Sentinţă comercială nr. 2606/2008

Sentinţă comercială 2606 din 04.06.2008


Dosar nr.16899/3/2007

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A VII-A COMERCIALA

SENTINTA COMERCIALA NR 2606

ŞEDINTA PUBLICA DE LA  04.06.2008

Tribunalul constituit din

PREŞEDINTE – DUMITRESCU GABRIELA

GREFIER — DELCEA AURELIA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale de fata, intemeiata pe dispozitiile Legii 85/2006 privind procedura insolventei, formulata de creditoarea TELEMOBIL SA impotriva debitoarei SC LUCKY SRL.

La apelul nominal facut in şedinta publică a raspuns creditoarea D.G.F.P.Ilfov prin consilier juridic, lichidatorul judiciar desemnat in cauza, lipsind celelalte parti.

Procedura legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Lichidatorul judiciar desemnat in cauza arata ca nu i s-au predat actele contabile, debitoarea nu figureaza cu bunuri in patrimoniu.

Nemaifiind alte cereri de formulat ,instanta acorda cuvantul pe cererea de atragerea raspunderii.

Lichidatorul judiciar solicita adminiterea cererii astfel cum a fost formulata.

Creditoarea prin consilier juridic solicita admiterea cererii.

Instanta acorda cuvantul pe inchiderea procedurii.

Lichidatorul judiciar solicita inchiderea procedurii.

Creditoarea prin consilier juridic lasa la aprecierea instantei.

Instanta retine cauza spre solutionare.

 

 

 TRIBUNALUL

 

 

Asupra cauzei comerciale de fata :

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala sub nr. 16899/3/2007 creditoarea TELEMOBIL SA a solicitat deschiderea procedurii prevazute de Legea 85/2006 privind procedura insolventei impotriva debitoarei SC  LUCKY SRL pentru o creanta in suma de 9.892,15 lei si 1.600 USD.

Prin  sentinta comerciala nr  3493/26.09.2007 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolventa impotriva debitoarei, fiind desemnat lichidator judiciar.

La data de 12.03.2008 lichidatorul judiciar  a formulat cerere de atragerea raspunderii impotriva paratului Zanfir Daniel întemeiată pe dispoziţiile art. 138 lit c din Legea 85/2006.

In motivarea cererii lichidatorul judiciar arata ca principalele cauze care au dus la aparita starii de insolventa au fost continuarea unei activitati prin care s-au inregistrat mari datorii catre furnizori in conditiile in care stocurile s-au diminuat de la 30.06.2006 la 31.12.2006 si au crescut datoriile catre bugetul de stat.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 138 lit c din Legea 85/2006 .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele :

Din relatiile emise de OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI, rezulta ca paratul Zanfir Daniel a detinut functia de administrator în cadrul societatii debitoare SC LUCKY SRL . Din analiza principalilor indicatori economici reflectati in bilantul contabil aferent anului 2007 si contului de profit si pierdere rezulta ca societatea inregistra la 30.06.2007 cheltuieli totale  in cuantum de 13.795 lei , pierderile inregistrate fiind la aceeasi valoare ,  avand imobilizari corporale in suma de 13.098 lei , casa si conturi la banci in suma de 235 lei.

Raspunderea administratorilor pentru ajungerea societatii in incetare de plati este strict limitata de art 138 din legea insolvenţei la savarsirea faptelor enumerate in acest articol, textul de lege sanctionand practic acele fapte care implica o deturnare a activitatii societatii de la scopul comercial in vederea caruia a fost infiintata si o utilizare a societatii in vederea satisfacerii intereselor membrilor organelor de conducere sau ale unor terti.Potrivit dispozitiile  art 138 lit c din legea 85/2006, judecatorul sindic poate dispune ca o parte din pasivul societatii ajunsa in stare de insolventa sa fie suportat de catre membrii organelor de conducere care au cauzat starea de insolventa a societatii prin aceea ca a dispus , in interes personal,  continuarea unei activitati care ducea in mod vadit persoana juridica la incetare de plati. Textul de lege impune indeplinirea a doua conditii :  existenta interesului personal al organului de conducere si caracterul evident al iminentei insolvabilitatii  societatii.

Astfel, nu este suficient ca administratorul societatii debitoare sa fi dispus continuarea activitatii societatii, ci trebuia probata si imprejurarea ca paratul a dispus in interes personal continuarea activitatii societatii debitoare.

