Art. 87 alin. 5 din oug 195/2002

Sentinţă penală 73 din 12.02.2009


R O M Â N I ACod operator 3924

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

Dosar nr. … art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002

Sentinţa penală nr. 73

Şedinţa publică din 12 februarie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE  -  …

GREFIER  -  …

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror …, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.

Pe rol judecarea procesului penal privind pe inculpatul …,  domiciliat în …, trimis în judecată prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. 1505/P/2008, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns martorul … , lipsă fiind inculpatul …, pentru acesta prezentându-se din oficiu de avocat ...

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, este ascultat sub prestare de jurământ martorul prezent, declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosar, după care, constatând că nu mai sunt alte probe de administrat şi cereri de formulat, instanţa, în temeiul art. 339 Cod de procedură penală, declară cercetarea judecătorească terminată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public expune starea de fapt şi arată că fapta inculpatului care a condus pe drumurile publice un autovehicul, de a se sustrage de la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din OUG 195/2002, starea de fapt fiind dovedită de cu declaraţiile martorilor audiaţi în cursul cercetării judecătoreşti şi solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii şi obligarea la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Solicită de asemenea să fie înlăturate ca irelevante apărările formulate de inculpat în sensul că nu a consumat alcool înainte de incident şi că se grăbea să ajungă cu ciupercile pe care le avea în autovehicul la centrul de colectare, deoarece şi înainte şi după coliziunea cu celălalt autoturism, inculpatul a consumat băuturi alcoolice, susţinerile sale nefiind susţinute de nici un mijloc de probă.

Pe de altă parte, arată că nici nu are relevanţă dacă inculpatul ar fi consumat sau nu băuturi alcoolice înainte să se urce la volan, atâta timp cât legea incriminează tocmai refuzul de a se supune la recoltarea probelor biologice tocmai în vederea de a se stabili dacă acesta a consumat sau nu băuturi alcoolice.

Avocat …, pentru inculpat, solicită reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 74 Cod penal, constând în aceea că a avut un comportament sincer recunoscând în totalitate fapta şi nu este cunoscut cu antecedente penale urmând ca pedeapsa ce îi va fi aplicată să fie orientată sub minimul special prevăzut de lege şi chiar sub acest minim, iar executarea acesteia să fie suspendată condiţionat în baza art. 81 Cod penal.

J U D E C Ă T O R I A

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg-Cărbuneşti nr. 1505/P/2008 din data de 02.10.2008, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului …, fiul lui …, născut la data de 07.07.1077, în localitatea Ţicleni, judeţul Gorj, cetăţean român, studii 8 + 3 clase, mecanic pompe la PERATOLI DRYLING SRL Italia, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat …, CNP – …, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002.

S-a reţinut în esenţă ca stare de fapt în actul de sesizare a instanţei că în seara zilei de 19.05.2008, învinuitul … în timp ce conducea autoutilitara marca FIAT DUCATO înmatriculată în Italia, a acroşat autoturismul OPEL VECTRA înmatriculat sub nr. GJ-92-ALC, aparţinând numitului …, motiv pentru care a fost testat de lucrătorii de poliţie cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0, 97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest context, lucrătorii de poliţie i-au solicitat în mod expres învinuitului să îi însoţească la Spitalul Tg-Cărbuneşti în vederea recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat vehement.

Starea de fapt reţinută de procuror a fost probată cu declaraţiile învinuitului, declaraţii de martori, proces verbal de constatare a infracţiunii, rezultatul testării alcooltest, proces-verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a fost ascultat în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu, avocat …, cu respectarea garanţiilor prevăzute de art. 70 Cod de procedură penală, ocazie cu care a recunoscut că în ziua respectivă a consumat băuturi alcoolice numai până în jurul orelor 14, după care s-a odihnit până la ora 21,00, arătând totodată că a refuzat să meargă la spital în vederea recoltării de probe biologice, întrucât în autoutilitară avea ciuperci pe care trebuia să le ducă la un centru de colectare din localitatea Peşteana şi orice întârziere ar fi dus la deteriorarea acestora.

A mai susţinut de asemenea că din localitatea Ţicleni şi până în localitatea Peşteana, autoutilitara a fost condusă de vărul său ...

Pe lângă declaraţia inculpatului, în cauză a fost administrată şi proba testimonială, fiind audiaţi martorii …, propuşi de către procuror şi … propus de către inculpat în apărare.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, respectiv recunoaşterea inculpatului coroborată cu declaraţiile martorilor şi întreg materialul probator strâns în cursul urmăririi penale, instanţa reţine următoarea stare de fapt:

În seara zilei de 19.05.2008, inculpatul …, s-a urcat la volanul unei autoutilitare marca FIAT DUCATO, înmatriculată în Italia şi a plecat din localitatea Ţicleni spre localitatea Peşteana, judeţul Gorj, însoţit de martora …, deşi în cursul zilei consumase băuturi alcoolice.

După ce a parcurs aproximativ 3 km, inculpatul s-a oprit în faţa barului SC OCTAVIUS SRL din cartierul Răşina al oraşului Ţicleni pentru a face cumpărături, iar la plecare a accelerat puternic autoutilitara şi după ce a parcurs o distanţă scurtă din drumul public, a intrat în coliziune cu autoturismul marca OPEL VECTRA, înmatriculat sub nr. Gj-92-ALC, aparţinând numitului … şi care se afla parcat pe marginea drumului lângă un podeţ.

