Infractiuni

Sentinţă penală 274/2011 din 22.12.2011


Dosar nr. 1708/828/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢĂ PENALĂ Nr. 274/2011

Şedinţa publică din data de 22 Decembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : L.E. - judecător

GREFIER : I.S.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni fiind reprezentat prin

G.T.- procuror

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind pe inculpaţii P.C.C. şi C.M.,

trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 445/P/2009 al Parchetului de pe lângă

Judecătoria Topoloveni, pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. art.

208 alin. 1 şi art. 209 al. 1 lit. e) şi i)  Cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data

de 15.12.2011, iar susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de

şedinţă de la aceea dată , care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

INSTANŢA

Constată că prin rechizitoriul nr.445/P/2009 s-a dispus punerea în

mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul P.C.C pentru săvârşirea, la data de

07.05.2009, a infracţiunii de furt calificat, în modalitatea prev.şi ped.de art.208

alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.e) şi i) Cod penal.

De asemenea s-a dispus trimiterea în judecată în stare de arest preventiv

a inculpaţilor P.C.C pentru săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat, în

modalitatea prev.şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.e) şi i) Cod

penal şi de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.a), e), g) şi i) Cod penal în

condiţiile disp.art.33 lit.a) Cod penal şi C.M.pentru săvârşirea infracţiunii de furt

calificat, în modalitatea prev.şi ped.de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1

lit.a), e), g) şi i) Cod penal.

În esenţă, în conţinutul actului de sesizare s-a reţinut că, inculpatul P.C.C

în ziua de 07.05.2009, din loc public şi prin efracţie, a sustras şi şi-a însuşit

cantitatea de 450 litri motorină din rezervorul autocamionului IVECO cu nr. B-

82-YPE iar în noaptea de 04/05.07.2011, împreună şi cu alţi participanţi, în

aceeaşi modalitate şi în acelaşi loc, a sustras şi şi-a însuşit cantitatea de 300 litri

motorină, din rezervorul autotirului IVECO cu nr. PH-17-SLT, fapte ce

întrunesc elementele  constitutive a două infracţiuni distincte de furt calificat, în

modalitatea prev. şi ped. de art. 208 al. 1 Cod penal, art. 209 al. 1 lit. e) şi i) Cod

penal şi de art. 208 al. 1 Cod penal, art. 209 al. 1 lit. a), e), g) şi i) Cod penal, în

cond. disp. art. 33 lit.a) Cod penal.

De asemenea s-a reţinut şi faptul că inculpatul C.M.în noaptea de

04/05.07.2011, împreună şi cu alţi participanţi, din loc public şi prin efracţie, a

sustras şi şi-a însuşit cantitatea de 300 litri motorină din rezervorul autotirului

marca IVECO, cu nr. PH-17 SLT, parcat în loc public la km. 80 pe A1,faptă ce

întruneşte elementele constitutive ale infr. prev. şi ped. de art. 208 alin.1 Cod

penal, art. 209 alin.1 lit.a), e), g) şi i) Cod penal.

În termen legal, părţile vătămate s-au constituit părţi civile în procesul

penal.

Sub acest aspect, instanţa reţine faptul că la termenul de judecată din data

de 03.11.2011, instanţa a dispus, în vederea stabilirii cadrului procesual legal, în

raport de materialul probator administrat în cauza dedusă judecăţii conceptarea

în cauză, în calitate de părţi civile a S.C.V.T.Company S.R.L. prin administrator

S.M. şi a S.C.S.Cons S.R.L.

La termenul de judecată din data de 15.12.2011, înainte de începerea

cercetării judecătoreşti, inculpaţii au solicitat ca judecata să se facă în baza

probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit disp. art.320 ind.1

Cod procedură penală, învederând că recunosc săvârşirea faptelor aşa cum au

fost reţinute în actul de sesizare.

În acest context, instanţa reţinând aplicabilitatea în cauză a normelor

procedurale invocate, date fiind aspectele învederate de inculpaţi, a încuviinţat

cererea formulată, prezenta procedură judiciară derulându-se în conformitate cu

disp. art.320 ind.1 Cod procedură penală ce reglementează judecata în cazul

recunoaşterii vinovăţiei.

