Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 448 din 15.04.2010


Dosar nr. 1654/828/2009

R O M Â N I A

JUDECATORIA TOPOLOVENI

SENTINTA CIVILA Nr. 448

Sedinta publica de la 15 Aprilie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: G. A., judecator

GREFIER : C. V.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe contestatorii D. I, D. M. si pe intimatul M. I., având ca obiect” contestatie la executare”.

La apelul nominal facut în sedinta publica, nu au raspuns partile.

Procedura de legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Constata ca dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc la data de 07.04.2010, când sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Topoloveni sub numar de dosar  1654/828/2009, contestatorii D.M si D. Ion au solicitat în contradictoriu cu intimatul M. I., admiterea contestatiei si anularea formelor de executare efectuate în Dosarul executional nr.184/E/2009 de Biroul Executorului Judecatoresc V. I., cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, contestatorii au arătat ca prin somatie la data de 23.11.2009, executorul judecatoresc le-a invederat ca au de indeplinit doua obligatii: -sa respecte lui M. I., proprietatea si posesia cu privire la terenul arabil in suprafata de 4082 mp teren arabil, situat in intravilanul comunei C. precum si sa ii achite suma de 4013 lei (din care 358,25 lei –lipsa de folosinta teren si 3655,60 lei cheltuieli de excutare ).

In ceea ce priveste prima obligatie instituita in sarcina lor, apreciaza ca nu pot fi debitori intrucat nu au stanjenit in nici un fel pe intimat sa exercite proprietatea terenului in discutie, nu au facut opozitie cu privire la libera folosinta a terenului de catre intimat, acesta fiind un  teren liber, neingradit.

Arata ca executarea este nelegala, intrucat au achitat voluntar despagubirile mentionate in dispozitivul titlului executoriu si pe cale de consecinta este lovit de nulitate si procesul verbal de cheltuieli intocmit de executor intrucat un asemenea act  se intocmeste la incheierea executarii silite atunci cand executorului ii sunt cunoscute toate cheltuielile.

Mai sustin ca executorul judecatoresc a efectuat acte materiale in dosarul de executare, fara a avea delegare din partea Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel P. intrucat contractul de executare silita s-a incheiat la data de 19.10.2009, iar delegarea s-a dispus in data de 20.10.2009, cand dosarul de incuviintare a executarii silite se afla deja pe rolul Judecatoriei, iar competent sa efectueze acte de executare silita privind imobilele situate in circumscriptia Judecatoriei Topoloveni este numai BEJ I. I., si prin urmare orice act de executare efectuat anterior delegarii executorului, este nul, inclusiv incheierea de incuviintare a executarii silite din data de 11.11.2009 data de Judecatoria Topoloveni in dosarul nr.1345/828/2009.

In drept: art. 274, 371-580 Cod proc. Civ., Legea nr.188/2000.

 Anexeaza: somatie 148/18.11.2009(f.4), proces verbal constatare cheltuieli din 18.11.2009(f.5), delegatie executor judecatoresc (f.6), factura 18/14.09.2009(f.7).

Intimatul depune intampinare prin care solicita respingerea contestatiei, cu cheltuieli de judecata.

Arata ca situatia prezentata de contestatori este nereala deoarece suprafata de teren pe care a solicitat punerea in posesie este ocupata de contestatori, care au amplasate aici imobile, desi s-a incheiat un proces verbal cu privire la punerea sa in posesie acestia ii ingradesc si in prezent prin violente si amenintari, exercitarea dreptului de proprietate.

Mai arata ca s-a consemnat in procesul-verbal de executare silita, faptul ca si-au indeplinit voluntar obligatia de plata in ceea ce priveste suma de 358,25 lei,  astfel ca executarea continua in raport de dispozitiile art.371, indice 7 al.1si al.2 Cpc cu privire la recuperarea cheltuielilor de executare silita pe care le-a avansat si pe care acestia sunt obligati sa le suporte.

Arata ca sustinerile contestatorilor sunt nefondate deoarece executarea silita imobiliara directa viza punerea sa in posesie conform titlului executoriu pentru a-si exercita nestingherit atributele de propietar,  executorul a perceput un onorariu pentru aceasta operatiune iar faptul ca le-a solicitat sa isi indeplineasca si obligatia de plata a fost un beneficiu acordat contestatorilor urmand sa nu mai deschida un alt dosar de executare cu privire recuperarea sumei pe care acestia au achitat-o voluntar.