Lichidatorul judiciar ar fi avut posibilitatea administrarii de probe suplimentare pentru a dovedi ca paratul a dispus in interes personal continuarea activitatii care a condus in mod vadit persoana juridica in incetare de plati. Situatiile de fapt reglementate de dispozitiile art.138 lit c)  nu au fost probate in conditiile art.1169 Cod civil, desi sarcina probei incumba celui care face o afirmatie in fata judecatii. Legiuitorul nu a inteles sa instituie o prezumtie legala de vinovatie si de raspundere in sarcina conducatorilor societatii, numai pentru ca ar fi dispus continuarea activitatii societatii  care a  ducea in mod vadit persoana juridica la incetare de plati

In consecinta judecatorul sindic apreciaza ca nu sunt elemente care sa poata fi incadrate in situatiile prevazute de art.138 lit c din Legea 85/2006.

Din analiza contului de profit si pierdere la 30.07.2007 rezulta ca societatea avea in patrimoniu bunuri materiale reflectate in imobilizari corporale in suma de 13.098 lei. Instanta retine ca desi societatea debitoare figureaza in evidenta contabila cu aceste bunuri, nu le-a prezentat pentru a fi valorificate, iar sumele incasate sa fie distribuite creditorilor.

In conditiile in care paratul nu au pus la dispozitie acte din care sa rezulte modalitatea de iesire din patrimoniul societatii a bunurilor inregistrate in evidentele contabile, instanta retine in sarcina acestuia savarsirea faptei prevazuta de art 138 lit a din legea 85/2006, aceea de a folosi bunurile persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane,  prin aceasta cauzandu-se ajungerea societatii in incetare de plati, fapt de natura sa atraga raspunderea administratorilor conform art 138 lit a din legea 85/2006.

In consecinta, instanta va admite in parte cererea privind angajarea raspunderii patrimoniale a paratului administrator al societatii debitoare in temeiul art.138 lit.a din legea 85/2006 si ii va obliga la plata pasivului societatii in suma de 13.098 lei ,valoarea imobilizarilor corporale inregistrate in evidenta contabila.

Executarea silita se va efectua in conformitate cu art. 142  din Legea 85/2006, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Fata de imposibilitatea identificării în fapt a bunurilor din  patrimoniul debitoarei, in temeiul dispozitiilor art 131 din Legea 85/2006 procedura de insolventa impotriva debitoarei SC LUCKI SRL urmeaza a fi inchisa.

Potrivit art 131 din lege, in orice stadiu al procedurii, judecatorul sindic va da o sentinta de inchidere a procedurii daca se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative si nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzatoare, sentinta prin care se va dispune si radierea debitorului din registrul in care este inmatriculat.

Nu exista motive pentru mentinerea pe rol a unei proceduri fara a mai fi alte demersuri de efectuat si cereri de solutionat.

Se va dispune notificarea inchiderii procedurii conform art.135 din Legea 85/2006si totodata, in conformitate cu art 131 din legea insolventei va dispune radierea societatiidebitoare de la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti .

 

 

 PENTRU ACESTE MOTIVE

 IN NUMELE LEGII

 HOTARASTE

 

 

Admite  in parte cererea lichidatorului judiciar formulata impotriva paratului ZANFIR DANIEL cu domiciliul in  Buftea str Maresal Antonescu nr 2, bl.R4, sc A et 4 ap 17 jud Ilfov

Obliga paratul ZANFIR DANIEL sa suporte o parte din pasivul societatii debitoare in suma de 13.098 lei.

In temeiul art 142 din legea 85/2006 executarea silita se va efectua conform Codului de procedura civila.

In baza art 131 din legea 85/2006, dispune inchiderea procedurii de insolventa impotriva societatii debitoare SC LUCKY SRL cu sediul in Buftea, str.Maresal Antonescu, nr 2, bl.R4, sc.A, et.4, ap.17, judet Ilfov in contradictoriu cu creditorii D.G.F.P.ILFOV cu sediul in  Bucuresti str Lucretiu Patrascanu nr 10 sector 3, I.T.M. Ilfov cu sediul in  Bucuresti Calea Giulesti nr 6-8 sector 6 si  TELEMOBIL SA cu sediu ales in Bucuresti, sector 1 str N.G.Caramfil, nr 44, bl.11B, sc.2, et.3, ap.35.

In baza art 135 din lege, sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata D.G.F.P.M.B. pentru efectuarea mentiunii.

Dispune radierea societatii debitoare de la ORCB.

Dispune plata catre lichidatorul judiciar CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ALINA RUDAREANU a sumei de  2.000 lei reprezentand remuneratie/cheltuieli de procedura din fondul special de lichidare prevazut de art 4 alin 4 din legea 85/2006.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 04.06.2008.

 PRESEDINTE GREFIER

 

 

Red GD

Dact AD

5 ex/20.06.2008