În cauză, au fost audiaţi inculpaţii, în conformitate cu disp. art.320 ind.1

alin.3 Cod proc. penală şi s-au ataşat la dosar fişele de cazier judiciar eliberate

de I.P.J. Argeş.

Examinând conţinutul materialului probator administrat în cauză,

respectiv: declaraţiile părţilor vătămate; declaraţii inculpaţilor; procesele verbale

de ridicare bunuri şi de cercetare la faţa locului; procesele verbale de depistare şi

urmărire ; planşele foto;procesele verbale de examinare criminalistică;proces

verbal de căutare; proces verbal de examinare autotir; proces verbal verificare

autoturism;act calcul prejudiciu; proces verbal verificare apeluri;declaraţii de

martori; proces verbal de depistare şi reţinere; constatări tehnico-ştiinţifice

dactiloscopice; raport de investigaţie şi de constatare; act calcul prejudiciu;

proces verbal de sigilare şi custodie instanţa reţine în fapt următoarele:

În seara zilei de 04.07.2011, în baza unei înţelegeri prealabile inculpaţii au

luat hotărârea de a se deplasa împreună în parcarea de la km. 80 de pe A1, în

scopul de a sustrage carburant din rezervoarele autovehiculelor parcate în zona

menţionată, cu autoturismul marca Dacia 1310 având numărul de înmatriculare

AG-10-UOJ, aflat în posesia inculpatului P.C.C.

În scopul îndeplinirii acestei rezoluţii infracţionale, inculpaţii au luat un

număr de 9 bidoane din plastic de la domiciliile lor cât şi un furtun iar

inculpatul C.M. a luat asupra sa şi un dispozitiv special confecţionat pentru

desfacerea prin efracţie a buşoanelor rezervoarelor de carburant, dispozitiv

cunoscut sub denumirea de „pontoarcă”.

Ulterior, inculpaţii s-au deplasat în parcarea de la km. 80 al autostrăzii A1

unde au observat un autotir marca IVECO ce era staţionat.

Inculpatul C.M. s-a deplasat spre autocamion, a forţat buşonul

rezervorului cu ajutorul dispozitivului mecanic special confecţionat şi a introdus

furtunul în interior iar inculpatul P.C.C a sustras motorină şi apoi a umplut în

totalitate 8 bidoane iar ultimul dintre acestea în proporţie de cca. 50 %, întrucât

rezervorul autocamionului s-a golit aproape complet.

Împreună, cei doi inculpaţi au transportat şi au ascuns în pădure

bidoanele şi furtunul iar inculpatul P.C.C s-a deplasat apoi în locul unde era

parcat autoturismul şi l-a condus până în zona unde erau bidoanele. Au încărcat

împreună bidoanele în autoturism iar în vederea evitării oricărei depistări,

inculpatul P.C.C a condus autoturismul cu luminile stinse iar pe traseu a

observat un filtru de poliţie motiv pentru care a accelerat şi a încercat să fugă.

Ulterior inculpatul P.C.C a pierdut controlul asupra autoturismului, a

pătruns într-un canal lateral şi a deteriorat autoturismul.

Pentru a evita depistarea, inculpaţii au ieşit din autoturism şi au fugit,

inculpatul C.M. fiind reţinut după o urmărire de peste 2 ore.

Inculpatul P.C.C a fugit de asemenea peste câmpurile cultivate cu

produse agricole, s-a ascuns într-un canal de irigaţii şi în dimineaţa următoare s-

a deplasat la domiciliul fratelui său P.F.şi apoi la familia P.M., unde a fost

ascuns până în seara zilei de 06.07.2011când a fost însă imobilizat şi reţinut de

organele de poliţie.

Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul C.M. a refuzat să dea

declaraţie în faţa organelor de poliţie (filele 35, 36 ale dosarului, vol.I), iar

ulterior a susţinut că a fost reţinut nelegal în timp ce efectua paza la o cultură

agricolă (fila 41, vol.I).De asemenea, audiat în cursul urmăririi penale,

inculpatul P.C.C, iniţial nu a dorit să dea declaraţie în faţa organelor de poliţie

(fila 59 a dosarului de urmărire penală, vol.I), ulterior inculpatul a revenit asupra

poziţiei adoptate şi a recunoscut săvârşirea faptei din data de 04/05.07.2011.

Aspectele relatate de inculpatul P.C.C se coroborează cu declaraţia părţii

civile, procesele verbale de cercetare la faţa locului, procesul verbal de

examinare criminalistică a autoturismului, procesul verbal de verificare apeluri,

declaraţiile martorilor O.I.S. şi I.V., constatările tehnico ştiinţifice

dactiloscopice şi probele biologice.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti, inculpaţii au recunoscut săvârşirea

faptei din data de 04/05.07.2011, solicitând ca judecata să aibă loc potrivit

disp.art.320 ind.1 alin.7 Cod proc.penală.

Coroborând materialul probator administrat în cauza dedusă judecăţii,

instanţa reţine săvârşirea faptelor de către inculpaţi potrivit situaţiei de fapt

anterior expuse.

În timpul efectuării urmăririi penale s-a constatat că inculpatul P.C.C în

seara zilei de 07.05.2009, în jurul orelor 21,00 s-a deplasat cu  autoturismul

marca Dacia 1300 având  numărul de înmatriculare AG-05-UHY pe A1,km 80

în autoturism având mai multe bidoane şi un furtun.

Din autotirul marca IVECO având numărul de înmatriculare B-82-YPE

după ce a desfăcut buşonul de la rezervor inculpatul a sustras motorină

moment în care a fost surprins de apariţia organelor de poliţie, a abandonat

bidoanele şi autoturismul părăsind locul faptei.

Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul P.C.C, iniţial nu a recunoscut

săvârşirea faptei însă, cu ocazia depistării şi reţinerii din data de 06.07.2011 a

revenit în totalitate şi a recunoscut săvârşirea faptei din data de 07.05.2009(filele

11,12,70 ale dosarului de urmărire penală, volumul 2).

Aspectele relatate de inculpatul P.C.C se coroborează cu declaraţia părţii

vătămate, cu declaraţiile martorilor P.N., B.C., P.A.-M., P.N., P.E., S.C.,

raportul de constatare tehnico ştiinţifică nr.341740/30.07.2009 întocmit de

Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţie

Române existent la filele 21-24 ale dosarului de urmărire penală, vol.II, cu

raportul de constatare tehnico ştiinţifică nr.341714/03.07.2009 întocmit de

Institutul de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţie

Române existent la filele 26-29 ale dosarului de urmărire penală, vol.II, planşele

fotografice de examinare criminalistică existente la filele 71-74 ale dosarului de

urmărire penală, vol.II.

Cu ocazia cercetării judecătoreşti, inculpatul P.C.C a recunoscut

săvârşirea faptei, precizând că este de acord cu achitarea prejudiciului, solicitând

ca judecata să aibă loc potrivit disp.art.320 ind.1 alin.7 din Codul de procedură

penală.

Coroborând materialul probator administrat în cauza dedusă judecăţii,

instanţa reţine săvârşirea faptei de către inculpat potrivit situaţiei de fapt

anterior expuse.

În drept, faptele inculpatului P.C.C care, în ziua de 07.05.2009, din loc

public şi prin efracţie, a sustras şi şi-a însuşit cantitatea de 450 litri motorină din

rezervorul autocamionului IVECO cu nr. B-82-YPE iar în noaptea de

04/05.07.2011, împreună şi cu alţi participanţi, în aceeaşi modalitate şi în acelaşi

loc, a sustras şi şi-a însuşit cantitatea de 300 litri motorină, din rezervorul

autotirului IVECO cu nr. PH-17-SLT, întrunesc elementele  constitutive a două

infracţiuni distincte de furt calificat, în modalitatea prev. şi ped. de art. 208 al. 1

Cod penal, art. 209 al. 1 lit. e) şi i) Cod penal şi de art. 208 al. 1 Cod penal, art.

