Furtul calificat

Sentinţă penală 51 din 28.04.2010


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

Dosar nr. 156/829/2010

SENTINŢA PENALĂ NR. 51

Şedinţa publică de la 28.04.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului a fost reprezentant de procuror – SAGHIN VIOREL

GREFIER – POPA ADRIANA

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpatul C. C. şi pe părţile vătămate D. N., M. V., S. N., având ca obiect „furt calificat (art. 209 C.p.) 208 alin.1 c u aplicarea art.41 alin.2 cod penal, 192 alin.2 cod penal cu aplicarea art.33 lit.a cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns avocat B. A. S. pentru inculpat şi martorul din rechizitoriu F. T., lipsă fiind  inculpatul C. C., părţile vătămate M. V., D. N., S. N. şi martorii din rechizitoriu P. P., O. C., M. V., M. D..

?Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează următoarele:

- cauza este la al doilea termen de judecată ;

- procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită, după care :

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio şi s-a stocat în calculator conform prevederilor art. 304 Cod procedură penală.

S-a procedat la audierea martorului din rechizitoriu F. T., sub prestare de jurământ, depoziţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei.

Instanţa având în vedere că inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, prejudiciile cauzate celor trei părţi vătămate au fost recuperate, mandatele de aducere a martorilor nu au fost executate, pune în discuţia părţilor aplicabilitatea dispoziţiilor art. 327 alin. 3 cod procedură penală care prevăd „ dacă ascultarea vreunuia dintre martori nu mai este posibilă, instanţa dispune citirea depoziţiei dată de acesta în cursul urmăririi penale şi va ţine seama de ea la judecarea cauzei „.

Cu privire la acestea reprezentantul ministerului public şi apărătorul din oficiu al inculpatului arată că nu se opun.

S-a dat citire depoziţiilor martorilor de la urmărirea penală P.P., O. C., M. V., M. D..

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată, declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul pe fond, expune pa larg situaţia de fapt, arătând că inculpatul se face vinovat de comiterea infracţiunii de furt calificat, constând în aceea că : în perioada ianuarie – iunie 2009, în mod repetat, a sustras din locuinţa lui Dumitru Neculai suma totală de 695 lei, în noaptea de 16/17.07.2009, a pătruns fără drept în curtea locuinţei numitului M. V., de unde a sustras 22 pui de pasăre în valoare de 320 de lei şi în ziua de 23.08.2009, în timp ce se afla în gospodăria lui S. N., a sustras din locuinţa sa suma de 200 de lei. Din probatoriul administrat în cauză rezultă vinovăţia inculpatului, motiv pentru care pune concluzii de condamnare a inculpatului în baza art. 208 alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 192 alin. 2 cod penal, art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal şi art. 208 alin. 1 cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal la pedeapsa închisorii. În baza art. 71 alin. 1 cod penal interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal, să se ia act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art. 191 alin. 2 cod procedură penală, obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Apărătorul din oficiu al inculpatului, având cuvântul pe fond, solicită aplicarea unei pedepse orientată spre minimum special prevăzut de lege, cu aplicarea circumstanţelor atenuante, motivat de faptul că acesta a recunoscut săvârşirea faptelor comise, prejudiciile cauzate au fost recuperate. Părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză. Cu oficiu din fondurile MJLC.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată următoarele:

Prin rechizitoriul din data de 25.02.2010 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Podu Turcului în dosarul nr. 716/P/2009 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi a fost trimis în judecată inculpatul C. C., pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin. 1 cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal, art. 192 alin. 2 cod penal, art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal şi art. 208 alin. 1 cod penal, toate cu aplicarea art. 33 lit. a cod penal, constând în aceea că în perioada ianuarie – iunie 2009, în mod repetat, a sustras din locuinţa lui D. N. suma totală de 695 lei, în noaptea de 16/17.07.2009, a pătruns fără drept în curtea locuinţei numitului M. V., de unde a sustras 22 pui de pasăre în valoare de 320 de lei şi în ziua de 23.08.2009, în timp ce se afla în gospodăria lui S. N., a sustras din locuinţa sa suma de 200 de lei.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 156/829/01.03.2010.

În cursul cercetării judecătoreşti au fost audiaţi: partea vătămată M.V. (fila 21), martorii din rechizitoriu C. A. (fila 22), M. V. (fila 23), D.V. ( fila 24), M.M. (fila 25) şi F. T. (fila 43).

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

LATURA PENALĂ

1. În fapt:

a) În cursul anului 2009, inculpatul a fost chemat în mai multe rânduri de către numitul D.N., pentru a-l ajuta la treburile gospodăreşti, acesta din urmă fiind o persoană în vârstă.

