv faptul că inculpatul a lovit fără niciun motiv pe partea vătămată S M, violenţa cu care a lovit inculpatul şi obiectul folosit în agresiune ( băţ/ghioagă), faptul că a continuat să  lovească partea vătămată până când aceasta a căzut; leziunile grave suferite de partea vătămată, descrise în certificatul medico - legal; numărul mare de zile de îngrijiri medicale (30 – 35 zile).

Ca urmare, la dozarea pedepsei între limitele prevăzute de lege, instanţa a ţinut cont de pericolul social concret al faptei, de împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, de modul în care a acţionat inculpatul şi de circumstanţele personale ale acestuia, şi a aplicat pedeapsa închisorii de 3 (trei) ani pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală.

 Instanţa a reţinut  că prezenta infracţiune se află în concurs cu infracţiunile prevăzute de art. 180 (alin.2) Cod penal şi art. 192 (2) Cod penal, pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr.  232/05.10.2011 a Judecătoriei Tg. Bujor, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 648/R/04.05.2012 a Curţii de Apel Galaţi.

Instanţa a descontopit pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.  232/05.10.2011 a Judecătoriei Tg. Bujor în pedepsele componente de 6 luni închisoare şi 3 ani închisoare.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 36 alin. 1 Cod penal, instanţa a contopit pedeapsa aplicată în cauză cu pedepsele menţionate anterior, urmând ca inculpatul Ghe Ghe să execute  pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită cu 1 an, în final 4 ani închisoare.

Instanţa a dispus anularea mandatului de executare nr. 328/2011 din data de 09.05.2012, emis în baza sentinţei penale nr.  232/05.10.2011 a Judecătoriei Tg. Bujor şi a dispus emiterea unui nou mandat de executare aferent pedepsei aplicate după rămânerea definitivă a prezentei cauze.

Instanţa, în temeiul art. 71 Cod penal şi art. 3 din Protocolul nr. 1 adiţional C.E.D.O., a interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a şi lit. b) Cod penal-1968, respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În temeiul art. 346 alin. 1 raportat la art. 14 Cod procedură penală-1968, instanţa a luat act că partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 3000 lei, reprezentând contravaloarea zilelor de îngrijiri medicale, cheltuieli de spitalizare, cheltuieli de deplasare  şi a obligat inculpatul la plata sumei de 3000 lei, cu titlu de despăgubiri materiale către partea vătămată, S M.

În temeiul art. 191 alin. 1 Cod procedură penală-1968, instanţa a obligat pe inculpatul Ghe Ghe la plata sumei de  478,28 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, onorariul apărătorului desemnat din oficiu al inculpatului Ghe Ghe, în cuantum de 200 de lei, fiind avansat din fondurile Ministerului Justiţiei.