209 al. 1 lit. a), e), g) şi i) Cod penal, în cond. disp. art. 33 lit.a) Cod penal,

atrăgând răspunderea penală a inculpatului.

În drept, fapta inculpatului C.M. care, în noaptea de 04/05.07.2011,

împreună şi cu alţi participanţi, din loc public şi prin efracţie, a sustras şi şi-a

însuşit cantitatea de 300 litri motorină din rezervorul autotirului marca IVECO,

cu nr. PH-17 SLT, parcat în loc public la km. 80 pe A1, întruneşte elementele

constitutive ale infr. prev. şi ped. de art. 208 alin.1 Cod penal, art. 209 alin.1

lit.a), e), g) şi i) Cod penal., atrăgând răspunderea penală a inculpatului.

La stabilirea şi individualizarea pedepselor ce se vor aplica inculpaţilor,

instanţa va avea în vedere criteriile prevăzute de disp.art.72 din Codul penal,

limitele de pedeapsă prevăzute de textele incriminatoare, dar şi reducerea

pedepsei de care beneficiază inculpaţii ca efect al aplicării dispoziţiilor art.320

ind.1 alin.7 Cod proc.penală, gradul de pericol social concret al faptelor comise

şi circumstanţele personale ale inculpaţilor.

Sub acest ultim aspect, instanţa reţine faptul că, inculpatul P.C.C potrivit

fişei de cazier judiciar există la fila 57 a dosarului, a mai fost sancţionat

administrativ prin Ordonanţa nr.713/P/2008 a Parchetului de pe lângă

Judecătoria Topoloveni cu sancţiune administrativă, respectiv amendă în

cuantum de 1000 lei şi prin Ordonanţa nr.427/P/2010 a Parchetului de pe

lângă Tribunalul Argeş cu sancţiune administrativă, respectiv amendă în

cuantum de 1000 lei, pentru săvârşirea unor infracţiuni similare.

Coroborând datele ce particularizează persoana inculpatului cu

elementele referitoare la circumstanţele reale în care au fost săvârşite faptele,

instanţa apreciază că aplicarea unei pedepse orientată spre minimul prevăzut de

dispoziţiile legale este în măsură să asigure resocializarea inculpatului şi să

preîntâmpine săvârşirea altor fapte prevăzute de legea penală.

În consecinţă, va condamna pe inculpatul P.C.C, la pedeapsa închisorii

de 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii  prev. şi ped. de art.208 alin.1

Cod penal, art.209 alin.1 lit.e) şi i) Cod penal, cu aplicarea disp. art.320 indice1

alin.7 cod procedură penală faptă săvârşită la data de 07.05.2009.

Va condamna pe inculpatul P.C.C la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru

săvârşirea infracţiunii  prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1

lit.a), e), g) şi i) Cod penal, cu aplicarea disp. art.320 indice1 alin.7 cod

procedură penală faptă săvârşită la data de 04/05.07.2011.

În temeiul disp. art.33 lit. a) cod penal şi art. 33 litera b) cod penal va

contopi pedepsele aplicate şi va dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea

mai grea de 3 ani închisoare.

Cu privire la pedeapsa accesorie, instanţa reţine că, natura faptelor

săvârşite şi ansamblul circumstanţelor personale ale inculpatului duc la

concluzia existenţei unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură

electorală prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a şi lit.b din Codul penal, respectiv

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, motiv pentru care

exerciţiul acestora va fi interzis pe perioada executării pedepsei, potrivit art. 71

Cod penal.

Instanţa nu va interzice inculpatului dreptul de a alege, ci doar pe cel de a

fi ales, având în vedere exigenţele CEDO., reflectate în Hotărârea din 6

octombrie 2005, în cauza Hirst împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei

de Nord, în care Curtea a apreciat, păstrând linia stabilită prin Hotărârea Sabou şi

Pîrcălab împotriva  României, că nu se impune interzicerea ope legis a drepturilor

electorale, aceasta trebuie să fie dispusă în funcţie de natura faptei. Astfel, în

speţă, faţă de natura faptelor săvârşite, instanţa apreciază că nu se impune

interzicerea dreptului de a alege, context în care în temeiul disp.art.71 alin.1 şi

alin.2 Cod penal va interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a)

teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata executării pedepsei principale.

