Revizuire

Sentinţă penală 272 din 03.04.2012


Drept procesual penal. Revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 408 ind.2 Cpp. Tardivitate.

Prin sentinţa penală nr. 272/F/03.04.2012 pronuntata de Tribunalul  Bucuresti-Sectia I Penala a fost respinsa ca tardivă cererea de revizuire formulată de revizuentul J.C.

În baza art. 192 al. 2 C.p.p. a fost obligat revizuentul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat, onorariul apărătorului din oficiu (200 lei) urmând a fi avansat din fondurile MJ.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, Tribunalul a retinut urmatoarele:

Prin cererea formulată la data de 12.03.2012 (data poştei), revizuentul  J.C. a solicitat revizuirea sentinţei penale nr. 847/12.07.2006 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, cerere înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 16.03.2012 .

Prin sentinţa penală nr. 1151/30.09.2008, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a Penală, definitivă prin decizia penală nr.1174/26.03.2010 a I.C.C.J. – Secţia penală, hotărâre care face obiectul revizuirii în prezenta cauză, revizuentul J.C. a fost condamnat, după cum urmează:

În temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din Legea 143/200, cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cp şi art. 41 alin. 2 Cp - la pedeapsa de 11 ani închisoare.

În temeiul art. 65 din Cp s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 71 Cp s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp

În temeiul art. 61 Cp s-a revocat liberarea condiţionată din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1586 din 20.06.2006 a Judecătoriei sect. 6 Bucureşti, definitivă prin decizia 1199 din 13. 09 2006 a Curţii de Apel Bucureşti, şi s-a contopit restul de 172 de zile rămas de executat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni cu pedeapsa aplicată în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare.

În temeiul art. 4 alin 1 şi 2 din Legea 143/2000, cu aplicarea art. 37 lit. a şi b Cp - la pedeapsa de 4 ani închisoare.

În temeiul art. 71 Cp s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp

În temeiul art. 61 Cp s-a revocat liberarea condiţionată din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1586 din 20.06.2006 a Judecătoriei Sect. 6 Bucureşti, definitivă prin decizia 1199 din 13. 09 2006 a Curţii de Apel Bucureşti, şi s-a contopit restul de 172 de zile rămas de executat din pedeapsa de 1 an şi 6 luni cu pedeapsa aplicată în cauză, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 4 ani închisoare.

În temeiul art. 33 lit., 34 lit. b Cp s-a stabilit ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 11 ani închisoare.

În temeiul art. 65 din Cp s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp pe o perioadă de 3 ani după executarea pedepsei principale.

În temeiul art. 71 Cp s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cp

În temeiul art. 350 Cpp s-a menţinut starea de arest a inculpatului .

În temeiul art. 88 Cp s-a computat prevenţia pentru inculpat de la data de 13.12.2007 la zi.

Împotriva acestei sentinţe penale a formulat cerere de revizuire revizuientul J.C., în baza art.4082 C.p.p., învederând, în esenţă, că se impune revizuirea sentinţei atacate ca urmare a pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr.1470/8.11.2011, publicată în M.Of. nr.853/2.12.2011, prin care s-a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor art.3201 C.p.p.

Potrivit dispoziţiilor art.4082 C.p.p. (Revizuirea în cazul deciziilor Curţii Constituţionale):

Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate pot fi supuse revizuirii, dacă soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare.

Pot cere revizuirea:

a) oricare parte din proces, în limitele calităţii sale procesuale;

b) soţul şi rudele apropiate ale condamnatului, chiar şi după moartea acestuia;

c) procurorul.

Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea rămasă definitivă a cărei revizuire se cere.

Cererea de revizuire se poate face în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale.

Dispoziţiile art. 4081 alin. 5-11 se aplică în mod corespunzător.

Hotărârea instanţei de revizuire este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea supusă revizuirii.

Potrivit dispoziţiilor art.4081 alin. 10 C.p.p., la care art.4082 alin. 5 C.p.p. face trimitere, când instanţa constată că cererea este tardivă, inadmisibilă sau nefondată, o respinge.

În cauză, întrucât Decizia Curţii Constituţionale nr.1470/8.11.2011, indicată ca motiv al formulării cererii de revizuire întemeiate pe dispoziţiile art.4082 C.p.p., a fost publicată în M.Of. nr.853/02.12.2011, ultima zi de formulare a căii de atac era data de 02.03.2012, dată care nu a fost respectată de revizuent.

(Tribunalul Bucuresti-Sectia I Penala, sentinţa penală nr. 272/F/03.04.2012,  judecator Tudor Georgiana )