Executorul a procedat la executare dupa ce Camera Executorilor l-a delegat, astfel ca cele invederate de contestatori arata reaua lor credinta si ca nu inteleg sa ii respecte dreptul de proprietate. 

In drept: art.404/2, 274, 115-118 Cod proc civ.

S-a atasat dosarul nr.1345/828/2009 al Judecatoriei Topoloveni, pentru a se verifica aspectele privind necompetenta teritoriala a executorului judecatoresc, invocate de catre contestatori .

Ca urmare a adresei instantei, BEJ V. I. a inaintat la dosar copii certificate dupa actele dosarului de executare nr. 148/2009 (f.39-50).

La ultimul termen de judecata contestatorii au invederat ca solicita admiterea contestatiei si anularea formelor de executare in dosarul 148/2009 ca fiind efectuate de un executor necompetent teritorial, iar in subsidiar admiterea contestatiei sub aspectul diminuarii cheltuielilor de executare în cota de ½ pentru executorul judecatoresc si a sumei de 1700 lei pentru avocat pana la suma de 200 lei.

De asemenea, referitor la cerere de suspendare a executarii silite, formulata in cauza au aratat ca nu mai insista in sustinerea acesteia, astfel ca instanta dand eficienta principiului disponibilitatii nu o va mai lua in discutie .

Instanta, analizand actele si lucrarile dosarului in contextul legislatiei in vigoare si al jurispudentei CEDO:

 I.  Pe cererea privind anularea formelor de executare in dosarul 148/E/2009 ca fiind efectuate de un executor judecatoresc necompetent teritorial, retine ca anularea actelor de executare nelegale se poate dispune conform art.399, alin.2 Cpc, daca se constata ,,nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricarui act de executare,, sens in care s-a procedat la verificarea actelor de executare facute de BEJ V. I. in Dosarul executional nr. 148/2009 (f.39-50) si a dosarului nr.1345/828/2009 ,atasat la prezenta cauza, observandu-se ca:

Prin Sentinta civila nr…./ ……. a Judecatoriei Topoloveni, definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr……/R/ din …… a Tribunalului A…. s-a statuat irevocabil ca intimatul M. I. este proprietarul terenului arabil in suprafata de 4082 mp situat in sat R.- N, com. C., jud A.iar contestatorii au un drept de superficie numai pentru terenul de sub constructiile identificate in schita anexa la raportul de expertiza tehnica intocmit in cauza, ce face parte integranta din hotararea instantei.

Invocand titlul executoriu anterior amintit, intimatul M. I.s-a adresat cu cerere in data de 19.10.2009 Biroului Executorului Judecatoresc V. I. care a format dosarul de executare nr.148/2009 si potrivit delegatiei nr.351/158B/20.10.2009, emisa de Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel P., a dobandit conform dispozitiilor art.7 din  Legea nr.188/2000 si 373 Cpc, competenta materiala si teritoriala sa efectueze acte de executare silita in Dosarul BEJ nr.148/2009, in circumscriptia Judecatoriei Topoloveni, de la data emiterii delegatiei, respectiv 20.10.2010, pana la data solutionarii dosarului de executare –(prin procesul verbal nr.92/53A/22.03.2010 al Camerei Executorilor (f.56) s-a procedat potrivit dispozitiilor art.54 din Legea nr.188/2000 si s-a indreptat eroarea materiala strecurata in cuprinsul delegatiei sub aspectul ca se consemnase eronat ca data a emiterii, 30.04.2009 în loc de 20.10.2010 cum era corect).

La data de 20.10.2009, Biroul Executorul Judecatoresc V.. I., a inaintat catre Judecatoria Topoloveni o cerere in vederea obtinerii incuviintarii executarii silite in toate formele prevazute de lege conform dispozitiilor art.371 indice 1, alin.3 Cpc, invocandu-se titlul executoriu Sentinta civila nr…./….. a Judecatoriei Topoloveni, definitiva si irevocabila prin Decizia Civila nr…../R/…. a Tribunalului A. -cererea fiind incuviintata prin incheierea din data de 11.11.2009 data de Judecatoria Topoloveni in dosarul nr.1345/828/2009, atasat la prezenta cauza.