În temeiul disp.art.71 alin.1 şi alin.2 Cod penal va interzice inculpatului

drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei închisorii.

Din conţinutul materialului de urmărire penală se reţine că inculpatul

P.C. a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, prin Ordonanţa nr.601/P/2011

(fila 63 a dosarului de urmărire penală, vol.I), perioadă ce va fi dedusă din

pedeapsa aplicată inculpatului conform dispoziţiilor art.88 din Codul penal.

Din pedeapsa aplicată se va deduce şi perioada arestării preventive, având

în vedere faptul că prin încheierea nr. 16/07.07.2011 Judecătoria Topoloveni a

dispus arestarea preventivă, pe o durată de 29 de zile a inculpatului P.C.C,

începând cu data de 07.07.2011 şi până la data de 04.08.2011 inclusiv.

Prin urmare în temeiul disp.art.357 alin.2 lit.a) Cod procedură penală

raportat la art.88 Cod penal va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii 

şi arestării preventive de la 06.07.2011 la 03.08.2011.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată

îndeplinite condiţiile prev.de art.86 indice 1 Cod penal atât în ceea ce priveşte

cuantumul pedepsei aplicate cât şi datele ce particularizează persoana

inculpatului, astfel cum sunt evidenţiate în caracterizarea ataşată la dosar (fila

71), dar şi menţiunile din fişa de cazier, apreciind că scopul preventiv-educativ

al pedepsei poate fi atins fără executarea efectivă a acesteia însă prin instituirea

unor măsuri de supraveghere apte să eficientizeze resocializarea inculpatului.

De asemenea, se apreciază că instituirea unei măsuri de supraveghere în

sarcina inculpatului P.C.C pe durata unui termen de încercare de 5 ani, poate

asigura atât reinserţia socială a inculpatului cât şi prevenirea săvârşirii altor

infracţiuni.

În consecinţă, în temeiul disp. art.86 ind.1 Cod penal va dispune

suspendarea executării pedepsei aplicate inculpatului sub supravegherea

Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş, pe o durată de 5 ani,

termen de încercare stabilit în condiţiile art.86 ind.2 Cod penal.

În temeiul disp. art.86 ind.3 alin1 Cod penal, pe durata termenului de

încercare condamnatul P.C.C trebuie se va supune următoarelor măsuri de

supraveghere: a)  să se  prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă

Tribunalul Argeş la datele stabilite de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în

prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea

locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele

lui de existenţă.

Datele prevăzute la pct. b), c), d) se va comunica Serviciului de

Probaţiune de pe lângă Tribunalul Argeş.

În temeiul disp.art.71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor pe durata termenului de încercare. 

În temeiul disp. art.359 Cod proc. penală va atrage atenţia inculpatului

P.C.C asupra disp. art.86 ind.4 alin.1 Cod penal privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe

durata termenului de încercare şi asupra disp. art.86 ind.4 alin.2 Cod penal

privind revocarea în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a

neexecutării obligaţiilor civile.

În ceea ce priveşte măsura preventivă a obligării de a nu părăsi

localitatea, dispusă potrivit disp.art.145 Cod proc.penală prin decizia penală

nr.456/R/03.08.2011 Tribunalul Argeş, urmează ca instanţa în temeiul disp.

art.350 alin.1 Cod procedură penală să menţină măsura obligării inculpatului

P.C.C de a nu părăsi localitatea până la rămânerea definitivă a prezentei

hotărâri.

În ceea ce îl priveşte pe inculpatul C.M., instanţa reţine faptul că, potrivit

fişei de cazier judiciar există la fila 58 a dosarului, acesta nu este cunoscut cu

antecedente penale, şi şi-a asumat responsabilitatea faptelor comise.