 Profitând de faptul că ştia casa părţii vătămate, ştia când aceasta primeşte pensia şi unde păstrează banii încasaţi cu acest titlu, în trei rânduri inculpatul a intrat în locuinţa părţii vătămate, cât timp aceasta era prin spatele curţii, de unde a sustras diferite sume de bani, producând o pagubă totală de 695 de lei. Ulterior, inculpatul a returnat această sumă de bani părţii vătămate.

b) În noaptea de 16/17.07.2009 inculpatul a pătruns în curtea casei părţii vătămate M. V. de unde a sustras 17 pui de curcă şi 5 pui de găină, pe care i-a pus într-un sac alb. Partea vătămată l-a văzut, l-a recunoscut şi s-a dus a doua zi la poliţie unde a formulat plângere împotriva inculpatului. Acesta din urmă a recunoscut fapta şi a despăgubit-o pe partea vătămată cu suma de 320 de lei.

c) În data de 23.08.2009 inculpatul a fost chemat de către partea vătămată S.N. pentru a-l ajuta în gospodărie. În timp ce presta activităţi în gospodăria părţii vătămate, inculpatul, profitând de neatenţia acestuia, a pătruns într-o încăpere a casei de unde, dintr-un dulap a sustras o bancnotă de 200 de lei. Când a plecat inculpatul, partea vătămată a verificat locul unde pusese banii, şi văzând că lipseşte o bancnotă de 200 de lei, a fugit după inculpat, l-a prins şi şi-a recuperat suma sustrasă.

Situaţia de fapt astfel cum a fost reţinută de către instanţă în toate cele trei situaţii prezentate anterior, rezultă în urma coroborării probelor administrate atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul cercetării judecătoreşti. Astfel, declaraţia inculpatul în faza de urmărire penală, prin care recunoaşte săvârşirea tuturor faptelor astfel cum au fost prezentate, se coroborează, în temeiul art. 69 din Codul de procedură penală, cu declaraţiile părţilor vătămate şi cu cele ale martorilor audiaţi în cauză.

1.În drept, faptele prezentate, săvârşite de către inculpatul C. C., întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de furt în formă continuată, prevăzută de art. 208 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal (fapta prezentată la litera a), violare de domiciliu, prevăzută de art. 192 alin. 2 cod penal şi furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal (faptele prezentate la lit. b) şi furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal.

Reţinând vinovăţia inculpatului în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunilor de furt în formă continuată, violare de domiciliu şi a două infracţiuni de furt calificat, instanţa urmează a aplica  acestuia câte o pedeapsă cu închisoarea.

La individualizarea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art. 71 C.pen., respectiv gradul de pericol social concret al fiecărei fapte săvârşite, urmările produse (prejudicii care din punct de vedere valoric nu sunt foarte mari), circumstanţele în care faptele au fost comise (reţinându-se că de obicei inculpatul profita de un anumit gen de situaţii pentru a comite furturile). De asemenea instanţa va avea în vedere faptul că inculpatul a reparat pagubele pricinuite în patrimoniul părţilor vătămate prin restituirea sumelor sustrase sau a contravalorii bunurilor sustrase, făcând astfel incidente dispoziţiile art. 74 alin. 1 lit. b cod penal şi art. 76 alin. 1 lit. d cod penal, pentru individualizarea pedepsei ce va fi aplicată pentru fiecare infracţiune săvârşită.

În baza art. 33 lit. a şi art.34 lit. b cod penal instanţa va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, cu executare, având în vedere faptul că inculpatul a mai fost anterior condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (a se vedea fişa de cazier de la fila 66 ds UP), o dată cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, o dată cu executare, dar inculpatul dovedeşte prin săvârşirea aceluiaşi gen de infracţiuni că nu şi-a îndreptat comportamentul social, perseverând în comiterea acestora.

În baza art. 71 cod penal va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal.

II. LATURA CIVILĂ

Instanţa va lua act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile în cauză, având în vedere faptul că şi-au recuperat prejudiciul.

III. CHELTUIELI JUDICIARE

În baza art. 189 Cod procedură penală va dispune plata din fondurile MJLC către Baroul de Avocaţi Bacău avocat Bouroş Angela - Serafina a sumei de 200 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, atât în faza de urmărire cât şi în faza de judecată.

În baza art. 191 alin. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 600 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cele din faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

În baza art. 208 alin. 1 cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 cod penal si

art. 74 alin. 1 lit. b şi art. 76 alin. 1 lit. d cod penal condamnă pe inculpatul C.C fiul lui __ şi ___, născut la data de ___ în Bacău, judeţul Bacău, domiciliat în comuna ___, judeţul Bacău, studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, stagiul militar neîndeplinit, cu antecedente penale, CNP ___, la pedeapsa de 9(nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt în formă continuată.

În baza art. 192 alin. 2 cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. b şi art. 76 alin. 1 lit. c cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la 6(şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu.

În baza art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. b şi art. 76 alin. 1 lit. c cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 208 alin. 1 combinat cu art. 209 alin. 1 lit. g cod penal cu aplicarea art. 74 alin. 1 lit. b şi art. 76 alin. 1 lit. c cod penal condamnă pe acelaşi inculpat la o pedeapsă de 2(doi) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 33 lit. a şi art.34 lit. b cod penal aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2(doi) ani închisoare.

De executat 2(doi) ani închisoare.

În baza art. 71 cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a şi lit. b cod penal.

Ia act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.

În baza art. 189 cod procedură penală dispune plata din fondurile MJLC către Baroul Bacău - avocat Bouroş Angela a sumei de 200 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu.

În baza art. 191 cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 600 de lei cheltuieli judiciare avansate de stat, în care se includ şi cele din faza de urmărire penală şi onorariu avocat oficiu.

Cu apel în 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 28.04.2010.

  PREŞEDINTE, GREFIER ,

Judecător CRĂCIUN ANCA  POPA ADRIANA

Red/tehnored . 2 ex.

C.A/P.A 17.05.2010

Sentinţa penală  a rămas definitivă prin neapelare la data de 25.05.2010.

1