Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 de ani in gr i de munca si s-au pensionat anterior datei de 01.04.2001

Sentinţă civilă 859 din 02.04.2009


Durata stagiului complet de cotizare, utilizat la determinarea punctajului mediu anual, in cazul persoanelor care au lucrat cel putin 20 ani in grupa I de munca si s-au pensionat anterior datei de 1.04.2001

Pentru pensiile deschise înainte de aparitia Legii nr. 19/2000, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este echivalent cu vechimea în munca necesara pentru deschiderea dreptului la pensie, prevazuta de Legea nr. 3/1977 (sentinta civila nr. 859/2.04.2009 pronuntata de Tribunalul Dâmbovita – Sectia Civila în dosarul nr. 837/120/2009).

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 837/120/24.02.2009 petentul DF a chemat in judecata pe intimata Casa Judeteana de Pensii Dâmbovita, solicitând instantei sa fie obligata intimata la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei pentru limita de vârsta, conform dispozitiilor OUG nr. 4/2005, în care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 01.12.2005.

Motivând cererea, a aratat ca este pensionat pentru limita de vârsta în conformitate cu prevederile Legii nr. 3/1977, ca fiind o pensie stabilita anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 19/2000 pensia sa a intrat în procesul de recalculare, însa în mod eronat intimata a utilizat în buletinul de calcul un stagiu de cotizare de 30 de ani si nu de 20 de ani fata de împrejurarea ca a lucrat în grupa I de munca 28 de ani, 4 luni si 3 zile.

În drept si-a întemeiat cererea pe prevederile Legii nr. 19/2000 modificata, ale Legii nr.3/1977, HG nr. 1550/2004 si OUG nr. 4/2005.

A depus la dosar în copie: decizia de pensionare nr. 220256/2000 emisa de intimata, actul de identitate, carnet de munca, practica judiciara.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea actiunii motivat de faptul ca potrivit HG nr. 1550/2004 privind recalcularea pensiilor, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual îl reprezinta vechimea integrala în munca prevazuta de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului de pensie, ca în situatia pensiilor pentru limita de vârsta stabilite în perioada 1.07.1977-31.03.2001, inclusiv, stagiul complet de cotizare ce se utilizeaza la determinarea punctajului mediu anual este de 25 ani pentru femei si 30 de ani pentru barbati potrivit Normelor Tehnice nr. 5388/16.11.2004 emise în aplicarea prevederilor HG .nr. 1550/2004.

S-a anexat copie de pe decizia nr.220256/06.07.2000 si practica judiciara.

În sedinta publica din data de 02.04.2009 contestatorul a depus concluzii scrise prin care precizeaza ca solicita recalcularea pensiei pentru limita de vârsta, în care la stabilirea punctajului mediu anual sa fie utilizat un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de  24.02.2006, precum si obligarea intimatei la plata diferentelor de pensie rezultate in urma recalcularii.

Examinând actele si lucrarile dosarului tribunalul retine urmatoarele:

Reclamantul este pensionat pentru limita de vârsta conform deciziei nr. 220256/06.07.2000, astfel încât, in conformitate cu prevederile art. 1 din OUG nr. 4/005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, pensia sa, fiind stabilita în baza legislatiei în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, intra in procesul de recalculare în conditiile prevazute de aceasta ordonanta de urgenta.

Recalcularea se efectueaza prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, astfel cum se arata in art. 2 din aceeasi ordonanta de urgenta, iar în art. 4 se mentioneaza ca „determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor, elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate în pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.550/2004  privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000”.

Potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 3 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 „Pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31 martie 2001, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual va fi cel reglementat de Legea nr. 3/1977”.

Desi, în art. 8 din Legea nr. 3/1977 aplicabila contestatorului deoarece dreptul sau la pensie s-a nascut sub imperiul acestei legi, se arata ca barbatii care au o vechime în munca de minim 30 ani au dreptul la pensie pentru munca depusa si limita de vârsta, aceste dispozitii legale constituind regula, în art. 14 se prevede ca persoanele care au lucrat cel putin 20 ani în locuri care se încadreaza în grupa I de munca, la stabilirea pensiei se ia in calcul pentru fiecare an lucrat câte un an si sase luni, însemnând ca legiuitorul a urmarit reducerea vârstei de pensionare a salariatilor care au lucrat în grupele de munca I.

Din coroborarea textelor art. 2 alin. 3 din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 1550/2004 cu cele ale art. 14 din Legea nr. 4/1977 rezulta ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este echivalent cu vechimea în munca necesara pentru deschiderea dreptului la pensie.

Aceleasi aspecte sunt retinute si prin decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 40 din data de 22 septembrie 2008, nepublicata, prin care s-a stabilit ca dispozitiile art. 77 alin. 2 raportat la art. 43 alin. 1 si 2 din Legea 19/2000 se interpreteaza în sensul ca stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru persoanele ale caror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977 – 31 martie 2001 si care si-au desfasurat activitatea în grupe speciale de munca este cel reglementat de art. 14 din Legea nr.3/1977.

Aplicând dispozitiile legale în speta, tribunalul retine ca reclamantul a lucrat în grupa I de munca o perioada de 28 de ani, 4 luni si 3 zile, astfel încât stagiul complet de cotizare ce trebuie luat in calcul la determinarea punctajului mediu anual este de 20 ani.

Pe cale de consecinta si fata de aceste considerente tribunalul urmeaza a admite cererea contestatorului si a obliga intimata sa recalculeze pensia pentru limita de vârsta a petentului, având în vedere un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, începând cu data de 24.02.2006, urmând a obliga intimata si la plata diferentelor de pensie astfel rezultate.

Vazând si dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, instanta urmeaza a admite solicitarea petentului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecata, constând in suma de 300 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitantei nr. 56/01.04.2009.