Contestatie la executare

Sentinţă civilă 650 din 27.10.2011


DOSAR NR.654/842/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA HARSOVA

JUDETUL CONSTANTA

SENTINTA CIVILA NR. 650

SEDINTA  PUBLICA  DIN: 27.10.2011

PRESEDINTE: P.M.

GREFIER: S.D.

Pe rol, solutionarea actiunii civile avand ca obiect contestatie la executare, formulata de contestatoarea G.M., in contradictoriu cu intimata CASA  JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA, cu sediul in loc. Constanta, str. Decebal, nr. 13 C, jud. Constanta.

La apelul nominal facut  in sedinta publica raspunde pentru contestatoare av. Potlog Radita in baza imputernicirii avocatiale  nr. 36/25.08.2011, lipsa fiind intimata.

Procedura este legal indeplinita cu respectarea disp. art. 87 si urm. C.pr.civ.

Actiunea a fost timbrata cu suma de 194 lei cu chit.  nr. CTPOH0000007756/26.07.2011 conf. Legii nr. 146/1997 privind taxele  judiciare de timbru  si timbru judiciar in valoare de 0,5 lei conf. OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

S-a facut  referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, mentionandu-se ca, au fost depuse de catre D.N.A. – Serviciul Teritorial Constanta relatiile solicitate de instanta cu privire la stadiul cauzei penale ce face obiectul dosarului penal nr. 1985/P/2006/13.09.2011 al Parchetului de pe  langa Tribunalul Constanta.

Aparatorul contestatoarei depune la dosarul cauzei incheierea de suspendare pronuntata de Curtea de Apel Constanta. Arata ca nu mai are alte cereri de formulat si solicita cuvantul pe fondul cauzei.

Instanta constata terminata cercetarea judecatoreasca si acorda cuvantul pentru dezbateri.

Aparatorul contestatoarei avand cuvantul, in ceea ce priveste cererea de suspendare formulata de intimate, solicita  respingerea acesteia ca netemeinica, intrucat dispozitiile invocate de intimata nu sunt incidente in cauza, in sensul ca nu exista nicio judecata asupra existentei sau nu a vreunui drept de care sa atarne judecarea pricinii.

In ceea ce priveste contestatia la executare, solicita admiterea  acesteia asa cum a fost formulata, intrucat nu exista titlu executoriu in speta si pe cale de consecinta instanta sa dispuna anularea intregii executari. Cu cheltuieli de judecata. Depune concluzii scrise la dosarul cauzei.

 

I N S T A N T A

Deliberind asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea adresata instantei de judecata si inregistrata sub numar de dosar 654/842/2011 contestatoarea G.M. in contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Constanta cu sediul in municipiul Constanta, str. Decebal nr.13C, judetul Constanta formuleaza contestatie la executare impotriva executarii silite demarata in temeiul titlului executoriu nr.253724/21.10.2010 emis de Casa Judeteana de Pensii intrucit un titlu executoriu nu exista in acceptiunea data de legiuitor, procedura de executare demarata de catre pirita fiind netemeinica si nelegala, solicitind anularea acesteia.

In motivarea, in fapt, a contestatiei, arata  ca la data de 29.06.2011 a primit somatia de plata nr.2629/9.06.2011 emisa de intimata si insotita de inscrisul apreciat, in mod eronat de catre pirita, ca fiind titlu executoriu.

Astfel, intimata a procedat la demararea executarii silite in baza deciziei nr.253724/21.10.2010 prin care s-a anulat decizia de pensionare nr.253724/4.11.2002 cu motivatia ca stabilirea drepturilor sale de pensie a fost facuta in mod illicit.In cuprinsul acestui act se precizeaza ca decizia devine definitiva si va constitui titlul executoriu in cazul necontestarii in termen de 45 de zile de la comunicare.

Intrucit aceasta conditie nu a fost indeplinita, in sensul ca reclamanta contestatoare a formulat contestatie impotriva deciziei de anulare, decizia nu este definitiva si, pe cale de consecinta, nici titlu executoriu, neavind inca o sentinta definitiva cu privire la cererea de anulare a deciziei nr.253724/21.10.2010.

Decizia a carei anulare a solicitat-o este netemeinica si nelegala intrucit a fost intemeiata pe o rezolutie a parchetului care nu are efecte juridice nici asupra raspunderii penale si nici asupra raspunderii patrimoniale, in lipsa unei hotariri judecatoresti definitive si irevocabile.

In drept, isi intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 379- 379/1, 399 si urm. C.proc.civ.

In temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ solicita judecarea cauzei si in lipsa.

Anexeaza, in copie, somatia si titlul executoriu nr.253724/21.10.2010, sentinta civila nr. 1329/2011 a Tribunalului Constanta, etc.

Intimata, legal citata, nu s-a prezentat la judecarea cauzei, nu a depus intimpinare si nu a solicitat probe in aparare.

In timpul cercetarii judecatoresti a fost depus, in copie certificata, dosarul de executare silita nr.253724/2010.

Instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 21.10.2010 intimata Casa Judeteana de Pensii Constanta a emis Decizia nr.253724 prin care a anulat decizia cu acelasi numar emisa in data de 4.11.2002 – decizia de pensionare a contestatoarei G.M.., pe baza rechizitoriului cuprins in rezolutia din dosarul nr.1985/P/2006. Prin aceasta decizie s-a stabilit in sarcina sa un debit de 18.310 lei reprezentind pensie incasata necuvenit in perioada 01.11.2007 -01.11.2010.

Aceasta decizie raminea definitiva si devenea titlu executoriu daca nu era contestata in termenul de 45 de zile de la comunicare.

Prin sentinta civila nr. 1329/2011 Tribunalul Constanta a anulat decizia nr.253724/21.10.2010 emisa de intimata, constatind ca, in mod netemeinic, s-a retinut de catre pirita, prin decizia contestata, ca datele inscrise in carnetul de munca al reclamantei [G.M.]  nu corespund realitatii, in conditiile in care, cercetarea penala se afla in derulare si fata de reclamanta –invinuita nu  s-a pus in miscare actiunea penala si nici nu s-a emis rechizitoriu de trimitere in judecata…..Regula inscrisa in art.23 alin.8 din Consitutia Romaniei potrivit careia pina la raminerea definitiva a hotaririi judecatoresti de condamnare, persoana este considerate nevinovata – este completata de dispozitiile cuprinse in Codul de procedura penala care sustin prezumtia de nevinovatie”.

Impotriva acestei sentinte, intimata a formulat recurs a carei judecata a fost suspendata  pina la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei penale ce face obiectul dosarului nr.1985/P/2006 al Parchetului de pe linga Tribunalul Constanta.

Intimata emite somatia de plata  nr.2629/9.06.2011 emisa in baza deciziei nr.253724/21.10.2010 considerata ca fiind titlu executoriu.

La data de  12.07.2011 contestatoarea G.M. formuleaza prezenta contestatie la executare.

Din adresa Parchetului de pe linga Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta ( fila 35 din dosar) instanta retine ca prin rezolutia nr.1985/P/2006 a Parchetului de pe linga Tribunalul Constanta s-a inceput urmarirea penala fata de numita G.M. pentru savirsirea infractiunii de inselaciune prevazute de art. 215 alin.2 C.pen; prin ordonanta nr.1985/P/2006 a Parchetului de pe linga Tribunalul Constanta – Sectia de Urmarire Penala din data de 28.10.2010, dispunindu-se declinarea cauzei in favoarea Directiei Nationale Anticoruptie.Pina in acest moment, dosarul nu a fost solutionat.

Actiunea este intemeiata.

In drept,

Art.372 C.proc.civ:”Executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. „

Art.399 C.proc.civ:” Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.[…] Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.”

Legea procesual civila stabileste ca executarea silita se face numai in temeiul unui titlu executoriu.Acesta poate fi o hotarire judecatoreasca sau un alt act care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

In speta de fata, intimata a inceput executarea silita in baza deciziei nr. 253724 emisa la data de 21.10.2010, act administrativ care, potrivit legii, devine titlu executoriu daca nu este atacat in termenul legal de 45 de zile de la comunicare sau, contestatia impotriva acestui act a fost respinsa.

Decizia mai sus mentionata a fost atacata, in termenul legal, si anulata de Tribunalul Constanta – Sectia civila prin sentinta civila nr.1329/2011.Recursul pronuntat impotriva acestei sentinte a fost suspendat pina la solutionarea cauzei penale prin care se va stabili vinovatia sau nevinovatia contestatoarei in ceea ce priveste savirsirea infractiunii de inselaciune si caracterul licit sau ilicit al sumelor incasate cu titlu de pensie in perioada 1.11.2007 -1.11.2010; pina  in acest moment procesual, se afla in acelasi stadiu.

In baza acestei cronologii a actelor, instanta constata ca decizia nr.253724 emisa la data de 21.10.2011 nu este definitiva.

In mod gresit, intimata a inceput executarea silita in baza  acestui act administrativ care nu a capatat forta juridica a unui titlu executoriu.

Pentru aceste considerente, instanta considera ca toate actele de executare incepute in baza deciziei nr.253724/21.10.2010 a Casei Judetene de Pensii Constanta sunt nelegale si vor fi anulate.

In temeiul art.274 C.proc.civ, va obliga intimata sa plateasca reclamantei contestatoare cheltuielile judiciare ocazionate de prezenta actiune, constind in taxa de timbru si onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

In baza art.402 C.proc.civ

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea G.M. in contradictoriu cu intimata CASA  JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA, cu sediul in loc. Constanta, str. Decebal, nr. 13 C, jud. Constanta ca intemeiata.

Anuleaza toate formele de executare silita dispuse in dosarul de executare nr.253724 a Casei Judetene de Pensii Publice Constanta.

In baza art.274 C.proc.civ

Obliga intimata sa plateasca contestatoarei suma de 697 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.10.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,