Abuz de încredere

Sentinţă penală 11 din 09.01.2012


Prin sentinţa  penală  nr. 11/2012 pronunţată în dosar  nr. 3318/208/2011, instanţa a  dispus în baza art.  213 alin.1  C.p.  condamnarea inculpatului C.C.F., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere  la pedeapsa de :

- 2( doi) ani închisoare în regim de detenţie. 

În baza art. 71 Cod penal, pe perioada executării pedepsei interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, mai puţin dreptul de a alege.

 Obligă inculpatul la plata sumei de 29.820 euro despăgubiri civile faţă de partea civilă SC AUTORENT COSMOS SRL Caransebeş.

În baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Deliberând asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş din data de 19 august 2011, înregistrat la această instanţă sub nr. 3318/208 din data de 29 august 2011, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.C.F., pentru săv.infr. prev.de art.213 al.1 Cod penal.

În actul de sesizare a instanţei, s-a reţinut următoarea stare de fapt:

La data de 01.01.2010, S.C. Autorent Cosmos S.R.L. din Caransebeş reprezentată de partea vătămată administrator P.C., a subînchiriat de la S.C. Michelini Prest S.R.L. din Caransebeş reprezentată de administrator P.M., mai multe autoturisme printre care şi autoutilitara marca Fiat Ducato de culoare albă, cu numărul de înmatriculare _______, serie şasiu ……., fiind întocmit Contractul de subînchiriere ….Ulterior, S.C. Autorent Cosmos S.R.L. reprezentată de P.C. a expus autoutilitara mai sus-menţionată în vederea închirierii.

Astfel, la data de 15.03.2010 învinuitul C.C.F. s-a prezentat la sediul S.C. Autorent Cosmos S.R.L. unde a luat legătura cu partea vătămată P.C., a prezentat cartea de identitate şi permisul de conducere în original, şi a solicitat închirierea unei autoutilitare marca Fiat Ducato. După ce partea vătămată a constatat că învinuitul îndeplineşte condiţiile în vederea închirierii autovehiculului solicitat, a încheiat cu acesta contractul de închiriere în sistem “rent a car” nr. ……, a autoturismului marca Fiat Ducato, cu numărul de înmatriculare …., serie şasiu …., pentru o perioadă de 7 zile. Partea vătămată a predat învinuitului autoutilitara menţionată în stare de funcţionare, pe bază de proces-verbal, precum şi următoarele documente: cartea de identitate a vehiculului în original, certificatul de înmatriculare în original, asigurarea autoutilitarei şi contractul de închiriere nr. …. în original.

După ce învinuitul C.C.F. a intrat în posesia autoutilitarei, în data de 16.03.2010 a contactat telefonic pe partea vătămată P.C. şi i-a solicitat o împuternicire în vederea deplasării cu autoutilitara în afara graniţelor ţării, motivând că în perioada în care a închiriat autoutilitara, urmează să se deplaseze în Germania, respectiv Italia. Întrucât partea vătămată a fost de acord cu această solicitare, a fost întocmită Împuternicirea nr….., prin care societatea de la care a fost achiziţionată autoutilitara în sistem leasing respectiv S.C. Romstal Leasing IFN S.A. l-a împuternicit pe învinuitul C.C.F. să se deplaseze cu autoutilitara în afara graniţelor României, în Europa. Din declaraţia părţii vătămate rezultă faptul că această împuternicire a fost înaintată învinuitului printr-un fax (al cărui număr partea vătămată menţionează că nu l-a reţinut) în mun. Timişoara la solicitarea acestuia din urmă, motivând că nu are timp şi nu se poate deplasa personal pentru a intra în posesia acestei împuterniciri.

În momentul în care au expirat cele 7 zile ale contractului, respectiv în data de 22.03.2010, învinuitul C.C.F. nu s-a prezentat la sediul S.C. Autorent Cosmos S.R.L. în vederea restituirii autoutilitarei, însă a contactat-o din nou telefonic pe partea vătămată P.C. , ocazie cu care i-a solicitat să îi mai prelungească perioada de închiriere a autoutilitarei până în data de 01.04.2010, motivând că se află în Germania. Partea vătămată a fost de acord cu prelungirea contractului până în data de 01.04.2010, precizând că învinuitul i-a trimis suma de 300 de euro pentru perioada de prelungire a contractului.

Întrucât după data de 01.04.2010 învinuitul nu s-a prezentat la sediul S.C. Autorent Cosmos S.R.L. în vederea restituirii autoutilitarei şi nici nu l-a mai contactat în vreun fel pe P.C. , acesta din urmă a depus plângere la Poliţia municipiului Caransebeş prin care a solicitat efectuarea de cercetări faţă de învinuitul C.C.F. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz de încredere.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că învinuitul nu a mai fost văzut la domiciliu sau pe raza localităţii Bocşa de la începutul lunii aprilie 2010, fiind plecat din ţară, posibil în Germania. În aceste condiţii s-a procedat la punerea în urmărire a autoutilitarei marca Fiat Ducato de culoare albă, cu numărul de înmatriculare … serie şasiu ….