Prin urmare fata de cele ce preced nu pot fi primite sustinerile contestatorilor cu privire la faptul ca Executorul Judecatoresc V. I. a efectuat acte materiale in dosarul de executare nr.148/2009, fara a avea delegare in ceea ce priveste competenta teritoriala din partea Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel P., si ca orice act efectuat anterior delegarii, inclusiv incheierea din data de 11.11.2009, data de Judecatoria Topoloveni in dosarul nr.1345/828/2009, este nul retinand ca era firesc ca executorul sa faca demersuri in vederea obtinerii delegarii sale sub aspect teritorial si material, abia dupa ce creditorul a depus la BEJ titlul executoriu si a formulat cerere de executare silita, asa cum dispune art.373 indice 1 alin.1 Cpc, observandu-se ca cererea creditorului este datata 19.10.2009, iar delegarea executorului incepe din data de 20.10.2009.

 In continuare, executorul judecatoresc a procedat conform art art.373 indice 1 alin.2 Cpc,  depunand la registratura instantei in data de 20.10.2009, cerere privind incuviintarea executarii silite potrivit titlului executoriu antetior amintit, pentru care s-a format dosarului nr.1345/828/2009 al Judecatoriei Topoloveni (depunandu-se inclusiv  delegatia nr.351/158B/20.10.2009)- cerere incuviintata prin incheiere din data de 11.11.2009, astfel ca se va respinge cererea contestatorilor privind anularea formelor de executare in dosarul 148/E/2009 ca fiind efectuate de un executor necompetent teritorial .

 II. Pe cererea formulate, in subsidiar, privind admiterea contestatiei sub aspectul diminuarii cheltuielilor de executare în cota de ½ pentru executorul judecatoresc si a sumei de 1700 lei pentru avocat pana la suma de 200lei se retine ca

1. In ceea ce priveste suma de 2000 lei datorata de contestatori cu titlu contravaloare onorariu executor judecatoresc, invederata prin procesul verbal de constatare cheltuieli din data de 18.11.2009(f.42), instanta constata ca acesta a fost stabilit cu respectarea prevederilor art.37/1 lit.a din Legea nr.188/2000 si Ordinul 2550/C/2008 al Ministrului Justitiei, potrivit cu care pentru serviciul prestat, executorul judecatoresc avea dreptul sa perceapa o suma care sa se incadreze intre limita minima de 60 lei si limita maxima de 2200 lei (anexa la ordin, pct.2, paragraful 4)  si ca fata de munca prestata (redactare diverse acte, transpunere titlu executoriu in teren, mediere intre parti sub aspectul constituirii conventionale a unei cai de acces provizorii in folosul debitorilor), acest onorariu perceput conform chitantei nr.309/20.10.2009-(f.45) este pe deplin justificat,  astfel ca se va respinge cererea privind diminuarea în cota de ½ a onorariului perceput de executorul judecatoresc.

2. In ceea ce priveste suma datorata de contestatori cu titlu contravaloare onorariul de avocat in faza de executare silita, instanta va reduce valoarea acestuia cu suma de 1000 lei, ramanand in sarcina contestatorilor sa achite cu acest titlu numai suma de 700 lei,  pentru considerentele de fapt si de drept ce urmeaza :

Potrivit art.274 alin.3 Cod proc.civila, instanta este indreptatita sa aprecieze in ce masura onorariul pentru aparatorul ales, platit de partea care castigat  procesul trebuie suportat de partea care a pierdut, fata de marimea pretentiilor si complexitatea cauzei, intrucat prin angajarea unui aparator nu trebuie sa se urmareasca impovararea partii cazute in pretentii, scopul exercitarii dreptului la aparare fiind acela de a valorifica pretentii alegate.

Sub acest aspect si Curtea Europeana a Drepturilor Omului s-a pronuntat în nenumarate cazuri asupra temeiurilor acordarii cheltuielilor de judecata astfel: în hotarârea din 22.02.2007 în Cauza Gavrileanu împotriva României (Lupas si altii împotriva României, 14 decembrie 2006) un reclamant nu poate obtine rambursarea costurilor si cheltuielilor decât în masura în care se stabileste realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului lor.

În hotarârea din 17 decembrie 2004 în cauza Cumpana si Mazare împotriva României Curtea reaminteste ca, în aplicarea art.41 din Conventie, aceasta acorda doar cheltuieli de judecata cu privire la care se stabileste ca au fost cu adevarat suportate, ca acestea au fost necesare si ca au o valoare rezonabila.

În hotarârea din 28 septembrie 2004 în cauza Sabou si Pîrcalab împotriva României, în ceea ce priveste cheltuielile pentru procedura în fata Curtii, aceasta trebuie sa stabileasca daca au fost cu adevarat suportate, ca acestea au fost necesare si ca au o valoare rezonabila (Nilsen si Jobnsen împotriva Norvegiei [GC] nr.23.118/93, paragraful 62, CEDO 1999-VIII).

