Comisie rogatorie

Decizie - din 06.09.2012


Prin serviciul registratură al instanţei, la data de 28.08.2012, a fost depus raportul de expertiză specialitatea topografie, un exemplar al raportului fiind înaintat spre observare reprezentantei pârâtei.

Conform art. 169 C.pr.civ., administrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată dacă legea nu dispune altfel,  iar conform art. 4 al aceluiaşi articol, când administrarea dovezilor urmează să se facă în altă localitatea ea se va îndeplini  prin delegaţie de către o instanţă de acelaşi grad.

Dovada ce s-a solicitat a fi administrată.

Prin serviciul registratură al instanţei, la data de 28.08.2012, a fost depus raportul de expertiză specialitatea topografie, raport ce urmează a fi înaintat  Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.

Astfel, cererea  formulată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti  a fost îndeplinită.

Constată îndeplinită  comisia rogatorie .

Dispune închiderea dosarului.

Emiterea unei adrese către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti ( pentru dosarul 28137/299/2011) însoţită de  raportul de expertiză specialitatea topografie

Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Septembrie 2010 la sediul

Domenii speta