În continuare s-a procedat la efectuarea unei recunoaşteri după fotografie ocazie cu care, dintr-un număr de 4 fotografii expuse, printre care şi fotografia învinuitului C.C.F., partea vătămată P.C. a recunoscut şi indicat fără nici un fel de ezitări fotografia învinuitului, precizând că aceasta este persoana cu care a încheiat contractul de închiriere.

De asemenea, pentru stabilirea autenticităţii semnăturii din Contractul de închiriere nr. … şi din Procesul-verbal de predare-primire al autoutilitarei, rubrica locatar (client) întocmite între S.C. Autorent Cosmos S.R.L. prin administrator P.C. şi învinuitul C.C.F., s-a procedat la efectuarea unei Constatări tehnico-ştiinţifice, din Raportul de Constatare tehnico-ştiinţifică nr. … al I.P.J. Caraş-Severin Serviciul Criminalistic, s-a stabilit faptul că semnăturile depuse la rubrica “locatar (client)” pe Contractul de închiriere nr. 65/15.03.2010, respectiv la rubrica “locatar (client)” pe Procesul-Verbal de predare-primire al autoutilitarei au fost executate de către învinuitul C.C.F.

Prin rezoluţia din data de 23.09.2010 s-a început urmărirea penală faţă de numitul C.C.F.  pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prev. de art. 213 alin. (1) C. pen.

 Prezentarea materialului de urmărire penală nu a fost posibilă din cauză că învinuitul nu s-a prezentat la chemarea organului de urmărire penală fiind dispărut, în urma verificărilor efectuate la instituţiile abilitate din ţară stabilindu-se că învinuitul nu este arestat, nu figurează reţinut în vederea cercetărilor, nu este internat într-o unitate spitalicească, nu este încorporat sau mobilizat, nu şi-a schimbat domiciliul şi nu figurează ca fiind decedat.

 Pe parcursul efectuării cercetărilor, în repetate rânduri au fost efectuate mai multe investigaţii, verificări, proceduri de citare la locul de domiciliu,  localitatea în care a fost săvârşită fapta, respectiv Caransebeş, prin afişarea citaţiei la Primărie, cât şi la Primăria pe a cărei rază îşi are domiciliul învinuitul, rezultatul fiind negativ.

 De asemenea, s-a procedat şi la trimiterea unei solicitări către Biroul Naţional Interpol pentru a se comunica dacă învinUITUL C.C.F. este arestat sau în executarea vreunei pedepse în Germania şi dacă i se cunoaşte vreo adresă de domiciliu sau reşedinţă în această ţară. Prin adresa nr. … s-a precizat că învinuitul nu figurează arestat  sau cu domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul Germaniei.

Referitor la persoana învinuitului, din fişa de cazier judiciar rezultă că acesta a fost scos de sub urmărire penală prin ordonanţa 986/P/02.06.2010 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa şi i-a fost aplicată o sancţiune administrativă de 500 lei pentru art. 86 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002.

Starea de fapt descrisă a fost reţinută pe baza următoarelor mijloace de probă: plângere penală (fila 6 dosar urmărire penală); declaraţiile părţii civile (filele 8-12 dosar urmărire penală); declaraţiile martorilor (filele 51-52 dosar urmărire penală); raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 178053 din 18.05.2011 (filele 40-44 dosar urmărire penală); proces-verbal de recunoaştere după fotografie (filele 45-46 dosar urmărire penală); planşă foto privind aspectele fixate la data de 24.08.2010 cu ocazia recunoaşterii după fotografie (filele 48-50 dosar urmărire penală).

Pe parcursul cercetării judecătoreşti au fost administrate următoarele mijloace de probă: 

Deşi legal citat inculpatul nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

La  data de 15.03.2010 inculpatul C.C.F. s-a prezentat la sediul S.C. Autorent Cosmos S.R.L. unde a luat legătura cu  reprezentantul societăţii, numitul  P.C., căruia i-a prezentat cartea de identitate şi permisul de conducere în original, şi a solicitat închirierea unei autoutilitare marca Fiat Ducato. După ce  reprezentantul părţii vătămate  a constatat că î inculpatul  îndeplineşte condiţiile în vederea închirierii autovehiculului solicitat, a încheiat cu acesta contractul de închiriere în sistem “rent a car” nr. …, a autoturismului marca Fiat Ducato, cu numărul de înmatriculare … serie şasiu …, pentru o perioadă de 7 zile.  Acesta a predat inculpatului  autoutilitara menţionată în stare de funcţionare, pe bază de proces-verbal, precum şi următoarele documente: cartea de identitate a vehiculului în original, certificatul de înmatriculare în original, asigurarea autoutilitarei şi contractul de închiriere nr…. în original.