Pornind de la caracterul rezonabil pe care Curtea Europeana îl invoca drept temei al acordarii cheltuielilor de judecata, instanta retine ca în ceea ce priveste raporturile juridice stabilite între avocat si client orice imixtiune din partea vreunui organ al statului este inadmisibila, insa in speta se apreciaza ca prin reducerea onorariului platit de creditor aparatorului sau ales, nu se incalca de catre instanta prevederile art.30 din Legea nr.51/1995 si nici cele ale Statutului profesiei de avocat, contractul de asistenta juridica producandu-si efectele pe deplin intre partile contractante, in lumina principiului continut de art.969 C.civ, obligatiile si intinderea acestora astfel cum au fost convenite intre parti raman neatinse, insa efectele acestui contract nu trebuie sa se repercuteze fata de contestatori –(terte persoane  fata de conventie) in totalitate, ci creditorul va obtine rambursarea sumei reprezentand onorariu aparator ales în masura în care se stabileste realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului acestuia.

Cum fundamentul acordarii cheltuielilor de judecata avansate de partea care a câstigat procesul în care sunt incluse si sumele de bani platite avocatului cu titlu de onorariu, îl reprezinta culpa procesuala, înseamna ca acel contract încheiat de partea care a câstigat procesul cu avocatul sau îsi va produce efectele si fata de partea care a pierdut procesul în baza uneia dintre principiile ce guverneaza repararea prejudiciului în materia raspunderii civile delictuale, anume principiul fundamental al raspunderii civile delictuale al repararii integrale. Partea care a pierdut procesul se vede obligata în temeiul vointei exprimate de persoanele ce au negociat onorariul de avocat, partea adversa si aparatorul sau, desi ea evident nu a participat nici personal nici prin reprezentant la încheierea contractului de asistenta juridica.

Dreptul de a pretinde despagubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o fapta ilicita (în cauza dreptul la restituirea cheltuielilor de judecata de catre partea care a pierdut procesul, fapta ilicita a acestuia constând în atitudinea sa de neexecutare la termen si în mod complet a obligatiei care îi incumba) este susceptibil ca orice drept subiectiv civil de exercitare abuziva.

În sistemul nostru de drept sanctiunea cu caracter general care intervine în cazul abuzului de drept consta în obligarea autorului abuzului la plata de despagubiri pentru prejudiciul de ordin patrimonial sau moral cauzat prin exercitarea abuziva a dreptului sau, potrivit regulilor din materia raspunderii civile delictuale.

Asadar, în functie de situatia concreta din speta, instanta are posibilitatea sa-l oblige pe cel care a pierdut procesul sa suporte numai o parte din suma ce reprezinta onorariul de avocat platit de partea care a câstigat procesul, apreciind ca aceasta din urma a savârsit un abuz de drept, deci o fapta ilicita si prejudiciabila care angajeaza raspunderea civila delictuala a partii care a câstigat procesul. Diferenta dintre onorariul convenit si suma pe care o va plati partea care a pierdut procesul ar reprezenta tocmai modalitatea prin care partea care a câstigat procesul va raspunde delictual pentru abuzul de drept pe care l-a comis.

Rezulta asadar ca pe temeiul raspunderii civile delictuale, cel care a câstigat procesul are dreptul de a obtine de la adversar sumele pe care le-a platit cu titlu de onorariu de avocat (fapta ilicita a fost savârsita de cel care a pierdut procesul în sensul ca datorita atitudinii sale a avut loc procesul respectiv) dar, tot pe temeiul raspunderii civile delictuale cel care a câstigat procesul nu ar putea obtine de la adversar decât o parte din sumele pe care le-a platit cu titlu de onorariu de avocat.  De data aceasta fapta ilicita a fost savârsita de catre cel care a câstigat procesul constând în exercitarea abuziva a dreptului de a obtine restituirea cheltuielilor de judecata.

In concret, se observa ca in faza executarii silite,  intimatul a platit cu titlu onorariu avocat suma de 1700 lei potrivit chitantelor emise de Cabinet Individual de Avocat, respectiv chitanta nr.5060254/20.10.2009 pentru suma de 200 lei (f.48), chitanta nr.5060267/26.11.2009 in suma de 1000 lei (f.47), chitanta nr.5060268/30.11.2009 (fila 47) in suma de 500 lei, cheltuieli constatate de BEJ  prin procesul verbal de constatare cheltuieli de executare din data de 18.11.2009-f.42), (indreptat prin  procesul verbal de indreptare eroare materiala din 07.12.2009-f.43) unde s-a retinut cu titlu onorariu avocat numai suma de 1500 lei.