Prin urmare, lipsa antecedentelor penale şi comportarea sinceră a

inculpatului C.M. adoptată în faza cercetării judecătoreşti de recunoaştere a

săvârşirii infracţiunii determină aplicarea unei pedepse orientată spre minimul

prevăzut de dispoziţiile legale.

Prin urmare, va condamna pe inculpatul C.M. la pedeapsa închisorii de 2

ani şi 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii  prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod

penal, art.209 alin.1 lit.a), e), g) şi i) Cod penal, cu aplicarea disp. art.320 indice1

alin.7 cod procedură penală.

În temeiul disp.art.71 alin.1 şi alin.2 Cod penal va interzice inculpatului

drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei închisorii.

Din conţinutul materialului de urmărire penală se reţine că inculpatul C.

M. a fost reţinut pe o perioadă de 24 de ore, prin Ordonanţa nr.601/P/2011

(fila 38 a dosarului de urmărire penală, vol.I), perioadă ce va fi dedusă din

pedeapsa aplicată inculpatului conform dispoziţiilor art.88 din Codul penal.

Din pedeapsa aplicată se va deduce şi perioada arestării preventive, având

în vedere faptul că prin încheierea nr. 15/06.07.2011 Judecătoria Topoloveni a

dispus arestarea preventivă, pe o durată de 29 de zile a inculpatului C.M.,

începând cu data de 06.07.2011 şi până la data de 03.08.2011 inclusiv.

Prin urmare în temeiul disp.art.357 alin.2 lit.a) Cod procedură penală

raportat la art.88 Cod penal va deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii 

şi arestării preventive de la 06.07.2011 la 03.08.2011.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa constată

îndeplinite condiţiile prevăzute de art.81 Cod penal atât în ceea ce priveşte

cuantumul pedepsei aplicate cât şi datele ce particularizează persoana

inculpatului, astfel cum sunt evidenţiate în caracterizarea ataşată la dosar (fila

63), dar şi menţiunile din fişa de cazier, apreciind că scopul preventiv-educativ

al pedepsei poate fi atins fără executarea efectivă a acesteia.

Prin urmare în temeiul disp. art.81 Cod penal va dispune suspendarea

condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 4 ani şi 3 luni, termen de

încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal.

În temeiul disp.art.71 alin.5 Cod penal va suspenda executarea pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor pe durata termenului de încercare.

În temeiul disp. art.359 Cod proc. penală atrage va atenţia inculpatului C.

M.  asupra disp. art.83 Cod penal privind revocarea în cazul săvârşirii altei

infracţiuni pe durata termenului de încercare.

În ceea ce priveşte măsura preventivă a obligării de a nu părăsi

localitatea, dispusă potrivit disp.art.145 Cod proc.penală prin decizia penală

nr.456/R/03.08.2011 a Tribunalului Argeş, urmează ca instanţa în temeiul disp.

art.350 alin.1 Cod procedură penală să menţină măsura obligării inculpatului

C.M. de a nu părăsi localitatea până la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În ceea ce priveşte latura civilă instanţa reţine faptul că a fost legal

învestită cu soluţionarea acţiunii civile alăturat celei penale.

Sub acest aspect, instanţa reţine faptul că, în ceea ce priveşte prejudiciul

cauzat părţii civile S.C.V.T.Company S.R.L., probele administrate în cauză fac

dovada îndeplinirii cumulativ a condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale

privind angajarea răspunderii civile a inculpatului P.C.C pentru fapta proprie,

întrucât prin fapta sa ilicită săvârşită cu vinovăţie a generat în patrimoniul

acestei părţi civile un prejudiciu cert rămas nerecuperat.

În acest context, instanţa reţine aplicabilitatea în cauză a disp. art.1357

Cod civil în raport de consecinţele faptelor, astfel cum au fost stabilite prin

situaţia de fapt anterior expusă, consecinţe produse după intrarea în vigoare a

Codului civil (Legea nr.287/2009), anterior reglementate de disp. art.998-999

Cod civil, urmând a dispune în consecinţă, în raport şi de manifestarea de

voinţă a inculpatului.

