Recunoasterea hotararii penale straine

Sentinţă penală 71 din 30.01.2012


Drept penal. Constatarea incidentei art. 37 al.3 Cp. Recunoasterea hotararii penale straine. Aplicarea art.449 al.1 lit.b Cpp.

Prin sentinţa penală nr.71/30.01.2012 pronuntata de Tribunalul Bucureşti-Secţia I Penală a fost admisa cererea formulată de  petentul-condamnat I.S.L.

În baza art.130–134 din Legea 302/2004 a fost recunoscuta sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami  din 18.11.2009 prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 56 de luni, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

S-a constatat că faptele pentru care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 56 de luni, sunt săvârşite în stare de recidivă faţă de infracţiunea pentru care a fost condamnat prin sentinţa penală nr.629/2007 a Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.1432/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală.

În baza art.449 alin.1 lit.b Cod pr.pen., a fost admisa cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul condamnat I.S.L.

În baza art. 39 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.34 lit.b şi 35 alin.3 C.p. a fost contopita pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b C.p. aplicată petentului prin sentinţa penală nr.629/24.05.2006 a Tribunalului Bucureşti Secţia I-a Penală, definitivă prin decizia penală nr.1432/16.03.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu pedeapsa de 56 de luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami şi a fost aplicata acestuia pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 6 luni închisoare pe care a sporit-o cu 1 an şi 6 luni închisoare, petentul-condamnat executând în final pedeapsa principală de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b C.p.

În baza art. 71 C.pen., au fost interzise petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a şi b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 88 C.pen., a fost scazuta din pedeapsa aplicată mai sus prevenţia de la 08.09.2005 la 04.04.2006, în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.629/2006 a Tribunalului Bucureşti, perioada executată în baza hotărârii penale recunoscută  de la 27.06.2007 la 10.08.2011, precum şi perioada de la preluarea de către Interpol, respectiv de la 25.08.2011 la zi.

În baza art.35 C.p. a fost menţinuta măsura confiscării speciale cu privire la suma de 7.800.000 ROL instituită faţă de petent.

Au fost anulate mandatele de executare emise în baza sentinţelor penale ce fac obiectul contopirii şi s-a dispus emiterea unui nou mandat de executare pentru pedeapsa de 8 ani închisoare.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta a retinut urmatoarele:

Prin contestatia la executare înregistrată la data de 14.09.2011 pe rolul Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală petentul-condamnat I.S.L. a invocat motivul prevazut de art. 461 al.1 lit.d Cpp cu privire la pedeapsa de 6 ani si 6 luni pe care o execută în baza sentinţei penale nr.629/24.05.2006 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a I a Penala pronunţata in dos.nr.4796/3/2006, rămasa definitiva prin decizia penală nr. 1432/14.03.2007 a ICCJ - Secţia Penala.

Ulterior cererea a fost recalificată ca şi cerere de contopire  a pedepsei de 6 ani şi 6 luni închisoare, la care a fost condamnat, prin sentinţa penală nr.629/2006 a Tribunalului Bucureşti Secţia I Penală, definitivă cu pedeapsa de 56 de luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami.

Prin sentinţa penala nr. 629/24.05.2006 a Tribunalului Bucureşti-Secţia I Penală, definitivă prin decizia penală nr.1432/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia Penală, petentul a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate de 6 ani si 6 luni şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a şi b Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, prev. de art.2 al.l si 2 si art.16 din Legea nr. 143/2000, cu aplicarea art.41 al.2 Cod penal, pentru fapte comise în perioada 21.07.2005 – 08.09.2005.

Conform mandatului de executare a pedepsei nr.790/16.03.2007, a fost dedusa perioada reţinerii si arestării preventive de la 08.09.2005 la 04.04.2006.

Prin sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami, petentul a fost condamnat, în final, la pedeapsa de 56 de luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani (statul retrăgându-şi acuzaţiile, pentru un alt capăt de acuzare, pentru care se aplicase o pedeapsă de 24 de luni închisoare), pentru fapte săvârşite la data de 29.06.2007.

Potrivit hotărârilor depuse la dosar şi traduse, în mod autorizat petentul a fost arestat în SUA la data de 27.06.2007 (fila 159 dosar), şi a executat pedeapsa până la 10.08.2011, când a fost predat Serviciului de Imigrări până la momentul preluării din Olanda de către Interpol, respectiv 25.08.2011, aşa cum rezultă din adresa înaintată de Serviciul Interpol şi aflată la fila 85 din dosar. La data 06.09.2011, s-a realizat transferul petentului datele de la care a fost încarcerat în custodia Statului Român.

Analizând sentinţa penală de condamnare suferită de petent în SUA, Tribunalul, a recunoscut, pe cale incidentală, în baza art.130 – 134 din Legea 302/2004, sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami din 18.11.2009 prin care petentul a fost condamnat la pedeapsa de 56 de luni, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani.