Prin urmare, instanta apreciind ca partea poate reclama sa ii fie restituite sumele reprezentand cheltuieli de judecata pe care dovedeste ca le-a facut se va raporta la suma de 1700 lei dovedita ca achitata cu chitantele anterior enumerate si nu la suma de 1500 lei retinuta de BEJ.

Fara a contesta activitatea aparatorului ales al intimatului, instanta are in vedere faptul ca din actele dosarului de executare silita rezulta ca in respectiva  procedura, acesta nu a intocmit nici un fel de acte procesuale, doar a participat la singurul act de executare efectuat pentru punerea in posesie a creditorului, in data de 30.11.2009, cand a si semnat procesul verbal (f.30) si a acordat asistenta juridica partii in fata executorului judecatoresc, prin urmare onorariu perceput in suma de 1700 lei, este apreciat de instanta ca excesiv, astfel ca fata de munca depusa si de complexitatea cauzei (stiut fiind ca in faza executarii silite, executorul judecatoresc face actele procesuale si procedurale necesare), suportarea de catre contestatori a unui onorariu de 700 lei, este mai mult decat rezonabila.

Se observa si ca prin procesul verbal de constatare cheltuieli intocmit in data de 11.12.2009(f.44), BEJ a invederat debitorilor ca mai datoreaza si suma de 200 lei reprezentand onorariu avocat, insa nu s-a facut dovada ca respectiva suma a fost efectiv achitata de intimat si incasata de avocat, prin urmare, in lipsa unei chitante emisa de Cabinet Individual de  Avocat, instanta nu este in masura sa stabileste realitatea, necesitatea si caracterul rezonabil al cuantumului acestei sume si nu poate obliga pe contestatori la plata ei.

In ceea ce priveste celelalte cheltuieli de executare consemnate in procesele verbale de constatare cheltuieli intocmite de BEJ(-taxe de timbru, timbru judiciar, taxe OCPI, sume cu titlu de cheltuieli de transport), retinand ca nu s-au formulat obiectiuni de catre contestatori in ceea ce priveste cuantumul acestora, dând eficienta principiului disponibilitatii, nu le  va lua in discutie.

Fata de cele expuse anterior, avand in vedere dispozitiile legale pertinente invocate precum si jurisprudenta CEDO, in raport de care executarea oricarei hotarari pronuntate de orice instanta trebuie privita ca o parte integranta a procesului in sensul art.6. parag.1 din Conventie si ca dreptul de acces la instanta ar fi iluzoriu daca sistemul juridic intern al statului contractant ar permite ca o hotarare definitiva si irevocabila sa ramana fara efect in detrimentul uneia dintre parti, instata urmeaza sa admita in parte contestatia si sa anuleaze în parte actele de executare din dosarul de executare nr.148/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc V. I.pentru suma de 1000 lei reprezentând onorariu avocat platit de creditorul-intimat în faza de executare silita, celelalte acte de executare retinandu-se ca s-au desfasurat cu respectarea dispozitiilor legale pertinente, fara sa se aduca vreo vatamare intereselor legitime ale partilor.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata efectuate in prezenta procedura ( onorarii avocati) si reclamate de parti in temeiul art.274 Cpc, retinand ca s-au facut de catre contestatori cheltuieli in suma de 600 lei (f.59) –onorariu aparator ales iar de catre intimat in suma de 1000 lei (f.58) –onorariu aparator ales, avand in vedere ca cererea contestatorilor a fost admisa in parte, raportandu-se la prevederile art.276 C.proc.civ, instanta va face compensarea acestor cheltuieli si va obliga  contestatorii sa plateasca intimatului suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Admite în parte contestatia, formulata de contestatorii D. I., D. M., cu domiciliul în comuna C., sat R.N., judetul A. , în contradictoriu cu  intimatul M. I, cu domiciliul în comuna C., sat R. N., judetul A..

Anuleaza în parte actele de executare din dosarul de executare nr. 148/2009 al Biroului Executorului Judecatoresc V. I pentru suma de 1000 lei reprezentând onorariu avocat platit de creditor în faza de executare silita.

Obliga contestatorii sa plateasca intimatului suma de 600 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 15 Aprilie 2010

Presedinte,

G.A.

Grefier,

C.V.

Red. G.A

Dact.G.A

5 exp./13.05.2010.

C.V. 30 Aprilie 2010