Sub acest ultim aspect, se reţine că inculpatul a recunoscut în totalitate

pretenţiile civile solicitate de partea civilă prin cererea formulată alăturat acţiunii

penale deduse judecăţii, urmând a se da eficienţă juridică dispoziţiilor art.16

ind.1 alin.3 Cod proc. penală.

Prin urmare în temeiul disp. art.14 Cod procedură penală şi art.346 Cod

procedură penală raportat la art. 1357 Cod civil şi art.1382 Cod civil, instanţa va

admite acţiunea civilă formulată de partea civilă S.C. V.T.Company S.R.L. prin

administrator S.M. urmând să oblige pe inculpatul P.C.C să plătească părţii

civile S.C. V.T.Company S.R.L. prin administrator S.M. despăgubiri civile în

cuantum de 2200 lei.

În ceea ce priveşte prejudiciul cauzat părţii civile S.C.S.Cons S.R.L.,

instanţa reţine faptul că potrivit adresei nr.516/26.07.2011 existentă la fila 11 a

dosarului, această parte civilă a învederat faptul că, combustibilul sustras a fost

recuperat, astfel încât nu mai înţelege să formuleze pretenţii în cauza dedusă

judecăţii.

Prin urmare, instanţa va constata acoperit prejudiciul cauzat părţii civile

SC S. Cons S.R.L.

În temeiul disp. art.118 lit.b) Cod penal va dispune confiscarea

briceagului şi a dispozitivului tip pontoarcă bunuri ce au fost folosite de

inculpaţi la săvârşirea infracţiunii din data de 04/05.07.2011.

În temeiul disp. art.191 alin.2 Cod procedură penală va obliga pe

inculpatul P.C.C la 2000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1500 lei în

faza de urmărire penală

În temeiul disp. art.191 alin.2 Cod procedură penală va obliga pe

inculpatul C.M. la 2000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1500 lei în faza

de urmărire penală şi 400 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, conform

delegaţiei nr.169/01.08.2011 şi delegaţiei nr.232/06.10.2011 sumă ce se va

avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Condamnă pe inculpatul P.C.C., domiciliat în comuna T. sat. T., judeţul

Argeş, la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 6 luni pentru săvârşirea infracţiunii 

prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.e) şi i) Cod penal, cu

aplicarea disp. art.320 indice1 alin.7 cod procedură penală faptă săvârşită la data

de 07.05.2009.

Condamnă pe inculpatul P.C.C la pedeapsa închisorii de 3 ani pentru

săvârşirea infracţiunii  prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1

lit.a)e),g),şi i) Cod penal, cu aplicarea disp. art.320 indice1 alin.7 cod procedură

penală faptă săvârşită la data de 04/05.07.2011.

În temeiul disp. art.33 lit. a) cod penal şi art. 33 litera b) cod penal

contopeşte pedepsele aplicate şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa cea

mai grea de 3 ani închisoare.

În temeiul disp.art.71 alin.1 şi alin.2 Cod penal interzice inculpatului

drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei închisorii.

În temeiul disp.art.357 alin.2 lit.a) Cod procedură penală raportat la

art.88 Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii  şi arestării

preventive de la 06.07.2011 la 03.08.2011.

În temeiul disp. art.86 ind.1 Cod penal dispune suspendarea executării

pedepsei aplicate inculpatului sub supravegherea Serviciului de Probaţiune de

pe lângă Tribunalul Argeş, pe o durată de 5 ani, termen de încercare stabilit în

condiţiile art.86 ind.2 Cod penal.

În temeiul disp. art.86 ind.3 alin1 Cod penal, pe durata termenului de

încercare condamnatul P.C.C trebuie să se supună următoarelor măsuri de

supraveghere: a)  să se  prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă

Tribunalul Argeş la datele stabilite de consilierul de probaţiune; b) să anunţe, în

prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă, locuinţă şi orice deplasare care

depăşeşte 8 zile precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea

locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a fi controlate mijloacele

lui de existenţă.

