Ucidere din culpă(art.178 C.p.) - al. 1,2 Cod penal

Sentinţă penală 95 din 03.06.2008


Tip: Sentinţă Penală

Nr./Dată :95 (03.06.2008)

Autor : Judecătoria Salonta

Domenii asociate : Penal JUDECĂTORIA SALONTA

SENTINŢA PENALĂ nr.95/03 iunie 2008

OBIECT : ucidere din culpă (art.178 C.p.) - al.1,2 Cod Penal

Prin sentinţa instanţei de fond – menţinută prin decizia instanţei de apel al Curţii de Apel Oradea – în baza art. 178 alin.1 şi 2 C.Pen. cu aplicarea art.74 lit.a, b şi c, art.76 lit.d C.Pen. a condamnat pe inculpatul V.D., de cetăţenie română, stagiul militat satisfăcut, conducător auto în cadrul SC D.C. SRL Oradea, căsătorit, fără antecedente penale, la o pedeapsă de :

- 1 (un) an închisoare.

În baza art. 81 C.Pen. a dispua suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 3 ani stabilit conform art.82 C.Pen..

În baza art.359 C.Pr.Pen. a atras atenţia inculpatului V.D. asupra prevederilor art.83 C.Pen.

În baza art. 71 alin.1 C.Pen. a dispus interzicerea drepturilor prevăzute in art. 64 lit.a teza a II-a C.Pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice ) si lit. b C.Pen. (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat).

În baza art. 71 alin.4 C.Pen. a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii prevăzută de art.64 lit.a teza a II-a C.Pen. si lit. b C.Pen. pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art.346 alin.1 C.pen. a obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente SC D.C. SRL şi alături de asiguratorul BT AT SA, la plata sumei de 30.000 lei daune morale  cu titlu de despăgubiri civile în favoarea părţii civile B.I.;  20.000 lei daune morale părţii civile B.L.J. şi 20.000 lei  daune morale părţii civile B.E..

A respins în rest pretenţiile.

S-a reţinut că din probele testimoniale administrate în cauză coroborate cu declaraţia inculpatului precum şi cu raportul de expertiză criminalistică nr.107 din 18 iunie 2007 rezultă că inculpatul  a săvârşit fapta pentru care a fost trimis în judecată.

Martorul B.M. (fila 92 dosar) a declarat că în momentul impactului nu a realizat ce s-a întâmplat, martorul B.G.V. (fila 91 dosar) a declarat că a văzut victima pe carosabil după ce maşina a oprit; amândoi martori au fost martori asistenţi în cauza penală.

Faţă de concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză şi de împrejurarea că inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art.180 pct.7 şi art.158 lit.m  din HG nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 şi anume să acorde prioritate pietonilor angajaţi în traversare şi să reducă viteza la trecerile de pietoni semnalizate şi de art.48 alin.1 din OUG nr.195/2002  care prevede : „conducătorul auto trebuie să adapteze viteza în funcţie de condiţiile de drum, instanţa reţine vinovăţia inculpatului.

La momentul producerii evenimentului rutier autoturismul marca Ford Tranzit având nr. de înmatriculare BH-15-DRP era asigurat la B.T. A.T. SA cu poliţa nr.0634776.

Martorii propuşi de părţile civile şi audiaţi de instanţă au declarat că între victimă şi părţile civile existau  relaţii de afecţiune, soţia supravieţuitoare şi copii fiind afectaţi de moartea victimei.

Aşadar acordarea unor daune morale apare ca justificată, dar nu s-a făcut dovada existenţei unui prejudiciu material.

În calitate de soţie supravieţuitoare partea civilă B.I. fiind, aşa după cum ea însăşi susţine, beneficiara unei pensii de urmaş.

La individualizarea pedepsei instanţa a ţinut cont de circumstanţele reale în care a fost săvârşită fapta  şi de circumstanţele personale ale inculpatului care nu are antecedente penale, a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal şi a avut disponibilitatea achitării despăgubirilor civile.

Prin Decizia Penală nr.526/A/2008 Tribunalul Bihor a în baza art. 379 pct.1 lit.b C.p.p. a respins apelurile penale declarate de părţile civile B.I., B.L.J. şi B.E. şi în baza art. 379 pct.2 lit.a C.p.p. a admis apelul penal declarat de inculpatul apelant V.D. împotriva sentinţei penale de fond, pe care o desfiinţează, în sensul că :

Reduce daunele morale acordate părţilor civile ,respectiv de la 30.000 lei la 15.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.I.; de la 20.000 lei la 10.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.L.J.; de la 20.000 lei la 10.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.E..