Fiind sesizate de către numitul …, organele de poliţie s-au deplasat la faţa locului şi l-au testat pe inculpat cu aparatul alcooltest, rezultând o alcoolemie de 0, 97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiţii, agenţii de circulaţie i-au solicitat inculpatului în mod expres să îi însoţească la Spitalul Tg-Cărbuneşti în vederea recoltării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, însă acesta a refuzat vehement.

Starea de fapt reţinută de instanţă este confirmată pe deplin de declaraţiile martorilor …, audiaţi nemijlocit în cursul cercetării judecătoreşti, care au relatat că au fost de faţă când inculpatul a refuzat să meargă la spital în vederea recoltării de probe biologice şi care se coroborează cu recunoaşterea inculpatului.

Apărarea inculpatului în sensul că în momentul în care a avut loc accidentul nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, este lipsită de relevanţă, întrucât legea incriminează refuzul unui conducător auto de a se supune recoltării de probe biologice tocmai pentru a se stabili cu certitudine dacă acesta a consumat sau nu băuturi alcoolice înainte de a se urca la volanul autovehiculului.

Nici apărarea formulată de inculpat în sensul că a refuzat să meargă la spital întrucât în autoutilitară avea ciuperci care trebuiau duse de urgenţă la un centru de colectare din localitatea Peşteana, fiind nevoit să-şi continue drumul cu autoutilitara condusă de vărul său … nu poate fi reţinută de instanţă, declaraţia inculpatului şi a martorei … în acest sens fiind combătute chiar de martorul … care a declarat că nu a fost împreună cu inculpatul în seara respectivă, iar ulterior acesta l-a contactat telefonic şi i-a sugerat să susţină în faţa instanţei cele declarate de el.

Faţă de starea de fapt reţinută, instanţa constată că fapta inculpatului …, care după ce a fost implicat într-un accident rutier a refuzat să se supună la recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, întruneşte atât sub aspectul laturii obiective, cât şi sub aspectul laturii subiective, inculpatul având în permanenţă reprezentarea faptelor sale, elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 87 alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2002, faptă pentru care urmează să fie condamnat.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere gradul de pericol social concret relativ ridicat al faptei, împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, inculpatul producând un accident rutier în timp ce conducea un o autoutilitara aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, limitele de pedeapsă prevăzute de lege, precum şi persoana făptuitorului, care este cunoscut cu antecedente penale şi a avut o atitudine oscilantă, încercând să denatureze adevărul în faţa instanţei şi a încercat să influenţeze declaraţiile unor martori, situaţie în care apreciază că o pedeapsă privativă de libertatea în limita minimă prevăzută delege ar fi în măsură să ducă la reeducarea sa.

Referitor la cererea apărătorului inculpatului de a se reţine în sarcina acestuia circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 Cod penal, instanţa apreciază că reţinerea unor astfel de circumstanţe nu se justifică, având în vedere pericolul social al faptei dar şi atitudinea de care a dat dovadă inculpatul în faza cercetării judecătoreşti, acesta încercând pe diferite căi să scape de răspunderea penală.

În baza art. 71 alin. 2 Cod penal, ca pedeapsă accesorie se vor interzice inculpatului drepturile civile prevăzute de art. 64 literele a teza a II-a şi b Cod penal, pe durata executării pedepsei principale.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată că scopul educativ preventiv al acesteia poate fi atins şi fără executarea în regim de detenţie, inculpatul realizând pericolul faptei sale şi văzând că sunt îndeplinite şi condiţiile cerute de art. 81 Cod penal, va suspenda condiţionat executarea pedepsei cu închisoarea pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal şi compus din durata pedepsei la care se va adăuga un termen de doi ani.

În baza art. 359 Cod de procedură penală se va atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

Dată fiind suspendarea condiţionată a executării pedepsei privative de libertate aplicată inculpatului, instanţa, potrivit art. 71 alin. 5 Cod penal, va dispune şi suspendarea executării pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

Văzând şi dispoziţiile art. 191 Cod de procedură penală.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 87 alin.5 din O.U.G. nr. 195/2002  condamnă inculpatul  …, fiul lui ..., născut la data de 07.07.1977, în localitatea Ţicleni, judeţul Gorj, cetăţean român, studii  8 + 3 clase, mecanic pompe la PERATOLI DRYLING SRL Italia, necăsătorit, stagiul militar satisfăcut, domiciliat în oraş Ţicleni, strada Petroliştilor, nr. 376, judeţul Gorj, CNP – …., la :

- 2 (doi) ani închisoare.

In baza art.71 alin.2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor  civile  prevăzute de art. 64  litera a Teza a -II –a şi b Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei principale.

În baza art. 81 Cod penal, suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o perioadă de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.

În baza art. 359 Cod de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra  dispoziţiilor art. 83 Cod penal, a căror nerespectare are ca urmare revocarea  suspendării.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, suspendă executarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În baza art. 191 Cod de procedură penală, obligă inculpatul la plata a 500  lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu avocatului din oficiu ce va fi suportată în avans din fondurile Ministerului  Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi de la comunicare pentru inculpat.

 Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.02.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

 

RED SD/THRED SD./

2 EX/25.02.2009

D.S. 25 februarie 2009