Dezbatere succesorala, uzucapiune si partajsuccesoral

Hotărâre 1399 din 27.10.2008


R O M A N I A

JUDECATORIA ZARNESTI

JUDETUL BRASOV

DOSAR NR.1814/338/2007

SENTINTA CIVILA NR. 1399

Sedinta publica din 27.10.2008

PRESEDINTE – ELENA IOVA  - judecator

GREFIER  -  CAMELIA SERBAN

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila de fata, avand ca obiect „dezbatere succesorala, iesire din indiviziune” privind pe reclamantul J.I in contradictoriu cu paratii M.M., J.G., J.V., P.M., C.V, R.M., R.M. pentru care partile au pus concluzii in sedinta publica din 20.10.2008 consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta, pentru care pronuntarea s-a amanat pentru data de 27.10.2008.

La apelul nominal facut la pronuntare se constata lipsa partilor.

Procedura indeplinita.

Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos;

JUDECATORIA

Constata ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la aceasta judecatorie sub nr. de mai sus,asa cum a fost precizata ,reclamantul J.I in contradictoriu cu paratii M.M. , J.I , J.V, P.M.  , P.M, si P.I  ,C.V ,R.M si R.M au solicitat instantei sa constate  ca parata 1 este mostenitoare  in calitate de fiica a defunctului proprietarului tabular N.J ,de la B21 din CF 152 M. ,nr. top. 11418, 11419, 11420/2, 11421/1 ,decedat la data de 07.01.1971, sa constate ca paratii 4 sunt mostenitori  in calitate  de sotie supravietuitoare ,respectiv fii ai defunctului proprietar tabular P.G de la B 31  din CF 152 M. ,nr. top. 11418, 11419, 11420/2, 11421/1, sa constate ca parata 5 este mostenitoare in calitate  de sotie supravietuitoare a defunctului proprietar tabular C.I de la B 55 din CF 152 M. ,nr. top. 11418, 11419, 11420/2, 11421/1, sa constate ca reclamantul a dobandit  dreptul de proprietate prin uzucapiune si  jonctiunea posesiilor asupra unei suprafete din imobilul inscris CF 152 M. ,nr. top. 11418, 11419, 11420/2, 11421/1, sa dispuna  iesirea din indiviziune asupra imobilul inscris CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1,prin formarea de 2 loturi ,cu atribuirea de numere topografice noi si intabularea in CF a prezentei sentinte.

In motivarea cererii sale ,reclamantul a aratat ca este coproprietar asupra cotei de 24/120  din imobilul inscris CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1, dar foloseste o suprafata de aprox. 12000 mp inca din anul 1945 ,exercitand asupra acestuia o posesie publica, continua ,pasnica,netulburata si sub nume de proprietar.Anterior posesiei exercitate de catre reclamant ,acest imobil a fost folosit de catre parintii sai fiind delimitat prin semne de hotar de  proprietatile invecinate.

Parata 1 este mostenitoare  in calitate de fiica a defunctului proprietarului tabular N.J ,de la B21 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1 ,decedat la data de 07.01.1971,paratii 4 sunt mostenitori  in calitate  de sotie supravietuitoare ,respectiv fii ai defunctului proprietar tabular P.G de la B 31  din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1,iar parata 5 este mostenitoare in calitate  de sotie supravietuitoare a defunctului proprietar tabular C.I de la B 55 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1.

Paratii 1-4  nu folosesc si nu au folosit niciodata imobilul in litigiu ,au cunoscut posesia exercitata de catre reclamant asupra acestuia si nu au contestat in nici un fel acest lucru.

Paratii 5-7 folosesc o suprafata de teren fiecare ,bine delimitata de cea folosita de catre reclamant.

Actiunea a fost legal timbrata.

 In probatiune,reclamantul a anexat inscrisuri:extras cf pentru CF CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1,adeverinta nr. 70139/06.06.2007 eliberata de Primaria com. Moieciu din care rezulta decesul numitului Jinga Nicolae ,copii certificat de nastere-Jinga Maria ,certificat de casatorie Jinga Maria –Moja Gheorghe.

Prezenti in fata instantei in sedinta publica din data de 15.10.2007 ,paratii  M.M. , J.I , J.V ,C.V ,R.M si R.M au aratat ca sunt de acord cu actiunea reclamantului.