Potrivit art.449 lit.b Cod pr.pen., pedeapsa pronunţată poate fi modificată, dacă la punerea în executare a hotărârii sau în cazul executării pedepsei se constată existenţa recidivei.

Instanta a constatat că după rămânerea definitivă a sentinţei de condamnare din România, respectiv 16.03.2007, petentul a săvârşit pe teritoriul statului american o nouă infracţiune, la data de 29.06.2007, pentru care a fost condamnat la pedeapsa de 56 de luni.

 Faţă de notele scrise depuse la dosar după rămânerea în pronunţare, s-a reţinut că pentru faptele pe care petentul le-a comis în luna ianuarie 2007, şi care, astfel ar atrage concursul de infracţiuni în raport de condamnarea din România, acuzaţiile ce au reprezentat capătul 10 de acuzare şi pentru care a fost iniţial condamnat la 24 de luni închisoare, au fost retrase, sentinţa penală fiind modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami din 18.11.2009.

Astfel, este incidenta situaţia reglementată de art.39 alin.1 Cod penal, care stabileşte pedeapsa în cazul recidivei prin raportare la dispoziţiile art.34 lit.a – 34 lit.b Cod penal, respectiv art.35 alin.3 Cod penal.

În consecinţă, în cazul recidivei prevăzute în art.37 al.1 lit.a Cod penal, pedeapsa stabilită pentru infracţiunea săvârşită ulterior şi pedeapsa aplicată pentru infracţiunea anterioară se contopesc potrivit dispoziţiilor art.34 şi art.35 Cod penal, sporul putând fi mărit până la 7 ani.

Faţă de situaţia de fapt reţinută şi de aceste dispoziţii legale în baza art. 39 alin.1 Cod penal, cu aplic. art.34 lit.b şi 35 alin.3 C.p. a fost contopita pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b C.p. aplicată petentului prin sentinţa penală nr.629/24.05.2006 a Tribunalului Bucureşti-Secţia I-a Penală, definitivă prin decizia penală nr.1432/16.03.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu pedeapsa de 56 de luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.07-20580-CR-Moreno din 28.11.2007, pronunţată la 26.11.2007 a Districtului de Sud Florida, modificată prin decizia penală nr.3559/PLRA a Curţii de District a SUA, Districtul de Sud din Statul Florida, Departamentul Miami şi s-a aplicat acestuia pedeapsa cea mai grea de 6 ani şi 6 luni închisoare pe care a sporit-o cu 1 an şi 6 luni închisoare, petentul-condamnat executând în final pedeapsa principală de 8 ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b C.p.

Cu privire la sporul de pedeapsă aplicat, în opinia instanţei, acesta se impune faţă de condamnările succesive suferite şi mai ales pentru că inculpatul a demonstrat perseverenţă infracţională în condiţiile în care, ştiind că este cercetat în România a părăsit teritoriul ţării şi a săvârşit infracţiuni noi pe teritoriul SUA.

În baza art. 71 C.pen., au fost interzise petentului condamnat drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a-II-a şi b C.pen.

În baza art. 36 alin. 3 C.pen. şi art. 88 C.pen., a fost scăzuta din pedeapsa aplicată mai sus prevenţia de la 08.09.2005 la 04.04.2006, în dosarul în care s-a pronunţat sentinţa penală nr.629/2006 a Tribunalului Bucureşti, perioada executată în baza hotărârii penale recunoscută  de la 27.06.2007 la 10.08.2011, precum şi perioada de la preluarea de către Interpol, respectiv de la 25.08.2011 la zi.

Pe aspectul deducerii, se impune a se face o precizare relativă la perioada pe care instanţa a apreciat că nu se impune a fi dedusă, respectiv de la data eliberării din închisoarea din Statele Unite ale Americii, 10.08.2011, şi până la preluarea de către Interpol, respectiv 25.08.2011, considerând că în această perioadă de timp petentul s-a aflat într-un regim restrictiv de libertate, însă nu de natura unei detenţii care să echivaleze o perioadă ce ar trebui dedusă.

S-a aratat ca nu poate fi împărtăşita opinia parchetului potrivit căreia nu poate fi dedusa perioada executată în SUA intrucat  într-o asemenea situaţie s-ar crea petentului o situaţie mai grea decât una similară a cărei condamnare era pronunţată în statul de origine, în condiţiile în care textul de lege în baza căruia se face contopirea face trimitere la dispoziţiile art.34 lit.b Cod penal.

Faptul că dispoziţiile art.36 alin.3 Cod penal fac referire la ipoteza în care pedeapsa aplicată prin hotărârea anterioară s-ar fi executat, pentru că aceasta este situaţia identificată de regulă, însă, în opinia instanţei, dacă pedeapsa ulterioară a fost executată, printr-un concurs de împrejurări, cum este cazul de faţă, nu se poate crea o situaţie mai grea faţă de prima instanţă.

( Tribunalul  Bucureşti-Secţia I Penală, sentinţa penală nr.71/30.01.2012,

judecator Tartau  Luminita  Speranta )