Ulterior după ce inculpatul  C.C.F. a intrat în posesia autoutilitarei, în data de 16.03.2010 a contactat telefonic pe reprezentantul parţii vătămate P.C.  căruia  i-a solicitat o împuternicire în vederea deplasării cu autoutilitara în afara graniţelor ţării, motivând că în perioada în care a închiriat autoutilitara, urmează să se deplaseze în Germania, respectiv Italia. Întrucât  acesta  a fost de acord cu această solicitare, a fost întocmită Împuternicirea nr. …, prin care societatea de la care a fost achiziţionată autoutilitara în sistem leasing respectiv S.C. Romstal Leasing IFN S.A. l-a împuternicit pe învinuitul C.C.F. să se deplaseze cu autoutilitara în afara graniţelor României, în Europa.

Această împuternicire a fost înaintată  inculpatului printr-un  fax, iar în momentul în care au expirat cele 7 zile ale contractului, respectiv în data de 22.03.2010, inculpatul C.C.F. nu s-a prezentat la sediul S.C. Autorent Cosmos S.R.L. în vederea restituirii autoutilitarei, însă a contactat  din nou telefonic pe reprezentantul partea vătămate P.C. solicitâdu-i să îi mai prelungească perioada de închiriere a autoutilitarei până în data de 01.04.2010, motivând că se află în Germania.  Acesta  a fost de acord cu prelungirea contractului până în data de 01.04.2010 .

În drept fapta inculpatului C.C.F. îndeplineşte elementele constitutive ale  infracţiunii de abuz de încredere alin.1 faptă prev. şi ped. de art.213 C.p.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii constă în refuzul de restituire a autoturismului marca Fiat Ducato, cu numărul de înmatriculare …, serie şasiu … ca urmare a expirării  perioadei de închiriere, urmarea imediată a faptei constând în  pugaba  produsă părţii  vătămate-parte civilă , iar legătura de cauzalitate dintre faptă şi  urmare  este dovedită prin probatoriul administrat în cauză.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu forma de vinovăţie prevăzută de art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen. - intenţie directă, acesta având reprezentarea faptei sale şi a consecinţelor acesteia, prevăzând rezultatul socialmente periculos,  şi  a urmărit  producerea  lui.

Vinovăţia inculpatului  rezultă din probatoriul administrat în cauză.

Constatând că infracţiunea de abuz de încredere  faptă prev. şi ped. de art.213 alin.1 C.p. există, că a fost săvârşită de inculpat cu vinovăţia specifică, în baza art. 345 alin. 1 şi 2 Cod proc. pen., instanţa va dispune condamnarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii care face obiectul judecăţii.

La aplicarea pedepsei instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal respectiv: dispoziţiile părţii generale a Codului penal (condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsa fixate  , gradul de pericol social al faptei săvârşite, modul de săvârşire, circumstanţele personale ale inculpatului.

 Astfel, instanţa reţine că inculpatul a săvârşit o fapta cu un grad de pericol social concret  ridicat relevat de faptul că prejudiciul cauzat părţii vătămate – parte civilă  este în cuantum mare, iar modalitatea de săvârşire a faptei indică de folosirea repetată de mijloace frauduloase şi profitând de încrederea pe care a acordat-o reprezentantul părţii civile.

Faţă de aceste considerente,  , instanţa va aplica inculpatului o pedeapsă de 2 (doi) ani cu închisoare în regim de detenţie  apreciind că astfel pot fi îndeplinite scopul represiv, dar şi cel de prevenţie specială, prevăzut de art. 52 Cod penal.

În baza art. 71 Cod penal, pe perioada executării pedepsei va interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b Cod penal, mai puţin dreptul de a alege.

Cu privire la latura civila, instanta constata ca sunt indeplinite conditiile prev. de art. 998, 999 C.Civ.: fapta ilicita- infractiunea de  abuz de încredere , prejudiciul – rezultatul negativ suferit de partea civila ca urmare a incalcarii drepturilor patrimoniale ocrotite prin legea penala, cert (cuantumul a fost stabilit in functie de valoarea ce rezulta  înscrisurile depuse , cu respectarea principiului disponibilitatii ce caracterizeaza actiunea civila- partea civilă a solicitat acoperirea unui prejudiciu  mai mare  si nereparat inca, legatura de cauzalitate directa dintre fapta ilicită si prejudiciul produs, vinovatia sub forma intentiei indirecte.

În consecinţă instanţa instanţa în baza art.346 C.pr.pen.va  obligă inculpatul la plata sumei de 29.820 euro despăgubiri civile faţă de partea civilă SC AUTORENT COSMOS SRL Caransebeş.

Pentru culpa infracţională şi implicit culpa procesuală în baza art. 191 alin. 1 Cod proc. pen., va  obliga pe inculpat la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

.

Domenii speta