Datele prevăzute la pct. b), c), d) se comunică Serviciului de Probaţiune

de pe lângă Tribunalul Argeş.

În temeiul disp.art.71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor pe durata termenului de încercare. 

În temeiul disp. art.359 Cod proc. penală atrage atenţia inculpatului

P.C.C asupra disp. art.86 ind.4 alin.1 Cod penal privind revocarea suspendării

executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii altei infracţiuni pe

durata termenului de încercare şi asupra disp. art.86 ind.4 alin.2 Cod penal

privind revocarea în cazul nerespectării măsurilor de supraveghere şi a

neexecutării obligaţiilor civile.

În temeiul disp. art.350 alin.1 Cod procedură penală menţine măsura

obligării inculpatului P.C.C de a nu părăsi localitatea dispusă prin decizia penală

nr.456/R/03.08.2011 a Tribunalului Argeş până la rămânerea definitivă a

prezentei hotărâri.

Condamnă pe inculpatul C.M. domiciliat în comuna T., sat. T. judeţul

Argeş,  la pedeapsa închisorii de 2 ani şi 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii 

prev. şi ped. de art.208 alin.1 Cod penal, art.209 alin.1 lit.a),e)g) şi i) Cod penal,

cu aplicarea disp. art.320 indice1 alin.7 cod procedură penală.

În temeiul disp.art.71 alin.1 şi alin.2 Cod penal interzice inculpatului

drepturile prev. de art.64 alin.1 lit.a) teza a II-a şi lit.b) Cod penal pe durata

executării pedepsei închisorii.

În temeiul disp.art.357 alin.2 lit.a) Cod proc. penală raportat la art.88

Cod penal deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii  şi arestării preventive

de la 05.07.2011 la 03.08.2011.

În temeiul disp. art.86 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a

executării pedepsei pe o durată de 4 ani şi 3 luni, termen de încercare stabilit în

condiţiile art.82 Cod penal.

În temeiul disp.art.71 alin.5 Cod penal suspendă executarea pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor pe durata termenului de încercare.

În temeiul disp. art.359 Cod proc. penală atrage atenţia inculpatului C.

M.  asupra disp. art.83 Cod penal privind revocarea în cazul săvârşirii altei

infracţiuni pe durata termenului de încercare.

În temeiul disp. art.350 alin.1 Cod proc. penală menţine măsura obligării

inculpatului C.M. de a nu părăsi localitatea dispusă prin decizia penală

nr.456/R/03.08.2011 a Tribunalului Argeş până la rămânerea definitivă a

prezentei hotărâri.

În temeiul disp. art.14 Cod procedură penală şi art.346 Cod procedură

penală raportat la art. 1357 Cod civil şi art.1382 Cod civil, admite acţiunea civilă

formulată de partea civilă S.C. V.T. Company S.R.L prin administrator S.M.

Obligă pe inculpatul P.C.C să plătească părţii civile S.C. V. T. Company

S.R.L prin administrator S.M. despăgubiri civile în cuantum de 2200 lei

Constată acoperit prejudiciul cauzat părţii civile SC S.Cons S.R.L.

În temeiul disp. art.118 lit.b) Cod penal dispune confiscarea briceagului

şi a dispozitivului tip pontoarcă.

În temeiul disp. art.191 alin.2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul

P.C.C la 2000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1500 lei în faza de

urmărire penală

În temeiul disp. art.191 alin.2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul

C. M. la 2000 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 1500 lei în faza de

urmărire penală şi 400 lei reprezentând onorariu avocat oficiu, conform

delegaţiei nr.169/01.08.2011 şi delegaţiei nr.232/06.10.2011 sumă ce se va

avansa din fondurile Ministerului Justiţiei.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la  comunicare pentru părţile

civile SC S.Cons S.R.L.şi S.C. V.T.Company S.R.L. şi de la pronunţare pentru

inculpaţii P.C.C, C.M. şi reprezentantul Ministerului Public.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.12.2011.

Preşedinte,

L.E.

Grefier,

I.S.

Red.L.E.

Dact.E.D.

Ex.3/13.01.2012