S-a reţinut, că hotărârea instanţei de  fond  este temeinică şi legală sub aspectul reţinerii stării de  fapt şi interpretării probelor administrate în cauză, ce constau în proces  verbal  de cercetare la faţa  locului, acte  medico legale, expertiză criminalistică, declaraţiile martorilor  B.G. şi B.M., martori  au fost audiaţi  în faţa  instanţei,  declaraţiile de  recunoaştere ale inculpatului.  Materialul probator  relevant  demonstrează fără dubii că , la data de  30.11 2006 orele 07,30  inculpatul  V.D. a  condus  autoturismul  cu nr. de  înmatriculare  BH-15-DRP pe str. Oradiei  din localitatea Salonta  în direcţia de  mers  Salonta  - Oradea , iar  în zona trecerii pentru pietoni care precede intersecţia dintre  str  Oradiei şi  str. Piaţa Târgului a  lovit  victima B.A.  ce  trecea  strada pe marcajul  pentru pietoni  de la stânga  la dreapta, faţă de  direcţia  de  deplasare  a  autoturismului.

In ceea ce priveşte  însă  vinovăţia inculpatului  instanţa de  apel  reţine că probatoriul administrat relevă şi o culpă concurenţă a victimei concluziile prezentate  în expertiza criminalistică efectuată în faza de  urmărire  penală - la  care  instanţa de fond  face  parţial  referire  reţinând doar  cele  consemnate  la pct. 3  teza I-  atestând că victima la rândul său a  avut o culpă şi că aceasta a constat  în faptul că s-a angajat în traversarea  drumului  fără să se asigure. Această împrejurare  privind conduita victimei – pieton  de traversare  a  străzii  cu obligaţia de a se asigura este prevăzută în modificarea adusă OUG 195/2002  prin OUG  63/intrat în vigoare  la 06.09 2006  textul legal  fiind art. 66 pct. 3 OUG 195/2002 rep., act normative  anterior săvârşirii  faptei.  Totodată apreciem că se impune  a se reţine că victima  trecea  strada pe marcajul  pentru pietoni de  la stânga la dreapta, faţă de  direcţia de  deplasare  a autoturismului, ceea ce  în realitate  reclamă o atenţie mai sporită a acesteia  şi apreciere asupra vitezei de  deplasare a autovehicolului ce se apropia. Este totodată evidenta culpa  inculpatului,  expertiza efectuată atestând  încălcarea  dispoziţiilor  art. 180 pct. 7 şi art. 158 lit.m din HG. Nr. 85/2003  pentru aprobarea  Regulamentului de aplicare a  OUG. 195/2002  şi anume  să acorde  prioritate pietonilor  angajaţi în traversare şi să reducă viteza  la trecerile de pietoni  semnalizate  şi de art. 48  alin. 1  din OUG  nr.195/2002  care prevede : “conducătorul auto trebuie să adapteze viteza în funcţie de  condiţiile de  drum”.

Faţă de  această stare de  fapt, a fost  legală  hotărârea instanţei  de fond sub  aspectul  condamnării inculpatului  pentru infracţiunea  de ucidere  din culpă,  iar  în ce priveşte pedeapsa închisorii aplicată inculpatului şi cuantumul acesteia, apreciază că au  fost valorificate corect criteriile faptei, circumstanţele personale ale acestuia  respective lipsa  antecedentelor penale ale inculpatului  cât şi vârsta  tânără  a  acestuia., fiind fondată dispoziţia  instanţei de  fond  privind aplicarea  art.81 c.p.

In ceea ce priveşte  latura  civilă a  cauzei  instanţa de apel reţine culpa  concurentă a victimei apreciind că se impune reducerea daunelor morale acordate.

Prin Decizia Penală nr.86/R/2009 Curtea de Apel Oradea în baza art.385/15 pct.2 lit.a Cod procedură penală a admis recursurile penale declarate de părţile civile B.I., B.L.J. şi B.E. împotriva deciziei penale nr.526/A din 27 octombrie 2008 pronunţată de Tribunalul Bihor pe care a casat-o şi a menţinut Sentinţa Penală nr.95 din 3 iunie 2008 pronunţată de Judecătoria Salonta.

S-a reţinut că hotărârea instanţei de  fond  este temeinică  şi legală sub aspectul reţinerii stării de fapt şi interpretării probelor administrate în cauză, ce constau în proces-verbal  de cercetare la faţa  locului, acte medico-legale, expertiză criminalistică, declaraţiile martorilor B.G. şi B.M., martori ce au fost audiaţi  în faţa instanţei, declaraţiile de recunoaştere ale inculpatului. Materialul probator  relevant  demonstrează fără dubii că, la data de  30.11 2006 orele 07,30  inculpatul  V.D. a condus  autoturismul  cu nr. de  înmatriculare  BH-15-DRP pe str. Oradiei  din localitatea Salonta  în direcţia de  mers  Salonta  - Oradea, iar  în zona trecerii pentru pietoni care precede intersecţia dintre  str.  Oradiei şi  str.Piaţa Târgului a  lovit  victima B.A. ce  trecea  strada pe  marcajul  pentru pietoni  de la stânga  la dreapta, faţă de  direcţia  de  deplasare  a  autoturismului.