Analizand actele si lucrarile dosarului,instanta retine urmatoarele:

Din actele de de stare civila si din pozitia procesuala a paratilor prezenti in fata instantei  rezulta ca parata 1 este mostenitoare  in calitate de fiica a defunctului proprietarului tabular N.J ,de la B21 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1 ,decedat la data de 07.01.1971,paratii 4 sunt mostenitori  in calitate  de sotie supravietuitoare ,respectiv fii ai defunctului proprietar tabular P.G de la B 31  din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1, parata 5 este mostenitoare in calitate  de sotie supravietuitoare a defunctului proprietar tabular C.I de la B 55 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1.

Din depozitiile martorilor audiati,respectiv T.V si Z.M rezulta ca reclamantul este coproprietar asupra cotei de 24/120  din imobilul inscris CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1, si  foloseste in realitate o suprafata de teren –fanat situata in M.  inca din anul 1945 ,exercitand asupra acestuia o posesie publica, continua ,pasnica,netulburata si sub nume de proprietar.Anterior posesiei exercitate de catre reclamant ,acest imobil a fost folosit de catre parintii sai ,fiind delimitat prin semne de hotar de  proprietatile invecinate apartinand numitilor C.A,R.M,P.M ,B.E . Martorii au aratat ca paratii 1-4  nu folosesc si nu au folosit niciodata imobilul in litigiu ,au cunoscut posesia exercitata de catre reclamant asupra acestuia si nu au contestat in nici un fel acest lucru,iar paratii 5-7 folosesc o suprafata de teren fiecare ,bine delimitata de cea folosita de catre reclamant.

119. Cum posesia  petentului a inceput dinainte de anul 1947, este aplicabila uzucapiunea reglementata de art. 1890 C.civ. si nu cea reglementata de art. 28 din Decretul Lege 115/1938. In cazul uzucapiunii prevazuta de Codul civil actiunea se introduce impotriva proprietarului imobilului.Imobilul uzucapat a fost identificat prin Raportul de expertiza topografica judiciara intocmit de expert judiciar M.E,care a propus si dezmembrarea conform folosintei.

Fata de considerentele de fapt si de drept expuse,vazand si disp.art. 728 cod civil,instanta urmeaza a admite actiunea reclamantului asa cum a fost formulata si precizata.

Pentru aceste motive

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea civila formulata si precizata de reclamantul J.I ,dom. X impotriva paratilor :

1. M.M. ,dom. in X;

2. J.I ,dom. in X;

3. J.V,dom. in X;

4. P.M.  , P.M, ambii dom. in  com.Moieciu X si P.I  dom. in  com.X;

5. C.V ,dom. in com. X

6. R.M si

7. R.M ,ambii domiciliati in com. X

si  in consecinta :

Constata ca parata 1 este mostenitoare  in calitate de fiica a defunctului proprietarului tabular N.J ,de la B21 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1 ,decedat la data de 07.01.1971

Constata ca paratii 4 sunt mostenitori  in calitate  de sotie supravietuitoare ,respectiv fii ai defunctului proprietar tabular P.G de la B 31  din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1.

Constata ca parata 5 este mostenitoare in calitate  de sotie supravietuitoare a defunctului proprietar tabular C.I de la B 55 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1.

Constata ca reclamantul a dobandit  dreptul de proprietate prin uzucapiune si  jonctiunea posesiilor asupra suprafetei de 16.106,00 mp  din imobilul inscris CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1.

Dispune  comasarea nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1 din CF 152 M. ,nr. top. 11418,11419,11420/2,11421/1 intr-un nr. top  nou 11418  si dezmembrarea acestui nr. top. in doua loturi :respectiv 11418/1  teren de constructie ,gradina ,pasune si faneata in suprafata de 16106,00 mp ce se va intabula pe numele reclamantului  cu titlu de uzucapiune si partaj si respectiv 11418/2 teren de constructie ,gradina ,pasune si faneata in suprafata de 2876,80 mp ce se va intabula pe numele vechilor proprietari.

Dispune intabularea in CF a prezentei sentinte.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi,27.10.2008.

PRESEDINTE GREFIER

 ELENA IOVA CAMELIA SERBAN

Red.EI/08.12.2008

Dact.SC/11.12.2008

Ex.12

4