Intreruperea executarii pedepsei intemeiata pe dispozitiile art.453 lit.c C.p.p. Nu se impune intreruperea executarii pedepsei in cazul in care, desi petentul are o situatie familiala grea, aceasta preexista inceperii executarii pedepsei, iar lasarea...

Sentinţă penală 30/S din 23.02.2010


R  O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

SENTINTA PENALA NR. 30/S

Sedinta publica din data de 23.02 2010

Cu participarea doamnei Prim procuror –– din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

Pe rol fiind solutionarea cererii de intrerupere a executarii pedepsei formulata de petentul condamnat T.D..

Dezbaterile in prezenta cauza penala au fost inregistrate in conformitate cu dispozitiile art. 304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta petentul condamnat T.D., in stare de arest, detinut in Penitenciarul Codlea, personal si asistat de avocat din oficiu M B, cu delegatie la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Se constata depusa la dosar, prin serviciul registratura al instantei  ancheta sociala intocmita de  Primaria Comunei T la domiciliul familiei B.C., mama condamnatului T.D.. De asemenea se constata depusa la dosar sentinta penala de condamnare nr. 88/S din data de 17.11.2006 pronuntata de Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, care cuprinde data si modul ramanerii definitive.

Avocat din oficiu M.B. pentru condamnatul T.D. arata ca petentul isi mentine prezenta cerere de intrerupere a executarii pedepsei.

Partile arata ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata dezbaterile incheiate si acorda cuvantul pe fondul cauzei.

Avocat din oficiu M.B. pentru condamnat solicita admiterea cererii de intrerupere a executarii pedepsei avand in vedere concluziile anchetei sociale care releva faptul ca petentul provine dintr-o familie numeroasa iar imobilul unde locuieste familia condamnatului este modest mobilat.

Reprezentanta Parchetului, avand cuvantul arata din concluziile raportului de ancheta sociala din care rezulta ca mama condamnatului are noua copii dar are venituri si fata de cererea condamnatului Autoritatea Tutelara din cadrul Primariei comunei T este de parere a nu se intrerupe executarea pedepsei pentru petent intrucat nu este in interesul familiei sale.

Fata de aceste motive apreciaza ca cererea de intrerupere a executarii pedepsei este nefondata, sens in care solicita respingerea acesteia avand in vedere si infractiunea pentru care petentul este condamnat,  respectiv de viol.

Solicita totodata obligarea condamnatului la plata cheltuielilor judiciare catre stat.

Condamnatul T.D., avand ultimul cuvant solicita admiterea cererii, aratand ca doreste sa isi ajute familia. De asemenea mai arata ca are o sora bolnava si tratamentul acesteia costa circa 5 milioane lei vechi.

T R I B U N A L U L,

Deliberand asupra cauzei penale de fata constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. /2009 petentul condamnat T.D. a solicitat instantei de judecata intreruperea executarii pedepsei de 10 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.88/S/17.11.2006  a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

In motivarea cererii petentul a sustinut in esenta ca inainte de condamnare era singurul intretinator al familiei sale si ca are o sora foarte bolnava care este lipsita de sprijin financiar.

Cererea formulata de petent nu a fost fundamentata in drept.

In probatiune, la solicitarea condamnatului s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul mamei sale in com.T,  judetul Brasov prin care sa se constate care este starea locuintei, situatia familiala, starea de sanatate a membrilor familiei precum si veniturile pe care acestia le realizeaza.

In cursul cercetarii judecatoresti Tribunalul a administrat proba cu inscrisuri constand in fisa privind situatia juridica a condamnatului solicitata din oficiu de instanta de la Penitenciarul Codlea si sentinta in a carei executare se afla condamnatul cu mentiunea modului si datei la care a ramas definitiva.

Analizand cererea petentului in raport cu actele dosarului, instanta retine ca acesta executa in prezent o pedeapsa de 10 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.88/S/17.11.2006  a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, ramasa definitiva  la data de 22.01.2007 prin decizia nr.4/8.01.2007 a Curtii de Apel Brasov .

Referatul privind intocmirea anchetei sociale la domiciliul mamei petentului releva imprejurarea ca aceasta isi creste singura cei 7 copii, ca atat dansa cat si fratii petentului - mai putin numita B.C. M - sunt sanatosi si  nu sufera de boli cronice iar veniturile familie sunt compuse din salariul de asistent personal al mamei petentului de 584 lei,  alocatii de stat in valoare de 210 lei,  buget alocat persoanelor cu handicap in suma de 84 lei,  alocatia de sustinere in cuantum de 85 lei si veniturile ocazionale ale baietilor.

In continuare s-a sustinut ca inainte de arestare petentul nu locuia in Z cu familia biologica si nici nu contribuia la intretinerea familie sale iar intreruperea executarii pedepsei nu este oportuna intrucat petentul nu are unde locui si nici posibilitati de a se intretine – fila 18 dosar. 

Fata de cele ce preced Tribunalul constata ca petentul desi are o situatie familiala grea aceasta preexista inceperii executarii pedepsiei, iar lasarea sa temporara in libertate o scurta perioada de timp – de cel mult trei luni –nu poate duce la ameliorarea conditiilor grele de trai ale familiei sale.

Ca si exceptie de la regula executarii neintrerupte a hotararii penale definitive, intreruperea executarii pedepsei inchisorii se dispune in situatiile prevazute expres de art.453 Cod procedura penala, intre care se regaseste si cea invocata in cauza de fata, respectiv din cauza unei situatii familiale deosebite executarea pedepsei ar avea consecinte grave pentru familia condamnatului.

Fata de concluziile anchetei sociale efectuate in cauza instanta apreciaza ca veniturile mici ale familiei nu constituie o imprejurare exceptionala pentru a justifica intreruperea executarii pedepsei condamnatului cu atat mai mult cu cat acestea preexistau detentiei iar petentul nu contribuia nici inainte de arestarea sa la intretinerea familiei.  Nu exista asadar nici o imprejurare speciala din cauza careia executarea pedepsei de catre petentul condamnat sa produca consecinte grave pentru familia acestuia.

Fata de cele ce preced Tribunalul constata ca nu sunt indeplinite cerintele prevazute de art.455 Cod procedura penala raportat la art.453 lit.c Cod procedura penala motiv pentru care urmeaza a fi respinsa cererea formulata de petentul condamnat.

In baza art.192 alin.2 Cod procedura penala Tribunalul va obliga condamnatul T.D. sa plateasca statului suma de 140 lei, din care 100 lei reprezentand onorariu aparatorului din oficiu, se vor suporta in avans din fondurile Ministerului Justitiei, potrivit dispozitivului prezentei sentinte.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de petentul condamnat T.D., nascut la data de .05.1982, in or.Brasov, fiul lui V si C, CNP , in prezent detinut in Penitenciarul Codlea, privind intreruperea executarii pedepsei de 10 ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.88/S/17.11.2006  a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

In baza art.192 alin.2 Cod procedura penala obliga condamnatul T.D. sa plateasca statului suma de 100 lei, din care 40 lei reprezentand onorariul aparatorului din oficiu, se vor suporta din fondurile Ministerului Justitiei.

Cu drept de recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi  23.02.2010.