Intreruperea executarii pedepsei pentru motive medicale. Nu poate fi admisa cererea de intrerupere a executarii pedepsei chiar daca persoana condamnata sufera de unele afectiuni, acestea putand fi insa tratate si supravegheate in reteaua Administrati...

Sentinţă penală 22/S din 17.02.2010


R O M A N I A

TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV

SENTINTA PENALA NR.22/S

Sedinta publica din data de 17 februarie 2010

Cu participarea prim-procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.

Pe rol fiind solutionarea cererii avand ca obiect intreruperea executarii pedepsei formulata de petentul condamnat G.N..

Dezbaterile in cauza penala de fata au fost inregistrate in conformitate cu prevederile art.304 Cod procedura penala.

La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta petentul condamnat G.N., din Penitenciarul Codlea, personal si asistat de avocat din oficiu G  in substituirea avocatului G, cu delegatie la dosar.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care,

Se constata depusa la dosar, prin serviciul Registratura al instantei din partea Penitenciarului Codlea, adresa nr prin care se comunica faptul ca persoana privata de libertate G.N. se afla in evidenta cabinetului medical cu urmatoarele afectiuni: gastrita si lumbago cronic, cu mentiunea ca in prezent condamnatul nu urmeaza niciun tratament, neprezentandu-se la cabinetul medical pentru acutizari ale afectiunilor cronice si primeste regim alimentar normal.

Totodata, se constata depus la dosar, prin serviciul Registratura al instantei, din partea Serviciului Judetean de Medicina Legala Brasov, raportul de expertiza medico-legala nr.E/2009 din 01.2010 privind pe condamnatul G.N..

Petentul condamnat G.N., fiind intrebat arata ca este de acord ca asistenta juridica sa ii fie asigurata de aparatorul din oficiu, avocat G. Totodata, precizeaza ca s-a prezentat la medicul penitenciarului, insa a primit numai pastile pentru dureri de cap.

Atat reprezentanta Parchetului, cat si aparatorul din oficiu al petentului condamnat, intrebati fiind, arata ca nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, in baza art. 339 Cod procedura penala, instanta constata cauza in stare de judecata si in baza art. 340 raportat la  art. 341 Cod procedura penala, acorda cuvantul la dezbateri.

Avocat din oficiu G.L. pentru petentul condamnat G.N., avand cuvantul, potrivit dispozitiilor art.455 Cod procedura penala raportat la art.453 alin.1 lit. a Cod procedura penala, solicita admiterea cererii formulate avand ca obiect intreruperea executarii pedepsei pentru o perioada de 3 luni. Se arata ca raportul de expertiza medico-legala intocmit in luna decembrie 2009, cu examenele aferente efectuate in cursul lunii ianuarie 2010, evidentiaza faptul ca petentul condamnat sufera de diverse afectiuni interne, cum ar fi cele legate de ficat, stomac, membru inferior stang si lombosciatica, iar petentul, desi i-au fost aduse la cunostinta atat continutul raportului de expertiza medico-legala, cat si concluziile acestuia, apreciaza ca in reteaua sanitara civila ar beneficia de un tratament mai adecvat cu consecinte pozitive asupra starii sale de sanatate.

Pentru aceste considerente, avocat din oficiu G pentru petentul condamnat G.N. solicita admiterea cererii formulate avand ca obiect intreruperea executarii pedepsei.

Reprezentanta Parchetului, avand cuvantul solicita respingerea cererii formulata de condamnatul G.N. avand ca obiect intreruperea executarii pedepsei, fata de concluziile raportului de expertiza medico-legala intocmit si depus la dosar, in sensul ca acesta poate fi tratat in reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor, astfel incat nu se impune in mod obiectiv punerea sa in stare de libertate pe o anumita perioada de timp.

Totodata, solicita obligarea petentului la plata cheltuielilor judiciare catre stat, precum si la plata cheltuielilor medicale in suma de 138,5 lei, reprezentand contravaloarea prestatiilor medicale de care a beneficiat acest petent condamnat.

Petentul condamnat G.N., avand ultimul cuvant arata ca lasa la aprecierea instantei solutionarea cererii formulate avand ca obiect intreruperea executarii pedepsei.

T R I B U N A L U L,

Constata ca prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de .10.2009, sub nr. dosar de mai sus, petentul G.N. a solicitat intreruperea executarii pedepsei aplicate prin sentinta penala nr /.03.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

In motivarea cererii formulate, petentul a aratat ca are probleme foarte grave cu piciorul stang si cu stomacul.

In probatiune s-a dispus proba cu expertiza medico legala si s-a intocmit raportul de expertiza nr /E/.01.2010 de Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov, s-au cerut relatii de la cabinetul medical al Penitenciarului Codlea, a fost depusa la dosar sentinta de condamnare a petentului cu nr /.03.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Examinand actele si lucrarile dosarului in raport de cererea formulata instanta retine ca aceasta este nefondata.

Astfel, petentul executa in prezent o pedeapsa privativa de libertate aplicata prin sentinta penala nr /.03.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

Potrivit relatiilor comunicate de Penitenciarul Codlea, prin adresa nr K /PCBV/.01.2010, petentul se afla in evidenta cabinetului medical cu urmatoarele afectiuni: gastrita cronica si lumbago cronic,insa nu urmeaza nici un tratament intrucat nu s-a prezentat la cabinet pentru acutizari ale afectiunilor cronice.

Potrivit raportului de expertiza nr /E/.01.2010 de Serviciul Judetean de Medicina Legala Brasov sufera de sindrom dispeptic nesistematizat lombosciatica stanga frusta, insa poate fi tratat si supravegheat in reteaua sanitara a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Potrivit dispozitiilor art 455 si urm. C. pr. pen raportat la art 453 lit a C. pr. pen instanta poate dispune intreruperea executarii pedepsei cand se constata pe baza unei expertize medico-legale ca cel condamnat sufera de o boala grava  care face imposibila executarea pedepsei, iar instanta apreciaza ca intreruperea executarii si lasarea in libertate nu prezinta pericol concret pentru ordinea publica.

Instanta, vazand concluziile raportului de expertiza care arata in mod expres ca poate fi tratat si supravegheat in reteaua Administratiei Nationale a Penitenciarelor urmeaza sa respinga cererea petentului. 

In baza art 192 alin 2 C. pr. pen petentul condamnat urmeaza sa fie obligat  sa plateasca statului suma de 298,5 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei se suporta  in avans ca onorariu pentru aparator din oficiu din Fondul Ministerului Justitiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Respinge cererea petentului G.N., nascut la data de1980, fiul lui I, CNP 180 privind intreruperea executarii pedepsei aplicate prin sentinta penala nr /.03.2005 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov.

In baza art 192 alin 2 C. pr. pen obliga pe petentul G.N. sa plateasca statului suma de 298,5 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei se suporta  in avans ca onorariu pentru aparator din oficiu din Fondul Ministerului Justitiei.

Cu drept de recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi .02.2010.