Aplicabilitatea dispoziţiei speciale din Legea 143/2000/ individualizarea pedepsei relativă modalităţii de executare

Sentinţă penală 259 din 03.05.2012


A fost condamnat inculpatul Corangă Ş.L. la o pedeapsă rezultantă de 11 ani închisoare precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza aIIa lit.b C.p. pe o durată de 4 ani pentru săvârşirea, în concurs real, a infracţiunilor de trafic de droguri de mare risc prev. de art.2 al.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.41 al.2 C.p. şi a art.320 ind.1 al.7 C.p.p. (sancţionată cu 7 ani închisoare şi cu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza aIIa, lit.b C.p. pe o durată de 3 ani) respectiv a infracţiunii prev. de disp. art.3 al.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.41 al.2 C.p. şi referire la art.320 ind.1 al.7 C.p.p.(sancţionată cu pedeapsa închisorii în cuantum de 10 ani şi 6 luni precum şi cu pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza aIIa şi lit.b C.p. pe o durată de 4 ani).

A fost menţinută starea de arest preventiv a inculpatului iar în conformitate cu art.88 C.p. i-a fost dedusă din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi a arestării preventive începând cu data de 8.06.2011 la zi.

Prin aceeaşi sentinţă penală a fost condamnată inculpata Corangă N.D. la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare precum şi la pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza aIIa şi lit.b C.p. pe o durată de 2 ani pentru săvârşirea complicităţii la trafic de droguri de mare risc prev. de disp. aer.26 C.p. raportat la art.2 al.2 din Legea 143/2000 cu aplicarea art.41 al.2 C.p., a art.19 din Legea 682/2002 şi a art.320 ind.1 al.7 C.p.p.

S-a reţinut în privinţa acestei inculpate că, prin adresa cu nr.XXXX a D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galaţi este evidenţiat faptul că aceasta a fost audiată în calitate de martor sub o altă identitate într-o cauză penală ce a avut ca obiect infracţiunea de trafic de droguri de mare risc (art.2 al.2 din Legea 143/2000) iar declaraţia dată în această calitate a fost de natură să conducă la identificarea autorilor faptelor implicaţi în săvârşirea acelei infracţiuni şi să probeze angajarea răspunderii penale a acestora; astfel, s-a dat eficienţă prevederilor legale ale art.19 din Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.

A fost menţinută măsura obligării de a nu părăsi localitatea dispusă faţă de această inculpată prin încheierea de şedinţă din 23.09.2011 a Tribunalului Galaţi până la rămânerea definitivă a sentinţei; în temeiul disp. art.71 C.p. a fost aplicată ambilor inculpaţi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art.64 al.1 lit.a teza aIIa şi lit.b C.p.

În baza art.17 al.1 din Legea 143/2000 s-a dispus confiscarea cantităţii de 57,60 gr. cocaină provenind de la inculpat, cantitate depusă la Camera de corpuri delicte a I.G.P.R.

În baza art.17 al.2 din Legea 143/2000 s-a dispus confiscarea de la inculpatul Corangă Ş.L. a sumei de 4.700 euro, iar de la inculpata Corangă N.D. a sumei de 1000 euro dobândită din valorificarea drogurilor.

Prin Decizia pen. 200/A/25.09.2012 Curtea de Apel Galaţi a admis apelul Parchetului, a desfiinţat în parte sentinţa pen. 259/2012 a Tribunalului Galaţi iar în baza disp. art.18 al.1 din Legea 143/2000 a dispus distrugerea drogurilor confiscate, cu păstrarea obligatorie de contraprobe; au fost, totodată, respinse ca nefondate apelurile celor doi inculpaţi.

Prin Decizia pen. 4076/11.12.2012 a I.C.C.J. a fost admis recursul inculpatei Corangă D.N., casată în parte decizia penală atacată (decizia 200/2012) precum şi sentinţa penală 259/2012 doar cu privire la modalitatea de executare a pedepsei rezultante aplicate inculpatei; astfel încât, în temeiul art.86 ind.1 C.p. s-a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei aliate inculpatei pe durata unui termen de încercare de 8 ani şi 6 luni.