In ceea ce priveşte  însă  vinovăţia inculpatului  instanţa de  apel a reţinut că probatoriul administrat relevă şi o culpă concurenţă a victimei concluziile prezentate  în expertiza  criminalistică efectuată în faza de  urmărire  penală - la  care  instanţa de fond  face  parţial  referire  reţinând doar  cele  consemnate  la pct. 3  teza I -  atestând că victima la rândul său a  avut o culpă şi că aceasta a constat  în faptul că s-a angajat în traversarea drumului fără să se asigure. Această împrejurare privind conduita  victimei – pieton  de traversare  a  străzii  cu obligaţia de a se asigura este prevăzută în modificarea adusă OUG 195/2002  prin OUG  63 intrat în vigoare  la 06.09 2006  textul legal  fiind art.66 pct.3 OUG 195/2002 republicată, act normativ  anterior săvârşirii  faptei.  Totodată apreciază că se impune  a se reţine că victima  trecea  strada pe marcajul  pentru pietoni de  la stânga la dreapta, faţă de  direcţia de  deplasare a autoturismului, ceea ce  în realitate  reclamă o atenţie mai sporită a acesteia şi o apreciere asupra vitezei de  deplasare a autovehicolului ce se apropia. Este  totodată evidentă culpa  inculpatului,  expertiza efectuată atestând  încălcarea  dispoziţiilor  art.180 pct.7 şi art. 158 lit.m din HG. Nr. 85/2003  pentru aprobarea  Regulamentului de aplicare a  OUG 195/2002  şi anume  să acorde  prioritate pietonilor  angajaţi în traversare şi să reducă viteza  la trecerile de pietoni  semnalizate  şi de art.48  alin.1  din OUG  nr.195/2002  care prevede “ conducătorul auto trebuie să  adapteze  viteza  în funcţie de  condiţiile de  drum”.

Faţă de  această stare de  fapt, s-a apreciat ca legală  hotărârea instanţei  de fond  sub  aspectul condamnării inculpatului  pentru infracţiunea  de ucidere  din culpă,  iar  în ce  priveşte pedeapsa închisorii  aplicată inculpatului  şi cuantumul acesteia, s-a apreciat că au fost valorificate corect criteriile faptei, circumstanţele personale ale acestuia respectiv lipsa  antecedentelor penale ale inculpatului  cât şi vârsta  tânără  a  acestuia. Faţă de  aceste elemente, s-a apreciat că este fondată dispoziţia instanţei de  fond  privind aplicarea  art.81 Cod penal.

In ceea ce priveşte  latura  civilă a  cauzei  instanţa de apel,  reţinând culpa  concurentă a  victimei, a apreciat că se impune reducerea daunelor morale acordate după  cum urmează : de la 30.000 lei la 15.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.I.; de la 20.000 lei la 10.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.L.J.; de la 20.000 lei la 10.000 lei  în ce priveşte partea civilă B.E..

Împotriva acestor hotărâri, în termenul prevăzut de lege au declarat recurs părţile civile B.I., B.L.J. şi B.E. solicitând instanţei casarea deciziei penale nr.256/A/2008 a Tribunalului Bihor sub aspectul laturii civile şi acordarea de daune în cuantumul solicitat instanţei de fond.

În motivele lor de recurs părţile civile arată că în mod greşit a reţinut instanţa de apel că ar exista o culpă concurentă a victimei. În fapt arată recurenţii, vina producerii accidentului aparţine în exclusivitate inculpatului.

Curtea, examinând hotărârile atât prin prisma motivelor de recurs invocate cât şi din oficiu, în conformitate cu dispoziţiile art.385 ind.9 alin.3 Cod procedură penală combinate cu art.385 ind.6 alin.1 şi art.385 ind.7 alin.1 Cod procedură penală, constată că prima instanţă a reţinut în mod corect situaţia de fapt şi a stabilit  vinovăţia inculpatului pe baza unei juste aprecieri a materialului probator administrat în cauză.

Aşa cum rezultă din probele administrate în cauză, raportul de expertiză criminalistică, la data şi ora producerii accidentului rutier partea carosabilă era uscată, vizibilitatea specifică traficului pe timp de zi. Conform aceleaşi expertize, accidentul a avut loc pe trecerea de pietoni, la aproximativ 2 metri de axa drumului.

Toate aceste aspecte, coroborate cu obligaţia inculpatului de a reduce viteza de deplasare a autovehicolului în apropierea porţiunii semnalizată cu semnul „trecere de pietoni”, duc la o singură concluzie : „vina producerii accidentului aparţine doar inculpatului, nefiind dovedită şi neexistând o culpă concurentă a victimei”.

Pentru aceste motive instanţa constată că o reducere a despăgubirilor aşa cum a procedat instanţa de apel este nefondată şi netemeinică.