Acţiune de tăgadă a paternităţii; recunoaşterea paternităţii prin hotărâre judecătorească

Sentinţă civilă 1675 din 18.10.2012


Prin actiunea civila înregistrata sub nr.2244/329/2012, la data de 31 august 2012, reclamantul  T. N. a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtii G. L., S. E. si G. N. B. prin reprezentantul sau legal S. E., sa se constate ca nu pârâtul G. L. este tatal minorei G. N. B. ci el reclamantul este tatal biologic al minorei, sa se dispuna radierea numelui si prenumelui acestuia de la rubrica „tatal” din certificatul de nastere al minorei, instanta sa încuviinteze ca minora sa poarte numele sau, respectiv T. N. B.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca în anul 2006 a întretinut relatii intime cu pârâta S. E. iar în urma acestor relatii s-a nascut la data de 8 martie 2007 minora G. N. B.

La momentul nasterii minorei pârâta traia în concubinaj cu G. L., concubinaj ce dura de peste 20 de ani, ei având împreuna doi copii, G. V. si G. V.

În aceste conditii G. L. a crezut ca este tatal biologic al minorei drept pentru care a recunoscut copilul, recunoasterea sa nefiind conforma cu realitatea.

În drept si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art.429 alin.5 si art.432 Cod civil.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar copie certificata certificatul de nastere minor si a solicitat chemarea pârâtilor G. L. si S. E. la interogatoriu.

La termenul de judecata din 4 octombrie 2012 instanta a pus în discutie disp.art.438 alin.1 Noul Cod civil conform carora este obligata sa se pronunte si asupra exercitarii autoritatii parintesti precum si asupra obligatiei parintilor de a-l întretine pe copil.

La acelasi termen, reclamantul, în vârsta de 71 ani, a aratat ca s-a înteles cu pârâta S. E. ca el sa aiba grija de minora si ca aceasta de circa doua saptamâni se afla în întretinerea si îngrijirea sa, el fiind ajutat de mama si nepoatele sale cât si de concubina. A aratat ca pârâta S. E. nu este încadrata în munca si în prezent se afla în relatii de concubinaj cu un alt barbat pe nume U. I.

La interogatoriul luat din oficiu pârâtului G. L. acesta a recunoscut ca fiind reale sustinerile reclamantului din actiunea de fata. A aratat ca a trait în concubinaj cu pârâta S. E. si a aflat ca minora G. N. B. este fiica reclamantului abia anul trecut de la pârâta în momentul despartirii de aceasta cât si de la cetatenii din sat.

În cauza, la solicitarea instantei s-a efectuat de catre Colectivul de sprijin pentru autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul Primariei comunei P. o ancheta psihosociala care atesta faptul ca reclamantul este pensionar de stat cu o pensie  lunara de 550 lei, fiind vaduv din anul 2009. Minora N. B. locuieste în domiciliul reclamantului fiind prescolar la Gradinita cu program normal . Reclamantul detine o casa de locuit alcatuita din 6 camere, bucatarie, garaj si anexe gospodaresti, casa fiind frumos mobilara si curat îngrijita. Pe lânga alte bunuri mobile mentionate în ancheta reclamantul mai are în proprietate si suprafata de 15 ha teren arabil, concluzionându-se ca reclamantul are conditii materiale necesare pentru cresterea, îngrijirea si educarea minorei.

Astazi, în sedinta publica, la interogatoriul luai din oficiu pârâta a recunoscut ca reclamantul este tatal minorei G. N. B. nascuta la data de 8 martie 2007 si a fost de acord cu admiterea actiunii, asa cum aceasta a fost formulata.

Coroborând sustinerile reclamantului cu raspunsurile la interogatoriu ale pârâtilor si vazând si constatarile anchetei psihosociale efectuate în cauza, instanta constata ca în anul 2006 reclamantul a întretinut relatii intime cu pârâta S. E. într-o perioada în care aceasta a fost despartita momentan de concubinul sau, pârâtul G. L. La data de 8 martie 2007 s-a nascut minora G. N. B., concubinul pârâtei recunoscând copilul desi nu era tatal biologic al acestuia.

Asa cum a declarat pârâtul el a aflat ca nu este tatal minorei abia anul trecut când s-a despartit de pârâta S. E.., aspect confirmat si de cetatenii din sat.

Fata de aceste probatorii, instanta gaseste actiunea întemeiata urmând ca în conformitate cu disp.art.429, 432, 438 alin.1, art.415, 450, 505 Noul Cod civil sa o admita astfel încât va constata ca pârâtul G. L. nu este tatal minorei G. N. B. nascuta la data de 8 martie 2007 si de asemenea va constata ca reclamantul T. N. este tatal minorei G. N. B. nascuta la data de 8 martie 2007.

Va încuviinta ca minora G. N. B. sa poarte numele reclamantului, respectiv „T”.

Va dispune radierea numelui si prenumelui pârâtului „G. L.” din certificatul de nastere a minorei de la rubrica „tatal” urmând ca la aceasta rubrica sa fie mentionat reclamantul, respectiv „T. N”.

Va încuviinta învoiala parintilor minorei, respectiv a reclamantului si pârâtei S. E. si va dispune ca autoritatea parinteasca privind pe minora  sa fie exercitata de catre ambii parinti.

Va lua act de declaratia reclamantului în sensul ca în prezent nu solicita obligarea pârâtei la plata unei pensii de întretinere pentru minora rezervându-si acest drept pentru o data ulterioara.

Se va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata.